มรดก

dg67มรดก
Bequest

หน้าที่ผู้ถือมรดก

 1. พ่อแม่มีหน้าที่สำคัญที่รับมรดกตกทอด สร้างเพิ่มเติม และยกมรดกให้แก่ลูกหลานในเวลาอันสมควร ควรจัดสรรแบ่งบันมรดกด้วยความยุติธรรม ให้ลูกหลานทุกคนและเท่ากัน
 2. ลูกหลานเมื่อได้รับมรดกไปแล้วก็มีหน้าที่เก็บรักษามรดกไว้ ต่อเติม ส่งต่อให้ลูกหลานในรุ่นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินทรัพย์สินเงินทองของมีค่าอะไรก็ตาม มรดกเปรียบเหมือนน้ำในเขื่อน บางส่วนจำเป็นต้องกักกันไว้ใช้ในอนาคต บางส่วนจำเป็นต้องจ่ายออกมาใช้ทันที เพื่อนำมาลงทุนค้าขาย เพื่อให้เกิดผลกำไร มีประโยชน์เพิ่มเติม นำกำไรมาคืนทุนมรดกเดิม ต้องทำให้ทรัพย์สินเงินทุนในมรดกนั้นมีมากกว่าที่รับมาจากบรรพบุรุษ
 3. การที่ลูกหลานจะนำมรดกไปใช้เป็นทุนในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาชีวิตของตนเอง ให้เกิดความก้าวหน้า ชีวิตตนเองและครอบครัวมีความมั่นคงมากขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่ง แต่ก็ควรรอบคอบในนำไปใช้ให้เกิดผลกำไรงอกงาม ให้แน่ใจว่าจะได้ทุนและกำไรกลับคืนมาอย่างแน่นอน ควรนำมาคืนกองทุนมรดกนั้น ให้มีมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม และส่งต่อให้ลูกหลานรุ่นต่อไปอีก
 4. เมื่อเราทุกคนตายไป มักกลับมาเกิดใหม่ต่อท้ายลูกหลานเหลนเราเอง มรดกที่เราส่งไปให้ลูกหลานเป็นทุนชีวิต จึงวนกลับมาใช้เองในที่สุด นี้เป็นเรื่องที่ทุกคนอาจคิดไม่ถึง

ลูกหลานรวยเร็วหรือช้า ขึ้นกับทัศนะคติของพ่อแม่

 1. สังเกตุหรือไม่ เพื่อนบางคนเรียนไม่เก่ง เรียนไม่จบ แต่พ่อแม่มีทุนให้ค้าขาย ก็สามารถร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้ก่อนเพื่อนๆ
 2. เพื่อนบางคนเรียนดีเรียนเก่งแบบเอาเป็นเอาตาย สุดท้ายเรียนจบมา พ่อแม่ไม่มีมรดกเงินทุนค้าขายให้ ต้องไปเป็นลูกจ้างคนอื่น เงินเดืนน้อย ขยันเท่าไหร่ก็ไม่รวย อีกนานกว่าจะเก็บเงินทุนเปิดกิจการของตนเองได้ ยิ่งถ้าใครมีครอบครัวไปแล้ว ยิ่งมีภาระเลี้ยงลูกถ่วงน้ำหนัก ทำให้หมดโอกาสจะร่ำรวยไปเลย เพราะต้องหาเงินไปให้ลูกเรียน เงินทุนเพื่อค้าขายไม่ต้องคิดถึง เพราะลูกจำเป็นต้องใช้ในการเรียนมากกว่า มีรายได้เท่าไหร่ก็หมดเท่านั้น นำไปลงทุุนที่ลูกหลานหมด ถ้าลูกหลานตั้งใจเรียนทำงานดีเลี้ยงกลับคืนก็โชคดีไป ถ้าตรงข้ามก็ถือว่ามีกรรมเก่าเยอะไปหน่อย
 3. คนเป็นพ่อแม่จึงต้องพิจารณาให้ดีว่า จังหวะไหนที่ควรให้เงินทุนหรือมรดกแก่ลูกหลาน เพื่อให้เขานำไปพัฒนาชีวิตของตนเอง ถ้าให้เร็วเกินไปยังไม่ต้องการก็เปล่าประโยชน์ ถ้าให้ช้าเขาจะยากจนยาวนาน เวลาเราแก่เฒ่าเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เลย เพราะเขาไม่มีเงินทุนพัฒนาชีวิตพัฒนาอาชีพเขา สุดท้ายเราเองจะล้มลงไปโดยไม่มีอะไรมารองรับเราเลย เพราะคุมทรัพย์สินมรดกไว้แน่นมากไป ไม่ยอมปลดปล่อยวางภาระนี้ในเวลาอันสมควรนั้นเอง

ปัญหาในการแบ่งมรดก

 1. ลูกค้าหมอดูที่มาปรึกษาหมอแดงมักจะขอคำปรึกษาเรื่องการแบ่งมรดก ลูกค้าบางคนมีปัญญาดีเฉลียวฉลาด ฟังคำแนะนำครั้งเดียวก็คิดได้เองแบ่งมรดกให้พี่น้องในทันที บางคนปัญญาน้อยก็กำมรดกไว้ในมือตนเองไปจนวันตาย ตายแล้วปัญหาใหญ่ก็ตามมา ลูกหลานแบ่งมรดกไม่ลงตัว เพราะความโลภมีกันทุกคน จะมากน้อยก็โลภ ภาวะอดกลั่นอดทนของฝ่ายเสียเปรียบก็หมดพอดี ปัญหาก็มักจบด้วยการใช้ความรุนแรงพี่น้องฆ่ากันเอง หรือขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงินให้ทนายความ หมดเงินรวมกันแล้วมากกว่ากองมรดกอีก ปัญหานี้สังคมไทยและคนไทยไม่เคยคาดคิดมาก่อน และนี้คือวัฏฏะอย่างหนึ่ง ที่เกิดเพราะพ่อแม่ไม่แบ่งมรดกให้ลูกหลานก่อนตัวเองจะตาย หรือแบ่งก็ไม่เท่ากัน
 2. ก็มีบ้างที่คนโลภเจอคนไม่โลภ แถมยอมให้อภัยเป็นทาน ไม่มีปัญหาใดๆ แต่ตามกฏแห่งกรรมแล้วใครทำอะไรต้องต้องชดใช้กรรมของตน พี่น้องคนใดโกงมรดก ก็จะมีอีกคนอื่นคดโกงไปอีกต่อหนึ่ง แถมถูกพี่น้องตัดสัมพันธ์พี่น้องทิ้งไปเลย ถึงใครจะฮุบมรดกไว้กินคนเดียวได้ แต่ก็ไม่มีความสุขเพราะผิดในศีล 5  รู้ตัวดีว่าทำกรรมอะไรกับพี่น้องไว้ ตายเมื่อไหร่ก็ไปอบายภูมิตามกฏแห่งกรรม เกิดมาใหม่ก็จะถูกคนอื่นโกงบ้าง
 3. บ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขสงบถ้าทุกคนแบ่งบันกัน ไม่โลภในทรัพย์สินมรดกของคนอื่น  เป็นสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้า ส่วนใครทำตรงข้ามก็ได้ผลตรงข้ามเหมือนกัน นี่เป็นสัจธรรม

ประโยชน์ของการแบ่งบันทรัพย์สินมรดกให้ลูกหรือพี่น้องในปริมาณที่เท่ากัน

 1. ได้รับความยุติธรรมสูงสุด…ถ้าทุกคนมีโอกาสจะได้รับเงินทุน ทรัพย์สิน มรดกที่เท่ากัน ทุกคนก็จะมีโอกาสจะนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาชีวิตตนเองและครอบครัวเท่าๆกัน ถือว่าได้รับความยุติธรรมสูงสุด  ถ้าพ่อแม่หรือผู้จัดการมรดกเอนเอียงเกิดความไม่ยุติธรรมก็จะก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา
 2. ไม่ทะเลาะกัน…ลูก (พ่อแม่แบ่งมรดก) หรือพี่น้อง (ผู้จัดการมรดก) เมื่อได้รับความยุติธรรมก็จะไม่ทะเลาะกัน
 3. ได้รับโอกาสเท่ากัน…ทุกคนมีโอกาสพัฒนาชีวิตตนเองและครอบครัวของตนเองได้เท่ากัน ฐานะทางการเงินจะเท่าเทียมกัน ไม่มีใครยากจนหรือร่ำรวยไปคนเดียว
 4. ในระหว่างพี่น้องกัน ไม่มีใครต้องกู้เงินหรือขอยืมเงินไปใช้…เพราะต่างคนต่างก็มีฐานะทางการเงินมั่นคงดี สบายใจทุกฝ่าย ไม่มีใครต้องอึดอัดใจ  (ยกเว้ณกรณีบางคนนำมรดกทรัพย์สินไปใช้ในทางที่ผิด แล้วทรัพย์สินสาบสูญสิ้นไป)
 5. พี่น้องทุกคนร่ำรวย…ไม่มีใครต้องเกื้อหนุนใคร เพราะพี่น้องทุกคนร่ำรวยจากการได้รับมรดกแล้วนำไปพัฒนาชีวิตตนเองแล้ว
 6. เมื่อพี่น้องทุกคนมีฐานะมั่นคง…ถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดกับครอบครัวพี่น้องคนใด ครอบครัวนั้นก็จะยังยืนอยู่ได้ด้วยคนในครอบครัวนั้น  ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือทำให้ครองครัวพี่ๆน้องๆต้องเดือนร้อนตามไปด้วย
 7. สำหรับพ่อแม่หรือผู้จัดการมรดก…ขอให้คิดพิจารณาตามความเป็นจริงดังนี้ อย่าคิดว่าตัวเองจะร่ำรวยตลอดกาล กอบกำทรัพย์สินมรดกไว้ในมือคนเดียวไปจนวันตาย เพราะธรรมดาทุกดวงชะตาก็ย่อมมีโอกาสจะมีเคราะห์ร้ายมาทำให้สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไปได้ในวันใดวันหนึ่งได้เหมือนๆกันทุกคน (ถูกปล้นขโมย ฆาตกรรม อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ภัยธรรมชาติ-ดินน้ำลมไฟ หมดอายุไขล้มตายเอง) เมื่อถึงเวลาอันควรแล้ว (ตัวเองแก่เฒ่า วัย 60-70 ปี พี่น้องมีลูกมีหลานในวัยเรียนต้องการเงินทุนการศึกษา ธุรกิจกำลังต้องการเงินทุนขยายธุรกิจ) ถ้าท่านไม่แบ่งมรดก ไม่แบ่งให้บุตรหลาน ไม่ทำพี่น้องตนเอง มีฐานะมั่นคง เมื่อภัยอันตรายใดมาถึงตัวเอง ทำให้สูญเสียความมั่นคงหรือล้มเหลวในชีวิต ลูกหลานหรือพี่น้องทั้งหลายนั้นก็ไม่อาจช่วยเหลือท่านได้ ท่านก็โกรธเขาไม่ได้ เพราะเขายังยากจนอยู่ แถมไม่มีเงินพัฒนาตนเอง เพราะเหตุใหญ่ที่ท่านยึดถือทรัพย์มรดก (ของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของท่าน) เก็บกักไว้เพียงคนเดียวไม่แบ่งให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์เลย ท่านต้องโกรธตัวเองที่ไม่เคยแบ่งบันโอกาสที่ดีให้ผู้อื่น ถึงไม่มีใครฟ้องร้องท่าน แต่ผลกรรมนั้นก็อาจจะกลับมาตามสนองท่านในชาตินี้ก็เป็นไปได้ ท่านสมควรแก้ไขความคิดของตนเองให้รู้จักปล่อยวางในทรัพย์สินของผู้อื่น (เขาสมควรจะได้แล้วท่านไม่แบ่งให้ ถือว่าผิดทั้งในทางโลกและทางธรรม)

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kbโหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

ค้นหา : หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว |
ติดตามทาง : Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype |

(No. 947)

ทำนายฝัน_เกี่ยวกับการเดินทาง : ยานพาหนะ, ถนน, สะพาน

sd48

ทำนายฝัน_เกี่ยวกับการเดินทาง : ยานพาหนะ, ถนน, สะพาน
Interpretation of dreams about travel: vehicles, roads, bridges.

 1. ฝันเห็นทางสี่แยก__ท่านจะมีขื่อเสียง มีโชคลาภ
 2. ฝันว่าตนเก็บทรัพย์สินได้ในระหว่างทาง__ท่านจะเจริญรุ่งเรือง
 3. ฝันเห็นถนนหนทาง มีแต่ดินโคลนขวากหนามอุปสรรค__กิจการงานของท่านจะทำไม่สำเร็จหรือไม่ราบรื่น
 4. ฝันเห็นถนนใหญ่ชำรุดทรุดโทรมพังทลายลงไป__ท่านจะต้องเสียทรัพย์สิน
 5. ฝันว่าตนลงมือสร้างสะพาน__กิจการของท่านจะสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดี
 6. ฝันว่าตนเดินทางข้ามสะพาน__ท่านจะเกิดมีคดีขึ้นโรงขึ้นศาล
 7. ฝันว่าตนนั่งอยู่ที่บนสะพาน__บุญวาสนาจะมาสู่ท่านแล้ว
 8. ฝันเห็นสะพานชำรุดเสียหาย__ท่านจะมีคดีขึ้นโรงขึ้นศาล
 9. ฝันว่าตนถูกจูงมือขึ้นไปบนสะพาน__ภรรยาของท่านจะมีครรภ์
 10. ฝันว่าตนส่งเสียงเรียกร้องหาผู้อื่นอยู่บนสะพาน__ท่านจะชนะคดีความด้วยคำพูดที่เป็นความจริง

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kbโหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

หน้า | หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว |
ติดตาม | Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype | Tumblr |

(No. 946)

พระมหาปัฏฐาน_เหตุและปัจจัยหลักใหญ่ที่ทำให้เกิดความสุขทุกข์เฉยหรือพ้นทุกข์

5690

พระมหาปัฏฐาน_เหตุและปัจจัย ที่ทำให้เกิดสุขทุกข์ เฉย หรือพ้นทุกข์

สำหรับคนที่กำลังมีปัญหาชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง กำลังมีความทุกข์มาก ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ ยังทำใจไม่ได้ ให้ลองค้นหาสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดความทุกข์ ว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใด ถ้านึกไม่ออก ให้ค้นหาต้นเหตุจากข้อความข้างล่างนี้ เป็นต้นเหตุและปัจจัยใหญ่หลัก ที่ก่อให้เกิดทุกข์ได้ เมื่อทราบต้นเหตุแห่งทุกข์แล้ว ให้พิจารณาว่าถ้าดับเหตุให้เกิดทุกข์ได้ ทุกข์ทั้งหลายก็ดับตามไปด้วย  ความสงบสุขก็จะเข้ามาแทนที่  การดับต้นเหตุก็แค่คิดพิจารณาว่าตนเองไปยึกติดอะไรก็ปล่อยวางสิ่งนั้นลงเสียบ้าง จิตเมื่อมีอิสระภาพพ้นตัญหาอุปทานได้ ทุกข์ทั้งปวงก็สลายไป ไม่ยากเลย ชีวิตที่สงบเป็นชีวิตที่เป็นสุขที่แท้จริง ชิวิตที่สดใสอย่างในสมัยเด็กๆก็จะกลับคืนมา

 1. เหตุปัจจะโย__ความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง และ ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น…เป็นปัจจัยให้เกิดในที่สุข
 2. อารัมมะณะปัจจะโย__อารมณ์ความยินดีใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 3. อาธิปะติปัจจะโย__อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซึ่งเป็นธรรมที่ทำให้จิตเป็นใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดๆ…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา
 4. อะนันตะระปัจจะโย__จิตที่เกาะอยู่ใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสตลอดเวลา…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 5. สะมะนันตะระปัจจะโย__จิตที่เกาะติดอยู่ใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส แบบต่อเนื่องกันตลอดเวลา ไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรก…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 6. สะหะชาตะปัจจะโย__จิตและอารมณ์ความคิดซึ่งเป็นธรรมที่เกิดร่วมกัน…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 7. อัญญะมัญญะปัจจะโย__อารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจิต…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 8. นิสสะยะปัจจะโย__จิตจะดีหรือชั่วก็เพราะอารมณ์ความคิด…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 9. อุปะนิสสะยะปัจจะโย__จิตที่มีกำลังมากได้อาศัยอารมณ์ความคิดที่มีกำลังมาก…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 10. ปุเรชาตะปัจจะโย__รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่มีอยู่ตามปกติก่อนที่…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 11. ปัจฉาชาตะปัจจะโย__จิตและอารมณ์ความคิดที่เกิดรู้สึกขึ้นภายหลังจากการที่ ตาได้เห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้ชิมรส กายได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆ …เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 12. อาเสวะนะปัจจะโย__อารมณ์ของจิตที่แล่นเข้าไปยินดีใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส …เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 13. กัมมะปัจจะโย__ กรรมคือบุญและบาปที่ทำไว้แล้ว…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 14. วิปากะปัจจะโย__ผลบุญและผลบาป …เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 15. อาหาระปัจจจะโย__อาหารทั้งหลาย ๔ อย่าง มีอาหารที่บริโภเข้าไปเป็นต้น…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 16. อินทริยะปัจจะโย__ความเป็นใหญ่ทั้งหลาย คือ ตา-เป็นใหญ่ในการเห็นรูป  หู-เป็นใหญ่ในการฟังเสียง  จมูก-เป็นใหญ่ในการดมกลิ่น  ลิ้น-เป็นใหญ่ในการรับรสอาหาร  กายประสาท-เป็นใหญ่ในการรับรู้สัมผัส…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 17. ฌานะปัจจะโย__ เป็นปัจจัยให้ไปเกิดเป็นพรหม
 18. มัคคะปัจจะโย__ มรรค ๘ หรือกล่าวโดยย่อคือ ศีล สมาธิ ปัญญา…เป็นปัจจัยให้บุคคลเป็นพระอริยเจ้า
 19. สัมปะยุตตะปัจจะโย__จิตและอารมณ์ความคิด ที่คิดในเรื่องเดียวกัน …เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 20. วิปปะยุตตะปัจจะโย__รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่แตกต่าวกัน …เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 21. อัตถิปัจจะโย__รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ยังมีอยู่…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 22. นัตถิปัจจะโย__จิตและอารมณ์ความคิดทั้งดีและไม่ดี ซึ่งออกไปจากร่างกายท่ตายไปแล้ว …เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 23. วิคะตะปัจจะโย__จิตและอารมณ์ความคิดทั้งดีและไม่ดีในปัจจุบัน …เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 24. อะวิคะตะปัจจะโยฯ__…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี

ค้นหารายละเอียดที่แหล่งอื่นๆเปรียบเทียบได้จาก  http://th.wikipedia.org/wiki/มหาปัฏฐาน

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kb

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

ค้นหา : หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว |
ติดตามทาง : Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype |

(No. 945)

ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ ในเดือนธันวาคม 2557

tryy

ดวงชะตาเด็กที่เกิดใหม่ ในเดือนธันวาคม  2557
New born child horoscope in December 2014.

*อ่านตรงนี้ก่อน…

เด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.) ตามเวลาสากลทั่วโลก จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิด ให้เป็นวันใหม่  แต่ในทางวิชาโหราศาสตร์ไทย จะปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็ต่อเมื่อเห็นแสงตะวันที่เรียกกันติดปากว่า “เช้าวันใหม่” แล้วเท่านั้น (06.00 น.)
สรุปว่าเด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงหลังเที่ยงคืน-เช้ามืดถ้าจะอ่านดวงชะตา ต้องอ่านจากวันเกิดก่อนเที่ยงคืน (ถอยหลังไป 1 วัน)

 +

พยากรณ์พื้นฐานดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ สำหรับเด็กที่เกิดในวันที่ :

 1. เกิดวันที่ 1 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันจันทร์  ขึ้น ๑๐  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ผิวพรรณดีผ่องใสแก้มใหญ่ ตื่นขึ้นมากลางคืนคุยคนเดียว ใจร้อนร้องไห้เสียงดัง สนใจชอบและเก่งทางศิลปะอาระยะธรรมโบราณ ยารักษาโรค
 2. เกิดวันที่ 2 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอังคาร  ขึ้น ๑๑  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ฟันงอกเร็ว ให้โชคลาภพ่อแม่ แต่เป็นคนใจร้อน ทำงานเร็วเข้มแข็ง ร่ำรวย แต่ก็ใช้เงินเก่ง
 3. เกิดวันที่  3 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพุธ  ขึ้น ๑๑  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : เก่งทางเจรจาพูดคุยต่อรองวางแผน ช่างวิศวะกร เกษตรกรรม พูดได้เร็ว อ่านตำราครั้งเดียวจำได้
 4. เกิดวันที่ 4 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพฤหัสบดี  ขึ้น ๑๒  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ผิวเนื้อขาวเหลือง หรือดำแดง บอบบางละเอียด ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยง ชอบฟังเสียงพระสวดมนต์
 5. เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันศุกร์  ขึ้น ๑๓  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ชอบฟังเสียงเพลง ดีเด่นโชคลาภร่ำรวย ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยง
 6. เกิดวันที่ 6 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันเสาร์  ขึ้น ๑๔  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : แก้มอวบอิ่ม นอนกลางวันตื่นกลางคืน หวงของเล่น
 7. เกิดวันที่ 7 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอาทิตย์  แรม ๑  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : มีสัมผัสที่หกสูง ชอบวาดรูปศิลปะสีสรรความสวยงาม นักบวช มักเกิดสิ่งแปลกๆที่อธิบายไม่ได้กับเขาบ่อยๆ
 8. เกิดวันที่ 8 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันจันทร์  แรม ๒  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ตื่นขึ้นมากลางคืนคุยคนเดียว ใจร้อนร้องไห้เสียงดัง  ผิวพรรณดีผ่องใสแก้มใหญ่ สนใจชอบและเก่งทางศิลปะอาระยะธรรมโบราณ ยารักษาโรค
 9. เกิดวันที่ 9 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอังคาร  แรม ๓  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ทำงานเร็วเข้มแข็ง ร่ำรวย แต่ก็ใช้เงินเก่ง ฟันงอกเร็ว ให้โชคลาภพ่อแม่ แต่เป็นคนใจร้อน
 10. เกิดวันที่ 10 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพุธ  แรม ๔  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ช่างวิศวะกร เกษตรกรรม เก่งทางเจรจาพูดคุยต่อรองวางแผน  พูดได้เร็ว อ่านตำราครั้งเดียวจำได้
 11. เกิดวันที่ 11 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๕  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ผิวบอบบาง เจ้าระเบียบ ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยง ผิวเนื้อขาวเหลือง หรือดำแดง ชอบฟังเสียงพระสวดมนต์
 12. เกิดวันที่ 12 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันศุกร์  แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ชอบฟังเสียงเพลง ดีเด่นโชคลาภร่ำรวย ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยง
 13. เกิดวันที่ 13 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันเสาร์  แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : หวงของเล่น แก้มอวบอิ่ม นอนกลางวันตื่นกลางคืน
 14. เกิดวันที่ 14 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๘  ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :   มีสัมผัสที่หกสูง ชอบวาดรูปศิลปะสีสรรความสวยงาม นักบวช มักเกิดสิ่งแปลกๆที่อธิบายไม่ได้กับเขาบ่อยๆ
 15. เกิดวันที่ 15 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันจันทร์  แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ตื่นขึ้นมากลางคืนคุยคนเดียว ใจร้อนร้องไห้เสียงดัง  ผิวพรรณดีผ่องใสแก้มใหญ่ สนใจชอบและเก่งทางศิลปะอาระยะธรรมโบราณ เภสัชกร
 16. เกิดวันที่ 16 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ฟันงอกเร็ว ให้โชคลาภพ่อแม่ แต่เป็นคนใจร้อน  ทำงานเร็วเข้มแข็ง ร่ำรวย แต่ก็ใช้เงินเก่ง
 17. เกิดวันที่ 17 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพุธ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  ช่างวิศวะกร เกษตรกรรม เก่งทางเจรจาพูดคุยต่อรองวางแผน  พูดได้เร็ว อ่านตำราครั้งเดียวจำได้
 18. เกิดวันที่ 18 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  ผิวบอบบาง เจ้าระเบียบ ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยง ผิวเนื้อขาวเหลือง หรือดำแดง ชอบฟังเสียงพระสวดมนต์
 19. เกิดวันที่ 19 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันศุกร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ชอบฟังเสียงเพลง ดีเด่นโชคลาภร่ำรวย ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยง
 20. เกิดวันที่ 20 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : หวงของเล่น แก้มอวบอิ่ม นอนกลางวันตื่นกลางคืน
 21. เกิดวันที่ 21 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : สื่อสารหรือสั่งงานคนอื่นๆนิ้วชี้และสายตา  แยกชิ้นส่วนรถยนต์ของเล่นเครื่องยนต์กลไกออกดูอย่างละเอียด ระวังวางปลักไฟในบ้านให้สูงพ้นมือ
 22. เกิดวันที่ 22 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : อารมณ์แปรเปลี่ยนง่าย ชอบมองดูชอบทำบุญกับพระบิณฑบาต ร่ำรวย ให้โชคลาภ
 23. เกิดวันที่ 23 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  ฟันน้ำนมงอกเร็ว ให้โชคลาภพ่อแม่ ชอบทำบุญกุศล เงินคือพระเจ้า
 24. เกิดวันที่ 24 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : เจรจาต่อรองเก่ง ชอบฟังคนคุยกัน ท้องเดินง่าย ชอบทำบุญกุศล เด่นที่ตาเฉียบคม
 25. เกิดวันที่ 25 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพฤหัสบดี  ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู ชี้นิ้วใช้งาน พูดคุยเปิดเผยหัวเราะเสียงดัง เกียจคนพูดโกหก ไม่พูดโกหก
 26. เกิดวันที่ 26 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : เสียงหัวเราะที่มีเสนห์ ได้เดินไกลทางบ่อยครั้ง ชอบให้อุ้มหรือนั่งรถเข็นพาเที่ยวไกลๆ
 27. เกิดวันที่ 27 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : เด็กนำโชค ใจดี เก่งกล้าสามารถ มีเรื่องที่ทำให้แปลกใจตลอด ชอบให้พ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระให้ฟัง ฟังแล้วหลับง่าย ถ้ากำลังเจ็บป่วยอยู่ฟังเสียงสวดมนต์แล้วอาจจะหายป่วยไปเองอย่างรวดเร็ว
 28. เกิดวันที่ 28 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  ทิ้งของเล่นไว้ทั่วบ้าน แต่หวงแหนไม่ให้คนอื่นเล่น แสดงอารมณ์ทางสายตา
 29. เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ได้ของกินของใช้ฟรีมาตั้งแต่อยู่ในท้อง คลอดออกมาก็ทำให้พ่อแม่ฐานะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ชอบทำบุญสวดมนต์ไหว้พระ
 30. เกิดวันที่ 30 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : สู้ชีวิต ปากกัดตีนถีบ หลงทางตลอด นักเลงตัวจริง ชอบแจกจ่ายเงินทองช่วยเหลือคนยากจน แม้นตัวเองจะมีไม่มาก แต่มีความสุขที่เห็นคนอื่นมีความสุข
 31. เกิดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ชอบของเล่นประเภทถอดชิ้นส่วนและประกอบใหม่ได้ รถยนต์ หุ่นยนต์บังคับ ยานอวกาศ ถ้าได้เที่ยวจะอารมณ์ดี ชอบรูปพระ และเสียงเพลง เสียงสวดมนต์

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kbโหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

ค้นหา : หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว |
ติดตามทาง : Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype |

(No. 944)

เหตที่ทำให้เกิดความทุกข์ และวิธีดับทุกข์

21

ต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์

 1. ความไม่รู้อริยะสัจ-ความเป็นจริง เป็นเหตุให้พอใจใน มนุษย์โลก เทวโลก พรหมโลก เพราะคิดเห็นว่ามีความสวยสดงดงาม เป็นเหตุให้จิตวิญญาณที่ตายดับไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ในครรภ์มารดาอีกครั้ง
 2. เมื่อเกิดมาแล้ว ก็มีรูปนาม-ร่างกาย  และมีอายตนะ-อวัยวะใช้สัมผัสรูปนามอื่นทั้ง ๖ คือ ตา-ใช้ดู หู-ใช้ฟัง จมูก-ใช้ดมกลิ่น ลิ้น-ใช้ชิม กาย-ใช้สัมผัส ใจ-ใช้รับรู้สุขทุกข์เฉย  เมื่อมีอายตนะก็เริ่มมีเวทนา-คือรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ เฉยๆ
 3. เมื่อเริ่มมีเวทนา-ความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ เฉยๆ ก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดตัญหาอุปทาน-รักโลภโกรธหลง รักชอบและติดใจในสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขอยากพบเจอบ่อยๆ เกลียดสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ไม่อยากพบเจอเลย ไม่อยากให้ตัวเองเจ็บป่วยตายและไม่อยากให้คนที่เรารักเจ็บป่วยพลัดพรากตายจากไป แต่ธรรมชาติและกฏแห่งกรรมก็ทำให้เกิดความเจ็บป่วยพลัดพรากตายจากกันไปในที่สุด ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจร่ำไรรำพันใผ่ฝันหา คับแค้นใจที่ไม่สมความปรารถนา
 4. สรุปว่าทุกข์ก็มีต้นเหตุมาจากสิ่งแรกเริ่มที่สุดคือความไม่รู้ในอริยะสัจ-คือไม่รู้ความเป็นจริงทั้งหมดในเหตุและผลดังกล่าวมา ตั้งแต่ข้อที่ 1-3 นั้นเอง

+

ต้นเหตุที่ทำให้ทุกข์ดับไป

 1. เพราะคิดพิจารณาแล้ว ยอมรับตามความเป็นจริงแล้ว ว่ามนุษย์โลก เทวโลก และพรหมโลก เป็นอนิจจัง-ไม่แน่นอน ทุกขัง-ไม่พ้นทุกข์  อนัตตา-วนเวียนไม่มีที่สิ้นสุด จึงไม่อยากจะเกิดใหม่ในที่ใดอีก พอใจแต่พระนิพพานเพียงอย่างเดียว ตัดกิเลสได้โดยเด็ดขาดโดยไม่เหลือเชื้อ เมื่อจิตวิญญาณดับก็ไม่เกิดใหม่แล้ว ไม่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาอีกต่อไป
 2. เมื่อไม่เกิดใหม่จิตก็ไม่ต้องอาศัยกายคือธาตุ ๔  ไม่ต้องมีอายตนะ ๖ อีกต่อไป
 3. เมื่อไม่มีอายตนะก็ไม่มีสัมผัส ไม่ต้องมีเวทนา ไม่ต้องมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นความทุกข์หรือเฉยๆ
 4. เมื่อไม่มีเวทนาใดๆ ก็ไม่มีตัญหาอุปทานใดๆก็ไม่เกิดขึ้นมารบกวนจิตใจ ไม่ต้องการเกิดใหม่ ไม่ต้องการชาติภพภูมิ ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตาย ไม่มีความพลัดพรากจากคนที่รักใคร่ ไม่เศร้าโศกเสียใจร่ำพัน ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความคับแค้นใจอีกต่อไป
 5. ทุกข์ทั้งปวงก็ดับไปพร้อมกับการตัดสินใจที่ตั้งใจแน่วแน่ที่ไม่ต้องการเกิดใหม่ เหตุเพราะมีภูมิปัญญามองเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริง เชื่อในกฏแห่งกรรมนั้นแล

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kb

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-228-6407
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

| หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว | ปฏิทิน |
ติดตาม Follow  : | Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype |

(No.943)

ทำนายฝัน เห็นที่ดินสวนไร่นา

mg68

ทำนายฝัน เห็นที่ดินหรือสวนไร่นา
Interpretation of dreams the land or Grange Park.

 1. ฝันเห็นข้าวเปลือกหรือข้าวสาร__เห็นกองไว้เป็นระเบียบ-ท่านจะมีโชคลาภเป็นมงคล  (แต่ถ้าเห็นว่าแตกกระจัดกระจายออกไปจากกอง-ท่านจะมีเคราะห์ร้าย)
 2. ฝันว่าท่านซื้อที่นาและที่พัก__ท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่
 3. ฝันว่าตนเองใช้มือกอบกำข้าวเปลือก__ท่านจะมีบุญวาสนา มีความสุขดี
 4. ฝันว่าตนเองได้ข้าวสารหรือข้าวเปลือก__ ท่านจะมีโชคมีลาภดี
 5. ฝันเห็นข้าวเปลือกหรือข้าวสาลี__ท่านจะได้รับตำแหน่งที่สำคัญ
 6. ฝันว่าท่านปลูกผัก__ท่านจะมีอายุยืนนาน มีโชคมีลาภดี
 7. ฝันว่าตนเองได้รับข้าวจากคนอื่น__ท่านจะมีโชคมีลาภดี
 8. ฝันเห็นเชือกปออยู่บนร่างของตนเอง__บุญวาสนาบารมีที่เคยทำมาจะส่งผลในทางที่ดี
 9. ฝันเห็นขนมที่ทำด้วยแป้งสาลี__ท่านจะเกิดเรื่องมีคดีความถึงโรงถึงศาล
 10. ฝันว่าตนเองได้ข้าวมาแล้วก็หายไป__ท่านจะได้รับตำแหน่างหน้าที่การงานที่สำคัญ เป็นขุนนาง
 11. ฝันเห็นต้นข้าวเจริญงอกงามดี__ท่านจะได้โชคได้ลาภดี

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kb

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-228-6407
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

| หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว | ปฏิทิน |
ติดตาม Follow  : | Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype |

(No.942)

ลักษณะคนดีของสังคม

fk69

ลักษณะคนดีของสังคม
Characteristics Good People in Society.

เป็นลักษณะของบุคคลที่มีความประเสริฐมีสิริมงคลควรแก่การเคารพยกย่องให้เป็นผู้นำเป็นตัวอย่างที่ควรทำตาม

 1. ไม่เพ่งโทษผู้อื่น
 2. มีบุคลิกสงบเยือกเย็น ไม่แสดงอาการใดๆให้ปรากฏแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะพบกับเรื่องดีหรือร้าย
 3. สำรวมระวังในอินทรีย์ของตน คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่หลงในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส สำรวมความคิด คำพูด การกระทำ ไม่ทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควร
 4. มีศีล 5 เป็นพื้นฐานในการดำรงค์ชีวิตและใช้ประกอบการตัดสินใจ มีจริยาสมเพศ วัย และภาวะของตนเอง
 5. ละเว้นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
 6. จะทำสิ่งใดก็ทำอย่างคนที่มีปัญญา
 7. ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุรของตนเอง
 8. ไม่สร้างสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลที่มีเจ้าของแล้ว
 9. สงเคราะห์ญาติพี่น้องตามสมควร
 10. เมื่อมีความพร้อมในอำนาจวาสนาบารมี กำลังทรัพย์ กำลังปัญญาแล้ว ก็ใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนและสังคม
 11. รู้คุณค่าของแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน รู้คุณคน ตอบแทนกลับคืนเมื่อมีโอกาส
 12. เพิ่มพูนความรู้รอบตัวอยู่เสมอ
 13. มีพรหมวิหาร 4  เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นปกติ
 14. รักความสงบ ค้นหาความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
 15. บูชาผู้มีคุณธรรมความดี ไม่เคารพยกย่องบูชาสรรเสริญผู้อื่นเพราะเห็นว่าเขามีทรัพย์สินยศศักดิ์อำนาจ

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kb

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-228-6407
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

| หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว | ปฏิทิน |
ติดตาม Follow  : | Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype |

(No.941)

ดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายน2557 พยากรณ์จากปีเกิด (12 นักษัตร)

12 นักษัตร

ตรวจเช็คดวงรายปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 พยากรณ์จากปีเกิด (12 นักษัตร)

Yearly horoscope in November 2014.  Predict from year of birth. (12 constellation)

………………………………

*อ่านตรงนี้ก่อน Read me first

 1. ปฏิทินไทยโบราณ-ดาราศาสตร์ไทย-โหราศาสตร์ไทย__นับวันเวลาตามระบบจันทรคติ  จะเปลี่ยนปีนักษัตรและขึ้นปีใหม่ เมื่อถึงขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี (วันสงกรานต์)
 2. ปฏิทินสากล-ราชการไทยในยุคปัจจุบัน ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามการนับแบบระบบสุริยะคติ  ปฏิทินที่ธนาคารหรือร้านค้าแจกฟรีส่วนใหญ่พิมพ์ผิดพลาด ไปเปลี่ยนปีนักษัตรก่อนเวลาจริงหลายเดือน (ขอให้ผู้บริหารธนาคารและโรงพิมพ์โปรดแก้ไขด้วยครับ เพื่อมิให้เยาวชนไทยเข้าใจผิด ถามนักดาราศาสตร์ทุกท่านก็จะทราบความจริงในเรื่องนี้ครับ)
 3. ถ้าท่านผู้อ่านเกิดในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไปถึงก่อนวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ (วันสงกรานต์) ต้องอ่านคำพยากรณ์ของปีนักษัตรเดียวกับก่อนวันที่ 1 มกราคม (เพราะยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร) จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับชีวิตจริงครับ

………………………………

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. อดีต  Past __ความฝันแปลก
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__พระ ครู ถือศีล
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ภาระกิจมาก
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ทะเลาะ
   • สามีภรรยา  Lover-married __เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทาง ไปคนเดียว
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ซึมเศร้า เหงา เสียใจ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ครอบครัว
  • การงาน   Work __หมอดู
  • การเงิน  Finance __โครงการมากมาย ทำไปบ้างแล้ว
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เจ็บป่วยแพ้พ่าย
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __รอคอยคนรักกลับมาด้วยความมั่นใจ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ครูบาอาจารย์ นักบวช
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เครื่องมือสื่อสารทันสมัย
  • สรุป  Summarize __เดินทางท่องเที่ยว

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. อดีต  Past __ครอบครัวพร้อมหน้า งานแต่งงาน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง (ไม่สมหวังก็มี)
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ลองความสำเร็จ ได้ตามเป้าหมาย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ปลดปล่อยทำให้มีอิสระ
   • สามีภรรยา  Lover-married __เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานกินเลี้ยงเพื่อนหุ้นส่วน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พักงานระยะสั้นๆ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ควบควมค่าใช้จ่าย
  • การงาน   Work __ไม่สนใจความวุ่นวายรอบด้าน
  • การเงิน  Finance __ปานกลาง
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก ดีที่สุด***
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ทบทวนความคิดการกระทำที่ผ่านมา
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __บริหารจัดการหนี้สิน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __มรดกที่ดิน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __พรหมวิหาร 4
  • สรุป  Summarize __อยู่คนเดียวพึ่งพาตนเอง

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. อดีต  Past __อึดอัดขัดข้องภาระกิจล้นมือ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ซื้อขายแลกเปลี่ยนมรดกที่ดิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ชีวิตมั่นคงมากขึ้น
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ขัดคอ
   • สามีภรรยา  Lover-married __โชคดีร่ำรวย
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พักงานระยะสั้น
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ขอกู้ยืมเงิน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __งานใหม่
  • การงาน   Work __สิ้ดสุด
  • การเงิน  Finance __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง ดี
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เลือกวิถีชีวิตของตนเอง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เครียดนอนไม่หลับ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ขยายกิจการ
  • สรุป  Summarize __ทำงานหนัก

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. อดีต  Past __นายนายซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดิน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__เด็กให้โชคลาภ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __อยู่คนเดียวพึ่งพาตนเอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ผิดหวัง คนที่มีเจ้าของแล้ว
   • สามีภรรยา  Lover-married __สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ทำตามข้อตกลงตามสัญญา
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ไม่ตัดสินใจ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __อาชีพเสริม ขยายกิจการ
  • การงาน   Work __งานใหม่
  • การเงิน  Finance __ติดขัดเล็กน้อย
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงซ่อมบ้าน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ขยันทำงาน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทำงานหนัก
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ต้องการพักผ่อน
  • สรุป  Summarize __เดินทาง ยานพาหนะคันใหม่

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)
คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon year.

 1. อดีต  Past __พักงานระยะสั้น
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ช่วงจันทร์เต็มดวง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ไม่แน่นอน คนมีพันธะแล้ว
   • สามีภรรยา  Lover-married __รักษาสุขภาพ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ตรวจดวงชะตา
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางระยะใกล้
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ระบบการสื่อสารทันสมัย
  • การงาน   Work __มรดก ที่ดิน ธาตุ4
  • การเงิน  Finance __ทำบุญ บริจาค
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากคนการเดินทางไกลไป-กลับมา
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง หวุดหงิด
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางไปเพียงคนเดียว
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __การเมือง การปกครอง ทูต
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ติดตาม
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สะเดาะเคราะห์
  • สรุป  Summarize __ได้ผลงานส่วนใหญ่สำเร็จตามเป้าหมาย

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)
คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake year.

 1. อดีต  Past __เหตุการณ์เกิดโดยไม่คาดคิด
 2. ปัจจุบัน Present __นิ่ง ทำตัวกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ไขปัญหาเก่า
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พัก
   • สามีภรรยา  Lover-married __ถกเถียง ขัดคอ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เจรจาต่อรอง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • การงาน   Work __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
  • การเงิน  Finance __หยุดนิ่ง ไม่พอใช้
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ได้จากยานพาหนะ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __งานใหม่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ยุ่งกับงานกับญาติ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คิดจะปรับเปลี่ยนชีวิตวิธีการทำงาน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปกป้องรักษาผลประโยชน์
  • สรุป  Summarize __ร่ำรวยเงินทองในธนาคาร

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. อดีต  Past __อยู่กับความจริง
 2. ปัจจุบัน Present __และความใฝ่ฝัน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สร้างฐานะความร่ำรวย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ให้โชคลาภ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ถูกยึดอำนาจการปกครอง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เก็บออมเงินไว้ใช้
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เจรจาต่อรอง
  • การงาน   Work __ทบทวนเพื่อปรับปรุงตนเอง
  • การเงิน  Finance __กำลังจะปิดงบการเงิน
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากยานพาหนะ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ระวังความดันเบาหวานไขมันในเลือด
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ฐานะดีขึ้น ร่ำรวย ธุรกิจขนาดใหญ่ มหาเศรษฐี
 5.  คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __อดทน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ศูนย์กลางสื่อสารและการบริหารจัดการ CEO
  • สรุป  Summarize __ปลดปล่อยบริวารให้มีอิสระ

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. อดีต  Past __ยุ่งกับงานกับญาติพี่น้อง
 2. ปัจจุบัน Present __ภาระกิจมากเกินไป
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เก็บเกี่ยวผลผลิต
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เก็บไว้ในใจ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ผู้สูงอายุ ชีวิตมั่นคง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ซึมเศร้าเหงาเสียใจ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ฉลองความสำเร็จ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __คิดจะเปลี่ยนงานปรับปรุงชีวิต
  • การงาน   Work __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • การเงิน  Finance __ได้จากการเดินทาง จากยานพาหนะ
  • โชค ลาภ  Fortune __สมหวัง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เฉียดหรือได้โชคลาภใหญ่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ธนาคาร เงินก้อนใหญ่ มหาเศรษฐี
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เจรจาต่อรอง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • สรุป  Summarize __ใช้การติดต่อสสื่อสารทันสมัย

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. อดีต  Past __เจ็บป่วยอุบัติเหตุพบแพทย์
 2. ปัจจุบัน Present __ปกป้องรักษา
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ธุรกิจขนาดใหญ่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แม่สื่อ พ่อสื่อ
   • สามีภรรยา  Lover-married __อดทนทำ สมาธิ เพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดีเด่นการค้า เดินทาง ยานพาหนะใหม่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ใช้บ้านเป็นสำนักงาน ทำงานที่บ้าน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ผิดหวัง
  • การงาน   Work __ช้าแต่สำเร็จ
  • การเงิน  Finance __ได้จากการเดินทางไกล ยานพาหนะ
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี ได้ เฉียดได้โชค
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ควบคุมอาหารการกิน เพื่อสุขภาพ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ตรวจเช็คซ่อมสุขภาพ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พืชสมุนไพร
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ฝึกศีล สมาธิ ปัญญา
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ผู้ปกครอง สูงอายุ
  • สรุป  Summarize __สะเดาะเคราะห์

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. อดีต  Past __เจ็บป่วยอุบัติเหตุพบแพทย์
 2. ปัจจุบัน Present __ถูกติดตาม ขอยืมเงิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พักผ่อนระยะสั้นๆ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อกหักรักคุด ไม่สมหวัง
   • สามีภรรยา  Lover-married __รักษาสุขภาพ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พระ ครูบาอาจารย์ ทรงศีล
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ให้โชค
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สอบ
  • การงาน   Work __นำมาทำต่อที่บ้าน
  • การเงิน  Finance __ซื้อเครื่องมือสื่อสารทันสมัย
  • โชค ลาภ  Fortune __มีทั้งได้และเสีย
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ระวังอุบัติเหตุเล็กน้อย ทำให้ตกใจ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เงินกู้ยืม
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางท่องเที่ยว
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หมอดู ตรวจดวงชะตา
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปริญญาเอก ขยายกิจการ
  • สรุป  Summarize __เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด

……………………..

11 จอ(สุนัข)(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. อดีต  Past __ขยันทำงาน ยานพาหนะใหม่ ยุ่งกับงานกับญาติ
 2. ปัจจุบัน Present __ถูกติดตามของยืมเงิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เครื่องมือสื่อสารทันสมัย บริหารมรดกที่ดิน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อยู่ในศีลธรรมกฏหมายจะปลอดภัย ทำตามสัญญา
   • สามีภรรยา  Lover-married __ฉลองความสำเร็จ ปริญญาตรี รอคอยการกลับมา
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __บริหารจัดการเงินในธนาคาร ร่ำรวยมหาเศรษฐ เงินก้อนใหญ่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปริญญาเอก ขยายกิจการ
  • การงาน   Work __เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
  • การเงิน  Finance __ทำบุญ ให้เป็นทาน
  • โชค ลาภ  Fortune __เบอร์มือถือ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เก็บสะสมเงินก้อนใหญ่ไว้เป็นทุน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางสายกลางไม่ตึงหรือหย่อยเกินไป
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สุภาพเจ็บป่วยอุบัติเหตุ ล้มเลิกยุติ
  • สรุป  Summarize __เชื่อในกฏแห่งกรรม

……………………..

12 กุน(หมู)

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. อดีต  Past __งานใหม่
 2. ปัจจุบัน Present __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ครอบครัวพร้อมหน้า
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ตกหลุมรัก
   • สามีภรรยา  Lover-married __งานใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ฝึกสมาธิ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__คิดจะเปลี่ยนวิถีชีวิต
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  • การงาน   Work __สิ้นสุด พ่ายแพ้ ยุติ
  • การเงิน  Finance __ดีขึ้น
  • โชค ลาภ  Fortune __เก็บไว้ในใจ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ร่ำรวยกว่าเดิม เป็นเศรษฐี
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สะเดาะเคราะห์ ให้ชีวิตทาน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ด่วน แข่งกับเวลา
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สุขสมหวัง
  • สรุป  Summarize __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kb

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-228-6407
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

ค้นหา : หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว |
ติดตามทาง : Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

(No. 940)

ทำนายฝัน_ดิน น้ำ ลม ไฟ

21ทำนายฝัน_ดิน น้ำ ลม ไฟ
Interpretation of dreams about soil, water, air and fire.

 1. ฝันว่าตัวท่านเดินอยู่บนผิวน้ำ__ท่านจะมีโชคอย่างใหญ่หลวง
 2. ฝันว่าตัวท่านยืนอยู่บนผิวน้ำ__ท่านจะได้รับเคราะห์
 3. ฝันเห็นน้ำไหลรุนแรง__ท่านจะได้แต่งงานใหม่อีกครั้ง
 4. ฝันเห็นตัวท่านอยู่ในน้ำใสเย็น__ท่านจะมีโชคลาภอย่างใหญ่หลวง
 5. ฝันว่าตัวท่านตกและจมลงไปในน้ำ แล้วไม่โผล่ขึ้นมา__ท่านกำลังจะมีเคราะห์ร้าย
 6. ฝันเห็นน้ำในแม่น้ำใหญ่ใสสะอาด__ท่านจะมีโชคเป็นมงคลอย่างใหญ่หลวง
 7. ฝันเห็นน้ำในแม่น้ำหรือในทะเลไหลบ่าขึ้นมาอย่างเนืองนอง__ท่านจะมีโชคและเจริญรุ่งเรืองอย่างใหญ่หลวง
 8. ฝันเห็นเพลิงลุกบนผิวน้ำ__ชีวิตของท่านจะยืนนาน มีโชคลาภ เป็นมงคล
 9. ฝันเห็นเพลิงเผาภูเขาและป่าดง__ท่านจะเจริญรุ่งเรืองอย่างใหญ่หลวง
 10. ฝันเห็นตนถือคบไฟออกเดินทาง__ท่านจะได้รับตำแหน่งหน้าที่อันสำคัญ รับราชการ

(อยู่ในระหว่างเขียนเพิ่มเติม 9 พฤศจิกายน 2557)

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kb

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-228-6407
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

ค้นหา : หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว |
ติดตามทาง : Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

(No. 939)

โชคลาภในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

df68

ดูดวงรายปักษ์ โชคลาภวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557
Fortnightly horoscope. Fortune on 16 November 2014.

………………………………….

         ในบริการดูดวงทางโทรศัพท์ การพยากรณ์เรื่องโชคลาภเป็นงานที่ทำได้ง่ายมาก เนื่องจากเมื่อตรวจดวงชะตาแล้วพบว่าลูกค้ากำลังจะได้โชคลาภ ก็จะเห็นและบอกช่องทางที่จะได้โชคลาภด้วย ลูกค้าจะได้โชคลาภมากน้อยเป็นไปตามการตัดสินใจของลูกค้าหมอดูเอง

         ในเว็บเพจแห่งนี้ เคยโพสต์บทความเรื่องโชคลาภ เคยเลขให้โชคก็ออกมาตรงก็มี  ช่วงนี้ขอลองเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบอื่นๆที่ไม่ให้เลขให้โชคแทน เช่น

 1. ทำนายฝัน : ใครมีดวงชะตาจะมีโชคลาภก็จะฝันแม่น และตีความได้ตรง เป็นไปตามบุญที่เคยทำมาในอดีตชาติ สามารถหาอ่านได้จาก เพจหน้า 3.2 ทำนายฝัน นะครับ
 2. ใครกำลังจะมีโชคลาภ : ใครบ้างที่มีโอกาสจะถูกล็อตเตอรรี่รางวัลใหญ่ ทายจากวันเกิด เดือนเกิด ปีเกิด เวลาเกิด อ่านได้จากหน้านี้ครับ
 3. นิมิตในฝัน : เป็นการบอกเล่าความฝันแปลกๆ ของใครสักคนที่เป็นฝันแปลก ที่อาจจะบอกถึงนิมิตหมายอะไรบ้างอย่างล่วงหน้า คนไทยชอบ ถนัด และสนุกกับในการแปลฝัน บางคนก็สามารถแปลความฝันเป็นตัวเลข นำไปเสี่ยงโชค ใครตีตัวเลขได้ตรงก็ถือว่าเป็นโชคลาภของคนนั้นเอง เป็นช่วงดวงกำลังดีเด่นในเรื่องโชคลาภ

 +

1. คนที่จะมีโชคลาภใหญ่

          ลักษณะของผู้ที่จะได้โชคลาภใหญ่จากการเสี่ยงโชค ในรอบปักษ์หลัง (16-30 พฤษภาคม 2557)  หรือผู้ที่จะถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1 ประจำงวด 16 พฤศจิกายน 2557

 1. คนที่เกิดวัน : อาทิตย์ พุธ
 2. คนที่เกิดเดือน : มกราคม พฤษภาคม สิงหาคม
 3. คนที่เกิดปีนักษัตร : ฉลู มะโรง วอก กุน
 4. คนที่เกิดในเวลา : 4 โมงเช้า-บ่าย 2โมง
 5. พื้นดวงหรือลักษณะบุคคล : ผู้หญิง น้ำหนักมาก เด่นในหมู่เพื่อน ชอบอยู่อย่างเงียบๆ เด็กให้โชค ได้จากเลขทะเบียนยานพาหนะ ดูแลคนชราชาย(หญิง) คนรักทิ้งร้างห่างไกลกันหรือนานๆจะได้พบกัน

+

2. คนที่จะได้โชคลาภทั่วไป

        ลักษณะผู้จะมีโชคลาภทั่วไป ได้จากบุญเก่าที่เคยทำมาแต่ในอดีตชาติ โดยอาจไม่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเลย

 1. คนที่เกิดวัน : จันทร์
 2. คนที่เกิดเดือน : กุมภาพันธ์ กันยายน
 3. คนที่เกิดปีนักษัตร : เถาะ จอ
 4. คนที่เกิดในเวลา : 3 โมงเช้า-5 โมงเช้า
 5. พื้นดวงหรือลักษณะบุคคล : เก่งเจรจา เจ็บป่วย ฐานะดีร่ำรวย เด็กให้โชค ได้มาก็จ่ายไปเก็บไว้ไม่ได้ มีค่าใช้จ่ายรออยู่ ได้งานใหม่

นี้เป็นการทำนายตามหลักวิชาการโหราศาสตร์ตามตำราเท่านั้น คนที่เกิดวันเดือนปีอื่นๆ ก็ยังมีสิทธิ์จะถูกล็อตเตอรี่ได้ทุกรางวัลตามปกติครับ

+

3. ความฝัน

 1. ฝันเห็นไม้กวาด : ฝันเห็นไม้กวาดเคลื่อนไหวไปมาได้ เมื่อทดลองยื่นแขนกางมือออกไปแล้วออกคำสั่งให้มันมาหา ไม้กวาดนั้นก็ลอยเข้ามาอยู่ในมือได้เอง มันมีพลังงานในตัวเองสูงมาก  สามารถพาเหาะขึ้นไปไหนๆก็ได้
 2. ฝันเห็นน้ำ : ฝันว่าตนเองเดินไปบนผิวน้ำได้
 3. ฝันเห็นคนตายไปแล้ว : พูดคุยตามปกติ

การพนันเป็นอบายมุข (ทางใหญ่ไปนรก) ต้องไม่ทุ่มเทมากเกินไป ถ้าชอบเสี่ยงโชคหรือเหตุการณ์บังคับ ควรเล่นเพียงสนุกๆขำๆคือ “ไม่ถูกก็ไม่เสียดาย” ถือว่าพอดีแก่ฐานะของตนเอง ถ้าทุ่มเทแล้วไม่ถูกจะต้องเดือดร้อนทั้งตนเองและครอบครัวก็ขอให้งดเว้ณเสีย หรือลดส่วนลงมา ก็จะพ้นจากอบายมุข

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kb

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

ค้นหา : หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว |
ติดตามทาง : Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

No. 938

Previous Older Entries

%d bloggers like this: