ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร) รายปี 2558 เดือนกุมภาพันธ์

12 นักษัตร

ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร) รายปี 2558 เดือนกุมภาพันธ์

Yearly horoscope in February 2015.  Predict from year of birth. (12 fixed star)

………………………………

*อ่านตรงนี้ก่อน Read me first

 1. ปฏิทินไทยโบราณ-ดาราศาสตร์ไทย-โหราศาสตร์ไทย__นับวันเวลาตามระบบจันทรคติ  จะเปลี่ยนปีนักษัตรและขึ้นปีใหม่ เมื่อถึงขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี (วันสงกรานต์)
 2. ปฏิทินสากล-ราชการไทยในยุคปัจจุบัน ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามการนับแบบระบบสุริยะคติ  ปฏิทินที่ธนาคารหรือร้านค้าแจกฟรีส่วนใหญ่พิมพ์ผิดพลาด ไปเปลี่ยนปีนักษัตรก่อนเวลาจริงหลายเดือน (ขอให้ผู้บริหารธนาคารและโรงพิมพ์โปรดแก้ไขด้วยครับ เพื่อมิให้เยาวชนไทยเข้าใจผิด ถามนักดาราศาสตร์ทุกท่านก็จะทราบความจริงในเรื่องนี้ครับ)
 3. ถ้าท่านผู้อ่านเกิดในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไปถึงก่อนวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ (วันสงกรานต์) ต้องอ่านคำพยากรณ์ของปีนักษัตรเดียวกับก่อนวันที่ 1 มกราคม (เพราะยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร) จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับชีวิตจริงครับ

………………………………

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat fixed star.

 1. อดีต  Past __ยุ่งกับงานกับญาติ คิดเห็นแตกต่างกัน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ปกป้องตนเอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __รักษาความลับ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สำเร็จแต่ช้าหน่อย
   • สามีภรรยา  Lover-married __บวชเรียนค้นหาสัจธรรมความเป็นจริง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เจ็บป่วยอุบัติเหตุผ่าตัดสูญเสีย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางท่องเที่ยว
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหารธุรกิจ สำนักงาน บ้าน
  • การงาน   Work __ ศิลป ความสวยงาม อนุรักษ์
  • การเงิน  Finance __เดินทาง ยานพาหนะคันใหม่
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการทำบุญให้ทาน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ตามสภาพอากาศ แปรเปลี่ยนกระทันหัน
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ตกใจ เหตุไม่คาดคิด
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __วิตกกังวล ด้วยการยอมรับว่าทุกสิ่งเป็นไปตามปกติของธรรมชาติ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __อยู่นิ่งๆ ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สุนสุด เริ่มต้นใหม่
  • สรุป  Summarize __เดินทางไกล ต่างประเทศ ชายแดน รถยนต์คันใหม่

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox fixed star.

 1. อดีต  Past __โครงการมากมาย ทำได้จริงก็รวยจริง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__สิ่นสุด เริ่มต้นใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำบุญให้ทาน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ปลดปล่อยให้มีอิสระ
   • สามีภรรยา  Lover-married __บริหารงานบ้าน สำนักงาน ทำงานที่บ้าน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ความมั่นคงในชีวิตครอบครัวธุรกิจ
  • การงาน   Work __งานใหม่
  • การเงิน  Finance __เก็บออมเงินทุนไว้ได้ก้อนใหญ่
  • โชค ลาภ  Fortune __ยานพาหนะ จักรยานยนต์
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __พึ่งพาตนเอง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทุ่มเท ต่อสู้ เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัว
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __แก้ไขปัญหาที่สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข
  • สรุป  Summarize __ใช้สมาธิชั้นสูงสุด

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger fixed star.

 1. อดีต  Past __ยุ่งยากกับญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงาน ความเห็นแตกต่าง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__โครงการมากมายทำแล้วรวย อยากทำ ยังไม่ได้ทำ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ดูแลเยี่ยมเยือนญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมภ์
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดีเด่นการเงิน
   • สามีภรรยา  Lover-married __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สิ้นสุด สูญเสีย
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ความรัก
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ แต่งงาน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การตัดสินใจ
  • การงาน   Work __เพื่อความมั่นคงในธุรกิจ
  • การเงิน  Finance __ติดต่อธนาคาร
  • โชค ลาภ  Fortune __คิดคำนวณ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ขยายกิจการ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ขยันทำงาน เก็บสะสมเงินทุน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พักงานระยะสั้น
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ยานพาหนะคันใหม่
  • สรุป  Summarize __เหตุด่วน เหตุร้าย ทำให้ตกใจ

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)

Born in Rabbit fixed star.

 1. อดีต  Past __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__พักงานระยะสั้นๆ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ขยายกิจการ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดูดวง หมอดู
   • สามีภรรยา  Lover-married __เก็บไว้ในใจ ไปเมืองใหญ่หลวง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ปองดอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__บวชเรียนธรรม สัจธรรม ค้นหาความจริง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทันสมัย
  • การงาน   Work __โชคลาภ
  • การเงิน  Finance __ได้บ้างเสียบ้าง
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้ตามสัญญา
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __สมาธิบำบัด
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางท่องเที่ยว ปัญหาซับซ้อนซ้อนเงื่อนไข
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ความหวัง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ความรัก
  • สรุป  Summarize __เหตุด่วน ทำให้ตกใจ

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)
คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon fixed star.

 1. อดีต  Past __ตรวจดวงชะตา หมอดู
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ครอบครัวพร้อมหน้า
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปัญหาซับซ้อนในครอบครัว
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เพื่อเงินทอง
   • สามีภรรยา  Lover-married __เก็บสะสมเงินทอง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __สมหวัง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปกป้องตนเอง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทิ้งถิ่นฐานดั่งเดิม
  • การงาน   Work __เจ้านายผู้ใหญ่ผู้หญิงสูงอายุส่งเสริม
  • การเงิน  Finance __หยุดนิ่ง
  • โชค ลาภ  Fortune __อย่าโลภ อย่าเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อ้วน อึดอัด
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __นายหน้า พ่อค้าคนกลาง ที่ดิน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ฉลองความสำเร็จ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เพื่อนๆ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เพื่อสุขภาพ
  • สรุป  Summarize __รอต้อนรับ แขกเดินทางมาจากแดนไกล

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)
คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake fixed star.

 1. อดีต  Past __เรียนเพิ่มเติม ขยายกิจการ สำรอง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีโชคลาภ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ทะเลาะถกเถียง เดินทางไกล
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ทำบุญ ให้ทาน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เงินกู้ ความเสี่ยง ประกันภัย
  • การงาน   Work __วางแผน นโยบาย กฏหมาย แบบจำลอง
  • การเงิน  Finance __ได้จากงานใหม่
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สมาธิเพื่อสุขภาพ บำบัดโรค
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คนรัก
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ทิ้งร้างห่างไกลกัน
  • สรุป  Summarize __ดีเด่นการเงิน

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse fixed star.

 1. อดีต  Past __เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__เพื่อความมั่นคงในชีวิตธุรกิจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน เหตุไม่คาดคิด
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ซับซ้อน
   • สามีภรรยา  Lover-married __อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ต้องการความสงบ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __โครงการ ผลตอบแทน จุดคุ้มทุน
  • การงาน   Work __พักงานระยะสั้น
  • การเงิน  Finance __ได้จากคนรัก
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากหมอดู
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ฟื้นฟูสุขภาพธุรกิจ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __การเงิน การธนาคาร
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปรุงปรุงคุณภาพชีวิต
  • สรุป  Summarize __งานกินเลี้ยง ฉลอง เพื่อนๆ

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

Born in Goat fixed star.

 1. อดีต  Past __ขยายกิจการ เรียนเพิ่มเติม
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ความรัก
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __งานใหม่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สุขสมหวัง
   • สามีภรรยา  Lover-married __รับแขกเดินทางมาจากแดนไกล เจรจาต่อรอง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __กินยาสมุนไพร
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__หลงในกิเลสตัญหาอุปทาน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __กฏแห่งกรรม สัจธรรม
  • การงาน   Work __เด่นค้าขาย
  • การเงิน  Finance __ลังเลการตัดสินใจ
  • โชค ลาภ  Fortune __หลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท ได้มาก็เสียไป
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ร่างกายต้องการการพักผ่อน
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __บริหารหนี้สิน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำเพื่อความมั่นคงในชีวิตครอบครัวธุรกิจ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พักผ่อนร่างกาย
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __พระ ครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • สรุป  Summarize __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey fixed star.

 1. อดีต  Past __ทำเพื่อความั่นคงในชีวิตทรัพย์สินครอบครัวบ้านเมือง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__นิ่ง อยู่ท่ามกล่างความสับสนวุ่นวาย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __มรดก ที่ดิน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ขอ หมั่นหมาย
   • สามีภรรยา  Lover-married __ถกเถียงเรื่องไร้สาระ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ขอกู้ยืมเงินทอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เก็บสะสมเงินทุน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การแก้ไขปัญหา สัจธรรม ทางพ้นจากทุกข์
  • การงาน   Work __เด่นค้าขาย
  • การเงิน  Finance __ได้จากการต่อสู้ เหน็ดเหนื่อย เดินทางไกล
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากงานภาระกิจใหม่
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __พบญาติ ผู้หญิงผู้ใหญ่ สูงอายุ อุปถัมภ์
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __รอคอยด้วยความหวัง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __กู้ยืมเงินทอง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สิ้นสุด เริ่มต้นชีวิตใหม่
  • สรุป  Summarize __เจ็บป่วย

 

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster fixed star.

 1. อดีต  Past __ทำงานหนัก
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พักทำงานระยะสั้น
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดีเด่นการเงิน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ตรวจดวงชะตา หมอดู
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เก็บของเก่ามาใช้ประโยชน์ บริหารนี้สิน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ค้นหา ความเร้นลับ
  • การงาน   Work __เพื่อสังคม
  • การเงิน  Finance __ระวังถูกหลออกลวง
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __สมาธิเพื่อสุขภาพ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เงินทุนก้อนใหญ่ ธุรกิจเงินล้าน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บวช สัจธรรม
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ลดต้นทุนการผลิต
  • สรุป  Summarize __เดินทางท่องเที่ยว

 

……………………..

11 จอ(สุนัข)(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

Born in Dog fixed star.

 1. อดีต  Past __นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ปัญหาซับซ้อน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดีเด่นการเงิน
   • สามีภรรยา  Lover-married __โครงการมากมายอยากทำ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานกินเลี้ยงฉลอง เพื่อนๆ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__วางแผนปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ยา สมุนไพร
  • การงาน   Work __เดินทางไกล ต่างประเทศ ชายแดน ยานพาหนะคันใหม่
  • การเงิน  Finance __เพื่อบ้าน สำนักงาน
  • โชค ลาภ  Fortune __จากคนรัก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางคนเดียว
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __มองย้อนหาสาเหตุความผิดพลาดในอดีต
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หญิงสูงอายุ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เจรจาต่อรอง
  • สรุป  Summarize __เป็นความลับ

……………………..

12 กุน(หมู)

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig fixed star.

 1. อดีต  Past __ร่ำรวยเงินทอง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ชายสูงอายุอุปถัมภ์
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ครองครัวพร้อมหน้า แต่งงาน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ต่างประเทศ
   • สามีภรรยา  Lover-married __คิดจะปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิต
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ขยันทำงานหาเงิน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เครียด
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สัญญา สุขภาพที่ดี
  • การงาน   Work __ตั้งใจ คนรัก
  • การเงิน  Finance __ปานกลาง
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __กินยาหลายขนาน
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __โสด บวช พระ ครูบาอาจารย์
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สัมผัสที่หก
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เด็กให้โชค ลูก
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สับสน
  • สรุป  Summarize __งานก้าวหน้า

……………………………………

AN 100x100 (21KB)

patomtip

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  หมอดูทายแม่นๆ  บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท ค่่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม (หรือคำถามละ 100 บาท)  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407 ติดต่อสอบถามจองคิวใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ โทร. Dtac_ 081-533-3529  Ais_ 093-240-0151  True_ 082-512-9920 ทุกวันในเวลา 8.00 น. – 21.00 น.

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |

N0. 979

Advertisements

ดูดวงจากเดือนเกิด (12 ราศี) รายเดือนกุมภาพันธ์ 2558

erwp

ดูดวงรายเดือน กุมภาพันธ์ 2558  พยากรณ์จากเดือนเกิด (12 ราศี)
Monthly horoscope in Fabruary 2015.  Predict from month of  born.  (12 Zodiac)

…………………………..

(1)

ราศีเมษ-แกะ  (13 เมษายน–13 พฤษภาคม)
Born in Aries. (13 April-13 May)

 1. อดีต  Past __ทำบุญให้ทาน
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__ บริหารจัดการทรัพย์สินมรดก ที่ดิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __บวชเรียน ไหว้ครู ถือศีล
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ไม่แน่นอน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร สมหวัง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดีเด่นการเงิน ธุรกิจเงินล้าน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินไม่ถนัด ข้อเข่าเสื่อม
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ของหมักดองเหล้าเบียร์ ไฟไหม้ อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม
  • การงาน   Work __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  • การเงิน  Finance __มีโชคลาภเป็นพิเศษ
  • โชค ลาภ  Fortune __เลขเก่าที่เคยตาม
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ปลายเดือน  Distant future __สมดุล ทางสายกลาง เดินทางไปคนเดียว
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __มีสินค้าบริการให้เลือกมากมาย กินยาหลายขนาน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __วางแผนชีวิตธุรกิจ
  • สรุป  Summarize __เจรจาต่อรอง

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14 May-13 June)

 1. อดีต  Past __งานกินเลี้ยงพบปะสังสรรค์
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__ขอ/ให้ยืมเงินทอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ร่ายกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พบรักใหม่คุยถูกคอถูกใจ
   • สามีภรรยา  Lover-married __งานฉลองความสำเร็จ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เจ็บป่วย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ยุ่งกับญาติกับงาน
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การอดทนรอคอย
  • การงาน   Work __งานภาระกิจใหม่ล่าสุด
  • การเงิน  Finance __นายหน้า พ่อค้า คนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินที่ดิน
  • โชค ลาภ  Fortune __ทะเบียนรถยนต์
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __โรคเก่ากำเริบ
 4. ปลายเดือน  Distant future __ยาสมุนไพร
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ความวิตกกังวล
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เพื่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทาง โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ซ่อม ต่อเติม
  • สรุป  Summarize __ขยันทำงานหาเงินได้มากขึ้น

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14 June-14 July)

 1. อดีต  Past __เดินทาง โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ซ่อม ต่อเติม
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__ตรวจดวงชะตา หมอดู ครู เภสัช สมุนไพร
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของตนเอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__รื้อฟื้อ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ชายสูงอายุอุปถัมภ์
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__อาชีพสำรอง
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
  • การงาน   Work __ไม่แน่ใจ สับสนการตัดสินใจ
  • การเงิน  Finance __มั่นคง
  • โชค ลาภ  Fortune __สมบูรณ์พูนสุข
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __มีปัญหาอุปสรรค์เล็กน้อย สภาพอากาศแปรปรวน
 4. ปลายเดือน  Distant future __พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ขยายกิจการ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ค่าใช้จ่าย เงินทุน
  • สรุป  Summarize __ความรัก

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)
Born in Cancer. (15 July-16 August)

 1. อดีต  Past __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__พบเพื่อนเก่า
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สวดมนต์ไหว้พระ ถือศีล
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เจรจาต่อรอง
   • สามีภรรยา  Lover-married __ดีเด่นการเงิน ธุรกิจเงินล้าน โรงงาน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ อยู่ในศีล 5 แล้วจะรอดปลอดภัย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__คิดจะปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สอบ แข่งขัน ก้าวหน้า
  • การงาน   Work __ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้
  • การเงิน  Finance __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  • โชค ลาภ  Fortune __จากคนรัก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อดทน
 4. ปลายเดือน  Distant future __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ญาติ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไปคนเดียว
  • สรุป  Summarize __ เด็กให้โชค

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต (17 สิงหาคม–16 กันยายน)
Born in Leo. (17 August -16 September)

 1. อดีต  Past __คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วเศร้าเสียใจ
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__สับสนการตัดสินใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด ล้มเหลว
   • สามีภรรยา  Lover-married __สิ้นสุด เริ่มใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจังหวัด
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__หงุดหงิด วิตกกังวล
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ภาระกิจใหม่
  • การงาน   Work __ทรัพยากร ธรรมชาติ ที่ดิน
  • การเงิน  Finance __สมหวัง
  • โชค ลาภ  Fortune __จากครอบครัว
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ปลายเดือน  Distant future __งานก้าวหน้า
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางคนเดียว ทางสายกลาง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ เด็กให้โชค เงินทุน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __คัดเลือกใช้ช่องทางที่ต้องการ
  • สรุป  Summarize __ อุปสรรคเล็กน้อยแก้ไขได้

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว (17 กันยายน–16 ตุลาคม)
Born in Virgo. (17 September-16 October)

 1. อดีต  Past __เสื้อผ้า ยานพาหนะใหม่ ทันสมัย
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__ยุ่งกับงานกับญาติ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ฝึกสมาธิ อดทนรอคอยโอกาส
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ติดต่อทางมือถืออินเตอร์เน็ท
   • สามีภรรยา  Lover-married __งานกินเลี้ยงฉลอง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __อยู่ในระหว่างการคัดเลือก
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ต้องการความสงบ
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ไร่นาสวนผสม ธัญญาหาร
  • การงาน   Work __เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจังหวัด
  • การเงิน  Finance __จากเพื่อน
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __กินยาหลายขนาน
 4. ปลายเดือน  Distant future __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ สูญเสีย
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เจ็บป่วย ปวดหลัง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หลีกเลี่ยงความเครียด
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สมุนไพร หมอดู ตรวจดวงชะตา
  • สรุป  Summarize __รอคอยโอกาสที่ดีกว่าเดิม

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17 October-15 November)

 1. อดีต  Past __อุปสรรค์เล็กน้อยแก้ไขได้
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__วิตกกังวล สัมผัสที่หกดี
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__วนเวียน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ยาสมุนไพร
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ทำบุญให้ทาน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ต้อนรับแขกต่างบ้านเมือง
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เครียด
  • การงาน   Work __ความเห็นไม่ตรงกัน
  • การเงิน  Finance __ได้จากการทำงานหนัก
  • โชค ลาภ  Fortune __จากพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __มีปัญหาที่เข่า ขา การเดิน
 4. ปลายเดือน  Distant future __ดีเด่นการเงิน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __งานใหม่
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __โครงการมากมายที่ทำแล้วรวย
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ฉลองความสำเร็จ
  • สรุป  Summarize __พบเพื่อนเก่า

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16 November-15 December)

 1. อดีต  Past __พบญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมภ์
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__ทบทวนเรื่องที่ผ่านมานานแล้ว เศร้าเสียใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทุจริต ไม่อยู่ในศีลธรรม นรก
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ค้าขาย
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __อุปสรรค์เล็กน้อยแก้ไขได้
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เจ็บป่วย ลาออก สิ้นสุด
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บวชเรียนรู้สัจธรรม
  • การงาน   Work __ลูกค้าทิ้งร้างห่างไกล
  • การเงิน  Finance __ไม่แน่นอน
  • โชค ลาภ  Fortune __พลิกผัน ร้ายกลายเป็นดี มรดก ที่ดิน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ปลายเดือน  Distant future __บริหารจัดการบ้านสำนักงาน รับตำแหน่งใหม่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำให้ธุรกิจสุขภาพฟื้นคืนชีพ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __มัชฌิมาปฏิปทา
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ชายสูงอายุ อุปถัมภ์ ยึดอำนาจ ตำแหน่งสูงสุด
  • สรุป  Summarize __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู (16 ธันวาคม–14 มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __อดทนรอคอยโอกาสที่ดีกว่า
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แต่งงาน
   • สามีภรรยา  Lover-married __สมหวัง ความสงบ เริ่มชีวิตใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __คัดเลือกค้นหาสิ่งที่ต้องการ
  • การงาน   Work __ทำให้ทันยุคสมัย
  • การเงิน  Finance __ได้จากการค้า
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อย่าทุ่มเท
 4. ปลายเดือน  Distant future __อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก ภาระกิจล้นมือ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปรับปรุงชีวิต วิธีทำงาน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พระ นักบวช สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สิ้นสุด ความตาย การสูญเสีย
  • สรุป  Summarize __เด่นความรัก

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15 January-12 February)

 1. อดีต  Past __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__ยานพาหนะคันใหม่ เดินทางไกล ต่างประเทศ กลับมา
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อึดอัด
   • สามีภรรยา  Lover-married __พึ่งพาตนเอง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คิดจะปรับปรุงชีวิตธุรกิจ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เก็บเงินก้อนใหญ่
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การปกป้อง ผลประโยชน์สูงสุด
  • การงาน   Work __ขยันทำงานสะสมเงินทองเงินทุน
  • การเงิน  Finance __แก้ไขปัญหาใหญ่
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ปลายเดือน  Distant future __เดินทางไกล โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทุนการศึกษา ดำเนินงาน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สัจธรรม
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ความฝัน
  • สรุป  Summarize __พักระยะสั้นๆ

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)
Born in Aquarius. (13 February-13 March)

 1. อดีต  Past __ต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมือง เจรจาต่อรอง
 2. ต้นเดือน
  • ตัวเอง Oneself__ใช้ยาสมุนไพร
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดีเด่นการเงิน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ทำงานแข่งกับเวลา
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เจ็บป่วย ผ่าตัด อุบัติเหตุ สูญเสีย มีเคราะห์ร้าย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เตรียมตัวสอบ แข่งขัน
  • การงาน   Work __ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมภ์
  • การเงิน  Finance __สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  • โชค ลาภ  Fortune __ทะเบียนรถยนต์
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ปลายเดือน  Distant future __พึ่งพาตนเอง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __อดทนรอคอยเวลาอันสมควร
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ภาระกิจล้นมือ
  • สรุป  Summarize __ตึงเครียด

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา (14 มีนาคม–12 เมษายน)
Born in Pisces. (14 March-12 April)

 1. อดีต  Past __ บริหารหนี้สิน คัดเลือก
 2. ต้นเดือน Present
  • ตัวเอง Oneself__คนรักทิ้งร้าง ห่างไกลกัน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทะเล
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สัมพันธ์ลึกซึ้ง
   • สามีภรรยา  Lover-married __เหมือนอยู่คนเดียว
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ปรับตัว
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__มิตรที่ดี กินเลี้ยงฉลอง
 3. กลางเดือน  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พึ่งพาตนเอง
  • การงาน   Work __ทำให้มีความเป็นระเบียบทันสมัย
  • การเงิน  Finance __ปานกลาง รวบรวมเงินทุน
  • โชค ลาภ  Fortune __อย่าเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ปลายเดือน  Distant future __รอโอกาส สิ่งที่หวังไว้
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ ส่วนตัว ส่วนรวม
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ปกครองด้วยคุณธรรม
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  • สรุป  Summarize __ทำงานแข่งกับเวลา

……………………………………

AN 100x100 (21KB)

patomtip

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  หมอดูทายแม่นๆ  บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท ค่่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม (หรือคำถามละ 100 บาท)  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407 ติดต่อสอบถามจองคิวใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ โทร. Dtac_ 081-533-3529  Ais_ 093-240-0151  True_ 082-512-9920 ทุกวันในเวลา 8.00 น. – 21.00 น.

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |

N0. 978

ทำนายฝัน_เห็นสรรพสัตว์

lg49

ทำนายฝัน_เห็นสรรพสัตว์
Interpretation of dreams animal kingdom.

 1. ฝันว่าตนเองนั่งอยู่บนหลังมังกร ขี่ลงไปในน้ำ __ ท่านจะมียศศักดิ์สูง
 2. ฝันเห็นมังกรนอนหลับอยู่ในถ้ำ __ กิจการงานที่ท่านหมายมุ่งไว้ จะมีคู่แข่งยันเกิดขึ้น หรือมีอุปสรรค
 3. ฝันเห็นมังกรมาขวางประตูไว้ __ ท่านจะเจริญรุ่งเรืองอย่างใหญ่หลวง
 4. ฝันเห็นมังกรตาย __ ท่านจะมียศศักดิ์สูง
 5. ฝันเห็นงูกลายเป็นมังกร __ จะมีคนที่สูงศักดิ์มาช่วยอปถัมภ์ค้ำชูท่าน
 6. ฝันเห็นงูกัดคน __ ท่านจะได้ลาภอย่างใหญ่หลวง
 7. ฝันเห็นงูเป็นจำนวนมาก __ ท่านที่มีเรื่องกระทำผิด หรือทำเรือ่งไม่ถูกต้อง ให้ทบทวนหรือรีบแก้ไขให้ถูกต้อง
 8. ฝันเห็นงูสีแดงหรือสีดำ __ ท่านจะมีปากเสียง ทะเลาะกับคนอื่น มีคดีความ
 9. ฝันเห็นงูสีขาว __ ท่านจะมีโชคเป็นมงคล
 10. ฝันเห็นเป็ดอวงเอียง __ (เป็นเมืองจีน เด่นที่มีขนสีสันหลากหลายสีสวยงามมาก) แยกไปจากคู่ของมัน ภรรยาของท่านจะมีเคราะห์ร้าย พลัดพรากจากกัน
 11. ฝันเห็นตัวกิเลน __ ท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งผืนแผ่นดิน
 12. ฝันเห็นช้างเผือก __ ท่านจะได้เป็นขุนนาง
 13. ฝันเห็นสิงโตคำรามลั่น __ ท่านจะมีชื่อเสียงก้องขจรไปไกล
 14. ฝันเห็นสุนัขป่าหรือสุนัขดุร้าย __ ท่านจงเร่งระวังตนจะมีโจรผู้ร้ายมารบกวนท่าน

……………………………………

AN 100x100 (21KB)

patomtip

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  หมอดูทายแม่นๆ  บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท ค่่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม (หรือคำถามละ 100 บาท)  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407 ติดต่อสอบถามจองคิวใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ โทร. Dtac_ 081-533-3529  Ais_ 093-240-0151  True_ 082-512-9920 ทุกวันในเวลา 8.00 น. – 21.00 น.

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |

N0. 977

ดูดวงจากเวลาเกิด (24 ชั่วโมง) รายเดือนกุมภาพันธ์ 2558

sfg

ดูดวงจากเวลาเกิด (24 ชั่วโมง) รายเดือนกุมภาพันธ์ 2558
Monthly horoscope.  Fabruary 2015.  Forecast from the time of birth. (24 hours)

การดูดวง….เป็นส่วนประกอบหนึ่ง ในการดำรงค์ชีวิตของคนในทุกยุคสมัย  เป็นเหมือนเครื่องช่วยนำทางชีวิตให้กับทุกคนให้สามารถหลบหลีกหนีภัยอันตรายใดๆได้ล่วงหน้า หรือรอรับโชคลาภได้ปริมาณมากกว่าปกติ  จริงเท็จอย่างไรขอเชิญพิสูจน์โดยการติดตามอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาและบทความจากเว็บเพจนี้ ถ้าเป็นไปได้กรุณาส่งสัญญาณตอบกลับมาคุยกันบ้าง ว่าท่านได้ประโยชน์จากเว็บบล็อกนี้มากน้อยเพียงใด

คำพยากรณ์นี้ ใช้ประกอบคำพยากรณ์อื่นๆ เช่นดูดวงจากวันเกิด เดือนเกิด ปีเกิดก็ย่อมได้ ทำให้ได้รายละเอียดมากขึ้น สำหรับผู้อ่านต้องการจะตรวจดวงชะตากับหมอแดงทางโทรศัพท์ เมื่ออ่านคำพยากรณ์ในเว็บเพจนี้แล้วตรงกับชีวิตจริงของท่าน แสดงว่าครูบาอาจารย์ของหมอแดงคัดเลือกท่านแล้ว พร้อมจะให้บริการตรวจดวงชะตาและให้การช่วยเหลือท่านแล้ว

(หมายเหตุ*  เวลาเกิด-ใช้เวลาสากล คือเวลาท้องถิ่นบ้านของผู้อ่านทุกท่านเป็นหลัก)

 1. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 00.00 น. – 01.00 น. __
  อดีต…สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  ต้นเดือน…พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ รับตำแหน่งใหม่ เจรจาต่อรอง
  กลางเดือน…ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  ปลายเดือน…เดินทางไปคนเดียว
  คิดในใจ…โชคลาภ
  คำแนะนำ…ต้องการความสงบ รอคอย เพื่อนเก่า
  .
 2. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 01.00 น. – 02.00 น. __
  อดีต…กฏแห่งกรรม ฟื้นฟูสุภาพ
  ต้นเดือน…ดูแลเยี่ยมเยือนญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ วางแผนชีวิตธุรกิจครอบครัว
  กลางเดือน…คนรักทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว/กลับมา
  ปลายเดือน…คัดเลือกทำโครงการที่เป็นไปได้มากที่่สุด
  คิดในใจ…งานใหม่
  คำแนะนำ…ก้าวหน้า สื่อสารทันสมัย แก้ไขสิ่งที่บกพร่อง
  .
 3. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 02.00 น. – 03.00 น. __
  อดีต…เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  ต้นเดือน…บริหารจัดการบ้านสำนักงาน สวดมนต์ไหว้พระ บริหารเงินในธนาคาร
  กลางเดือน…ติดต่อธนาคาร
  ปลายเดือน…เจรจาต่อรอง
  คิดในใจ…สื่อสารทันสมัย
  คำแนะนำ…ตัดสินใจ ด้วยความยุติธรรม จะแก้ไขปัญหาได้ มีโชคลาภเป็นพิเศษ
  .
 4. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 03.00 น. – 04.00 น. __
  อดีต…เดินทางท่องเที่ยว
  ต้นเดือน…อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุภาพ หนี้สิน โครงการมากมายคิดจะทำ
  กลางเดือน…ตึงเครียด
  ปลายเดือน…ซื้อ/ใช้อุปกรณ์สื่อสารทันสมัยมาขึ้น
  คิดในใจ…เงินในธนาคาร
  คำแนะนำ…เจรจาต่อรอง โดยสงบเงียบ สิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม่
  .
 5. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 04.00 น. – 05.00 น. __
  อดีต…บริหารทรัพย์สินเงินทองของสะสม
  ต้นเดือน…เหตุทำให้ตกใจ คิดจะปรับปรุงชีวิต เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่
  กลางเดือน…ภาระกิจใหม่
  ปลายเดือน…ร่างกายต้องการพักผ่อน
  คิดในใจ…การเมืองการปกครอง
  คำแนะนำ…แก้ไขปัญหาการเงิน เฉพาะหน้า พักงานช่วงสั้นๆ
  .
 6. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 05.00 น. – 06.00 น. __
  อดีต…ความรักความเมตตากรุณาปราณี
  ต้นเดือน…แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ใส่ศิลปะความสวยงามลงไปในสินค้าบริการ
  กลางเดือน…คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง
  ปลายเดือน…สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง เสียงเพลง
  คิดในใจ…ขยันทำงาน
  คำแนะนำ…พึ่งพาความสามารถของตนเอง วางแผน รับงานใหม่
  .
 7. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 06.00 น. – 07.00 น. __
  อดีต…สงบ ท่ามกลางความวุ่นวายรอบด้าน
  ต้นเดือน…เดินทาง ท่องเที่ยว บวชเรียนพระธรรม นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
  กลางเดือน…แบ่งบันแก่ผู้ทุกข์ยาก ไร้โอกาส
  ปลายเดือน…เครื่องมือสื่อสารทันสมัย
  คิดในใจ…งานใหม่
  คำแนะนำ…เดินทางไกล เหน็ดเหนื่อย ต่อสู้ แก้ไขปัญหาใหญ่ คิดในใจ อย่าทำผิดกฏหมายบ้านเมืองศีลธรรม
  .
 8. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 07.00 น. – 08.00 น. __
  อดีต…คนรักเดินทางไกลทิ้งร้างห่างกัน
  ต้นเดือน…ขยันทำงาน เดินทางท่องเที่ยว คิดจะปรับปรุงชีวิตธุรกิจ
  กลางเดือน…ขยายกิจการ
  ปลายเดือน…ภาระกิจล้นมือ
  คิดในใจ…ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินที่ดิน
  คำแนะนำ…ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ให้ทานแก่คนยากจน ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  .
 9. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 08.00 น. – 09.00 น. __
  อดีต…เสื้อผ้า ยานพาหนะสวยทันสมัย
  ต้นเดือน…เดินทางท่องเที่ยว ยามราตรี บวชเรียนพระธรรม ครูบาอาจารย์
  กลางเดือน…สัมผัสที่หก ปรโลก
  ปลายเดือน…เพื่อสุขภาพ
  คิดในใจ…สู้ชนะปัญหา ไม่สู้แพ้ปัญหา
  คำแนะนำ…ช้าแต่สำเร็จ ขยันทำงาน รับฟังความคิดเห็นแตกต่าง
  .
 10. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 09.00 น. – 10.00 น. __
  อดีต…สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง เสียงเพลง
  ต้นเดือน…คัดเลือสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง ความรัก ทันสมัย
  กลางเดือน…งานใหม่
  ปลายเดือน…ใช้บ้านเป็นที่ทำงาน ซ่อม
  คิดในใจ…เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
  คำแนะนำ…เพื่อสุขภาพ โชคลาภลอย โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน
  .
 11. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 10.00 น. – 11.00 น. __
  อดีต…เสื้อผ้า ยานพาหนะสวยทันสมัย
  ต้นเดือน…ใช้สมาธิ รับตำแหน่งใหม่ ครอบครัวพร้อมหน้า แต่งงาน
  กลางเดือน…เลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
  ปลายเดือน…พบเพื่อนเก่า
  คิดในใจ…อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
  คำแนะนำ…บริหารเงินในธนาคาร ลดความเครียด อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม
  .
 12. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 11.00 น. – 12.00 น. __
  อดีต…ต้องการความยุติธรรม
  ต้นเดือน…บริหารหนี้สิน เงินกู้ ฝันแม่น ซื้อหาใช้อุปกรณ์สื่อสารทันสมัยมากขึ้น
  กลางเดือน…งานก้าวหน้า
  ปลายเดือน…เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
  คิดในใจ…มีความหวัง
  คำแนะนำ…งานใหม่ ธนาคาร ทำบุญให้ทานคนยากจน
  .
 13. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 12.00 น. – 13.00 น. __
  อดีต…เก็บเกี่ยวผลผลิต ร่ำรวยเงินทอง
  ต้นเดือน…มีโชคลาภเป็นพิเศษ จากคนที่ตายไปแล้ว ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม
  กลางเดือน…ซื้อหาใช้มือถืออินเตอร์เน็ทมากขึ้น
  ปลายเดือน…ทำบุญให้ทานแก่คนยากจน
  คิดในใจ…เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่
  คำแนะนำ…ค้าขาย ใช้บ้านเป็นที่ทำงาน สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  .
 14. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 13.00 น. – 14.00 น. __
  อดีต…บริหารหนี้สิน
  ต้นเดือน…เจ็บป่วย กินยาหลายขนาน เดินทางไกล
  กลางเดือน…ครอบครัวพร้อมหน้า
  ปลายเดือน…น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
  คิดในใจ…นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
  คำแนะนำ…ชายสูงอายุ เหตุด่วน คาดไม่ถึง สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  .
 15. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 14.00 น. – 15.00 น. __
  อดีต…เดินทางไกล
  ต้นเดือน…โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ซ่อมบ้าน แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ท่องเที่ยว
  กลางเดือน…รอคอยโอกาส
  ปลายเดือน…ยังไม่ตัดสินใจ
  คิดในใจ…เพื่อน
  คำแนะนำ…ปรับปรุงคุณภาพชีวิต อยู่นิ่งสงบจะปลอดภัย ตรวจดวงชะตา
  .
 16. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 15.00 น. – 16.00 น. __
  อดีต…เดินทางไกล
  ต้นเดือน…ปรับปรุงบ้านสำนักงาน ยุ่งกับญาติกับงาน สู้เพื่อชีวิตแล้วชนะไม่สู้แพ้
  กลางเดือน…ฝันแม่น เสริมสวย
  ปลายเดือน…ฟื้นฟูสุขภาพ
  คิดในใจ…พึ่งพาตนเอง
  คำแนะนำ…ทำงานแข่งกับเวลา ทางสายกลาง งานใหม่
  .
 17. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 16.00 น. – 17.00 น. __
  อดีต…เด็กให้โชค
  ต้นเดือน…ตรวจดวงชะตา หมอดู ภาระกิจมากมายไม่มีเวลาส่วนตัว ปัญหาซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข
  กลางเดือน…ขยายกิจการ
  ปลายเดือน…เพื่อนเก่า
  คิดในใจ…งานฉลองความสำเร็จ
  คำแนะนำ…เพิ่มความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ประกันภัย ทำบุญให้ทานแก่คนยากจน
  .
 18. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 17.00 น. – 18.00 น. __
  อดีต…งานใหม่
  ต้นเดือน…งานหนัก อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม ตรวจสุขภาพ
  กลางเดือน…ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  ปลายเดือน…โรคเก่ากำเริบ
  คิดในใจ…บวช ศึกษาพระธรรม
  คำแนะนำ…ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ค้นหาความจริง ติดตาม
  .
 19. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 18.00 น. – 19.00 น. __
  อดีต…รอคอยการกลับมา
  ต้นเดือน…มีโชคลาภ ฝึกสมาธิ เพื่อสุขภาพ
  กลางเดือน…ตึงเครียด
  ปลายเดือน…ใช้บ้านเป็นที่ทำงาน ซ่อม
  คิดในใจ…ขยันทำงานหาเงิน
  คำแนะนำ…พักงานระยะสั้น งานกินเลี้ยงเพื่อน สัมผัสที่หกแม่นยำ
  .
 20. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 19.00 น. – 20.00 น. __
  อดีต…เก็บเกี่ยวผลผลิต
  ต้นเดือน…เก็บความลับ โยกย้ายเปลี่ยนแปลง กระทันหัน
  กลางเดือน…ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุผ่าตัดสูญเสีย
  ปลายเดือน…เลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
  คิดในใจ…งานหนัก
  คำแนะนำ…สุขสมหวัง บันเทิง
  .
 21. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 20.00 น. – 21.00 น. __
  อดีต…ความลับคับอก
  ต้นเดือน…มีเกณฑ์เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ผ่าตัด สูญเสีย สะเดาะเคราะห์ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน บริหารหนี้สิน
  กลางเดือน…เจรจาต่อรอง
  ปลายเดือน…งานหนัก
  คิดในใจ…พระ บวช เรียน ครูบาอาจารย์
  คำแนะนำ…ตรวจดวงชะตา ปวดหัว สายตา กระเพาะอาหาร ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
  .
 22. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 21.00 น. – 22.00 น. __
  อดีต..เดินทางคนเดียว เป็นกลาง สมดุล
  ต้นเดือน…เพื่อสุขภาพ เพิ่มเติม รักษาโรค เจ็บป่วยอุบัติเหตุ คนใกล้ชิด
  กลางเดือน…สับสน
  ปลายเดือน…เศร้าโศกเสียใจ
  คิดในใจ…หนี้สิน
  คำแนะนำ…ทำงานดึก สื่อสารทางมือถืออินเตอร์เน็ท เพื่อนเก่า
  .
 23. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 22.00 น. – 23.00 น. __
  อดีต…ฉลองความสำเร็จ
  ต้นเดือน…ฝันแม่น พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บวช แก้ปัญหาเร่งด่วน
  กลางเดือน…ชายสูงอายุ อุปถัมภ์
  ปลายเดือน…มีภาระกิจต้องรับผิดชอบสูง
  คิดในใจ…พักผ่อน
  คำแนะนำ…เลือกทางสายกลาง ถึงงานจะหนัก รีบเร่งแก้ไขปัญหา
  .
 24. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 23.00 น. – 24.00 น. __
  อดีต…ดูแลเยี่ยมเยือนญาติผู้หญิง ผู้ใหญ่ สูงอายุ
  ต้นเดือน…และชายสูงอายุ อุปถัมภ์ ซึมเศร้า ค้าขาย
  กลางเดือน…ทำบุญให้ทาน
  ปลายเดือน…สับสนการตัดสินใจ
  คิดในใจ…ตำแหน่งใหม่ ความมั่นคง
  คำแนะนำ…งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ พักผ่อนระยะสั้นๆ ยุ่งกับญาติกับงาน
  .

 

……………………………………

AN 100x100 (21KB)

patomtip

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  หมอดูทายแม่นๆ  บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท ค่่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม (หรือคำถามละ 100 บาท)  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407 ติดต่อสอบถามจองคิวใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ โทร. Dtac_ 081-533-3529  Ais_ 093-240-0151  True_ 082-512-9920 ทุกวันในเวลา 8.00 น. – 21.00 น.

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |

N0. 976

ดูดวงจากวันเกิด (7วันในสัปดาห์) รายสัปดาห์ที่ 8/58 (16-22ก.พ.2558)

ดูดวงจากวันเกิด (7 วันในสัปดาห์)
คำพยากรณ์ดวงชะตารายสัปดาห์ ที่ 8/58 (16-22 ก.พ. 2558)
Weekly Horoscope.  Predict from Day of Birth.
Week 8 (16-22 February
2015)

***อ่านตรงนี้ก่อน…

 • ตามหลักโหราศาสตร์ไทย จะเปลี่ยนวันก็ต่อเมื่อถึงเวลาเช้า (เช้าวันใหม่ = 06.00 น.) แล้วเท่านั้น ผู้ที่เกิดตั้งแต่เที่ยงคืนไปถึงเช้า (24.00 น. – 6.00 น.) ต้องอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาถอยหลังไปหนึ่งวัน (คือวันก่อนเที่ยงคืนนั้นเอง)
 • ครูบาอาจารย์จะเลือกและเน้นให้คำพยากรณ์ไปที่ผู้อ่านที่ชีวิตกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์สำคัญมากกำลังจะเกิดขึ้น สังเกตุจากคำพยากรณ์ในอดีตและปัจจุบัน จะทายตรงกับชีวิตจริง
 1. คนเกิดวันอาทิตย์  Born on Sunday. __
  อดีต…เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่ เสื้อผ้าชุดใหม่ ทันสมัย
  ต้นสัปดาห์…ขยายกิจการ เรียนเพิ่มเติม บริจาค ให้ทาน โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  กลางสัปดาห์…ค่าใช้จ่ายสูง ปัญหาหัวใจ
  ปลายสัปดาห์…นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน ที่ดิน
  คิดในใจ….สัมผัสที่หก
  คำแนะนำ…บริหารจัดการเงินในธนาคาร มีโชคลาภ  ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 2. คนเกิดวันจันทร์  Born on Monday.__
  อดีต…ทวงความยุติธรรม
  ต้นสัปดาห์…สำเร็จแต่ช้าหน่อย ใช้บ้านเป็นที่ทำงาน ภาระกิจใหม่ล่าสุด
  กลางสัปดาห์…เลือกทางสายกลาง
  ปลายสัปดาห์…เอื้ออาทรสุภาพอ่อนโยน
  คิดในใจ..ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
  คำแนะนำ…เก็บเงินทุน แก้ไขปัญหาเร่งด่วน  หนี้สิน
 3. คนเกิดวันอังคาร  Born on Tuesday.__
  อดีต…พิจารณาเอกสารสัญญา ทำเพื่อรักษาสุขภาพ
  ต้นสัปดาห์…โรคเก่ากำเริบ เด่นการเงินร่ำรวยเงินทอง บริหารเงินในธนาคาร ต้องการความสงบ
  กลางสัปดาห์…นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
  ปลายสัปดาห์… ไม่แน่นอน สัมผัสที่หก
  คิดในใจ…ครอบครัวพร้อมหน้ามีความสุข
  คำแนะนำ…เดินทางท่องเที่ยว ร่ำรวย  ปวดหลัง
 4. คนเกิดวันพุธ  Born on Wednesday.__
  อดีต…ตรวจดวงชะตา หมอดู
  ต้นสัปดาห์…เก็บรวบรวมเงินทุน แก้ไขปัญหาเร่งด่วน สิ้นสุดพร้อมจะเริ่มต้นใหม่
  กลางสัปดาห์…ช้าแต่สำเร็จ
  ปลายสัปดาห์…ร้องขอความช่วยเหลือ
  คิดในใจ…ทรัพย์สินที่ดิน
  คำแนะนำ…ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย บริหารหนี้สิน ครอบครัวพร้อมหน้า แต่งงาน
 5. คนเกิดวันพฤหัสบดี  Born on Thursday.__
  อดีต…ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
  ต้นสัปดาห์…ขยายกิจการ เรียนเพิ่มเติม ภาระกิจมีมากล้น งานใหม่
  กลางสัปดาห์…ยังมั่นคงท่ามกลางความวุ่นวาย
  ปลายสัปดาห์…รอคอยโอกาสเหมาะสม
  คิดในใจ…ความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สิน
  คำแนะนำ…ทุนการศึกษา คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน ใช้บ้านเป็นที่ทำงาน
 6. คนเกิดวันวันศุกร์  Born on Friday. __
  อดีต…เด็กให้โชค
  ต้นสัปดาห์…ตรวจดวงชะตา หมอดู วางแผนชีวิตธุรกิจ บริหารจัดการมรดกที่ดิน
  กลางสัปดาห์…อย่าทำผิดกฏหมายบ้านเมืองและศีล 5
  ปลายสัปดาห์…สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  คิดในใจ…วิตกกังวลใจ
  คำแนะนำ…ธุรกิจครบวงจร ทำบุญให้ทานรักษาศีล คัดเลือกกินอยู่ใช้สิ่งต่างๆที่เหมาะสมกับฐานะของตนเองไม่ตามใคร
 7. คนเกิดวันเสาร์  Born on Saturday. __
  อดีต…มีเหตุทำให้ตกใจ
  ต้นสัปดาห์…บริหารจัดการมรดกที่ดิน เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่ ครอบครัวพร้อมหน้า
  กลางสัปดาห์…อุปสรรคเล็กน้อยแก้ไขได้
  ปลายสัปดาห์…อยู่นิ่งเฉยแล้วจะพ้นปัญหาและอันตรายไปได้
  คิดในใจ…ทบทวนสิ่งที่เคยทำผิดพลาดมาแล้ว
  คำแนะนำ… เดินทางท่องเที่ยว

……………………………………

AN 100x100 (21KB)

patomtip

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  หมอดูทายแม่นๆ  บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท ค่่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม (หรือคำถามละ 100 บาท)  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407 ติดต่อสอบถามจองคิวใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ โทร. Dtac_ 081-533-3529  Ais_ 093-240-0151  True_ 082-512-9920 ทุกวันในเวลา 8.00 น. – 21.00 น.

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |

N0. 975

คำเตือนภัยแผ่นดินไหวของหมอแดง ที่เกิดขึ้นจริงภายใน 13 วัน ในวันนี้ที่ประเทศญี่ปุ่น

dh47 JPEG

คำเตือนภัยแผ่นดินไหวของหมอแดง ที่เกิดขึ้นจริงภายใน 13 วัน
Moredang’s earthquake warning. Actual within 13 days.

คำเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าของหมอแดงครั้งล่าสุด ตรงกับความจริง ก่อนวันเกิดจริงเพียง 13 วัน ที่ประเทศญี่ปุ่o

 • ย้อนไปอ่านคำเตือนนี้ได้ที่ FB “อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา” 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9:59 น. (https://www.facebook.com/Astrologer.Adisorn.Nittayajarn/posts/784299281617126)
 • การทำนายล่วงหน้าครั้งล่าสุดนี้ ห่างจากเหตุการณ์จริงเพียง 13 วัน
 • เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้ (17/02/2558)
 • 17 ก.พ. 2558 07:51 ญี่ปุ่นระทึกอีก แผ่นดินไหว 6.9 เกิด’สึนามิ’ ก่อนยกเลิกเตือนภัย
 • โชคดีไม่เกิดภัยพิบัติใหญ่ตามมา ไม่การสูญเสียชีวิตจำนวนมากเหมือนครั้งก่อน
 • การเตือนภัยได้ล่วงหน้าได้แม่นยำ หมอแดงขอยกความดีทั้งหมดให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่หมอแดงเคารพนับถือ ท่านคงเพราะเห็นว่ามีใครหลายคนกำลังสงสัยและไม่เชื่อในความสามารถของหมอแดง โดยเฉพาะญาติพี่น้องใกล้ไกลและสังคมรอบข้าง ที่กำลังแอบนินทาว่าหมอแดงป่วยหนักผิดเพี้ยนไปแล้ว คงเห็นได้ชัดแล้วว่าหมอแดงเป็นหมอดูจริงๆ  เป็นศิษย์มีครู
 • นี่ไม่ใช่ครั้งแรก ใครที่เคยรู้จักเคยติดตามผลงานหมอแดงมานานเกิน 10 ปี คงเคยเห็นเคยอ่านบททำนองนี้มาแล้วในเพจอื่นในอดีต
 • ถ้านำลูกค้าหมอดูทุกคนของหมอแดงมายืนยันความสามารถของหมอแดงบนสมนามฟุตบอล ก็คงล้นสนามฟุตบอลครับ
 • ภาพประกอบ  https://www.facebook.com/Astrologer.Adisorn.Nittayajarn/photos/p.789844321062622/789844321062622/?type=1&theater

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  DTAC_โทร. 081-533-3529,   AIS_โทร. 093-240-0151,  TRUE_โทร. 082-512-9920

AN 100x100 (21KB)

patomtip

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |

No. 974

โชคลาภในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

sf47

โชคลาภในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
Fortune in the February 16, 2015.

 • ตรงกับวันจันทร์ แรม 13 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย
 • โชคลาภในวันนี้_ ได้จากสิ่งศักสิทธิ์ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุมากไปด้วยอำนาจในการปกครองบุญบารมี จากการแก้ไขปัญหาได้ จากการแบ่งปัน จากการทำบุญให้ทาน เป็นเงินทองหรือโอนเงินเข้าธนาคาร เกี่ยวกับที่ดิน ลูกหลาน การเดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางไกล ของเก่าแก่ ของโบราณ ทองคำ
 • ลักษณะผู้ที่จะได้โชคลาภใหญ่ในวันนี้ : คนวันอังคาร เกิดเดือนเมษายน เกิดปีเถาะ
 • ผู้ให้โชค : ทำบุญปล่อยปลาสังฆทานในเช้าวันนี้
 • เลขเด่นประจำวัน  563, 7, 14, 21, 777, 63

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  DTAC_โทร. 081-533-3529,   AIS_โทร. 093-240-0151,  TRUE_โทร. 082-512-9920

AN 100x100 (21KB)

patomtip

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |

No. 973

Previous Older Entries

%d bloggers like this: