ดวงชะตารายเดือน พฤศจิกายน2557 ทายจากวันที่เกิด (วันที่ 1-31 ของทุกเดือน)

 

ZDSD

ดวงชะตารายเดือน พฤศจิกายน 2557  ทายจากวันที่เกิด (31 วัน)
Monthly horoscope November 2014. Predict from date of birth. 

คำพยากรณ์ดวงชะตา สำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ของเดือน

  1. ผู้เกิดในวันที่ 1 ของเดือน__
    อดีต…ครอบครัวพร้อมหน้า
    ปัจจุบัน…คนรักใหม่ถูกใจในฝัน บริหารจัดการเงินในธนาคาร
    อนาคต…เด็กให้โชค เพื่อสุขภาพ
    แนะนำ…เก็บเงินก้อนใหญ่เป็นทุน เงินกู้ยืม สำเร็จตามเป้าหมาย แก้ไขปัญหาซับซ้อน
  2. ผู้เกิดในวันที่ 2 ของเดือน__
    อดีต…เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
    ปัจจุบัน…พักงานระยะสั้น ฝันแม่น กิจการขนาดใหญ่
    อนาคต…ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ พบหญิงสูงอายุ
    แนะนำ…งานใหม่ เดินทางทิ้งร้างห่างคนรัก อดทน เลือกความพอดี
  3. ผู้เกิดในวันที่ 3 ของเดือน__
    อดีต…สมหวัง
    ปัจจุบัน…สำรวมระวังในศีล 5 รู้ได้ด้วยตนเอง รอคอยการกลับมา แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
    อนาคต…เดินทางไกล พบญาติหญิงสูงอายุ ยานพาหนะคันใหม่
    แนะนำ…งานหลักรองเสริม ค่าใช้จ่ายสูง ความลับ โครงการมากมายที่อยากจะทำ
  4. ผู้เกิดในวันที่ 4 ของเดือน__
    อดีต…งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
    ปัจจุบัน…ทางสายกลาง ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ อยู่คนเดียว
    อนาคต…ร่ำรวย ปกป้องตนเอง
    แนะนำ…สมบูรณ์พูนสุข ยานพาหนะคันใหม่ ฝันแม่น เดินทางไกล ไป-มาจากต่างประเทส
  5. ผู้เกิดในวันที่ 5 ของเดือน__
    อดีต…เด็กให้โชค
    ปัจจุบัน…รอคอยการกลับมา สับสนการตัดสินใจ มีโชคลาภ
    อนาคต…ร่ำรวย คนที่คุยแล้วถูกใจ
    แนะนำ…บริหารจัดการเงินทุน เหงา เตรียมต้อนรับแขกมาจากแดนไกล ยามค่ำคืน
  6. ผู้เกิดในวันที่ 6 ของเดือน__
    อดีต…เหตุด่วน
    ปัจจุบัน…การเมืองการปกครอง รับตำแหน่งใหม่ สิ้นสุดที่เดิมพร้อมเริ่มต้นใหม่ สู้แล้วชนะไม่สู้แพ้
    อนาคต…คนรักทิ้งร้างห่างไกล ติดตามตาม ขอยืมเงินทอง
    แนะนำ…เพื่อนเก่า ปรับปรุงวิถีชีวิต ทำบุญ เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  7. ผู้เกิดในวันที่ 7 ของเดือน__
    อดีต…ความรัก
    ปัจจุบัน…เหงา ปัญหาเก่า กู้เงิน
    อนาคต…ปานกลาง การเงินดีขึ้น
    แนะนำ…ทำเงียบๆ ช้าแต่สำเร็จ ฝันแม่น ฉลองความสำเร็จ
  8. ผู้เกิดในวันที่ 8 ของเดือน__
    อดีต…เลื่อนตำแหน่ง
    ปัจจุบัน…คัดเลือก ร่างกายต้องการพักผ่อน
    อนาคต…เด็กให้โชค เก็บเงินก้อนใหญ่แต่ใช้หมด
    แนะนำ…ตำราโบราณ งานใหม่ ทางสายกลาง ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  9. ผู้เกิดในวันที่ 9 ของเดือน__
    อดีต…งานใหม่
    ปัจจุบัน…ฉลองความสำเร็จ เดินทางไกล เมืองหลวง
    อนาคต…อุปกรณ์สื่อสารทันสมัย
    แนะนำ…เพื่อนเก่า โชคลาภ ความรัก อยู่บ้าน
  10. ผู้เกิดในวันที่ 10 ของเดือน__
    อดีต…มีความลับ
    ปัจจุบัน…สำเร็จในที่สุด
    อนาคต…คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสม ลำบากใจ
    แนะนำ…ยานพาหนะคันใหม่  เร่งด่วน เหน็ดเหนื่อย
  11. ผู้เกิดในวันที่ 11 ของเดือน__
    อดีต…มีโชคลาภ
    ปัจจุบัน…ดีเด่นการเงินโชคลาภ ปกป้องรักษา ช่วยชีวิตสัตว์
    อนาคต…บริหารบ้านสำนักงาน ด้วยเงินในธนาคาร
    แนะนำ…ให้เงินขอทาน วางแผนชีวิตในอนาคต ให้พ้นการความยึดมั่นในตัวเองเกินไป ด้วยโครงการที่เคยคิดจะทำ
  12. ผู้เกิดในวันที่ 12 ของเดือน__
    อดีต…งานใหม่
    ปัจจุบัน…อึดอัดกับภาระกิจใหม่ อดทนทำเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการ
    อนาคต…ทำงานแข่งกับเวลา  เพื่อรายได้สูงขึ้น
    แนะนำ…สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด วางแผนงานล่วงหน้า ติดตามข่าวสารสถานะการณ์รอบตัว เป้าหมาายฟื้นฟูเศรษฐกิจ
  13. ผู้เกิดในวันที่ 13 ของเดือน__
    อดีต…หมุนเงิน มีพอดีใช้ กู้ยืมเงิน
    ปัจจุบัน…งานใหม่ พักงานระยะสั้น รอดูเหตุการณ์อย่าพึ่งตัดสินใจ
    อนาคต…สำเร็จอย่างเงียบๆในที่สุด ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
    แนะนำ…โครงการมากมายเริ่มทำ ไร่นาสวนผสม เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ท ธุรกิจครอบครัว
  14. ผู้เกิดในวันที่ 14 ของเดือน__
    อดีต…หมุนเงิน มีพอดีใช้ กู้ยืมเงิน
    ปัจจุบัน…เก็บเป็นความลับ เรื่องปรับปรุงโยกย้ายงานอาชีพบ้านสำนักงานซ่อมแซม ก้าวไปข้างหน้า
    อนาคต…ธุรกิจไร่นาสวนผสม พืชพันธ์ธัญญาหาร การเมืองการปกครอง-รับตำแหน่งใหญ่ ภาระกิจมากขึ้นเวลาว่างน้อยลง
    แนะนำ…กลับบ้านเมืองตนเอง NGO-กิจการเพื่อพัฒนาสังคมที่ไม่เน้นผลกำไร  ยอมรับความไม่แน่นอน ยึดหลักทางสายกลางไม่ตึงเครียดเกินไปและหรือหย่อนยานเกินไป
  15. ผู้เกิดในวันที่ 15 ของเดือน__
    อดีต…นักบวช เรียนธรรมะ ต้องการพ้นจากทุกข์
    ปัจจุบัน…เพื่อน ท่องเที่ยว พักงานระยะสั้น
    อนาคต…กับครอบครัว กับเพื่อน
    แนะนำ…ฝึกสมาธิ และญาณหยั่งรู้ จริงจัง เลขให้โชคลาภ
  16. ผู้เกิดในวันที่ 16 ของเดือน__
    อดีต…ทำบุญให้ทาน
    ปัจจุบัน…ขอทาน ติดตามสถานะการณ์ เหตุไม่คาดคิด ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
    อนาคต…ก้าวหน้า ดีเด่นการเงิน ร่ำรวยมากขึ้น
    แนะนำ…ทำงานหนักขึ้น ปลีกวิเวก ทรงศีล 8  แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ค้าขาย ยานพาหนะคันใหม่
  17. ผู้เกิดในวันที่ 17 ของเดือน__
    อดีต…ยุ่งวุ่นวายกับงานกับญาติ
    ปัจจุบัน…ครอบครัวพร้อมหน้า เดินทางไป-กลับมาพบเจอกัน พบเพื่อนเก่า
    อนาคต…สิ้นสุดชีวิตเก่า เริ่มใหม่ชีวิตใหม่
    แนะนำ…พักงานระยะสั้น ตัดสินใจด้วยความเที่ยงธรรม สู้ชนะไม่สู้แพ้ ยานพาหนะคันใหม่ เสื้อผ้าทันสมัย
  18. ผู้เกิดในวันที่ 18 ของเดือน__
    อดีต…ปัญหาซับซ้อน
    ปัจจุบัน…สมหวังและผิดหวัง ศูนย์รวมการบริหารจัดการ ทำอย่างเงียบๆ
    อนาคต…เดินทางใกล้ๆ ยานพาหนะใหม่ทันสมัย ไปจาก-กลับมาบ้านเกิด
    แนะนำ…เร่งรีบทำงานหนักเพื่อรายได้ค้าขายร่ำรวยเงินทองมหาศาล
  19. ผู้เกิดในวันที่ 19 ของเดือน__
    อดีต…งานก้าวหน้า
    ปัจจุบัน…ดีเด่นเงินทอง สมบูรณ์พูนสุข ครอบครัวพร้อมหน้า แต่งงาน
    อนาคต…ติดต่อใช้งานโทรศัพท์มือถืออินเตอร์เน็ทมากขึ้น บริหารจัดการหนี้สิน
    แนะนำ…กลับบ้านเกิด แก้ไขปัญหาซับซ้อน ใช้บริการตรวจดวงชะตา โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานอาชีพบ้านสำนักงานซ่อมแซมบ้าน
  20. ผู้เกิดในวันที่ 20 ของเดือน__
    อดีต…ใช้ความยุติธรรม อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
    ปัจจุบัน…ก้าวไปข้างหน้า ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุ จากการเดินทางไกล
    อนาคต…ได้รับโชคลาภ สับสนการตัดสินใจ
    แนะนำ…พักผ่อนร่างกายให้เพียงพอ พร้อมสำหรับการเดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ทางสายหลักสายกลาง หลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินไป
  21. ผู้เกิดในวันที่ 21 ของเดือน__
    อดีต…สิ้นสุดชีวิตเก่า เริ่มชีวิตใหม่
    ปัจจุบัน…อยู่ระหว่างการตัดสินใจ สับสน ต้องการความยุติธรรม ใช้สื่อสารทันสมัย
    อนาคต…บวชเรียนพระธรรม ปรับปรุงวิถีชีวิตหน้าที่การงาน
    แนะนำ…เน้นความมั่นคงในชีวิต หลุดพ้นจากทุกข์ความผูกพันและวัฏฏะ คัดเลือกเฉพาะสิ่งที่กำลังสนใจ ทบทวนความรู้เก่า
  22. ผู้เกิดในวันที่ 22 ของเดือน__
    อดีต…ฝันแปลกๆ
    ปัจจุบัน…ถึงผู้จากไปไกล หรือตายไปแล้ว เศร้าเสียใจ
    อนาคต…พบเพื่อนเก่า แี่งานใหม่
    แนะนำ…แก้ไขปัญหาชีวิตและงานที่ซับซ้อน โชคลาภ ที่เป็นความลับ ไม่่ต้องการให้สังคมรับรู้
  23. ผู้เกิดในวันที่ 23 ของเดือน__
    อดีต…ปัญหาหนี้สิน
    ปัจจุบัน…เดินทาง ติดตาม ด้วยยานพาหนะ คันใหม่สวยทันสมัย เกิดขึ้นกระทันหัน
    อนาคต…ฝันแม่น สัมผัสที่หกดี เด่นการเงินร่ำรวย
    แนะนำ…คิดทบทวนเรื่องเก่าผ่านมาแล้วในอดีต วิตกกังวล คิดจะเปลี่ยนใจ นอนไม่ค่อยหลับ
  24. ผู้เกิดในวันที่ 24 ของเดือน__
    อดีต…เดินทางโยกย้ายงานครอบครัวซ่อมบ้าน
    ปัจจุบัน…ทำตามสัญญา เดินทางไกล ซื้อขายบ้านที่ดินรถยนต์
    อนาคต…บวชเรีรยนธรรมะ ต้อนรับแขกต่างบ้านเมือง
    แนะนำ…ความมั่นคงภายใน สมหวังชื่อเสียงโด่งดัง ภาระกิจรัดตัว ปกเมืองการปกครอง รับตำแหน่งอันสูงสุด
  25. ผู้เกิดในวันที่ 25 ของเดือน__
    อดีต…ดีเด่นการเงิน ร่ำรวย ธนาคาร
    ปัจจุบัน…เด็กให้โชค ตำแหน่งใหญ่โต ผู้บริหารสูงสุด ในสำนักงาน
    อนาคต…เดินทางไกล ซื้อยานพาหนะคันใหม่ สู้รบ ปกป้องรักษาบ้านเมือง
    แนะนำ…ไปจาก-กลับมาบ้านเมืองของตนเอง ตามสัญญา เครียดเรื่องหนี้สิน อย่าทำผิดศีล 5 ระวังโรคความดันโลหิตสูง
  26. ผู้เกิดในวันที่ 26 ของเดือน__
    อดีต…มีสัมผัสที่หก
    ปัจจุบัน…สนใจแต่ยังไม่เรียนรู้ ได้โชคลาภ สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
    อนาคต…ฝึกสมาธิ อดทนอดกลั้นเพื่อรายได้สูงขึ้น
    แนะนำ…ใช้บ้านเป็นสำนักงาน ระวังเจ็บป่วย โรคหัวใจ อกหักรักคุด เพื่อนเก่า
  27. ผู้เกิดในวันที่ 27 ของเดือน__
    อดีต…คิดจะเปลี่ยนชีวิตและงาน
    ปัจจุบัน…ยานพาหนะคันสวยงามทันสมัย เก็บของเก่ามาใช้งาน บริวารใหม่มาเพิ่ม
    อนาคต…เก็บความลับไว้ ยังไม่ตัดสินใจเลือกสิ่งใด
    แนะนำ…เฉียดโชค รับตำแหน่งหน้าที่การงาน นัดพบแพทย์ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ตนเองไว้
  28. ผู้เกิดในวันที่ 28 ของเดือน__
    อดีต…งานใหม่
    ปัจจุบัน…ภาคกลางคืน อยู่คนเดียว เงียบเหงา กับบริวารลูกหลาน
    อนาคต…พบเพื่อนเก่า พบปัญหาที่มีความซับซ้อน
    แนะนำ…สื่อสารทางอินเตอร์เน็ท กดติดตาม ภาระกิจใหม่ ใช้บ้านเป็นที่ทำงาน
  29. ผู้เกิดในวันที่ 29 ของเดือน__
    อดีต…ปัญหาเก่าที่มีความลับ
    ปัจจุบัน…ตรวจดวงชะตา ทบทวนการกระทำของตนเอง
    อนาคต…ดีเด่นการเงินความร่ำรวยธุรกิจขนาดใหญ่ ชายทะเล
    แนะนำ…ธุรกิจครบวงจร ทำด้วยใจรัก มีหุ้นส่วน เด่นในวงการ
  30. ผู้เกิดในวันที่ 30 ของเดือน__
    อดีต…ตกหลุมรัก
    ปัจจุบัน…โสด คนรักทิ้งร้างห่างไกล ร่ำรวย
    อนาคต…แอบ เป็นความลับ ไม่สมหวัง
    แนะนำ…โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ปรึกษาเพื่อน แม่สื่อ ใจร้อน
  31. ผู้เกิดในวันที่ 31 ของเดือน__
    อดีต…ช้าแต่สำเร็จ
    ปัจจุบัน…หุ้นส่วน ทันสมัย ทางสายกลาง
    อนาคต…เก็บเงินก้อนใหญ่ มหาเศรษฐี
    แนะนำ…คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน เก็บสะสมเงินทอง ใส่ธนาคาร ฟื้นคืนชีพ

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kb

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | สมาชิก
ติดตามทาง Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

FCH-935

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: