มรดก

dg67มรดก
Bequest

หน้าที่ผู้ถือมรดก

 1. พ่อแม่มีหน้าที่สำคัญที่รับมรดกตกทอด สร้างเพิ่มเติม และยกมรดกให้แก่ลูกหลานในเวลาอันสมควร ควรจัดสรรแบ่งบันมรดกด้วยความยุติธรรม ให้ลูกหลานทุกคนและเท่ากัน
 2. ลูกหลานเมื่อได้รับมรดกไปแล้วก็มีหน้าที่เก็บรักษามรดกไว้ ต่อเติม ส่งต่อให้ลูกหลานในรุ่นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินทรัพย์สินเงินทองของมีค่าอะไรก็ตาม มรดกเปรียบเหมือนน้ำในเขื่อน บางส่วนจำเป็นต้องกักกันไว้ใช้ในอนาคต บางส่วนจำเป็นต้องจ่ายออกมาใช้ทันที เพื่อนำมาลงทุนค้าขาย เพื่อให้เกิดผลกำไร มีประโยชน์เพิ่มเติม นำกำไรมาคืนทุนมรดกเดิม ต้องทำให้ทรัพย์สินเงินทุนในมรดกนั้นมีมากกว่าที่รับมาจากบรรพบุรุษ
 3. การที่ลูกหลานจะนำมรดกไปใช้เป็นทุนในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาชีวิตของตนเอง ให้เกิดความก้าวหน้า ชีวิตตนเองและครอบครัวมีความมั่นคงมากขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่ง แต่ก็ควรรอบคอบในนำไปใช้ให้เกิดผลกำไรงอกงาม ให้แน่ใจว่าจะได้ทุนและกำไรกลับคืนมาอย่างแน่นอน ควรนำมาคืนกองทุนมรดกนั้น ให้มีมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม และส่งต่อให้ลูกหลานรุ่นต่อไปอีก
 4. เมื่อเราทุกคนตายไป มักกลับมาเกิดใหม่ต่อท้ายลูกหลานเหลนเราเอง มรดกที่เราส่งไปให้ลูกหลานเป็นทุนชีวิต จึงวนกลับมาใช้เองในที่สุด นี้เป็นเรื่องที่ทุกคนอาจคิดไม่ถึง

ลูกหลานรวยเร็วหรือช้า ขึ้นกับทัศนะคติของพ่อแม่

 1. สังเกตุหรือไม่ เพื่อนบางคนเรียนไม่เก่ง เรียนไม่จบ แต่พ่อแม่มีทุนให้ค้าขาย ก็สามารถร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้ก่อนเพื่อนๆ
 2. เพื่อนบางคนเรียนดีเรียนเก่งแบบเอาเป็นเอาตาย สุดท้ายเรียนจบมา พ่อแม่ไม่มีมรดกเงินทุนค้าขายให้ ต้องไปเป็นลูกจ้างคนอื่น เงินเดืนน้อย ขยันเท่าไหร่ก็ไม่รวย อีกนานกว่าจะเก็บเงินทุนเปิดกิจการของตนเองได้ ยิ่งถ้าใครมีครอบครัวไปแล้ว ยิ่งมีภาระเลี้ยงลูกถ่วงน้ำหนัก ทำให้หมดโอกาสจะร่ำรวยไปเลย เพราะต้องหาเงินไปให้ลูกเรียน เงินทุนเพื่อค้าขายไม่ต้องคิดถึง เพราะลูกจำเป็นต้องใช้ในการเรียนมากกว่า มีรายได้เท่าไหร่ก็หมดเท่านั้น นำไปลงทุุนที่ลูกหลานหมด ถ้าลูกหลานตั้งใจเรียนทำงานดีเลี้ยงกลับคืนก็โชคดีไป ถ้าตรงข้ามก็ถือว่ามีกรรมเก่าเยอะไปหน่อย
 3. คนเป็นพ่อแม่จึงต้องพิจารณาให้ดีว่า จังหวะไหนที่ควรให้เงินทุนหรือมรดกแก่ลูกหลาน เพื่อให้เขานำไปพัฒนาชีวิตของตนเอง ถ้าให้เร็วเกินไปยังไม่ต้องการก็เปล่าประโยชน์ ถ้าให้ช้าเขาจะยากจนยาวนาน เวลาเราแก่เฒ่าเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เลย เพราะเขาไม่มีเงินทุนพัฒนาชีวิตพัฒนาอาชีพเขา สุดท้ายเราเองจะล้มลงไปโดยไม่มีอะไรมารองรับเราเลย เพราะคุมทรัพย์สินมรดกไว้แน่นมากไป ไม่ยอมปลดปล่อยวางภาระนี้ในเวลาอันสมควรนั้นเอง

ปัญหาในการแบ่งมรดก

 1. ลูกค้าหมอดูที่มาปรึกษาหมอแดงมักจะขอคำปรึกษาเรื่องการแบ่งมรดก ลูกค้าบางคนมีปัญญาดีเฉลียวฉลาด ฟังคำแนะนำครั้งเดียวก็คิดได้เองแบ่งมรดกให้พี่น้องในทันที บางคนปัญญาน้อยก็กำมรดกไว้ในมือตนเองไปจนวันตาย ตายแล้วปัญหาใหญ่ก็ตามมา ลูกหลานแบ่งมรดกไม่ลงตัว เพราะความโลภมีกันทุกคน จะมากน้อยก็โลภ ภาวะอดกลั่นอดทนของฝ่ายเสียเปรียบก็หมดพอดี ปัญหาก็มักจบด้วยการใช้ความรุนแรงพี่น้องฆ่ากันเอง หรือขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงินให้ทนายความ หมดเงินรวมกันแล้วมากกว่ากองมรดกอีก ปัญหานี้สังคมไทยและคนไทยไม่เคยคาดคิดมาก่อน และนี้คือวัฏฏะอย่างหนึ่ง ที่เกิดเพราะพ่อแม่ไม่แบ่งมรดกให้ลูกหลานก่อนตัวเองจะตาย หรือแบ่งก็ไม่เท่ากัน
 2. ก็มีบ้างที่คนโลภเจอคนไม่โลภ แถมยอมให้อภัยเป็นทาน ไม่มีปัญหาใดๆ แต่ตามกฏแห่งกรรมแล้วใครทำอะไรต้องต้องชดใช้กรรมของตน พี่น้องคนใดโกงมรดก ก็จะมีอีกคนอื่นคดโกงไปอีกต่อหนึ่ง แถมถูกพี่น้องตัดสัมพันธ์พี่น้องทิ้งไปเลย ถึงใครจะฮุบมรดกไว้กินคนเดียวได้ แต่ก็ไม่มีความสุขเพราะผิดในศีล 5  รู้ตัวดีว่าทำกรรมอะไรกับพี่น้องไว้ ตายเมื่อไหร่ก็ไปอบายภูมิตามกฏแห่งกรรม เกิดมาใหม่ก็จะถูกคนอื่นโกงบ้าง
 3. บ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขสงบถ้าทุกคนแบ่งบันกัน ไม่โลภในทรัพย์สินมรดกของคนอื่น  เป็นสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้า ส่วนใครทำตรงข้ามก็ได้ผลตรงข้ามเหมือนกัน นี่เป็นสัจธรรม

ประโยชน์ของการแบ่งบันทรัพย์สินมรดกให้ลูกหรือพี่น้องในปริมาณที่เท่ากัน

 1. ได้รับความยุติธรรมสูงสุด…ถ้าทุกคนมีโอกาสจะได้รับเงินทุน ทรัพย์สิน มรดกที่เท่ากัน ทุกคนก็จะมีโอกาสจะนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาชีวิตตนเองและครอบครัวเท่าๆกัน ถือว่าได้รับความยุติธรรมสูงสุด  ถ้าพ่อแม่หรือผู้จัดการมรดกเอนเอียงเกิดความไม่ยุติธรรมก็จะก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา
 2. ไม่ทะเลาะกัน…ลูก (พ่อแม่แบ่งมรดก) หรือพี่น้อง (ผู้จัดการมรดก) เมื่อได้รับความยุติธรรมก็จะไม่ทะเลาะกัน
 3. ได้รับโอกาสเท่ากัน…ทุกคนมีโอกาสพัฒนาชีวิตตนเองและครอบครัวของตนเองได้เท่ากัน ฐานะทางการเงินจะเท่าเทียมกัน ไม่มีใครยากจนหรือร่ำรวยไปคนเดียว
 4. ในระหว่างพี่น้องกัน ไม่มีใครต้องกู้เงินหรือขอยืมเงินไปใช้…เพราะต่างคนต่างก็มีฐานะทางการเงินมั่นคงดี สบายใจทุกฝ่าย ไม่มีใครต้องอึดอัดใจ  (ยกเว้ณกรณีบางคนนำมรดกทรัพย์สินไปใช้ในทางที่ผิด แล้วทรัพย์สินสาบสูญสิ้นไป)
 5. พี่น้องทุกคนร่ำรวย…ไม่มีใครต้องเกื้อหนุนใคร เพราะพี่น้องทุกคนร่ำรวยจากการได้รับมรดกแล้วนำไปพัฒนาชีวิตตนเองแล้ว
 6. เมื่อพี่น้องทุกคนมีฐานะมั่นคง…ถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดกับครอบครัวพี่น้องคนใด ครอบครัวนั้นก็จะยังยืนอยู่ได้ด้วยคนในครอบครัวนั้น  ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือทำให้ครองครัวพี่ๆน้องๆต้องเดือนร้อนตามไปด้วย
 7. สำหรับพ่อแม่หรือผู้จัดการมรดก…ขอให้คิดพิจารณาตามความเป็นจริงดังนี้ อย่าคิดว่าตัวเองจะร่ำรวยตลอดกาล กอบกำทรัพย์สินมรดกไว้ในมือคนเดียวไปจนวันตาย เพราะธรรมดาทุกดวงชะตาก็ย่อมมีโอกาสจะมีเคราะห์ร้ายมาทำให้สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไปได้ในวันใดวันหนึ่งได้เหมือนๆกันทุกคน (ถูกปล้นขโมย ฆาตกรรม อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ภัยธรรมชาติ-ดินน้ำลมไฟ หมดอายุไขล้มตายเอง) เมื่อถึงเวลาอันควรแล้ว (ตัวเองแก่เฒ่า วัย 60-70 ปี พี่น้องมีลูกมีหลานในวัยเรียนต้องการเงินทุนการศึกษา ธุรกิจกำลังต้องการเงินทุนขยายธุรกิจ) ถ้าท่านไม่แบ่งมรดก ไม่แบ่งให้บุตรหลาน ไม่ทำพี่น้องตนเอง มีฐานะมั่นคง เมื่อภัยอันตรายใดมาถึงตัวเอง ทำให้สูญเสียความมั่นคงหรือล้มเหลวในชีวิต ลูกหลานหรือพี่น้องทั้งหลายนั้นก็ไม่อาจช่วยเหลือท่านได้ ท่านก็โกรธเขาไม่ได้ เพราะเขายังยากจนอยู่ แถมไม่มีเงินพัฒนาตนเอง เพราะเหตุใหญ่ที่ท่านยึดถือทรัพย์มรดก (ของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของท่าน) เก็บกักไว้เพียงคนเดียวไม่แบ่งให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์เลย ท่านต้องโกรธตัวเองที่ไม่เคยแบ่งบันโอกาสที่ดีให้ผู้อื่น ถึงไม่มีใครฟ้องร้องท่าน แต่ผลกรรมนั้นก็อาจจะกลับมาตามสนองท่านในชาตินี้ก็เป็นไปได้ ท่านสมควรแก้ไขความคิดของตนเองให้รู้จักปล่อยวางในทรัพย์สินของผู้อื่น (เขาสมควรจะได้แล้วท่านไม่แบ่งให้ ถือว่าผิดทั้งในทางโลกและทางธรรม)

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kbโหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

ค้นหา : หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว |
ติดตามทาง : Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype |

(No. 947)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: