เหตที่ทำให้เกิดความทุกข์ และวิธีดับทุกข์

21

ต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์

  1. ความไม่รู้อริยะสัจ-ความเป็นจริง เป็นเหตุให้พอใจใน มนุษย์โลก เทวโลก พรหมโลก เพราะคิดเห็นว่ามีความสวยสดงดงาม เป็นเหตุให้จิตวิญญาณที่ตายดับไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ในครรภ์มารดาอีกครั้ง
  2. เมื่อเกิดมาแล้ว ก็มีรูปนาม-ร่างกาย  และมีอายตนะ-อวัยวะใช้สัมผัสรูปนามอื่นทั้ง ๖ คือ ตา-ใช้ดู หู-ใช้ฟัง จมูก-ใช้ดมกลิ่น ลิ้น-ใช้ชิม กาย-ใช้สัมผัส ใจ-ใช้รับรู้สุขทุกข์เฉย  เมื่อมีอายตนะก็เริ่มมีเวทนา-คือรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ เฉยๆ
  3. เมื่อเริ่มมีเวทนา-ความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ เฉยๆ ก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดตัญหาอุปทาน-รักโลภโกรธหลง รักชอบและติดใจในสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขอยากพบเจอบ่อยๆ เกลียดสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ไม่อยากพบเจอเลย ไม่อยากให้ตัวเองเจ็บป่วยตายและไม่อยากให้คนที่เรารักเจ็บป่วยพลัดพรากตายจากไป แต่ธรรมชาติและกฏแห่งกรรมก็ทำให้เกิดความเจ็บป่วยพลัดพรากตายจากกันไปในที่สุด ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจร่ำไรรำพันใผ่ฝันหา คับแค้นใจที่ไม่สมความปรารถนา
  4. สรุปว่าทุกข์ก็มีต้นเหตุมาจากสิ่งแรกเริ่มที่สุดคือความไม่รู้ในอริยะสัจ-คือไม่รู้ความเป็นจริงทั้งหมดในเหตุและผลดังกล่าวมา ตั้งแต่ข้อที่ 1-3 นั้นเอง

+

ต้นเหตุที่ทำให้ทุกข์ดับไป

  1. เพราะคิดพิจารณาแล้ว ยอมรับตามความเป็นจริงแล้ว ว่ามนุษย์โลก เทวโลก และพรหมโลก เป็นอนิจจัง-ไม่แน่นอน ทุกขัง-ไม่พ้นทุกข์  อนัตตา-วนเวียนไม่มีที่สิ้นสุด จึงไม่อยากจะเกิดใหม่ในที่ใดอีก พอใจแต่พระนิพพานเพียงอย่างเดียว ตัดกิเลสได้โดยเด็ดขาดโดยไม่เหลือเชื้อ เมื่อจิตวิญญาณดับก็ไม่เกิดใหม่แล้ว ไม่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาอีกต่อไป
  2. เมื่อไม่เกิดใหม่จิตก็ไม่ต้องอาศัยกายคือธาตุ ๔  ไม่ต้องมีอายตนะ ๖ อีกต่อไป
  3. เมื่อไม่มีอายตนะก็ไม่มีสัมผัส ไม่ต้องมีเวทนา ไม่ต้องมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นความทุกข์หรือเฉยๆ
  4. เมื่อไม่มีเวทนาใดๆ ก็ไม่มีตัญหาอุปทานใดๆก็ไม่เกิดขึ้นมารบกวนจิตใจ ไม่ต้องการเกิดใหม่ ไม่ต้องการชาติภพภูมิ ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตาย ไม่มีความพลัดพรากจากคนที่รักใคร่ ไม่เศร้าโศกเสียใจร่ำพัน ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความคับแค้นใจอีกต่อไป
  5. ทุกข์ทั้งปวงก็ดับไปพร้อมกับการตัดสินใจที่ตั้งใจแน่วแน่ที่ไม่ต้องการเกิดใหม่ เหตุเพราะมีภูมิปัญญามองเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริง เชื่อในกฏแห่งกรรมนั้นแล

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kb

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-228-6407
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

| หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว | ปฏิทิน |
ติดตาม Follow  : | Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype |

(No.943)

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: