ดูดวงรายปี ในเดือนตุลาคม2557 พยากรณ์จากปีเกิด (12 นักษัตร)

12 นักษัตร

ดูดวงรายปี ในเดือนตุาคม 2557 พยากรณ์จากปีเกิด (12 นักษัตร)

Yearly horoscope in October 2014.  Predict from birth year. (12 constellation)

………………………………

*สำคัญมาก โปรดทราบ

 1. ตามปฏิทินไทย-ดาราศาสตร์ไทย-โหราศาสตร์ไทย  ปีนักษัตรจะเปลี่ยนเมื่อถึงขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี ถือเป็นการขึ้นปีใหม่ของทุกปี
 2. ตามปฏิทินสากล-ราชการไทยปัจจุบัน หมอแดงสังเกตุว่าปฏิทินของเกือบทุกธนาคารและธุรกิจทั่วไป แจ้งการเปลี่ยนปีนปีกษัตรคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ขอกราบเรียนท่านผู้บริหารธนาคารทุกธนาคารและทุกธุรกิจ โปรดสั่งให้โรงพิมพ์  เปลี่ยนปีนักษัตรเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปีเท่านั้น (ไม่ใช่วันที่ 1 มกราคมของทุกปี)  ขอให้ผู้อ่านช่วยกันทักท้วงด้วยครับ

………………………………

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. อดีต  Past __ปัญหาเก่า หนี้สิน หมุนเวียนกลับมาใช้อีกครั้ง
 2. ปัจจุบัน Present __อยู่กับครอบครัว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __หยุดพักผ่อนสักครู่ แล้วทำต่อไป
  – การงาน   Work __ฉลองควมสะเร็จ
  – การเงิน  Finance __ทำให้ต้องเดินทาง ไปไกลจากครองครัว
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พบรักใหม่ คุยถูกใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __ตึงเครียด รับตำแหน่งใหม่ ชีวิตมั่นคงมากขึ้น
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ ต้องการความยุติธรรม
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปัญหาครอบครัวซับซ้อน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __อดทนรอคอย ระวังจะมีคดีความ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __อึดอัดขัดข้อง มีภาระกิจมากมาย
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __อยู่ในศีล5 แล้วจะปลอดภัย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __สงสนการตัดสิน
 10. สรุป  Summarize __อยู่คนเดียว เงียบเหงา

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. อดีต  Past __ทางสายกลาง
 2. ปัจจุบัน Present __ยานพาหนะคันใหม่ ทันสมัย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __บริหารจัดการหนี้สิน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ต้องการความยุติธรรม
  – การงาน   Work __บริหารจักการที่ดิน
  – การเงิน  Finance __หยุด อย่านำเงินไปลงทุนกับโครงการที่มีมีความเสี่ยงสูง
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ผิดหวัง
  – สามีภรรยา  Lover-married __อึดอัด
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ก้าวหน้า
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__สมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางไกล
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เดินทางไป-มาจาก ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __งานใหม่
 10. สรุป  Summarize __หนี้สิน กู้เงิน ความเสี่ยงภัย

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. อดีต  Past __งานเสริม อุปกรณ์สื่อสารทันสมัย
 2. ปัจจุบัน Present __เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ใช้สัมผัสที่หก
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การค้าขาย กำไรขาดทุน
  – การงาน   Work __บริหารเงินในธนาคาร
  – การเงิน  Finance __ยานพาหนะคันใหม่ เดินทางไกล
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __มีความสุข
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เสื้อผ้าทันสมัย
  – สามีภรรยา  Lover-married __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดูแลผู้สูงอายุ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __สุขสงบ เริ่มชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __รู้วิธีแก้ไข ทางออกด้วยตนเอง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เรียนสูงขึ้นอีก ขยายกิขการ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เจรจาต่อรอง
 10. สรุป  Summarize __ทำบุญให้ทาน

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. อดีต  Past __ฉลองความสำเร็จ
 2. ปัจจุบัน Present __ทำงานแข่งกับเวลา
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ยุ่งกับงานกับญาติ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหารจัดการเด็กและทุกคนในครอบครัว
  – การงาน   Work __ใช้สัมผัสที่หก
  – การเงิน  Finance __ว่างเปล่า ปรับปรุงบ้าน
  – โชค ลาภ  Fortune __ทะเบียนยานพาหนะให้โชค
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __แพ้อาหารอากาศ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดี
  – สามีภรรยา  Lover-married __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดินรถยนต์
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__งานใหม่
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __รักษาผลประโยชน์ของตนเอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เฉียดได้โชคไปหนึ่งแต้ม
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __การเงิน การธนาคาร
 10. สรุป  Summarize __เจรจาต่อรอง

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon year.

 1. อดีต  Past __ดูแลคนชรา สูงอายุ
 2. ปัจจุบัน Present __อึดอัดขัดข้อง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เงินกู้ หนี้สิน ความเสี่ยง ภัยอันตราย
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ ศีลธรรม
  – การงาน   Work __ทางอินเตอร์เน็ท
  – การเงิน  Finance __พอกพูน
  – โชค ลาภ  Fortune __เก็บของเก่า มาใช้ ซ้ำ อีกครั้งหนึ่ง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คิดจะเปลี่ยนแปลง
  – สามีภรรยา  Lover-married __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานเลี้ยง กับเพื่อนฝูง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เป็นมิตรที่ดี
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ชื่เสียงโด่งดัง สมหวัง มีความสุข
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ความรัก
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __อยู่ชาย-ในทะเล
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __อย่าทำเรื่องที่ผิดศีลธรรม
 10. สรุป  Summarize __ฝันแม่น

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake year.

 1. อดีต  Past __ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
 2. ปัจจุบัน Present __ดีเด่นการเงิน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ถูกติดตามทวงเงิน ขอยืมเงิน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การเดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
  – การงาน   Work __หนัก
  – การเงิน  Finance __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accปานกลางident __
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__งาน-ภาระกิจใหม่
  – สามีภรรยา  Lover-married __ดูแลผู้สูงอายุ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __กำลังมีความรัก
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__รอคอยการกลับมาของคนในครอบครัว
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พักงานระยะสั้นๆ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำบุญให้ทาน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ขยันทำงานหาเงิน
 10. สรุป  Summarize __ภาระกิจมากมาย

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. อดีต  Past __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่ทำงานที่นอน
 2. ปัจจุบัน Present __อารมณ์อ่อนไหวง่าย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ความรักซับซ้อน กินยาหลายขนาน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สัมผัสที่หก
  – การงาน   Work __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
  – การเงิน  Finance __ได้ในสิ่งท่ไม่ต้องการ
  – โชค ลาภ  Fortune __ทะเบียนยานพาหนะ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__งานใหม่
  – สามีภรรยา  Lover-married __ตึงเครียด รับตำแหน่งใหม่
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ขยายกิจการ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__อึกอัด ขัดข้อง ภาระกิจมากมาย
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางไกล ต่างประเทศ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ฝึกสมาธิ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทำบุญให้ทาน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เศรษฐีนี
 10. สรุป  Summarize __ทางสายกลาง ไม่ตึงหรือย่อหย่อนมากเกินไป

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. อดีต  Past __เจรจาต่อรอง
 2. ปัจจุบัน Present __ดีเด่นการเงินโชคลาภ ร่ำรวย กิจการใหม่ มหาชน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เชื่อมความสัมพันธไมตรี พันธุกรรม DNA
  – การงาน   Work __สุขภาพที่ดี
  – การเงิน  Finance __ได้จากการติดต่อสื่อสารทันสมัยเป็นหลัก
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เหนื่อยง่าย
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__งานใหม่
  – สามีภรรยา  Lover-married __ทำตามที่เคยให้สัญญา
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __บริหารเงินในธนาคาร
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปัญหาซับซ้อน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ชายาูงอายุอุปถัมภ์
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __หนี้สิน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สัมผัสที่หก มาบอกในฝัน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __โครงการมากมาย คิดจะทำ ยังไม่ได้ทำ
 10. สรุป  Summarize __อดทนเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. อดีต  Past __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 2. ปัจจุบัน Present __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานบ้าน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล  ต่างประเทศ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ติดตาม ค้นหา ข่าวสารบ้านเมือง
  – การงาน   Work __ด้วยใจรัก มุ่งมั่น
  – การเงิน  Finance __ดี
  – โชค ลาภ  Fortune __เฉียดได้โชค
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ได้ของขวัญ
  – สามีภรรยา  Lover-married __ทำงานหนัก
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __อารมณ์แปรปรวน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำบุญ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ได้รับตำแหน่งใหม่ ดีกว่าเดิม สูงสุด
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สิ้นสุด แล้วเริ่มอีกครั้ง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หญิงใหญ่ ชี้นิ้วใช้งาน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ทะเล น้ำท่วม
 10. สรุป  Summarize __คิดมาก นอนไม่ค่อยหลับ

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. อดีต  Past __โครงการมากมายคิดจะทำ
 2. ปัจจุบัน Present __อดทนทำต่อไปเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __แพทย์ โรงพยายาล คนเจ็บป่วย
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทบทวนบทเรียน ชีวิต การกระทำ
  – การงาน   Work __ได้งานใหม่
  – การเงิน  Finance __ปกป้องผลประโยชน์ตนเอง ลิขสิทธิ์
  – โชค ลาภ  Fortune __เก็บสะสมเงินกองทุนไว้ได้
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดีเด่นการเงิน
  – สามีภรรยา  Lover-married __เดินทางไกล ต่างประเทศ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คิดมาก เครียด
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__สัญญา หุ้นส่วนบริษัท
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางท่องเที่ยว จุดเริ่มต้นชีวิตแบบใหม่
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทำงานแข่งกับเวลา
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __พระ
 10. สรุป  Summarize __การค้าขาย

……………………..

11 จอ(สุนัข)

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. อดีต  Past __เริ่มต้นชีวิตใหม่ สุขสงบ
 2. ปัจจุบัน Present __พึ่งพาตนเอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __พักงานระยะสั้นๆ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การค้าขายกับต่างประเทศ
  – การงาน   Work __ทะเล
  – การเงิน  Finance __สมหวัง ชื่อเสียงเด่นดัง
  – โชค ลาภ  Fortune __เบอร์มือถือ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เวียนหัว
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แต่งงาน
  – สามีภรรยา  Lover-married __สับสนการตัดสินใจ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เจรจาต่อรอง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ขยันทำงานหาเงิน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __สิ้นสุดและเร่มต้นใหม่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ความรัก
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ได้โลกได้ลาภ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ยานพาหนะคันใหม่
 10. สรุป  Summarize __ทำงานแข่งกับเวลา เร่งด่วน

……………………..

12 กุน(หมู).

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. อดีต  Past __ดูแลคนญาติผู้หญิงสูงอายุ
 2. ปัจจุบัน Present __แข่งกับเวลา ตกใจ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ขึ้นกับการตัดสินใจของตัวเอง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สำเร็จแต่กว่ากำหนด
  – การงาน   Work __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
  – การเงิน  Finance __เพื่อความสุขของคนในครองครัว
  – โชค ลาภ  Fortune __สับสน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __โรคหัวใจ ผิดหวัง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__นิ่งเฉย ทะเล
  – สามีภรรยา  Lover-married __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาชีพบ้านที่นอน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานใหม่
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ดูดวง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เพื่อน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ธนาคาร
 10. สรุป  Summarize __ต้องการความสงบสุขเงียบๆ

………………………………..

หมอดูแม่นๆ

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลขคณิต7แถว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

Patomtip

ค้นหา : หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | สมาชิก
ติดตามทาง : Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: