ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร) รายปี 2558 เดือนกุมภาพันธ์

12 นักษัตร

ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร) รายปี 2558 เดือนกุมภาพันธ์

Yearly horoscope in February 2015.  Predict from year of birth. (12 fixed star)

………………………………

*อ่านตรงนี้ก่อน Read me first

 1. ปฏิทินไทยโบราณ-ดาราศาสตร์ไทย-โหราศาสตร์ไทย__นับวันเวลาตามระบบจันทรคติ  จะเปลี่ยนปีนักษัตรและขึ้นปีใหม่ เมื่อถึงขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี (วันสงกรานต์)
 2. ปฏิทินสากล-ราชการไทยในยุคปัจจุบัน ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามการนับแบบระบบสุริยะคติ  ปฏิทินที่ธนาคารหรือร้านค้าแจกฟรีส่วนใหญ่พิมพ์ผิดพลาด ไปเปลี่ยนปีนักษัตรก่อนเวลาจริงหลายเดือน (ขอให้ผู้บริหารธนาคารและโรงพิมพ์โปรดแก้ไขด้วยครับ เพื่อมิให้เยาวชนไทยเข้าใจผิด ถามนักดาราศาสตร์ทุกท่านก็จะทราบความจริงในเรื่องนี้ครับ)
 3. ถ้าท่านผู้อ่านเกิดในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไปถึงก่อนวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ (วันสงกรานต์) ต้องอ่านคำพยากรณ์ของปีนักษัตรเดียวกับก่อนวันที่ 1 มกราคม (เพราะยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร) จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับชีวิตจริงครับ

………………………………

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat fixed star.

 1. อดีต  Past __ยุ่งกับงานกับญาติ คิดเห็นแตกต่างกัน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ปกป้องตนเอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __รักษาความลับ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สำเร็จแต่ช้าหน่อย
   • สามีภรรยา  Lover-married __บวชเรียนค้นหาสัจธรรมความเป็นจริง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เจ็บป่วยอุบัติเหตุผ่าตัดสูญเสีย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางท่องเที่ยว
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหารธุรกิจ สำนักงาน บ้าน
  • การงาน   Work __ ศิลป ความสวยงาม อนุรักษ์
  • การเงิน  Finance __เดินทาง ยานพาหนะคันใหม่
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการทำบุญให้ทาน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ตามสภาพอากาศ แปรเปลี่ยนกระทันหัน
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ตกใจ เหตุไม่คาดคิด
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __วิตกกังวล ด้วยการยอมรับว่าทุกสิ่งเป็นไปตามปกติของธรรมชาติ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __อยู่นิ่งๆ ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สุนสุด เริ่มต้นใหม่
  • สรุป  Summarize __เดินทางไกล ต่างประเทศ ชายแดน รถยนต์คันใหม่

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox fixed star.

 1. อดีต  Past __โครงการมากมาย ทำได้จริงก็รวยจริง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__สิ่นสุด เริ่มต้นใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำบุญให้ทาน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ปลดปล่อยให้มีอิสระ
   • สามีภรรยา  Lover-married __บริหารงานบ้าน สำนักงาน ทำงานที่บ้าน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ความมั่นคงในชีวิตครอบครัวธุรกิจ
  • การงาน   Work __งานใหม่
  • การเงิน  Finance __เก็บออมเงินทุนไว้ได้ก้อนใหญ่
  • โชค ลาภ  Fortune __ยานพาหนะ จักรยานยนต์
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __พึ่งพาตนเอง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทุ่มเท ต่อสู้ เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัว
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __แก้ไขปัญหาที่สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข
  • สรุป  Summarize __ใช้สมาธิชั้นสูงสุด

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger fixed star.

 1. อดีต  Past __ยุ่งยากกับญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงาน ความเห็นแตกต่าง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__โครงการมากมายทำแล้วรวย อยากทำ ยังไม่ได้ทำ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ดูแลเยี่ยมเยือนญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมภ์
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดีเด่นการเงิน
   • สามีภรรยา  Lover-married __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สิ้นสุด สูญเสีย
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ความรัก
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ แต่งงาน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การตัดสินใจ
  • การงาน   Work __เพื่อความมั่นคงในธุรกิจ
  • การเงิน  Finance __ติดต่อธนาคาร
  • โชค ลาภ  Fortune __คิดคำนวณ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ขยายกิจการ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ขยันทำงาน เก็บสะสมเงินทุน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พักงานระยะสั้น
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ยานพาหนะคันใหม่
  • สรุป  Summarize __เหตุด่วน เหตุร้าย ทำให้ตกใจ

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)

Born in Rabbit fixed star.

 1. อดีต  Past __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__พักงานระยะสั้นๆ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ขยายกิจการ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดูดวง หมอดู
   • สามีภรรยา  Lover-married __เก็บไว้ในใจ ไปเมืองใหญ่หลวง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ปองดอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__บวชเรียนธรรม สัจธรรม ค้นหาความจริง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทันสมัย
  • การงาน   Work __โชคลาภ
  • การเงิน  Finance __ได้บ้างเสียบ้าง
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้ตามสัญญา
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __สมาธิบำบัด
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางท่องเที่ยว ปัญหาซับซ้อนซ้อนเงื่อนไข
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ความหวัง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ความรัก
  • สรุป  Summarize __เหตุด่วน ทำให้ตกใจ

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)
คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon fixed star.

 1. อดีต  Past __ตรวจดวงชะตา หมอดู
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ครอบครัวพร้อมหน้า
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปัญหาซับซ้อนในครอบครัว
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เพื่อเงินทอง
   • สามีภรรยา  Lover-married __เก็บสะสมเงินทอง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __สมหวัง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปกป้องตนเอง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทิ้งถิ่นฐานดั่งเดิม
  • การงาน   Work __เจ้านายผู้ใหญ่ผู้หญิงสูงอายุส่งเสริม
  • การเงิน  Finance __หยุดนิ่ง
  • โชค ลาภ  Fortune __อย่าโลภ อย่าเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อ้วน อึดอัด
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __นายหน้า พ่อค้าคนกลาง ที่ดิน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ฉลองความสำเร็จ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เพื่อนๆ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เพื่อสุขภาพ
  • สรุป  Summarize __รอต้อนรับ แขกเดินทางมาจากแดนไกล

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)
คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake fixed star.

 1. อดีต  Past __เรียนเพิ่มเติม ขยายกิจการ สำรอง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีโชคลาภ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ทะเลาะถกเถียง เดินทางไกล
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ทำบุญ ให้ทาน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เงินกู้ ความเสี่ยง ประกันภัย
  • การงาน   Work __วางแผน นโยบาย กฏหมาย แบบจำลอง
  • การเงิน  Finance __ได้จากงานใหม่
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สมาธิเพื่อสุขภาพ บำบัดโรค
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คนรัก
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ทิ้งร้างห่างไกลกัน
  • สรุป  Summarize __ดีเด่นการเงิน

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse fixed star.

 1. อดีต  Past __เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__เพื่อความมั่นคงในชีวิตธุรกิจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน เหตุไม่คาดคิด
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ซับซ้อน
   • สามีภรรยา  Lover-married __อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ต้องการความสงบ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __โครงการ ผลตอบแทน จุดคุ้มทุน
  • การงาน   Work __พักงานระยะสั้น
  • การเงิน  Finance __ได้จากคนรัก
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากหมอดู
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ฟื้นฟูสุขภาพธุรกิจ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __การเงิน การธนาคาร
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปรุงปรุงคุณภาพชีวิต
  • สรุป  Summarize __งานกินเลี้ยง ฉลอง เพื่อนๆ

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

Born in Goat fixed star.

 1. อดีต  Past __ขยายกิจการ เรียนเพิ่มเติม
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ความรัก
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __งานใหม่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สุขสมหวัง
   • สามีภรรยา  Lover-married __รับแขกเดินทางมาจากแดนไกล เจรจาต่อรอง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __กินยาสมุนไพร
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__หลงในกิเลสตัญหาอุปทาน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __กฏแห่งกรรม สัจธรรม
  • การงาน   Work __เด่นค้าขาย
  • การเงิน  Finance __ลังเลการตัดสินใจ
  • โชค ลาภ  Fortune __หลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท ได้มาก็เสียไป
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ร่างกายต้องการการพักผ่อน
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __บริหารหนี้สิน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำเพื่อความมั่นคงในชีวิตครอบครัวธุรกิจ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พักผ่อนร่างกาย
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __พระ ครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • สรุป  Summarize __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey fixed star.

 1. อดีต  Past __ทำเพื่อความั่นคงในชีวิตทรัพย์สินครอบครัวบ้านเมือง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__นิ่ง อยู่ท่ามกล่างความสับสนวุ่นวาย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __มรดก ที่ดิน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ขอ หมั่นหมาย
   • สามีภรรยา  Lover-married __ถกเถียงเรื่องไร้สาระ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ขอกู้ยืมเงินทอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เก็บสะสมเงินทุน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การแก้ไขปัญหา สัจธรรม ทางพ้นจากทุกข์
  • การงาน   Work __เด่นค้าขาย
  • การเงิน  Finance __ได้จากการต่อสู้ เหน็ดเหนื่อย เดินทางไกล
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากงานภาระกิจใหม่
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __พบญาติ ผู้หญิงผู้ใหญ่ สูงอายุ อุปถัมภ์
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __รอคอยด้วยความหวัง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __กู้ยืมเงินทอง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สิ้นสุด เริ่มต้นชีวิตใหม่
  • สรุป  Summarize __เจ็บป่วย

 

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster fixed star.

 1. อดีต  Past __ทำงานหนัก
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พักทำงานระยะสั้น
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดีเด่นการเงิน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ตรวจดวงชะตา หมอดู
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เก็บของเก่ามาใช้ประโยชน์ บริหารนี้สิน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ค้นหา ความเร้นลับ
  • การงาน   Work __เพื่อสังคม
  • การเงิน  Finance __ระวังถูกหลออกลวง
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __สมาธิเพื่อสุขภาพ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เงินทุนก้อนใหญ่ ธุรกิจเงินล้าน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บวช สัจธรรม
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ลดต้นทุนการผลิต
  • สรุป  Summarize __เดินทางท่องเที่ยว

 

……………………..

11 จอ(สุนัข)(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

Born in Dog fixed star.

 1. อดีต  Past __นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ปัญหาซับซ้อน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดีเด่นการเงิน
   • สามีภรรยา  Lover-married __โครงการมากมายอยากทำ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานกินเลี้ยงฉลอง เพื่อนๆ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__วางแผนปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ยา สมุนไพร
  • การงาน   Work __เดินทางไกล ต่างประเทศ ชายแดน ยานพาหนะคันใหม่
  • การเงิน  Finance __เพื่อบ้าน สำนักงาน
  • โชค ลาภ  Fortune __จากคนรัก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางคนเดียว
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __มองย้อนหาสาเหตุความผิดพลาดในอดีต
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หญิงสูงอายุ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เจรจาต่อรอง
  • สรุป  Summarize __เป็นความลับ

……………………..

12 กุน(หมู)

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig fixed star.

 1. อดีต  Past __ร่ำรวยเงินทอง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ชายสูงอายุอุปถัมภ์
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ครองครัวพร้อมหน้า แต่งงาน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ต่างประเทศ
   • สามีภรรยา  Lover-married __คิดจะปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิต
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ขยันทำงานหาเงิน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เครียด
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สัญญา สุขภาพที่ดี
  • การงาน   Work __ตั้งใจ คนรัก
  • การเงิน  Finance __ปานกลาง
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __กินยาหลายขนาน
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __โสด บวช พระ ครูบาอาจารย์
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สัมผัสที่หก
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เด็กให้โชค ลูก
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สับสน
  • สรุป  Summarize __งานก้าวหน้า

……………………………………

AN 100x100 (21KB)

patomtip

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  หมอดูทายแม่นๆ  บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท ค่่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม (หรือคำถามละ 100 บาท)  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407 ติดต่อสอบถามจองคิวใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ โทร. Dtac_ 081-533-3529  Ais_ 093-240-0151  True_ 082-512-9920 ทุกวันในเวลา 8.00 น. – 21.00 น.

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |

N0. 979

ดูดวงจากเดือนเกิด (12 ราศี) รายเดือนกุมภาพันธ์ 2558

erwp

ดูดวงรายเดือน กุมภาพันธ์ 2558  พยากรณ์จากเดือนเกิด (12 ราศี)
Monthly horoscope in Fabruary 2015.  Predict from month of  born.  (12 Zodiac)

…………………………..

(1)

ราศีเมษ-แกะ  (13 เมษายน–13 พฤษภาคม)
Born in Aries. (13 April-13 May)

 1. อดีต  Past __ทำบุญให้ทาน
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__ บริหารจัดการทรัพย์สินมรดก ที่ดิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __บวชเรียน ไหว้ครู ถือศีล
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ไม่แน่นอน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร สมหวัง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดีเด่นการเงิน ธุรกิจเงินล้าน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินไม่ถนัด ข้อเข่าเสื่อม
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ของหมักดองเหล้าเบียร์ ไฟไหม้ อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม
  • การงาน   Work __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  • การเงิน  Finance __มีโชคลาภเป็นพิเศษ
  • โชค ลาภ  Fortune __เลขเก่าที่เคยตาม
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ปลายเดือน  Distant future __สมดุล ทางสายกลาง เดินทางไปคนเดียว
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __มีสินค้าบริการให้เลือกมากมาย กินยาหลายขนาน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __วางแผนชีวิตธุรกิจ
  • สรุป  Summarize __เจรจาต่อรอง

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14 May-13 June)

 1. อดีต  Past __งานกินเลี้ยงพบปะสังสรรค์
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__ขอ/ให้ยืมเงินทอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ร่ายกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พบรักใหม่คุยถูกคอถูกใจ
   • สามีภรรยา  Lover-married __งานฉลองความสำเร็จ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เจ็บป่วย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ยุ่งกับญาติกับงาน
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การอดทนรอคอย
  • การงาน   Work __งานภาระกิจใหม่ล่าสุด
  • การเงิน  Finance __นายหน้า พ่อค้า คนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินที่ดิน
  • โชค ลาภ  Fortune __ทะเบียนรถยนต์
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __โรคเก่ากำเริบ
 4. ปลายเดือน  Distant future __ยาสมุนไพร
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ความวิตกกังวล
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เพื่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทาง โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ซ่อม ต่อเติม
  • สรุป  Summarize __ขยันทำงานหาเงินได้มากขึ้น

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14 June-14 July)

 1. อดีต  Past __เดินทาง โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ซ่อม ต่อเติม
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__ตรวจดวงชะตา หมอดู ครู เภสัช สมุนไพร
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของตนเอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__รื้อฟื้อ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ชายสูงอายุอุปถัมภ์
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__อาชีพสำรอง
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
  • การงาน   Work __ไม่แน่ใจ สับสนการตัดสินใจ
  • การเงิน  Finance __มั่นคง
  • โชค ลาภ  Fortune __สมบูรณ์พูนสุข
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __มีปัญหาอุปสรรค์เล็กน้อย สภาพอากาศแปรปรวน
 4. ปลายเดือน  Distant future __พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ขยายกิจการ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ค่าใช้จ่าย เงินทุน
  • สรุป  Summarize __ความรัก

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)
Born in Cancer. (15 July-16 August)

 1. อดีต  Past __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__พบเพื่อนเก่า
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สวดมนต์ไหว้พระ ถือศีล
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เจรจาต่อรอง
   • สามีภรรยา  Lover-married __ดีเด่นการเงิน ธุรกิจเงินล้าน โรงงาน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ อยู่ในศีล 5 แล้วจะรอดปลอดภัย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__คิดจะปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สอบ แข่งขัน ก้าวหน้า
  • การงาน   Work __ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้
  • การเงิน  Finance __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  • โชค ลาภ  Fortune __จากคนรัก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อดทน
 4. ปลายเดือน  Distant future __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ญาติ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไปคนเดียว
  • สรุป  Summarize __ เด็กให้โชค

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต (17 สิงหาคม–16 กันยายน)
Born in Leo. (17 August -16 September)

 1. อดีต  Past __คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วเศร้าเสียใจ
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__สับสนการตัดสินใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด ล้มเหลว
   • สามีภรรยา  Lover-married __สิ้นสุด เริ่มใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจังหวัด
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__หงุดหงิด วิตกกังวล
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ภาระกิจใหม่
  • การงาน   Work __ทรัพยากร ธรรมชาติ ที่ดิน
  • การเงิน  Finance __สมหวัง
  • โชค ลาภ  Fortune __จากครอบครัว
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ปลายเดือน  Distant future __งานก้าวหน้า
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางคนเดียว ทางสายกลาง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ เด็กให้โชค เงินทุน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __คัดเลือกใช้ช่องทางที่ต้องการ
  • สรุป  Summarize __ อุปสรรคเล็กน้อยแก้ไขได้

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว (17 กันยายน–16 ตุลาคม)
Born in Virgo. (17 September-16 October)

 1. อดีต  Past __เสื้อผ้า ยานพาหนะใหม่ ทันสมัย
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__ยุ่งกับงานกับญาติ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ฝึกสมาธิ อดทนรอคอยโอกาส
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ติดต่อทางมือถืออินเตอร์เน็ท
   • สามีภรรยา  Lover-married __งานกินเลี้ยงฉลอง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __อยู่ในระหว่างการคัดเลือก
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ต้องการความสงบ
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ไร่นาสวนผสม ธัญญาหาร
  • การงาน   Work __เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจังหวัด
  • การเงิน  Finance __จากเพื่อน
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __กินยาหลายขนาน
 4. ปลายเดือน  Distant future __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ สูญเสีย
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เจ็บป่วย ปวดหลัง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หลีกเลี่ยงความเครียด
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สมุนไพร หมอดู ตรวจดวงชะตา
  • สรุป  Summarize __รอคอยโอกาสที่ดีกว่าเดิม

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17 October-15 November)

 1. อดีต  Past __อุปสรรค์เล็กน้อยแก้ไขได้
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__วิตกกังวล สัมผัสที่หกดี
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__วนเวียน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ยาสมุนไพร
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ทำบุญให้ทาน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ต้อนรับแขกต่างบ้านเมือง
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เครียด
  • การงาน   Work __ความเห็นไม่ตรงกัน
  • การเงิน  Finance __ได้จากการทำงานหนัก
  • โชค ลาภ  Fortune __จากพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __มีปัญหาที่เข่า ขา การเดิน
 4. ปลายเดือน  Distant future __ดีเด่นการเงิน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __งานใหม่
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __โครงการมากมายที่ทำแล้วรวย
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ฉลองความสำเร็จ
  • สรุป  Summarize __พบเพื่อนเก่า

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16 November-15 December)

 1. อดีต  Past __พบญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมภ์
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__ทบทวนเรื่องที่ผ่านมานานแล้ว เศร้าเสียใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทุจริต ไม่อยู่ในศีลธรรม นรก
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ค้าขาย
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __อุปสรรค์เล็กน้อยแก้ไขได้
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เจ็บป่วย ลาออก สิ้นสุด
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บวชเรียนรู้สัจธรรม
  • การงาน   Work __ลูกค้าทิ้งร้างห่างไกล
  • การเงิน  Finance __ไม่แน่นอน
  • โชค ลาภ  Fortune __พลิกผัน ร้ายกลายเป็นดี มรดก ที่ดิน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ปลายเดือน  Distant future __บริหารจัดการบ้านสำนักงาน รับตำแหน่งใหม่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำให้ธุรกิจสุขภาพฟื้นคืนชีพ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __มัชฌิมาปฏิปทา
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ชายสูงอายุ อุปถัมภ์ ยึดอำนาจ ตำแหน่งสูงสุด
  • สรุป  Summarize __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู (16 ธันวาคม–14 มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __อดทนรอคอยโอกาสที่ดีกว่า
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แต่งงาน
   • สามีภรรยา  Lover-married __สมหวัง ความสงบ เริ่มชีวิตใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __คัดเลือกค้นหาสิ่งที่ต้องการ
  • การงาน   Work __ทำให้ทันยุคสมัย
  • การเงิน  Finance __ได้จากการค้า
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อย่าทุ่มเท
 4. ปลายเดือน  Distant future __อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก ภาระกิจล้นมือ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปรับปรุงชีวิต วิธีทำงาน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พระ นักบวช สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สิ้นสุด ความตาย การสูญเสีย
  • สรุป  Summarize __เด่นความรัก

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15 January-12 February)

 1. อดีต  Past __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__ยานพาหนะคันใหม่ เดินทางไกล ต่างประเทศ กลับมา
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อึดอัด
   • สามีภรรยา  Lover-married __พึ่งพาตนเอง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คิดจะปรับปรุงชีวิตธุรกิจ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เก็บเงินก้อนใหญ่
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การปกป้อง ผลประโยชน์สูงสุด
  • การงาน   Work __ขยันทำงานสะสมเงินทองเงินทุน
  • การเงิน  Finance __แก้ไขปัญหาใหญ่
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ปลายเดือน  Distant future __เดินทางไกล โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทุนการศึกษา ดำเนินงาน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สัจธรรม
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ความฝัน
  • สรุป  Summarize __พักระยะสั้นๆ

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)
Born in Aquarius. (13 February-13 March)

 1. อดีต  Past __ต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมือง เจรจาต่อรอง
 2. ต้นเดือน
  • ตัวเอง Oneself__ใช้ยาสมุนไพร
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดีเด่นการเงิน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ทำงานแข่งกับเวลา
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เจ็บป่วย ผ่าตัด อุบัติเหตุ สูญเสีย มีเคราะห์ร้าย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เตรียมตัวสอบ แข่งขัน
  • การงาน   Work __ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมภ์
  • การเงิน  Finance __สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  • โชค ลาภ  Fortune __ทะเบียนรถยนต์
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ปลายเดือน  Distant future __พึ่งพาตนเอง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __อดทนรอคอยเวลาอันสมควร
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ภาระกิจล้นมือ
  • สรุป  Summarize __ตึงเครียด

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา (14 มีนาคม–12 เมษายน)
Born in Pisces. (14 March-12 April)

 1. อดีต  Past __ บริหารหนี้สิน คัดเลือก
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__คนรักทิ้งร้าง ห่างไกลกัน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทะเล
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สัมพันธ์ลึกซึ้ง
   • สามีภรรยา  Lover-married __เหมือนอยู่คนเดียว
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ปรับตัว
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__มิตรที่ดี กินเลี้ยงฉลอง
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พึ่งพาตนเอง
  • การงาน   Work __ทำให้มีความเป็นระเบียบทันสมัย
  • การเงิน  Finance __ปานกลาง รวบรวมเงินทุน
  • โชค ลาภ  Fortune __อย่าเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ปลายเดือน  Distant future __รอโอกาส สิ่งที่หวังไว้
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ ส่วนตัว ส่วนรวม
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ปกครองด้วยคุณธรรม
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  • สรุป  Summarize __ทำงานแข่งกับเวลา

……………………………………

AN 100x100 (21KB)

patomtip

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  หมอดูทายแม่นๆ  บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท ค่่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม (หรือคำถามละ 100 บาท)  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407 ติดต่อสอบถามจองคิวใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ โทร. Dtac_ 081-533-3529  Ais_ 093-240-0151  True_ 082-512-9920 ทุกวันในเวลา 8.00 น. – 21.00 น.

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |

N0. 978

ทำนายฝัน_เห็นสรรพสัตว์

lg49

ทำนายฝัน_เห็นสรรพสัตว์
Interpretation of dreams animal kingdom.

 1. ฝันว่าตนเองนั่งอยู่บนหลังมังกร ขี่ลงไปในน้ำ __ ท่านจะมียศศักดิ์สูง
 2. ฝันเห็นมังกรนอนหลับอยู่ในถ้ำ __ กิจการงานที่ท่านหมายมุ่งไว้ จะมีคู่แข่งยันเกิดขึ้น หรือมีอุปสรรค
 3. ฝันเห็นมังกรมาขวางประตูไว้ __ ท่านจะเจริญรุ่งเรืองอย่างใหญ่หลวง
 4. ฝันเห็นมังกรตาย __ ท่านจะมียศศักดิ์สูง
 5. ฝันเห็นงูกลายเป็นมังกร __ จะมีคนที่สูงศักดิ์มาช่วยอปถัมภ์ค้ำชูท่าน
 6. ฝันเห็นงูกัดคน __ ท่านจะได้ลาภอย่างใหญ่หลวง
 7. ฝันเห็นงูเป็นจำนวนมาก __ ท่านที่มีเรื่องกระทำผิด หรือทำเรือ่งไม่ถูกต้อง ให้ทบทวนหรือรีบแก้ไขให้ถูกต้อง
 8. ฝันเห็นงูสีแดงหรือสีดำ __ ท่านจะมีปากเสียง ทะเลาะกับคนอื่น มีคดีความ
 9. ฝันเห็นงูสีขาว __ ท่านจะมีโชคเป็นมงคล
 10. ฝันเห็นเป็ดอวงเอียง __ (เป็นเมืองจีน เด่นที่มีขนสีสันหลากหลายสีสวยงามมาก) แยกไปจากคู่ของมัน ภรรยาของท่านจะมีเคราะห์ร้าย พลัดพรากจากกัน
 11. ฝันเห็นตัวกิเลน __ ท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งผืนแผ่นดิน
 12. ฝันเห็นช้างเผือก __ ท่านจะได้เป็นขุนนาง
 13. ฝันเห็นสิงโตคำรามลั่น __ ท่านจะมีชื่อเสียงก้องขจรไปไกล
 14. ฝันเห็นสุนัขป่าหรือสุนัขดุร้าย __ ท่านจงเร่งระวังตนจะมีโจรผู้ร้ายมารบกวนท่าน

……………………………………

AN 100x100 (21KB)

patomtip

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  หมอดูทายแม่นๆ  บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท ค่่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม (หรือคำถามละ 100 บาท)  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407 ติดต่อสอบถามจองคิวใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ โทร. Dtac_ 081-533-3529  Ais_ 093-240-0151  True_ 082-512-9920 ทุกวันในเวลา 8.00 น. – 21.00 น.

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |

N0. 977

ดูดวงจากเวลาเกิด (24 ชั่วโมง) รายเดือนกุมภาพันธ์ 2558

sfg

ดูดวงจากเวลาเกิด (24 ชั่วโมง) รายเดือนกุมภาพันธ์ 2558
Monthly horoscope.  Fabruary 2015.  Forecast from the time of birth. (24 hours)

การดูดวง….เป็นส่วนประกอบหนึ่ง ในการดำรงค์ชีวิตของคนในทุกยุคสมัย  เป็นเหมือนเครื่องช่วยนำทางชีวิตให้กับทุกคนให้สามารถหลบหลีกหนีภัยอันตรายใดๆได้ล่วงหน้า หรือรอรับโชคลาภได้ปริมาณมากกว่าปกติ  จริงเท็จอย่างไรขอเชิญพิสูจน์โดยการติดตามอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาและบทความจากเว็บเพจนี้ ถ้าเป็นไปได้กรุณาส่งสัญญาณตอบกลับมาคุยกันบ้าง ว่าท่านได้ประโยชน์จากเว็บบล็อกนี้มากน้อยเพียงใด

คำพยากรณ์นี้ ใช้ประกอบคำพยากรณ์อื่นๆ เช่นดูดวงจากวันเกิด เดือนเกิด ปีเกิดก็ย่อมได้ ทำให้ได้รายละเอียดมากขึ้น สำหรับผู้อ่านต้องการจะตรวจดวงชะตากับหมอแดงทางโทรศัพท์ เมื่ออ่านคำพยากรณ์ในเว็บเพจนี้แล้วตรงกับชีวิตจริงของท่าน แสดงว่าครูบาอาจารย์ของหมอแดงคัดเลือกท่านแล้ว พร้อมจะให้บริการตรวจดวงชะตาและให้การช่วยเหลือท่านแล้ว

(หมายเหตุ*  เวลาเกิด-ใช้เวลาสากล คือเวลาท้องถิ่นบ้านของผู้อ่านทุกท่านเป็นหลัก)

 1. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 00.00 น. – 01.00 น. __
  อดีต…สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  ต้นเดือน…พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ รับตำแหน่งใหม่ เจรจาต่อรอง
  กลางเดือน…ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  ปลายเดือน…เดินทางไปคนเดียว
  คิดในใจ…โชคลาภ
  คำแนะนำ…ต้องการความสงบ รอคอย เพื่อนเก่า
  .
 2. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 01.00 น. – 02.00 น. __
  อดีต…กฏแห่งกรรม ฟื้นฟูสุภาพ
  ต้นเดือน…ดูแลเยี่ยมเยือนญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ วางแผนชีวิตธุรกิจครอบครัว
  กลางเดือน…คนรักทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว/กลับมา
  ปลายเดือน…คัดเลือกทำโครงการที่เป็นไปได้มากที่่สุด
  คิดในใจ…งานใหม่
  คำแนะนำ…ก้าวหน้า สื่อสารทันสมัย แก้ไขสิ่งที่บกพร่อง
  .
 3. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 02.00 น. – 03.00 น. __
  อดีต…เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  ต้นเดือน…บริหารจัดการบ้านสำนักงาน สวดมนต์ไหว้พระ บริหารเงินในธนาคาร
  กลางเดือน…ติดต่อธนาคาร
  ปลายเดือน…เจรจาต่อรอง
  คิดในใจ…สื่อสารทันสมัย
  คำแนะนำ…ตัดสินใจ ด้วยความยุติธรรม จะแก้ไขปัญหาได้ มีโชคลาภเป็นพิเศษ
  .
 4. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 03.00 น. – 04.00 น. __
  อดีต…เดินทางท่องเที่ยว
  ต้นเดือน…อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุภาพ หนี้สิน โครงการมากมายคิดจะทำ
  กลางเดือน…ตึงเครียด
  ปลายเดือน…ซื้อ/ใช้อุปกรณ์สื่อสารทันสมัยมาขึ้น
  คิดในใจ…เงินในธนาคาร
  คำแนะนำ…เจรจาต่อรอง โดยสงบเงียบ สิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม่
  .
 5. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 04.00 น. – 05.00 น. __
  อดีต…บริหารทรัพย์สินเงินทองของสะสม
  ต้นเดือน…เหตุทำให้ตกใจ คิดจะปรับปรุงชีวิต เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่
  กลางเดือน…ภาระกิจใหม่
  ปลายเดือน…ร่างกายต้องการพักผ่อน
  คิดในใจ…การเมืองการปกครอง
  คำแนะนำ…แก้ไขปัญหาการเงิน เฉพาะหน้า พักงานช่วงสั้นๆ
  .
 6. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 05.00 น. – 06.00 น. __
  อดีต…ความรักความเมตตากรุณาปราณี
  ต้นเดือน…แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ใส่ศิลปะความสวยงามลงไปในสินค้าบริการ
  กลางเดือน…คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง
  ปลายเดือน…สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง เสียงเพลง
  คิดในใจ…ขยันทำงาน
  คำแนะนำ…พึ่งพาความสามารถของตนเอง วางแผน รับงานใหม่
  .
 7. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 06.00 น. – 07.00 น. __
  อดีต…สงบ ท่ามกลางความวุ่นวายรอบด้าน
  ต้นเดือน…เดินทาง ท่องเที่ยว บวชเรียนพระธรรม นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
  กลางเดือน…แบ่งบันแก่ผู้ทุกข์ยาก ไร้โอกาส
  ปลายเดือน…เครื่องมือสื่อสารทันสมัย
  คิดในใจ…งานใหม่
  คำแนะนำ…เดินทางไกล เหน็ดเหนื่อย ต่อสู้ แก้ไขปัญหาใหญ่ คิดในใจ อย่าทำผิดกฏหมายบ้านเมืองศีลธรรม
  .
 8. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 07.00 น. – 08.00 น. __
  อดีต…คนรักเดินทางไกลทิ้งร้างห่างกัน
  ต้นเดือน…ขยันทำงาน เดินทางท่องเที่ยว คิดจะปรับปรุงชีวิตธุรกิจ
  กลางเดือน…ขยายกิจการ
  ปลายเดือน…ภาระกิจล้นมือ
  คิดในใจ…ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินที่ดิน
  คำแนะนำ…ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ให้ทานแก่คนยากจน ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  .
 9. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 08.00 น. – 09.00 น. __
  อดีต…เสื้อผ้า ยานพาหนะสวยทันสมัย
  ต้นเดือน…เดินทางท่องเที่ยว ยามราตรี บวชเรียนพระธรรม ครูบาอาจารย์
  กลางเดือน…สัมผัสที่หก ปรโลก
  ปลายเดือน…เพื่อสุขภาพ
  คิดในใจ…สู้ชนะปัญหา ไม่สู้แพ้ปัญหา
  คำแนะนำ…ช้าแต่สำเร็จ ขยันทำงาน รับฟังความคิดเห็นแตกต่าง
  .
 10. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 09.00 น. – 10.00 น. __
  อดีต…สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง เสียงเพลง
  ต้นเดือน…คัดเลือสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง ความรัก ทันสมัย
  กลางเดือน…งานใหม่
  ปลายเดือน…ใช้บ้านเป็นที่ทำงาน ซ่อม
  คิดในใจ…เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
  คำแนะนำ…เพื่อสุขภาพ โชคลาภลอย โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน
  .
 11. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 10.00 น. – 11.00 น. __
  อดีต…เสื้อผ้า ยานพาหนะสวยทันสมัย
  ต้นเดือน…ใช้สมาธิ รับตำแหน่งใหม่ ครอบครัวพร้อมหน้า แต่งงาน
  กลางเดือน…เลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
  ปลายเดือน…พบเพื่อนเก่า
  คิดในใจ…อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
  คำแนะนำ…บริหารเงินในธนาคาร ลดความเครียด อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม
  .
 12. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 11.00 น. – 12.00 น. __
  อดีต…ต้องการความยุติธรรม
  ต้นเดือน…บริหารหนี้สิน เงินกู้ ฝันแม่น ซื้อหาใช้อุปกรณ์สื่อสารทันสมัยมากขึ้น
  กลางเดือน…งานก้าวหน้า
  ปลายเดือน…เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
  คิดในใจ…มีความหวัง
  คำแนะนำ…งานใหม่ ธนาคาร ทำบุญให้ทานคนยากจน
  .
 13. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 12.00 น. – 13.00 น. __
  อดีต…เก็บเกี่ยวผลผลิต ร่ำรวยเงินทอง
  ต้นเดือน…มีโชคลาภเป็นพิเศษ จากคนที่ตายไปแล้ว ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม
  กลางเดือน…ซื้อหาใช้มือถืออินเตอร์เน็ทมากขึ้น
  ปลายเดือน…ทำบุญให้ทานแก่คนยากจน
  คิดในใจ…เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่
  คำแนะนำ…ค้าขาย ใช้บ้านเป็นที่ทำงาน สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  .
 14. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 13.00 น. – 14.00 น. __
  อดีต…บริหารหนี้สิน
  ต้นเดือน…เจ็บป่วย กินยาหลายขนาน เดินทางไกล
  กลางเดือน…ครอบครัวพร้อมหน้า
  ปลายเดือน…น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
  คิดในใจ…นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
  คำแนะนำ…ชายสูงอายุ เหตุด่วน คาดไม่ถึง สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  .
 15. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 14.00 น. – 15.00 น. __
  อดีต…เดินทางไกล
  ต้นเดือน…โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ซ่อมบ้าน แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ท่องเที่ยว
  กลางเดือน…รอคอยโอกาส
  ปลายเดือน…ยังไม่ตัดสินใจ
  คิดในใจ…เพื่อน
  คำแนะนำ…ปรับปรุงคุณภาพชีวิต อยู่นิ่งสงบจะปลอดภัย ตรวจดวงชะตา
  .
 16. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 15.00 น. – 16.00 น. __
  อดีต…เดินทางไกล
  ต้นเดือน…ปรับปรุงบ้านสำนักงาน ยุ่งกับญาติกับงาน สู้เพื่อชีวิตแล้วชนะไม่สู้แพ้
  กลางเดือน…ฝันแม่น เสริมสวย
  ปลายเดือน…ฟื้นฟูสุขภาพ
  คิดในใจ…พึ่งพาตนเอง
  คำแนะนำ…ทำงานแข่งกับเวลา ทางสายกลาง งานใหม่
  .
 17. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 16.00 น. – 17.00 น. __
  อดีต…เด็กให้โชค
  ต้นเดือน…ตรวจดวงชะตา หมอดู ภาระกิจมากมายไม่มีเวลาส่วนตัว ปัญหาซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข
  กลางเดือน…ขยายกิจการ
  ปลายเดือน…เพื่อนเก่า
  คิดในใจ…งานฉลองความสำเร็จ
  คำแนะนำ…เพิ่มความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ประกันภัย ทำบุญให้ทานแก่คนยากจน
  .
 18. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 17.00 น. – 18.00 น. __
  อดีต…งานใหม่
  ต้นเดือน…งานหนัก อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม ตรวจสุขภาพ
  กลางเดือน…ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  ปลายเดือน…โรคเก่ากำเริบ
  คิดในใจ…บวช ศึกษาพระธรรม
  คำแนะนำ…ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ค้นหาความจริง ติดตาม
  .
 19. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 18.00 น. – 19.00 น. __
  อดีต…รอคอยการกลับมา
  ต้นเดือน…มีโชคลาภ ฝึกสมาธิ เพื่อสุขภาพ
  กลางเดือน…ตึงเครียด
  ปลายเดือน…ใช้บ้านเป็นที่ทำงาน ซ่อม
  คิดในใจ…ขยันทำงานหาเงิน
  คำแนะนำ…พักงานระยะสั้น งานกินเลี้ยงเพื่อน สัมผัสที่หกแม่นยำ
  .
 20. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 19.00 น. – 20.00 น. __
  อดีต…เก็บเกี่ยวผลผลิต
  ต้นเดือน…เก็บความลับ โยกย้ายเปลี่ยนแปลง กระทันหัน
  กลางเดือน…ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุผ่าตัดสูญเสีย
  ปลายเดือน…เลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
  คิดในใจ…งานหนัก
  คำแนะนำ…สุขสมหวัง บันเทิง
  .
 21. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 20.00 น. – 21.00 น. __
  อดีต…ความลับคับอก
  ต้นเดือน…มีเกณฑ์เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ผ่าตัด สูญเสีย สะเดาะเคราะห์ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน บริหารหนี้สิน
  กลางเดือน…เจรจาต่อรอง
  ปลายเดือน…งานหนัก
  คิดในใจ…พระ บวช เรียน ครูบาอาจารย์
  คำแนะนำ…ตรวจดวงชะตา ปวดหัว สายตา กระเพาะอาหาร ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
  .
 22. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 21.00 น. – 22.00 น. __
  อดีต..เดินทางคนเดียว เป็นกลาง สมดุล
  ต้นเดือน…เพื่อสุขภาพ เพิ่มเติม รักษาโรค เจ็บป่วยอุบัติเหตุ คนใกล้ชิด
  กลางเดือน…สับสน
  ปลายเดือน…เศร้าโศกเสียใจ
  คิดในใจ…หนี้สิน
  คำแนะนำ…ทำงานดึก สื่อสารทางมือถืออินเตอร์เน็ท เพื่อนเก่า
  .
 23. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 22.00 น. – 23.00 น. __
  อดีต…ฉลองความสำเร็จ
  ต้นเดือน…ฝันแม่น พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บวช แก้ปัญหาเร่งด่วน
  กลางเดือน…ชายสูงอายุ อุปถัมภ์
  ปลายเดือน…มีภาระกิจต้องรับผิดชอบสูง
  คิดในใจ…พักผ่อน
  คำแนะนำ…เลือกทางสายกลาง ถึงงานจะหนัก รีบเร่งแก้ไขปัญหา
  .
 24. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 23.00 น. – 24.00 น. __
  อดีต…ดูแลเยี่ยมเยือนญาติผู้หญิง ผู้ใหญ่ สูงอายุ
  ต้นเดือน…และชายสูงอายุ อุปถัมภ์ ซึมเศร้า ค้าขาย
  กลางเดือน…ทำบุญให้ทาน
  ปลายเดือน…สับสนการตัดสินใจ
  คิดในใจ…ตำแหน่งใหม่ ความมั่นคง
  คำแนะนำ…งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ พักผ่อนระยะสั้นๆ ยุ่งกับญาติกับงาน
  .

 

……………………………………

AN 100x100 (21KB)

patomtip

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  หมอดูทายแม่นๆ  บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท ค่่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม (หรือคำถามละ 100 บาท)  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407 ติดต่อสอบถามจองคิวใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ โทร. Dtac_ 081-533-3529  Ais_ 093-240-0151  True_ 082-512-9920 ทุกวันในเวลา 8.00 น. – 21.00 น.

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |

N0. 976

ดูดวงจากวันเกิด (7วันในสัปดาห์) รายสัปดาห์ที่ 8/58 (16-22ก.พ.2558)

ดูดวงจากวันเกิด (7 วันในสัปดาห์)
คำพยากรณ์ดวงชะตารายสัปดาห์ ที่ 8/58 (16-22 ก.พ. 2558)
Weekly Horoscope.  Predict from Day of Birth.
Week 8 (16-22 February
2015)

***อ่านตรงนี้ก่อน…

 • ตามหลักโหราศาสตร์ไทย จะเปลี่ยนวันก็ต่อเมื่อถึงเวลาเช้า (เช้าวันใหม่ = 06.00 น.) แล้วเท่านั้น ผู้ที่เกิดตั้งแต่เที่ยงคืนไปถึงเช้า (24.00 น. – 6.00 น.) ต้องอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาถอยหลังไปหนึ่งวัน (คือวันก่อนเที่ยงคืนนั้นเอง)
 • ครูบาอาจารย์จะเลือกและเน้นให้คำพยากรณ์ไปที่ผู้อ่านที่ชีวิตกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์สำคัญมากกำลังจะเกิดขึ้น สังเกตุจากคำพยากรณ์ในอดีตและปัจจุบัน จะทายตรงกับชีวิตจริง
 1. คนเกิดวันอาทิตย์  Born on Sunday. __
  อดีต…เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่ เสื้อผ้าชุดใหม่ ทันสมัย
  ต้นสัปดาห์…ขยายกิจการ เรียนเพิ่มเติม บริจาค ให้ทาน โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  กลางสัปดาห์…ค่าใช้จ่ายสูง ปัญหาหัวใจ
  ปลายสัปดาห์…นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน ที่ดิน
  คิดในใจ….สัมผัสที่หก
  คำแนะนำ…บริหารจัดการเงินในธนาคาร มีโชคลาภ  ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 2. คนเกิดวันจันทร์  Born on Monday.__
  อดีต…ทวงความยุติธรรม
  ต้นสัปดาห์…สำเร็จแต่ช้าหน่อย ใช้บ้านเป็นที่ทำงาน ภาระกิจใหม่ล่าสุด
  กลางสัปดาห์…เลือกทางสายกลาง
  ปลายสัปดาห์…เอื้ออาทรสุภาพอ่อนโยน
  คิดในใจ..ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
  คำแนะนำ…เก็บเงินทุน แก้ไขปัญหาเร่งด่วน  หนี้สิน
 3. คนเกิดวันอังคาร  Born on Tuesday.__
  อดีต…พิจารณาเอกสารสัญญา ทำเพื่อรักษาสุขภาพ
  ต้นสัปดาห์…โรคเก่ากำเริบ เด่นการเงินร่ำรวยเงินทอง บริหารเงินในธนาคาร ต้องการความสงบ
  กลางสัปดาห์…นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
  ปลายสัปดาห์… ไม่แน่นอน สัมผัสที่หก
  คิดในใจ…ครอบครัวพร้อมหน้ามีความสุข
  คำแนะนำ…เดินทางท่องเที่ยว ร่ำรวย  ปวดหลัง
 4. คนเกิดวันพุธ  Born on Wednesday.__
  อดีต…ตรวจดวงชะตา หมอดู
  ต้นสัปดาห์…เก็บรวบรวมเงินทุน แก้ไขปัญหาเร่งด่วน สิ้นสุดพร้อมจะเริ่มต้นใหม่
  กลางสัปดาห์…ช้าแต่สำเร็จ
  ปลายสัปดาห์…ร้องขอความช่วยเหลือ
  คิดในใจ…ทรัพย์สินที่ดิน
  คำแนะนำ…ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย บริหารหนี้สิน ครอบครัวพร้อมหน้า แต่งงาน
 5. คนเกิดวันพฤหัสบดี  Born on Thursday.__
  อดีต…ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
  ต้นสัปดาห์…ขยายกิจการ เรียนเพิ่มเติม ภาระกิจมีมากล้น งานใหม่
  กลางสัปดาห์…ยังมั่นคงท่ามกลางความวุ่นวาย
  ปลายสัปดาห์…รอคอยโอกาสเหมาะสม
  คิดในใจ…ความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สิน
  คำแนะนำ…ทุนการศึกษา คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน ใช้บ้านเป็นที่ทำงาน
 6. คนเกิดวันวันศุกร์  Born on Friday. __
  อดีต…เด็กให้โชค
  ต้นสัปดาห์…ตรวจดวงชะตา หมอดู วางแผนชีวิตธุรกิจ บริหารจัดการมรดกที่ดิน
  กลางสัปดาห์…อย่าทำผิดกฏหมายบ้านเมืองและศีล 5
  ปลายสัปดาห์…สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  คิดในใจ…วิตกกังวลใจ
  คำแนะนำ…ธุรกิจครบวงจร ทำบุญให้ทานรักษาศีล คัดเลือกกินอยู่ใช้สิ่งต่างๆที่เหมาะสมกับฐานะของตนเองไม่ตามใคร
 7. คนเกิดวันเสาร์  Born on Saturday. __
  อดีต…มีเหตุทำให้ตกใจ
  ต้นสัปดาห์…บริหารจัดการมรดกที่ดิน เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่ ครอบครัวพร้อมหน้า
  กลางสัปดาห์…อุปสรรคเล็กน้อยแก้ไขได้
  ปลายสัปดาห์…อยู่นิ่งเฉยแล้วจะพ้นปัญหาและอันตรายไปได้
  คิดในใจ…ทบทวนสิ่งที่เคยทำผิดพลาดมาแล้ว
  คำแนะนำ… เดินทางท่องเที่ยว

……………………………………

AN 100x100 (21KB)

patomtip

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  หมอดูทายแม่นๆ  บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท ค่่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม (หรือคำถามละ 100 บาท)  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407 ติดต่อสอบถามจองคิวใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ โทร. Dtac_ 081-533-3529  Ais_ 093-240-0151  True_ 082-512-9920 ทุกวันในเวลา 8.00 น. – 21.00 น.

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |

N0. 975

คำเตือนภัยแผ่นดินไหวของหมอแดง ที่เกิดขึ้นจริงภายใน 13 วัน ในวันนี้ที่ประเทศญี่ปุ่น

dh47 JPEG

คำเตือนภัยแผ่นดินไหวของหมอแดง ที่เกิดขึ้นจริงภายใน 13 วัน
Moredang’s earthquake warning. Actual within 13 days.

คำเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าของหมอแดงครั้งล่าสุด ตรงกับความจริง ก่อนวันเกิดจริงเพียง 13 วัน ที่ประเทศญี่ปุ่o

 • ย้อนไปอ่านคำเตือนนี้ได้ที่ FB “อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา” 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9:59 น. (https://www.facebook.com/Astrologer.Adisorn.Nittayajarn/posts/784299281617126)
 • การทำนายล่วงหน้าครั้งล่าสุดนี้ ห่างจากเหตุการณ์จริงเพียง 13 วัน
 • เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้ (17/02/2558)
 • 17 ก.พ. 2558 07:51 ญี่ปุ่นระทึกอีก แผ่นดินไหว 6.9 เกิด’สึนามิ’ ก่อนยกเลิกเตือนภัย
 • โชคดีไม่เกิดภัยพิบัติใหญ่ตามมา ไม่การสูญเสียชีวิตจำนวนมากเหมือนครั้งก่อน
 • การเตือนภัยได้ล่วงหน้าได้แม่นยำ หมอแดงขอยกความดีทั้งหมดให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่หมอแดงเคารพนับถือ ท่านคงเพราะเห็นว่ามีใครหลายคนกำลังสงสัยและไม่เชื่อในความสามารถของหมอแดง โดยเฉพาะญาติพี่น้องใกล้ไกลและสังคมรอบข้าง ที่กำลังแอบนินทาว่าหมอแดงป่วยหนักผิดเพี้ยนไปแล้ว คงเห็นได้ชัดแล้วว่าหมอแดงเป็นหมอดูจริงๆ  เป็นศิษย์มีครู
 • นี่ไม่ใช่ครั้งแรก ใครที่เคยรู้จักเคยติดตามผลงานหมอแดงมานานเกิน 10 ปี คงเคยเห็นเคยอ่านบททำนองนี้มาแล้วในเพจอื่นในอดีต
 • ถ้านำลูกค้าหมอดูทุกคนของหมอแดงมายืนยันความสามารถของหมอแดงบนสมนามฟุตบอล ก็คงล้นสนามฟุตบอลครับ
 • ภาพประกอบ  https://www.facebook.com/Astrologer.Adisorn.Nittayajarn/photos/p.789844321062622/789844321062622/?type=1&theater

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  DTAC_โทร. 081-533-3529,   AIS_โทร. 093-240-0151,  TRUE_โทร. 082-512-9920

AN 100x100 (21KB)

patomtip

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |

No. 974

โชคลาภในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

sf47

โชคลาภในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
Fortune in the February 16, 2015.

 • ตรงกับวันจันทร์ แรม 13 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย
 • โชคลาภในวันนี้_ ได้จากสิ่งศักสิทธิ์ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุมากไปด้วยอำนาจในการปกครองบุญบารมี จากการแก้ไขปัญหาได้ จากการแบ่งปัน จากการทำบุญให้ทาน เป็นเงินทองหรือโอนเงินเข้าธนาคาร เกี่ยวกับที่ดิน ลูกหลาน การเดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางไกล ของเก่าแก่ ของโบราณ ทองคำ
 • ลักษณะผู้ที่จะได้โชคลาภใหญ่ในวันนี้ : คนวันอังคาร เกิดเดือนเมษายน เกิดปีเถาะ
 • ผู้ให้โชค : ทำบุญปล่อยปลาสังฆทานในเช้าวันนี้
 • เลขเด่นประจำวัน  563, 7, 14, 21, 777, 63

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  DTAC_โทร. 081-533-3529,   AIS_โทร. 093-240-0151,  TRUE_โทร. 082-512-9920

AN 100x100 (21KB)

patomtip

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |

No. 973

ดูดวงรายสัปดาห์_ทายจากวันเกิด สัปดาห์ที่ 7/58 (9-15 ก.พ. 2558)

คำพยากรณ์ดวงชะตารายสัปดาห์  พยากรณ์จากวันเกิด
สัปดาห์ที่ 7/2558  (วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2558)
Weekly Horoscope.  Predict from Day of Birth.
Week 6 (9-15 February
2015)

***อ่านตรงนี้ก่อน…

 • ตามหลักโหราศาสตร์ไทย จะเปลี่ยนวันก็ต่อเมื่อถึงเวลาเช้า (เช้าวันใหม่ = 06.00 น.) แล้วเท่านั้น ผู้ที่เกิดตั้งแต่เที่ยงคืนไปถึงเช้า (24.00 น. – 6.00 น.) ต้องอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาถอยหลังไปหนึ่งวัน (คือวันก่อนเที่ยงคืนนั้นเอง)
 • ครูบาอาจารย์จะเลือกและเน้นให้คำพยากรณ์ไปที่ผู้อ่านที่ชีวิตกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์สำคัญมากกำลังจะเกิดขึ้น สังเกตุจากคำพยากรณ์ในอดีตและปัจจุบัน จะทายตรงกับชีวิตจริง
 1. คนเกิดวันอาทิตย์  Born on Sunday. __
  อดีต…ต้องการความสงบ
  ปัจจุบัน…เดินทางไกล ต่อสู้ แย่งชิง เจ็บป่วย กระดูกหลัง พ่ายแพ้ หมอดู ตรวจดวงชะตา
  อนาคต…ครอบครัวพร้อมหน้า เจรจาต่อรอง
  คำแนะนำ… อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม มีเคราะห์ ปล่อยปลาสังฆทาน บริหารเงินในธนาคาร พรหมวิหาร 4
 2. คนเกิดวันจันทร์  Born on Monday.__
  อดีต…ทุนการศึกษา
  ปัจจุบัน…งานหนัก รวบรวม เจรจาต่อรอง หมอดู ตรวจดวงชะตา
  อนาคต…เจ็บป่วย กระดูกหลัง พ่ายแพ้ ปองดอง
  คำแนะนำ…ความไม่แน่นอน เป็นไปตามกฏแห่งกรรม ปัญหาซับซ้อน ดีร้ายขึ้นกับการตัดสินใจของตัวเอง
 3. คนเกิดวันอังคาร  Born on Tuesday.__
  อดีต…คิดจะปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตการงาน
  ปัจจุบัน…มีเคราะห์ ควรทำบุญปล่อยปลาสังฆทาน งานมากมาย ทำสัญญา
  อนาคต…พบปัญหาลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข กินยาหลายขนาน เจรจาต่อรอง
  คำแนะนำ…บริหารการเงิน ไม่แน่นอน หญิงสูงอายุ สัมผัสที่หก รอคอยด้วยความอดทน
 4. คนเกิดวันพุธ  Born on Wednesday.__
  อดีต…งานก้าวหน้า
  ปัจจุบัน…ขยันทำงานหาเงิน เร่งการผลิต มีเคราะห์ ทำบุญปล่อยปลาสังฆทาน
  อนาคต…ได้งานใหม่ ทำงานหนัก
  คำแนะนำ…โยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานห้องนอน ซ่อม ทำให้เหมาะกับตนเอง เจ็บปวด ตึงเครียด
 5. คนเกิดวันพฤหัสบดี  Born on Thursday.__
  อดีต…หา ได้ทุนดำเนินงานการศึกษา
  ปัจจุบัน…ต่อสู้ได้ชัยชนะ เพื่อชีวิตที่มั่นคง แก้ปัญหาเร่งด่วน ทำงานหนัก
  อนาคต…ขยันทำงานหาเงิน
  คำแนะนำ…ยึดหลักทางสายกลาง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เดินทางไกล ท่องเที่ยว
 6. คนเกิดวันวันศุกร์  Born on Friday. __
  อดีต…เดินทาง ค้าขาย ยานพาหนะคันใหม่
  ปัจจุบัน…เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลง กระทันหัน เหตุทำให้ตกใจ พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  อนาคต…นิ่ง อึดอัด ขัดข้อง เดินทางไกล ยานพาหนะ ต่างประเทศ
  คำแนะนำ…บริหารจัดการเงินในธนาคาร ครอบครัวพร้อมหน้า
 7. คนเกิดวันเสาร์  Born on Saturday. __
  อดีต…เดินทางท่องเที่ยว
  ปัจจุบัน…ซื้อ ใช้อุปกรณ์สื่อสารทันสมัย อุปสรรคเล็กน้อยแก้ไขได้
  อนาคต…บวชเรียนพระธรรม เด็กให้โชค
  คำแนะนำ…เดินทางไกล ดีเด่นการเงิน

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

AN 100x100 (21KB)

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท คำถามละ 100 บาท
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

patomtip

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |

972

เอกสาร 971 (วิธีทำบุญเสริมดวงชะตาบารมี)

001

เอกสาร 971
วิธีทำบุญเสริมดวงชะตาบารมีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา
How philanthropy raises horoscope
.

คลิกที่ข้อความนี้ หรือรูปข้างบนนี้ เพื่อดาวโหลดเอกสารต้นฉบับ  นี้คือเอกสารใช้ประกอบคำพยากรณ์ดวงชะตาของ อ.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) เอกสารเลขที่ 1/ 11ตค2553 มีคำแนะนำในการทำบุญเสริมดวงชะตา สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา ทำดังนี้ :

 1. สร้างบุญบารมี :
  1. ปล่อยปลา
  2. สังฆทาน
  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ : ทำอาหารอร่อยให้กิน+ให้เงินไว้ใช้จ่าย+
  4. ถือศีล ๕-๘ ไปตลอดชีวิต
  5. ท่องคาถาเงินล้านทุกวัน
 2. สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ : สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ พิจารณากรรมฐาน 40  ในอานาปานุสติกรรมฐาน : จับภาพพระพุทธรูปไว้ในใจ จับลมหายใจเข้าภาวนา “พุท” จับลมหายใจออกภาวนา “โธ” ทั้งตื่นนอน/ก่อนนอน ในเวลาว่าง หรือทำเมื่อชีวิตมีปัญหาใหญ่จิตใจกำลังสับสนวุ่นวายกำลังฟุ้งซ่านควบคุมความคิดตนเองไม่ได้ หรือต้องการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
 3. พิจารณาสัจธรรม….คือการฝึกคิดพิจารณา มองลึกลงไปในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ให้เห็นตามความเป็นจริง แก่นแท้ ที่สุดของที่สุด เพื่อให้เห็นต้นเหตุของปัญหาทั้งปวง เรียกว่า “วิปัสนากรรมฐาน”
  โดยเมื่อฝึกสมาธิ ใจตั้งมั่น จิตนิ่งดีแล้ว ให้ฝึกคิดค้นหาหลักในการดำเนินชีวิต โดยยกสิ่งใดก็ได้ นำขึ้นมาพิจารณาด้วยสัจธรรม คือพิจารณาตามความเป็นจริงของธรรมชาติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  1. ร่ายกาย…ชีวิตของทุกคน มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติ ทุกสิ่งเกิดแล้วดับไป แล้วเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบ เพราะกิเลสจับจิต จิตก็จับกิเลส  ร่างกายคือกิเลส กิเลสคือร่างกาย
  2. จิตใจ…จิตที่ยังไม่หลุดพ้นจากร่างกาย นั้นยังมีความอยากมีอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ จิตยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลาย จิตติดในความรักโลภโกรธหลง จึงวนเวียนเกิดตายไม่รู้จบ ถ้ารู้เท่าทันร่างกายและกิเลส ถ้าจิตไม่ยึดในร่างกายและติดกิเลสทุกข์ก็จะหมดไปเอง
  3. ความจริง….เราทุกคนต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งเป็นแค่เรื่องที่เราสมมุติขึ้นมา ทั้งหมด แม้นร่างกายก็ไม่ใช่ของเรา เรายืมธาตุ 4 ของโลกนี้มาใช้ชั่วคราว ไม่นานก็ตาย แตกดับสลายตัว ธาตุ 4 กลับไปเป็นสมบัติของโลกนี้เหมือนเดิม สิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ยืมไปใช้ต่อไป ทุกวันนี้เราก็ยืมธาตุ 4 โดยการกินพืชและเนื้อสัตว์เป็นอาหารทุกวัน
  4. พระนิพพาน…พิจารณาความเป็นจริงอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ไม่ช้าจิตใจก็จะเริ่มมีอิสระ พ้นจากการบังคับบัญชาของกิเลสมากขึ้น เข้าใจถึงความจริงทั้งทางโลกและทางธรรม เบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิด ไปพระนิพพานได้ในที่สุด
 4. แผ่เมตตาให้อภัยแก่สรรพสัตว์ทั้งปวง  ทุกวัน ก่อนนอน ท่านควรแผ่เมตตาไปทุกทิศ ทั่วจักรวาลนี้ กล่าวให้อภัยโทษเป็นทาน แก่บรรดาลูกหนี้กรรมเวรของท่านว่า “ข้าพเจ้าจะไม่ขออาฆาตพยาบาทจองเวรกรรมต่อผู้ใดอีกต่อไป”
 5. ขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรทั้งปวง  “ขออัญเชิญเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย โปรดมาเป็นพยานและโมทนาบุญที่ท่านเคยทำบุญปล่อยปลา+สังฆทาน ฯลฯ (ตามที่หมอแดงแนะนำไว้ในเอกสาร 971)  ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย โปรดให้อภัยเป็นทาน”

*สำคัญ…เพื่อให้ได้ผลตามต้องการ ก่อนลูกค้าหมอแดงจะนำไปปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ โปรดอ่านข้อความในเอกสารในหน้านี้อย่างละเอียด ทุกบรรทัด ทุกตัวอักษร  ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน  เพราะจะทำให้ผลที่ได้รับนั้นคลาดเคลื่อนไปได้เช่นเดียวกัน

……………………………………….

บริการดูดวงทางโทรศัพท์ vb45(คลิกอ่านรายละเอียด)
บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท
ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (หรือคำถามละ 100 บาท)
ใช้วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ.กสิกรไทย 233-228-6407
ในนาม อดิศร นิตยาจาร Adisorn Nittayajarn
ให้บริการในเวลา 09.00 น.-21.00 น.
โทร. Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 096-881-7811
โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

vh50 4KBWP3 50 2KB FB3 50 1KB Twitter3 50 1KB line3 50 1KB G+4 50 2KB YouTube 1 RSS WP5 40
patomtip_jpegQRwp5-971
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2015/02/08/971

คลิกที่นี้เพื่ออ่านคำแนะนำในเอกสาร 971 vb45
คลิกที่นี้เพื่อดาว์โหลดเอกสาร 001 ต้นฉบับ vb45

ท่านใดอ่านหน้านี้แล้วมีศัทธา โปรดกดถูกใจให้คะแนน 1-5 ดาวใต้บทความนี้ เพื่อให้กำลังใจผู้เขียนบทความนี้ด้วยครับ

 

ลิขสิทธิ์ : เอกสารนี้ในหน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ อ.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) สำนักงานหมอดู ปฐมทิพย์  This document for Horoscopes  writing and cpyright by Adisorn Nittayajarn (Moredang)At PATOMTIP office of astrologer.

ดูดวงรายสัปดาห์_ทายจากวันเกิด สัปดาห์ที่ 6/58 (2-8 ก.พ. 2558)

คำพยากรณ์ดวงชะตารายสัปดาห์  พยากรณ์จากวันเกิด
สัปดาห์ที่ 6/2558  (วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2558)
Weekly Horoscope.  Predict from Day of Birth.
Week 6 (2-8 February
2015)

***อ่านตรงนี้ก่อน…

 • ตามหลักโหราศาสตร์ไทย จะเปลี่ยนวันก็ต่อเมื่อถึงเวลาเช้า (เช้าวันใหม่ = 06.00 น.) แล้วเท่านั้น ผู้ที่เกิดตั้งแต่เที่ยงคืนไปถึงเช้า (24.00 น. – 6.00 น.) ต้องอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาถอยหลังไปหนึ่งวัน (คือวันก่อนเที่ยงคืนนั้นเอง)
 • ครูบาอาจารย์จะเลือกและเน้นให้คำพยากรณ์ไปที่ผู้อ่านที่ชีวิตกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์สำคัญมากกำลังจะเกิดขึ้น สังเกตุจากคำพยากรณ์ในอดีตและปัจจุบัน จะทายตรงกับชีวิตจริง
 1. คนเกิดวันอาทิตย์  Born on Sunday. __
  อดีต…ทำบุญให้ทาน รักษาศีล แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
  ปัจจุบัน…บริหารจัดการเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงาน คนรักทิ้งร้างห่างไกล/กลับมาหา เดินทางท่องเที่ยว
  อนาคต…วางแผนงานล่วงหน้า ทุนการศึกษา
  คำแนะนำ…คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง ด้ยความสุภาพอ่อนโยน สามัคคีกลมเกลียว ใช้นายหน้า “คนกลาง” ซื้อขายแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ที่ดิน
 2. คนเกิดวันจันทร์  Born on Monday.__
  อดีต…ความไม่แน่นอน
  ปัจจุบัน…คนรักทิ้งร้างห่างไกล ตรวจดวงชะตา ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
  อนาคต…ขยันทำงานหาเงินก้อนใหญ่ เก็บสะสมเป็นทุนในธนาคาร
  คำแนะนำ…อย่าคิดหรือวิตกกังวลมากเกิดเหตุ ความเห็นต่างกันได้เป็นเรื่องปกติ และมีประโยชน์ต่อการทำงานให้สำเร็จ ให้รางวัลกับใครบางคนตามสมควร
 3. คนเกิดวันอังคาร  Born on Tuesday.__
  อดีต…โชคลาภ การเงินก้อนใหญ่
  ปัจจุบัน…โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานซ่อมบ้าน หญิงสูงอายุ ตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้า
  อนาคต…ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน พ่อค้าคนกลาง แก้ไขปัญหาเก่า
  คำแนะนำ…ปกป้องผลประโยชน์ เงินในธนาคาร ทำเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าเดิม
 4. คนเกิดวันพุธ  Born on Wednesday.__
  อดีต…พักงานระยะสั้น
  ปัจจุบัน…กินยารักษาโรคหลายขนาน ปัญหาหนี้สินเก่า ทุนการศึกษา
  อนาคต…นักบวช ติดตาม ต่อเนื่ิอง
  คำแนะนำ…เจรจาต่อรอง เทศธรรม สุขสงบ ฝึกสมาธิ สู้ชนะไม่สู้แพ้
 5. คนเกิดวันพฤหัสบดี  Born on Thursday.__
  อดีต…วางแผนชีวิตและการงาน
  ปัจจุบัน…ทำงานแข่งกับเวลา พรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ศึกษาตำราโบราณ
  อนาคต…นิ่ง ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย โชคลาภลอย
  คำแนะนำ…ตัดสินโดยยุติธรรม สมดุล ถือศีล สุภาพออ่อนโยน
 6. คนเกิดวันวันศุกร์  Born on Friday. __
  อดีต…บวช เรียน ค้นหาความจริง
  ปัจจุบัน…งานใหม่ การเงินการธนาคาร สำเร็จแต่ช้าหน่อย คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
  อนาคต…เพื่อน หุ้นส่วนบริษัท งานกินเลี้ยง ฉลอง เดินทางไกล เหน็ดเหนื่อย ต่อสู้
  คำแนะนำ…ยอมรับความไม่แน่นอน เดินทางสายกลาง นิ่ง ทำบุญให้ทาน
 7. คนเกิดวันเสาร์  Born on Saturday. __
  อดีต…ทำบุญช่วยชีวิตสัตว์ให้พ้นความตาย
  ปัจจุบัน…เดินทาง เหน็ดเหนื่อย ชีวิตต้องต่อสู้ ใช้มือถืออินเตอร์เน็ทมากขึ้น
  อนาคต…ตัดสินใจด้วยตัวเอง รักษาพยาบาลฟื้นฟูร่างกาย
  คำแนะนำ…ช้าแต่สำเร็จ ขยายกิจการ ได้รับโชคลาภลอย

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

AN 100x100 (21KB)

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท คำถามละ 100 บาท
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

patomtip

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |

970

Previous Older Entries

%d bloggers like this: