ดูดวงรายเดือน ธันวาคม2557 พยากรณ์จากเดือนเกิด (12 ราศี)

erwp

ดูดวงรายเดือน ธันวาคม 2557  พยากรณ์จากเดือนเกิด (12 ราศี)
Monthly horoscope in December 2014.  Predict from month of  born.  (12 Zodiac)

…………………………..

(1)

ราศีเมษ-แกะ  (13 เมษายน–13 พฤษภาคม)
Born in Aries. (13 April-13 May)

 1. อดีต  Past __ ดีเด่นการเงิน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ตรวจเช็ค ฟื้นฟูสุขภาพ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ยึดหลักทางสายกลาง ความพอดี สมดุลร่างกาย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เครื่องประดับอัญมณี
   • สามีภรรยา  Lover-married __ต้องการความสงบ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ค้าขาย เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__กินยาหลายขนาน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่
  • การงาน   Work __การเงินการธนาคาร
  • การเงิน  Finance __เตรียมทุนขยายกิจการ
  • โชค ลาภ  Fortune __สมหวัง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อึดอัดขัดข้อง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __พบคนรักคนชอบ รู้จักคนใหม่ คนถูกใจคุยถูกคอ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สร้างฐานะการเงินให้มั่นคงมากขึ้น ร่ำรวยมหาศาล ธุรกิจมหาชน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทบทวน หาต้เหตุแห่งปัญหา
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ทันสมัย
  • สรุป  Summarize __เร่งด่วน แข่งกับเวลา

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14 May-13 June)

 1. อดีต  Past __ชายสูงอายุ การเมืองการปกครอง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ขยายกิจการ เรียนเพิ่ม
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ร่ำรวยมาก
   • สามีภรรยา  Lover-married __ขยันทำงานเพื่อครอบครัว
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __สับสนการตัดสินใจ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__คิดจะเปลี่ยนงาน ปรับปรุงชีวิต
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __กฏแห่งกรรม ทำอย่างไรได้ผลกลับคืนอย่างนั้น
  • การงาน   Work __มีแผนอยู่ในใจ เมืองใหญ่
  • การเงิน  Finance __ปานกลาง
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง ดี
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __นิ่งไว้ก่อน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คนในครอบครัว
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ทำบุญ
  • สรุป  Summarize __ทำเพื่อเพื่อสุขภาพ

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14 June-14 July)

 1. อดีต  Past __ รู้สึกอึดอัดขัดข้อง ภาระกิจมากเกินไป
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เพื่อน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ฉลองความสำเร็จ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล ไป/กลับมา จากต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ร่ำรวย
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __งานใหม่ ฝึกงาน
  • การงาน   Work __การกุศล ช่วยเหลือคนยากจน
  • การเงิน  Finance __ปานกลาง
  • โชค ลาภ  Fortune __ไม่แน่นอน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __หงุดหงิด
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปกป้องตัวเอง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ติดตามสถานะการณ์
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เก็บไว้ในใจ
  • สรุป  Summarize __นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)
Born in Cancer. (15 July-16 August)

 1. อดีต  Past __เก็บเกี่ยวผลงาน บริหารเงินในธนาคาร
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ต่อสู้แก้ไขปัญหาหนัก
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ยานพาหนะคันใหม่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เก็บของเก่ามาใช้งาน
   • สามีภรรยา  Lover-married __บริหารเงินก้อนใหญ่ ธุรกิจมหาชน เล่นหุ้น
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ไม่แน่นอน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สอบ แข่งขัน ความก้าวหน้า
  • การงาน   Work __เอื้ออำนวยความสะดวก สุภาพ ลดราคา
  • การเงิน  Finance __รอคอย รอโอกาส
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากคนในครอบครัว
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ไปหาเพื่อน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __อยู่นิ่งๆเฉยไว้ก่อน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ข้างบ้าน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว
  • สรุป  Summarize __ทำบุญสะเดาะเคราะห์

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต (17 สิงหาคม–16 กันยายน)
Born in Leo. (17 August -16 September)

 1. อดีต  Past __ใจร้อน ขับรถเร็ว เหตุไม่คาดคิด
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__มีเคราะห์ ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทบทวนตัวเอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พบรักใหม่ คนคุยถูกคอถูกใจ
   • สามีภรรยา  Lover-married __บุตรหลานบริวารคนใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ภาระกิจมากมาย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ใช้ช่องทางสื่อสารสินค้าทันสมัย
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สอบ ประเมิลผลประกอบการ งบประมาณ
  • การงาน   Work __ศิลปะ ความงาม
  • การเงิน  Finance __สร้างความมั่นคง
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากเพื่อน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __สมบูรณ์พูนสุข อ้วนมากขึ้น
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ต่อสู้ แก้ปัญหาใหญ่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คนในครอบครัว
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
  • สรุป  Summarize __การเดินทางไกล ต่างประเทศ

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว (17 กันยายน–16 ตุลาคม)
Born in Virgo. (17 September-16 October)

 1. อดีต  Past __เจ็บป่วยอุบัติเหตุพบแพทย์
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ไม่แน่นอน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทะเล
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ปกป้องตนอง
   • สามีภรรยา  Lover-married __สับสนการตัดสินใจ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __มีปัญหาเล็กน้อย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำให้อึดอัด
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ความรักและเมตตาต่อผู้อื่น
  • การงาน   Work __โครงการใหม่
  • การเงิน  Finance __ธุรกิจสีเทา
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __อ้วนมากขึ้น
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ใช้สัมผัสที่หกช่วยการตัดสินใจ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ถือศีล
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __บวชเรียนธรรมะ
  • สรุป  Summarize __โชคลาภ

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17 October-15 November)

 1. อดีต  Past __ฉลองความสำเร็จ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ใช้อำนาจในการปกครอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ฝันถึง ญาติผู้หญิงสูงอายุ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เก็บไว้ในใจ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ดูดวง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __สับสนการตัดสินใจ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ซ่อมแซมบ้าน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พัฒนาแผนกผลิต และหีบห่อ
  • การงาน   Work __พักผ่อนท่องเที่ยว
  • การเงิน  Finance __ขอ เพิ่มเงินเดือน
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ทำใจให้วางเปล่าจากกิเลสทั้งปวง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __พบเพื่อนเก่า งานกินเลี้ยง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __หนี้สิน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม ทำแต่ความดี
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เพื่อสุขภาพ
  • สรุป  Summarize __ความผิดหวัง โรคแพ้อากาศเปลี่ยนแปลง

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16 November-15 December)

 1. อดีต  Past __เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ซื้ออุปกรณ์สื่อสารทันสมัย มือถือคอมพิวเตอร์
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ตกหลุมรัก กลมเกลียว
   • สามีภรรยา  Lover-married __อยู่ระหว่างตัดสินใจ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ขยายงาน ทำงานหลัก รอง เสริม
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __วิศวกร ช่าง วางแผน วางนโยบาย
  • การงาน   Work __บริษัทมหาชน ทั่วโลก
  • การเงิน  Finance __อดทน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • โชค ลาภ  Fortune __ล็อตเตอรี่
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เจรจาต่อรอง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ไม่แน่นอน วิตกกังวล
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ไถ่ชีวิตสัตว์
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __งานใหม่
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __พักงานระยะสั้น เดินทางท่องเที่ยว
  • สรุป  Summarize __ยุ่งกับญาติกับงาน

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู (16 ธันวาคม–14 มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __งานกินเลี้ยงกับเพื่อน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__โยกย้ายหน้าที่การงานอาชีพซ่อมบ้าน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ภาระกิจมากมายติดต่อเนื่อง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ได้โชคลาภจากคนรัก
   • สามีภรรยา  Lover-married __ปกป้องหึงหวงห่วงใย
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไปคนเดียว
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ขยายกิจการ เรียนต่อระดับสูง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การเมืองการปกครอง
  • การงาน   Work __หาทุนดำเนินงาน
  • การเงิน  Finance __ได้จากการรักษาศีล
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ระวังโรคที่มากับการเปลี่ยนฤดูกาล
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __งานใหม่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานหนัก
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __แก้ไขปัญหาซับซ้อน ยารักษาโรค
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ฝึกสมาธิ
  • สรุป  Summarize __ดูดวง หมอดูมืออาชีพ

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15 January-12 February)

 1. อดีต  Past __ฝันแม่น
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ซื้อ/ใช้มือถือคอมพิวเตอร์มากขึ้น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สัมพันธ์สึกซึ้ง
   • สามีภรรยา  Lover-married __เหมือนอยู่คนเดียว
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เศร้าโศกเสียใจ ทบทวนความคิดการกระทำ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ค้าขาย
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ ขยายกิจการ
  • การงาน   Work __อุปสรรค์เล็กน้อย
  • การเงิน  Finance __รวบรวมเงินทุน
  • โชค ลาภ  Fortune __ขอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เพื่อสุขภาพ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ความมั่นคงในชีวิต
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พรหมวิหาร 4
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ครอบครัว แต่งงาน
  • สรุป  Summarize __ขยันทำงาน เก็บเงิน

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)
Born in Aquarius. (13 February-13 March)

 1. อดีต  Past __ความรัก
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__สับสนการตัดสินใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __บริหารจัดการมรดกที่ดิน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คนรักเก่า
   • สามีภรรยา  Lover-married __หวุดหงิด
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __อยู่ระหว่างการตัดสิน ต้องการความยุติธรรม
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปกป้องผลประโยชน์
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เคมี โยกย้านเปลี่ยนแปลง เดินทาง
  • การงาน   Work __แข่งกับเวลา
  • การเงิน  Finance __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • โชค ลาภ  Fortune __หญิงสูงอายุ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __พักผ่อนให้เพียงพอ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เจ็บป่วย พ่าย แพ้
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __แต่งงาน มีครอบครัว รักษาไว้
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สมหวัง
  • สรุป  Summarize __หยึดหลักทางสายกาลาง

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา (14 มีนาคม–12 เมษายน)
Born in Pisces. (14 March-12 April)

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล เหน็ดเนื่อย ต่อสู้ ปัญหาชีวิต
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ทบทวนหาสาเหตุของปัญหา
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ต้องการความสงบ เริ่มต้นชีวิตใหม่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ติดต่อทางโทรศัพท์
   • สามีภรรยา  Lover-married __ต้อนรับแขกมาจากแดนไกล เจรจาต่อรอง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางระยใกล้ ยานพาหนะใหม่ทันสมัย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__มีเคราะห์ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เพื่อสุขภาพ
  • การงาน   Work __วางแผน วางนโยบายและวัตถุประสงค์
  • การเงิน  Finance __รอคอยผลดำเนินงาน
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากงาน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ตรวจเช็คสุขภาพประจำปี
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ช้าแต่สำเร็จ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ท่องเที่ยว ทะเล ยาสมุนไพร
  • สรุป  Summarize __คัดเลือสิ่งที่เหมาะกับตนเอง

………………………………….

WP6 adn 50x50 7kb

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จากศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว | ปฎิทิน |
| Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype |
images

(No. 952)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: