ดูดวงรายเดือน มกราคม2558 พยากรณ์จากเดือนเกิด (12 ราศี)

erwp

ดูดวงรายเดือน มกราคม 2558  พยากรณ์จากเดือนเกิด (12 ราศี)
Monthly horoscope in January 2015.  Predict from month of  born.  (12 Zodiac)

…………………………..

(1)

ราศีเมษ-แกะ  (13 เมษายน–13 พฤษภาคม)
Born in Aries. (13 April-13 May)

 1. อดีต  Past __พบคนถูกใจ ทำสัญญาฉบับใหม่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__นิ่งเฉยท่ามกลางความวุ่นวาย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ขยันทำงานหาเงิน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ต้องการคนมีฐานะดี
   • สามีภรรยา  Lover-married __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __วางแผนงาน ครอบครัว
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__งานใหม่ ภาระกิจเพิ่มเติม
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ออมทรัพย์
  • การงาน   Work __ค้นหาความจริง สัจธรรม
  • การเงิน  Finance __มีเคราะห์
  • โชค ลาภ  Fortune __ไม่แน่นอน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ระวังปัญหาที่ซับซ้อนมากด้วยเงื่อนไข
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __การแบ่งดอกผลกำไรโบนัท
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ท่องเที่ยว
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __หนี้สิน
  • สรุป  Summarize __ซ่อมบ้าน ใช้บ้านเป็นสำนักงาน ทำงานที่บ้าน

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14 May-13 June)

 1. อดีต  Past __น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__เด่นการค้า ยานพาหนะคันใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทบทวนปรับปรุงคุณภาพชีวิต
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด แล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง
   • สามีภรรยา  Lover-married __พากันสวดมนต์ไหว้พระ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไม่สะดวก ติดขัด
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พ่อค้า นายหน้า คนกลาง ซื้อขายแลกเลี่ยน ที่ดิน
  • การงาน   Work __ผู้นำ
  • การเงิน  Finance __ตึง เครียด
  • โชค ลาภ  Fortune __คาดไม่ถึง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __อยู่ระหว่างการตักสินใจครั้งใหญ่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ญาติผู้หญิงผู้ใหญสูงอายุ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์
  • สรุป  Summarize __ปกป้องรักษาสิ่งที่าา

 

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14 June-14 July)

 1. อดีต  Past __ภาระกิจช่วงทำนี้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาเล็กน้อยพอแก้ไขได้ง่ายๆ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __คิดถึงโครงการมากมาย ทำแล้วจะรวย คัดเลือกจัดสรร
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__หลัก รอง เสริม
   • สามีภรรยา  Lover-married __เหมือนอยู่คนเดียว ปลีกวิเวก
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __กลับบ้าน ใช้บ้านทำงาน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เก็บออมสะสมเงินก้อนใหญ่
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เด่นการเมืองการปกครอง รวมอำนาจ ดูแลคนชรา
  • การงาน   Work __กำลังจะเริ่มต้นช่องทางใหม่
  • การเงิน  Finance __เงินด่วน ค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการเดินทาง ทะเบียนยานพาหนะ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปวดหัวไมเกรน
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ใช้หนี้สิน เก็บของ/โครงการเก่ามาปัดฝุ่นใช้งานอีกครั้งหนึ่ง โรคเก่ากำเริบ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาชีวิตและทางแก้ไข  Solution __รถจักรยานยนต์ อาชีพค้าขาย
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __งานใหม่
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เจ็บไข้ป่วย การรักษาโรค-กระดูกหลัง ล้มเหลว ผิดหวัง
  • สรุป  Summarize __ได้ผลกำไรมากกว่าที่คิดไว้ มีโชคลาภเป็นพิเศษ

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)
Born in Cancer. (15 July-16 August)

 1. อดีต  Past __งานก้าวหน้ามากกว่าครึ่ง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__บริหารจัดการเงินในธนาคาร
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ต้อนรับแขกผู้เดินทางไกลมาหา
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ทะเลาะถกเถียง
   • สามีภรรยา  Lover-married __ตึงเครียด
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __อย่าทำผิดศีลธรรมกฏหมาย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แอบมีความลับ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ความรัก เมตตา กรุณา อุเบกขา
  • การงาน   Work __เริ่มต้นใหม่ อีกครั้งหนึ่ง
  • การเงิน  Finance __หยุด นิ่ง ไม่เคลื่อนไหว
  • โชค ลาภ  Fortune __เดินทาง ยานพาหนะคันใหม่
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เหนื่อยง่าย
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ยังไม่แน่นอน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __งาน ภาระกิจใหม่ ผู้นำ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __จากผู้มีอำนาจสูงสุด
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __พึ่งพาตนเอง
  • สรุป  Summarize __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนดนัดหมาย

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต (17 สิงหาคม–16 กันยายน)
Born in Leo. (17 August -16 September)

 1. อดีต  Past __สะเดาะเคราะห์
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน ที่อยู่อาศัย ที่นอน ซ่อมบ้าน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ถ้าเลือกได้ขอเลือกคนรวย
   • สามีภรรยา  Lover-married __คิดจะปรับปรุงความสัมพันธ์ ให้ดีขึ้น
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ลังเลการตัดสินใจ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เงียบสงบ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __วิธีคัดเลือกโครงการ
  • การงาน   Work __ใช้สื่อสารทันสมัยมากขึ้น ซื้อใหม่
  • การเงิน  Finance __ทำสัญญาการเงิน
  • โชค ลาภ  Fortune __ไม่ควรเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปลีกวิเวก
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __บริหารจัดการมรดก ที่ดิน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ถูกขอยืมเงินทอง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทำงานหนัก
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __รอคอยโอกาส
  • สรุป  Summarize __ให้ความร่วมมือ หุ้นส่วน ผู้ร่วมงาน

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว (17 กันยายน–16 ตุลาคม)
Born in Virgo. (17 September-16 October)

 1. อดีต  Past __อึดอัด ขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ขอทุนการศึกษา  กำไร โบนัท
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ความรัก พรหมวิหาร 4
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ได้รับเครื่องตกแต่งประดับกายเสื้อผ้าอัญมณี ของมีค่า
   • สามีภรรยา  Lover-married __มีโชคลาภ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล ทะเลาะกัน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__วางแผน บริหารงาน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เดินทางไกล ค้าขาย ต่างประเทศ ยานพาหนะ
  • การงาน   Work __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • การเงิน  Finance __สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  • โชค ลาภ  Fortune __จับเสือมือเปล่า
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ฝึกสมาธิ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __รับตำแหน่ง ชีวิตที่มั่นคงมากขึ้น
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พบเห็นเหตุด่วนเหตุร้าย ไม่คาดคิด
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้าค้าที่ดิน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ทางสายกลาง
  • สรุป  Summarize __ผิดหวัง เจ็บป่วย

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17 October-15 November)

 1. อดีต  Past __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนดเดิม
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ซื้อ  ใช้อุปกรณ์และการสื่อสารทันสมัยมากขึ้น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __วุ่นวาย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ถกเถียงเอาชนะในเรื่องเล็กน้อย
   • สามีภรรยา  Lover-married __ปัญหาสลับซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข นอกใจ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __มีความสุข พร้อมหน้า
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ตรวจ รักษาโรค
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ธุรกิจบันเทิง แสงสีเสียง
  • การงาน   Work __ผู้ร่วมงานทิ้งร้างห่างไกล
  • การเงิน  Finance __บินไปเที่ยว เดี๋ยวก็กลับ
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการทำบุญให้ทาน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เรื่องเก่าเศร้าโศกเสียใจ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __พบเห็นเหตุด่วน เหตุร้าย ไม่คาดคิด
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ เรื่องใหญ่ อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __รอคอยโอกาสที่ดี
  • สรุป  Summarize __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16 November-15 December)

 1. อดีต  Past __คนเดินทางไกลไป/มาจากต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ตั้งมั่น ได้รับตำแหน่งใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เคยชินชอบการอยู่คนเดียว
   • สามีภรรยา  Lover-married __ไปงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __รอคอยการกลับมา
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ฝึกสมาธิ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บุญวาสนาบารมี อำนาจ การเมืองการปกครอง
  • การงาน   Work __มีโครงการมากมายที่อยากทำ เริ่มทำไปบ้างแล้ว
  • การเงิน  Finance __ขอ ยืม
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้าค้าบ้านที่ดินรถยนต์
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __สมบูรณ์ดีมาก
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ทบทวนปรับปรุงวิถีชีวิตกิจการ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ความไม่แน่ไม่นอน วิตกกังวล
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เพื่อน หุ้นส่วน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __คนจากต่างประเทศ
  • สรุป  Summarize __วางแผนธุรกิจ

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู (16 ธันวาคม–14 มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __ครอบครัวพร้อมหน้า งานใหม่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ฝึกสมาธิ อดทน ขอพรจากสิ่งศักดิสิทธิ์ มีความลับ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __กู้ยืมเงินทอง หญิงสูงอายุ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ขยันทำงานหาเงิน ตกหลุมรัก
   • สามีภรรยา  Lover-married __วางแผน สิ้นสุด เริ่มใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พึ่งพาตนเอง ทำงานหนัก
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ค้าขาย สะเดาะเคราะห์
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ความล้มเหลว  ชดเชย ประกันภัยชีวิต
  • การงาน   Work __ทิ้งร้างห่างไกล/กลับบ้าน ได้รับตำแหน่งที่มั่นคง
  • การเงิน  Finance __เก็บออมไว้ ลังเลการตัดสินใจ
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง ดีมาก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ไม่แน่นอน
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ค้นหาสัจธรรม ความจริง หนทางพ้นทุกข์ เดินทางไกล
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทางสายกลาง เจรจาต่อรอง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สุขภาพที่ดี โชคลาภลอย
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ค่าใช้จ่ายสูง ประหยัด
  • สรุป  Summarize __เดินทางท่องเที่ยว นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดิน

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15 January-12 February)

 1. อดีต  Past __ใช้โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ทมากขึ้น ร่างกายต้องการพักผ่อน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__พบคนพูดถูกใจ ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เจรจาต่อรอง เรียนสอบ งานก้าวหน้า
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ได้โชคลาภ เจ็บป่วย สิ้นสุด
   • สามีภรรยา  Lover-married __คิดมาก ท่ามกลางความวุ่นวาย
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน งานฉลองความสำเร็จ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พักงานระยะสั้น ขยายกิจการ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __หมอดู เก็บสะสมเงินทอง ความว่างเปล่าจากกิเลส
  • การงาน   Work __ขยัน เร่งการผลิต เก็บเงินทุนใส่ธนาคาร
  • การเงิน  Finance __ได้จากงานใหม่ ไถ่ชีวิตสัตว์
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง ดีมาก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ดีขึ้น
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __บวช เรียนศึกษาธรรมะ ค้นหาสัจธรรม เลือกวิถีชีวิตที่เหมาะกับตนเอง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ลังเลการตัดสินใจ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ฝันแม่น ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว
  • สรุป  Summarize __ยานพาหนะคันใหม่ สัมผัสที่หก

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)
Born in Aquarius. (13 February-13 March)

 1. อดีต  Past __ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ทิ้งร้างห่างไกลคนในครอบครัว/กลับมา สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พักงานระยะสั้น รอโอกาสที่ดีกว่า
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__รักเงินมากกว่าความรัก ซึมเศร้า เหงา คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้ว
   • สามีภรรยา  Lover-married __ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ฐานะร่ำรวย
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ไม่แน่นอน เก็บสะสมเงินทอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__อยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ ความสับสนวุ่นวาย ใช้หนี้สิน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __หมอดู ขยันทำงาน
  • การงาน   Work __ไหว้ครู ค้าขาย
  • การเงิน  Finance __สมหวังเงียบๆ ได้เลื่อนตำแหน่ง
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __หงุดหงิด กินยารักษาหลายโรค
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ยุ่งกับญาติกับงาน เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ผ่าตัด สูญเสียญาติ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่ ค่าใช้จ่ายสูง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เดินทางท่องเที่ยว สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ทางสายกลาง เพื่อนๆ
  • สรุป  Summarize __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา (14 มีนาคม–12 เมษายน)
Born in Pisces. (14 March-12 April)

 1. อดีต  Past __ทำงานหนัก ปกป้องรักษาผลประโยชน์
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__งานใหม่ ภาระกิจเพิ่มเติม หมอดู ตรวจดวงชะตา
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __การค้า เพิ่มทุน เก็บกักเงินทองไว้
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ลังเลการตัดสินใจ พักสักครู่
   • สามีภรรยา  Lover-married __รอโอกาสที่เหมาะสม ติดต่อทางมือถือ อินเตอร์เน็ท
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เก็บรักษาความลับ อยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เงินกู้ เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยน บ้านที่ดินรถยนต์ เสีย ซ่อม
  • การงาน   Work __โครงการมากมายทำแล้วรวย จุดเริ่มต้น
  • การเงิน  Finance __ค่าใช้จ่ายสูง เดินทางไกล ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง เลขที่บ้าน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ร่างกายดี จิตใจซึมเศร้า
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __บริหารความขัดแย้ง คิดเห็นไม่ตรงกัน เลือกตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ฟื้นฟู ซ่อมบำรุง ทุกอย่างเป็นไปตามกฏแห่งกรรม รู้อยู่แล้วในใจ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ขยัน เครียดนอนไม่หลับ
  • สรุป  Summarize __ใช้สัมผัสที่หกและญาณหยั่งรู้(จริง) ในการบริหารการเงิน ในธนาคาร

 WP9final

1 ความเห็น (+add yours?)

 1. โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
  ม.ค. 07, 2015 @ 23:15:22

  รวมคำพยากรณ์นั้นต้องใช้เวลายาวนานมาก มักมีงานอื่นแทรกเข้ามา ผมจึงโพสต์ให้อ่านครึ่งแรกก่อนที่เขียนเสีร็จแล้วให้อ่านก่อน ส่วนครึ่งหลังจะทยอยเขียนไปโพสต์ไปครับ

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: