ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ ในเดือนธันวาคม 2557

tryy

ดวงชะตาเด็กที่เกิดใหม่ ในเดือนธันวาคม  2557
New born child horoscope in December 2014.

*อ่านตรงนี้ก่อน…

เด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.) ตามเวลาสากลทั่วโลก จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิด ให้เป็นวันใหม่  แต่ในทางวิชาโหราศาสตร์ไทย จะปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็ต่อเมื่อเห็นแสงตะวันที่เรียกกันติดปากว่า “เช้าวันใหม่” แล้วเท่านั้น (06.00 น.)
สรุปว่าเด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงหลังเที่ยงคืน-เช้ามืดถ้าจะอ่านดวงชะตา ต้องอ่านจากวันเกิดก่อนเที่ยงคืน (ถอยหลังไป 1 วัน)

 +

พยากรณ์พื้นฐานดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ สำหรับเด็กที่เกิดในวันที่ :

 1. เกิดวันที่ 1 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันจันทร์  ขึ้น ๑๐  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ผิวพรรณดีผ่องใสแก้มใหญ่ ตื่นขึ้นมากลางคืนคุยคนเดียว ใจร้อนร้องไห้เสียงดัง สนใจชอบและเก่งทางศิลปะอาระยะธรรมโบราณ ยารักษาโรค
 2. เกิดวันที่ 2 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอังคาร  ขึ้น ๑๑  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ฟันงอกเร็ว ให้โชคลาภพ่อแม่ แต่เป็นคนใจร้อน ทำงานเร็วเข้มแข็ง ร่ำรวย แต่ก็ใช้เงินเก่ง
 3. เกิดวันที่  3 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพุธ  ขึ้น ๑๑  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : เก่งทางเจรจาพูดคุยต่อรองวางแผน ช่างวิศวะกร เกษตรกรรม พูดได้เร็ว อ่านตำราครั้งเดียวจำได้
 4. เกิดวันที่ 4 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพฤหัสบดี  ขึ้น ๑๒  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ผิวเนื้อขาวเหลือง หรือดำแดง บอบบางละเอียด ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยง ชอบฟังเสียงพระสวดมนต์
 5. เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันศุกร์  ขึ้น ๑๓  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ชอบฟังเสียงเพลง ดีเด่นโชคลาภร่ำรวย ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยง
 6. เกิดวันที่ 6 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันเสาร์  ขึ้น ๑๔  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : แก้มอวบอิ่ม นอนกลางวันตื่นกลางคืน หวงของเล่น
 7. เกิดวันที่ 7 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอาทิตย์  แรม ๑  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : มีสัมผัสที่หกสูง ชอบวาดรูปศิลปะสีสรรความสวยงาม นักบวช มักเกิดสิ่งแปลกๆที่อธิบายไม่ได้กับเขาบ่อยๆ
 8. เกิดวันที่ 8 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันจันทร์  แรม ๒  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ตื่นขึ้นมากลางคืนคุยคนเดียว ใจร้อนร้องไห้เสียงดัง  ผิวพรรณดีผ่องใสแก้มใหญ่ สนใจชอบและเก่งทางศิลปะอาระยะธรรมโบราณ ยารักษาโรค
 9. เกิดวันที่ 9 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอังคาร  แรม ๓  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ทำงานเร็วเข้มแข็ง ร่ำรวย แต่ก็ใช้เงินเก่ง ฟันงอกเร็ว ให้โชคลาภพ่อแม่ แต่เป็นคนใจร้อน
 10. เกิดวันที่ 10 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพุธ  แรม ๔  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ช่างวิศวะกร เกษตรกรรม เก่งทางเจรจาพูดคุยต่อรองวางแผน  พูดได้เร็ว อ่านตำราครั้งเดียวจำได้
 11. เกิดวันที่ 11 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๕  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ผิวบอบบาง เจ้าระเบียบ ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยง ผิวเนื้อขาวเหลือง หรือดำแดง ชอบฟังเสียงพระสวดมนต์
 12. เกิดวันที่ 12 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันศุกร์  แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ชอบฟังเสียงเพลง ดีเด่นโชคลาภร่ำรวย ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยง
 13. เกิดวันที่ 13 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันเสาร์  แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : หวงของเล่น แก้มอวบอิ่ม นอนกลางวันตื่นกลางคืน
 14. เกิดวันที่ 14 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๘  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :   มีสัมผัสที่หกสูง ชอบวาดรูปศิลปะสีสรรความสวยงาม นักบวช มักเกิดสิ่งแปลกๆที่อธิบายไม่ได้กับเขาบ่อยๆ
 15. เกิดวันที่ 15 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันจันทร์  แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ตื่นขึ้นมากลางคืนคุยคนเดียว ใจร้อนร้องไห้เสียงดัง  ผิวพรรณดีผ่องใสแก้มใหญ่ สนใจชอบและเก่งทางศิลปะอาระยะธรรมโบราณ เภสัชกร
 16. เกิดวันที่ 16 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ฟันงอกเร็ว ให้โชคลาภพ่อแม่ แต่เป็นคนใจร้อน  ทำงานเร็วเข้มแข็ง ร่ำรวย แต่ก็ใช้เงินเก่ง
 17. เกิดวันที่ 17 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพุธ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  ช่างวิศวะกร เกษตรกรรม เก่งทางเจรจาพูดคุยต่อรองวางแผน  พูดได้เร็ว อ่านตำราครั้งเดียวจำได้
 18. เกิดวันที่ 18 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  ผิวบอบบาง เจ้าระเบียบ ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยง ผิวเนื้อขาวเหลือง หรือดำแดง ชอบฟังเสียงพระสวดมนต์
 19. เกิดวันที่ 19 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันศุกร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ชอบฟังเสียงเพลง ดีเด่นโชคลาภร่ำรวย ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยง
 20. เกิดวันที่ 20 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : หวงของเล่น แก้มอวบอิ่ม นอนกลางวันตื่นกลางคืน
 21. เกิดวันที่ 21 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : สื่อสารหรือสั่งงานคนอื่นๆนิ้วชี้และสายตา  แยกชิ้นส่วนรถยนต์ของเล่นเครื่องยนต์กลไกออกดูอย่างละเอียด ระวังวางปลักไฟในบ้านให้สูงพ้นมือ
 22. เกิดวันที่ 22 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : อารมณ์แปรเปลี่ยนง่าย ชอบมองดูชอบทำบุญกับพระบิณฑบาต ร่ำรวย ให้โชคลาภ
 23. เกิดวันที่ 23 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  ฟันน้ำนมงอกเร็ว ให้โชคลาภพ่อแม่ ชอบทำบุญกุศล เงินคือพระเจ้า
 24. เกิดวันที่ 24 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : เจรจาต่อรองเก่ง ชอบฟังคนคุยกัน ท้องเดินง่าย ชอบทำบุญกุศล เด่นที่ตาเฉียบคม
 25. เกิดวันที่ 25 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพฤหัสบดี  ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู ชี้นิ้วใช้งาน พูดคุยเปิดเผยหัวเราะเสียงดัง เกียจคนพูดโกหก ไม่พูดโกหก
 26. เกิดวันที่ 26 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : เสียงหัวเราะที่มีเสนห์ ได้เดินไกลทางบ่อยครั้ง ชอบให้อุ้มหรือนั่งรถเข็นพาเที่ยวไกลๆ
 27. เกิดวันที่ 27 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : เด็กนำโชค ใจดี เก่งกล้าสามารถ มีเรื่องที่ทำให้แปลกใจตลอด ชอบให้พ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระให้ฟัง ฟังแล้วหลับง่าย ถ้ากำลังเจ็บป่วยอยู่ฟังเสียงสวดมนต์แล้วอาจจะหายป่วยไปเองอย่างรวดเร็ว
 28. เกิดวันที่ 28 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  ทิ้งของเล่นไว้ทั่วบ้าน แต่หวงแหนไม่ให้คนอื่นเล่น แสดงอารมณ์ทางสายตา
 29. เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ได้ของกินของใช้ฟรีมาตั้งแต่อยู่ในท้อง คลอดออกมาก็ทำให้พ่อแม่ฐานะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ชอบทำบุญสวดมนต์ไหว้พระ
 30. เกิดวันที่ 30 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : สู้ชีวิต ปากกัดตีนถีบ หลงทางตลอด นักเลงตัวจริง ชอบแจกจ่ายเงินทองช่วยเหลือคนยากจน แม้นตัวเองจะมีไม่มาก แต่มีความสุขที่เห็นคนอื่นมีความสุข
 31. เกิดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ชอบของเล่นประเภทถอดชิ้นส่วนและประกอบใหม่ได้ รถยนต์ หุ่นยนต์บังคับ ยานอวกาศ ถ้าได้เที่ยวจะอารมณ์ดี ชอบรูปพระ และเสียงเพลง เสียงสวดมนต์

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kbโหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

ค้นหา : หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว |
ติดตามทาง : Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype |

(No. 944)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: