ทำชั่ว7ที ทำดี7หน

011

ชั่ว 7 ที  ดี 7 หน
Do Good 7 times. Do Evil 7 time.

  • คำโบราณที่ว่าชั่ว 7 ที ดี 7 หน นั้นมีความหมายถึงวิถีชีวิตของคนทุกคน ย่อมตกอยู่ภายใต้อำนาจใฝ่ต่ำบาง นี่เป็นกฏธรรมดา ตามหลักโหราศาสตร์และเป็นความจริง หมอดูสามารถทำนายเหตุการณ์ดีร้ายได้ล่วงหน้า ทายไปตามตำรา ไม่จำเป็นต้องใช้ญาณหยั่งรู้เลยก็ทายได้อย่างแม่นยำ
  • เหตุเพราะทุกชีวิตย่อมเป็นไปตามอำนาจบังคับของธาตุ 4 คือดินน้ำลมไฟ คือร่างกาย คือดวงดาว ต่างมีแรงมีอิทธิพลเกี่ยวเนื่องกันประมาณ 50 % เป็นไปตามอำนาจจิตที่ตนเองบังคับได้ 50% 
  • ชีวิตจึงมีทั้งขึ้นบ้างลงบ้าง มีชะตากำหนดไว้แน่นอน (แต่ปรับเปลี่ยนได้ด้วยอำนาจจิตที่เข้าแข็ง) ช้าเร็วไม่เท่ากัน ตามวาระ ตามเหตุปัจจัยไม่เหมือนกัน
  • นักโหราศาสตร์โบราณที่เชี่ยวชาญ จึงฝากคำตักเตือนใจให้กำลังใจทุกคนไว้ว่า “ทำชั่ว 7 ที ทำดี 7 หน” เป็นอนุสติเตือนใจว่ายามได้ดี มีความสุข ร่ำรวยเงินทอง อย่าลืมแบ่งบันช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากไว้ เพราะเมื่อถึงคราวชีวิตเราต้องตกต่ำ อาจพลาดพลั่งทำผิดได้ อาจต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป บุญเก่า+ใหม่จะช่วยให้ตกต่ำไม่นาน จะพ้นทุกข์ได้เพราะคนที่เราเคยช่วยไว้จะกลับมาช่วยเราบ้าง นี่ก็เป็นสัจธรรมความเป็นจริง  และยามชีวิตตกต่ำ ชดใช้กรรมหมดแล้วก็พ้นทุกข์นั้ไปได้ในที่สุด จะช้าเร็วก็ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน แก้ไขโดยการหยุดทำชั่ว เปลี่ยนมาทำความดี ทำใจให้แจ่มใส เมื่อใจเกิดความสงบจะมองเห็นทางออกได้ด้วยตนเองครับ

WP9final

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: