ดูดวงรายปี เดือนมกราคม 2558 พยากรณ์จากปีเกิด (12 นักษัตร)

12 นักษัตร

ดูดวงรายปี เดือนมกราคม 2558 พยากรณ์จากปีเกิด (12 นักษัตร)

Yearly horoscope in January 2015.  Predict from year of birth. (12 constellation)

………………………………

*อ่านตรงนี้ก่อน Read me first

 1. ปฏิทินไทยโบราณ-ดาราศาสตร์ไทย-โหราศาสตร์ไทย__นับวันเวลาตามระบบจันทรคติ  จะเปลี่ยนปีนักษัตรและขึ้นปีใหม่ เมื่อถึงขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี (วันสงกรานต์)
 2. ปฏิทินสากล-ราชการไทยในยุคปัจจุบัน ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามการนับแบบระบบสุริยะคติ  ปฏิทินที่ธนาคารหรือร้านค้าแจกฟรีส่วนใหญ่พิมพ์ผิดพลาด ไปเปลี่ยนปีนักษัตรก่อนเวลาจริงหลายเดือน (ขอให้ผู้บริหารธนาคารและโรงพิมพ์โปรดแก้ไขด้วยครับ เพื่อมิให้เยาวชนไทยเข้าใจผิด ถามนักดาราศาสตร์ทุกท่านก็จะทราบความจริงในเรื่องนี้ครับ)
 3. ถ้าท่านผู้อ่านเกิดในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไปถึงก่อนวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ (วันสงกรานต์) ต้องอ่านคำพยากรณ์ของปีนักษัตรเดียวกับก่อนวันที่ 1 มกราคม (เพราะยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร) จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับชีวิตจริงครับ

………………………………

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. อดีต  Past __ทำบุญให้ทาน ได้รับตำแหน่งใหม่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__พักงานระยะสั้น สวดมนต์ไหว้พระ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปัญหาเก่าวนเวียนเล็กน้อย แก้ไขได้
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อึดอัดขัดข้อง ต้องการความสงบ เริ่มชีวิตใหม่
   • สามีภรรยา  Lover-married __ปัญหาชู้สาว ภายใต้การปกครองของผู้หญิง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ตึงเครียด ขยับขยายกิจการพื้นที่ทำกิน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ให้ความเห็นที่ขัดแย้งไม่จริง ปกป้องตนเอง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ภาระกิจใหม่ ผู้นำ รักษาทรัพยากรตามธรรมชาติ สมดุลดินน้ำลมไฟ
  • การงาน   Work __จัดหาทุนดำเนินงานเพิ่มเติม รอคอยโอกาส
  • การเงิน  Finance __เร่งการผลิตสินค้าบริการ สู่สากลโลก ตลาดหลักทรัพย์
  • โชค ลาภ  Fortune __สมหวัง ธุรกิจครบวงจร การเดินทาง ยานพาหนะคันใหม่
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ดี
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __วิจัย ปรับปรุงสมดุลด้านการเงิน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานด้วยฉันทะ (ชอบ) วิริยะ (ขยัน) อุตสาหะ (อดทน) พรหมวิหาร 4 (เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา)
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คนในบ้าน ช่วยแบ่งเบาภาระ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ค้าขาย เดินทางไกลต่างปรเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่ มอเตอร์ไซค์
  • สรุป  Summarize __เก็บเงินก้อนใหญ่ เตรียนนำไปใช้ลงทุนใหญ่ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ฟื้นคืนชีพ

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. อดีต  Past __อยู่ระหว่างการตัดสินใจครั้งใหญ่ พยายามเลือสิ่งที่ดีที่ดีที่สุดให้ตนเอง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ครอบครัวพร้อมหน้า ยึดอำนาจในการปกครองขยายที่ทำกิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แบ่งบัน ขยายกิจการ งานหลักรองเสริม เรียนในระดับสูงสุด
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อย่าประพฤติผิดศีลธรรมกฏหมายประเพณีอันดีงาม สิ้นสุดความสัมพันธ์
   • สามีภรรยา  Lover-married __อยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย ยังไม่ตัดสินใจ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __อยู่คนเดียว นักบวช ไปเที่ยว ผจญภัย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__งานใหม่เข้ามา ทบทวนชีวิตเก่า
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปรับตัวปรับความรู้ความสามารถให้ก้าวหน้าทันยุคสมัย
  • การงาน   Work __ก้าวหน้า หุ้นส่วนเพิ่มเติม กู้เงินสำหรับเป็นทุนดำเนินงาน
  • การเงิน  Finance __ทำบุญให้ทาน เสริมดวงชะตา ขยันทำงาน
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก ได้จากคนตายไปแแล้ว
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __มรดก ที่ดิน จากผู้หญิงสูงอายุ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานใหม่ แข่งกับเวลา
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ใชสัมผัสที่หกมากขึ้น ซื้อขายแลกเปลี่ยนนายหน้าค้าที่ดิน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองไว้ให้ได้ความสมบูรณ์พูนสุข
  • สรุป  Summarize __สวดมนต์ไหว้พระรักษาศีล 5-8 เจรจาต่อรอง

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. อดีต  Past __ถูกตามตื้อขอยืมเงินทอง สิ้นสุดแล้วเริ่มใหม่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__งานใหม่ ความไม่แน่นอน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __งานก้าวหน้า นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดินรถยนต์
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีเคราะห์ ทะเลาะถกเถียง
   • สามีภรรยา  Lover-married __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานที่อยู่อาศัยซ่อมบ้าน เรียนเพิ่มเติมในระดับสูง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ใช้สื่ออันทันสมัย บริหารจัดการมรดกที่ดิน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางท่องเที่ยว พร้อมทำงานชิ้นใหม่
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การบริหารจัดการความขัดแย้ง โดยเลือกสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุด
  • การงาน   Work __ฟื้นตัว เพิ่มกำลังการผลิตสินค้าและบริการ
  • การเงิน  Finance __ฉุกเฉิน จำเป็นต้องจ่ายออกไปโดยไม่ได้อะไรกลับคืน
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากสัมผัสที่หก เฉียดได้โชค
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ทำประกันสุขภาพ เพือ่สุขภาพ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ทำงานหนัก เดินทางไกล ซื้อรถยนต์คันใหม่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เงินกองทุน มรดก ยานพาหนะ เดินทางไกล
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ตนตายไปแล้ว พักสักครู่
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __กู้เงิน ธนาคาร
  • สรุป  Summarize __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ มีทั้งสมหวังและผิดหวัง

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. อดีต  Past __โครงการมากมายที่ทำแล้วรวย ดูแลผู้สูงอายุ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__พักงานระยะสั้น ผ่อนคลายเครียด
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ฉลองความสำเร็จ ใช้สื่อสารทันสมัยมากขึ้น
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__หลงรัก เก็บไว้ในใจ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ครอบครัวพร้อมหน้า อยากจะค้าขาย
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานใหม่ เดินทางไกลไป/มาจากต่างประเทศ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เฝ้าบ้าน ต้องการความสงบ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __รำคาญ ถูกขอทานตามตื้อ ไปกับเพื่อนๆ
  • การงาน   Work __หมอดู คิดจะเปลี่ยนอาชีพ
  • การเงิน  Finance __ยานพาหนะคันใหม่ อึดอัดขัดข้อง
  • โชค ลาภ  Fortune __สมหวัง แต่อย่าโลภลาภจะหาย
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __รักษาสุขภาพ กินดื่มเพื่อสุขภาพ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เหตุไม่คาดคิด อ้วนขึ้น
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เงียบเหงารอคอยโอกาส
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เดินทางท่องเที่ยว เสี่ยงโชค
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ความลับ เจรจาต่อรอง
  • สรุป  Summarize __งานหนัก สิ้นสุดความสัมพันธ์ เจ็บป่วย

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)
คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon year.

 1. อดีต  Past __อยู่คนเดียวเงียบเหงา เฝ้าเงินทอง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ถึงร่ำารวยก็ยังไม่พอใจในตนเอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __รอคอยการกลับมาของคนในครอบครัว ชำระหนี้สิน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__หงุดหงิด ว่างเปล่า สูงอายุ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ดื่มเพื่อสุขภาพ อากาศเปลี่ยนไปมาตลอดเวลา
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ความคิดเห็นไม่ตรงกัน มองย้อนไปในอดีต
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ไป/มาจากต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พักผ่อนระยะสั้นๆ
  • การงาน   Work __พึ่งพาตนเอง อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม
  • การเงิน  Finance __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด กับเพื่อนๆ
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการทำบุญให้ทาน ทำใจให้สบาย
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ระวังอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มเล็กน้อยทำให้ตกใจ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __คัดเลือก กินยาหลายขนานรักษาโรค
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานหนัก กับธุรกิจขนากใหญ่มหาชน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __การตัดสินใจของตนเอง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __พักรอคอย งานใหม่
  • สรุป  Summarize __ปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของตนเอง

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)
คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake year.

 1. อดีต  Past __อยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย ต้องพึ่งพาตนเอง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__คิดทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมา ซื้ออุปกรณ์สื่อสารทันสมัย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อนๆ ร่ำรวยเงินทอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__วางแผนไว้ ว่าจะบวชเรียนธรรมะ
   • สามีภรรยา  Lover-married __พร้อมหน้ามีความสุขดี มีภาระกิจใหม่เข้ามาเพิ่มเติม
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __รอคอยลูกหลานบริวารคนในครอบครัวกลับมาหา
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__มีความลับ มีทั้งสุขสมหวังและทุกข์ที่ไม่สมหวัง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พัฒนาการ ความทันสมัย ยานยนต์
  • การงาน   Work __สร้างและรักษาความมั่นคง
  • การเงิน  Finance __ดี ดีมาก ได้จากการดูดวง
  • โชค ลาภ  Fortune __แต่อย่าโลภ ลาภจะหาย
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ระวังช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงไปมา
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางใกล้ไกลไปคนเดียว
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ฉลองความสำเร็จ ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เดินทางท่องเที่ยว หาวิธีทำงานให้น้อยลง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปลีกวิเวก ทำตามคำมั่นสัญญา
  • สรุป  Summarize __ทำให้คนรักสบายใจไม่เครียด

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. อดีต  Past __ทันสมัย ฝึกความอดทน สมาธิ ขอพรจากพระ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__บวช เรียนธรรมะ ค้นหาความจริง เจ็บป่วย สิ้นสุด พ่ายแพ้
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปกป้องผลประโยชน์ ความร่ำรวย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__โครงการมากมาย ทำแล้วรวย ฟื้นฟูสุขภาพ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร ดีเด่นการเงิน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ใกล้จะสำเร็จการศึกษา เดินทางไกล กลับบ้าน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ครอบครัวพร้อมหน้า อึดอัดขัดข้อง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การรบ เดินทาง ต่างประเทศ ทางสายกลาง
  • การงาน   Work __ทำบุญสะเดาะเคราะห์ บริหารจัดการมรดก
  • การเงิน  Finance __ได้จากงานภาระกิจใหม่ ยังไม่ตัดสินใจ
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้พักผ่อน จากชายสูงอายุ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __งานหนัก ระวังโรคความดันโลหิต อยู่ในศีล 5 จะปลอดภัย
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ไม่ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินใดๆ  อยู่นิ่งๆรอโอกาสที่ดีกว่า
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ รอเวลาอันสมควร
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไกล แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • สรุป  Summarize __บริหารจัดการบ้านสำนักงาน แก้ไขปัญหาสลับซับซ้อน

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. อดีต  Past __พักผ่อน สิ้นสุด อุบัติเหตุ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ขยายกิจการสาขา ได้โชคลาภลอย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สุข สมหวัง สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__โครงการมากมายทำแล้วรวย โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
   • สามีภรรยา  Lover-married __ติดต่อสือสารกันทางอินเตอร์เน็ท
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานกินเลี้ยง พระ นักบวช ค้นหาสัจธรรม
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ครู พ่อค้า
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ข้าราชการ บริหารงาน ฝ่ายผลิต
  • การงาน   Work __หนัก ว่าง เดินทางไกลไป/กลับบ้าน
  • การเงิน  Finance __เกี่ยวกับบ้านสำนักงาน แก้ไขปัญหา ติดขัดเล็กน้อย
  • โชค ลาภ  Fortune __งานใหม่ ยานพาหนะคันใหม่
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง นอนดึก
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __นิ่งในท่ามกลางความวุ่นวาย ทำสัญญา
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พึ่งพาตนเอง ดูแลผู้คนสูงอายุ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ธนาคาร ซ้ำซ้อน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ความร่ำรวย คนรัก
  • สรุป  Summarize __สิ้นสุด สู้ชีวิต แก้ไขปัญหาใหญ่

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. อดีต  Past __ค้นหาความจริง ซื้อขายแลกเปลี่ยน มรดกที่ดิน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ภาระกิจใหม่ ประวัติเก่า เวลาที่ผ่านมา
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน กฏแห่งกรรม
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__บ้าน สำนักงาน เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
   • สามีภรรยา  Lover-married __โครงการมากมายทำแล้วรวย งานใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ขยันทำงานหาเงิน ความรัก
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เก็บเงินก้อนใหญ่เพื่อลงทุน กำไรน้อย
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหารการเงินในธนาคาร ปกป้องรักษาไว้
  • การงาน   Work __ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท งานเร่งด่วน
  • การเงิน  Finance __ปัญหาใหญ่ มรดกที่ดิน
  • โชค ลาภ  Fortune __อย่าเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ระวังโรคหัวใจ ไขมันในเลือด
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ความร่ำรวย ที่ไม่แน่นอน ขึ้นๆลงๆ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __คัดเลือกสิ่งที่ถูกต้อง ใช้สัญชาติญาณตามธรรมชาติ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ผูกมัด ทำให้อึดอัดขัดข้อง ต้องการความสงบเงียบ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เงินในธนาคาร คนครอบครัว
  • สรุป  Summarize __ทันสมัย  แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. อดีต  Past __รักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ เก็บสะสมเงินก้อนใหญ่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ค่าใช้จ่ายสูง ค้าขาย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __กลับบ้าน ถือศีล ไหว้ครูบาอาจารย์
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เจรจาต่อรอง อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
   • สามีภรรยา  Lover-married __โครงการมากมายทำแล้วรวย เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __แก้ไขปัญหาเก่า ทุนการศึกษาดำเนินงาน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__อยู่คนเดียว ขยันทำงานเรียน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ ช่องทางสร้างความร่ำรวยมหาศาล ทางโทรศัพท์อินเตอร์เน็ท
  • การงาน   Work __ตึงเครียด ปัญหาสลับซับซ้อน สินค้าหลากหลายชนิด
  • การเงิน  Finance __ทำบุญ ได้จากหมอดู
  • โชค ลาภ  Fortune __มากมาย ใส่ธนาคาร
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ทบทวนชีวิต ปรับปรุง เตรียมตัว เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พักระยะสั้น อยู่กับครอบครัว
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หญิงสูงอายุ อึดอัดขัดข้องใจ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __พักผ่อน มรดกที่ดิน ธาตุ 4
  • สรุป  Summarize __คัดเลือกวิถีชีวิตที่เหมาะกับตนเอง

……………………..

11 จอ(สุนัข)(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. อดีต  Past __ใช้สื่อสารทันสมัย มือถืออินเตอร์เน็ทมากขึ้น
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__อยู่ระหว่าการตัดสิน คดีความ ความวุ่นวาย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ช้าแต่สำเร็จ ก้าวหน้า
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ขึ้นอยู่กับญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ เกิดเหตุไม่คาดคิด
   • สามีภรรยา  Lover-married __บริหารการเงินในธนาคาร เพื่อสุขภาพ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __บริหารจัดการมรดกที่ดิน ได้รับการแบ่งบัน ทุนการศึกษา
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พักงานระยะสั้น เสื้อผ้าสินค้าทันสมัย ยานพาหนะคันใหม่
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เดินทางไกล ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว พลัดพราก ทำตามสัญญา
  • การงาน   Work __แบ่งบันผลกำไร ค่าใช้จ่่ายสูง
  • การเงิน  Finance __ปรับตัว ปรับปรุง บ้าน
  • โชค ลาภ  Fortune __ไม่โลภลาภไม่หาย
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ทำใจให้ว่างเปล่าจากกิเลส แก้ไขบัญหาเก่า เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สิ้นสุด ความรัก เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ไม่แน่นอน ความเห็นไม่ตรงกัน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ความคิด คำพูด การกระทำของตนเอง ปลีกวิเวก
  • สรุป  Summarize __มีทั้งสมหวังและผิดหวัง ไม่แน่นอน

……………………..

12 กุน(หมู)

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. อดีต  Past __ไหว้ครูบาอาจารย์  เพื่อสุขภาพที่ดี
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ดีเด่นการค้าขาย วางแผนชีวิต
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __มรดก ทีดิน เจรจาต่อรอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ระวังคนมีเจ้าของแล้ว ทำบุญสะเดาะเคราะห์
   • สามีภรรยา  Lover-married __ทำงานหนัก คิดจะปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดีเด่นการเงิน เดินทางโยกย้านเปลี่ยนแปลง ซ่อมบ้าน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ร่างทรง ศาลพระภูมิ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สิ้นสุด เริ่มใหม่ ขอกู้ยืมเงิน
  • การงาน   Work __ดีมาก แก้ไขปัญหาเก่า
  • การเงิน  Finance __พึ่งพาตนเอง
  • โชค ลาภ  Fortune __ทะเบียนรถยนต์
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เจ็บป่วย ใช้น้ำมนต์
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสียญาติ ต้องการความยุติธรรม
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ระวังการเดินทางไกลให้ เงินก้อนใหญ่
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __แม่ม่าย สัญญา
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี พระแม่ธรณี
  • สรุป  Summarize __กำไร ว่างเปล่า ได้รับตำแหน่งสำคัญ ความมั่นคงในชีวิต

WP9final

%d bloggers like this: