ดูดวงรายเดือน ตุลาคม2557 พยากรณ์จากเดือนเกิด (12ราศี)

erwp

ดูดวงรายเดือน ตุลาคม 2557 พยากรณ์จากเดือนเกิด (12 ราศี)
Monthly horoscope in October 2014.  Predict from month of  born.  (12 Zodiac)

…………………………..

(1)

ราศีเมษ-แกะ  (13 เมษายน–13 พฤษภาคม)
Born in Aries. (13 April-13 May)

 1. อดีต  Past __พบเพื่อนใหม่คุยถูกใจ ตรวจสุขภาพ เซนต์สัญญา
 2. ปัจจุบัน Present __อดทนเพื่อเป้าหมาย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ต้องการความยุติธรรม
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เตียมตัวสอบ การอยู่ร่วมกันโดยมีความเห็นที่แตกต่าง
  – การงาน   Work __ครู สอน บวช เรียนธรรมะ
  – การเงิน  Finance __ใช้ในการเดินทางไกล
  – โชค ลาภ  Fortune __เบอร์มือถือ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พบรักใหม่
  – สามีภรรยา  Lover-married __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __บริวารมาเพิ่ม เด็กให้โชค
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปลูกต้นไม้ประดับ ดีต่อกัน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __สิ้นสุด และพร้อมจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พักผ่อน อีกไม่นาน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คนอยู่ไกล ไปหรือเดินทางมาหา
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ภาระหนี้สิน ปัญหาค้างคา
 10. สรุป  Summarize __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14 May-13 June)

 1. อดีต  Past __การตัดสินใจโดยใช้ความยุติธรรม
 2. ปัจจุบัน Present __อยู่กับครอบครัว งานแต่งาน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __พึ่งพาตนเองเป็นหลัก
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __อ่านทบทวน สิ่งที่ผ่านมาแล้ว หาความผิดปกติ
  – การงาน   Work __การให้ทาน ขายในราคาขาดทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ
  – การเงิน  Finance __ปล่อยให้เงินสะพัด
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากเบอร์ทะเบียนยานพาหนะ ที่ใช้เดินทางไกล
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น ดีมาก
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__งานเลี้ยงฉลอง ความสำเร็จ งานแต่งงาน
  – สามีภรรยา  Lover-married __ตึงเครียด
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ปัญหาความรักซับซ้อน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ซ่อม ปรับปรุงบ้าน-สำนักงาน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสียญาติ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ระวังการแสดงความคิดเห็น หลีกเลี่ยงพูดจาที่ทำให้เกิดปมข้อขัดแย้งกัน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สับสน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เจ็บป่วย
 10. สรุป  Summarize __ร่ำรวยเงินทอง ฐานะการเงินมั่นคงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14 June-14 July)

 1. อดีต  Past __สินค้าทันสมัย ยานพาหนะคันใหม่
 2. ปัจจุบัน Present __เศรษฐีน๊
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __วิธีการสะเดาะเคราะห์
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ
  – การงาน   Work __หนัก
  – การเงิน  Finance __บริหารจัดการหนี้สินเก่า
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากงานใหม่ ลูกค้าคนใหม่
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ระวังอุบัติเหตุ เหตุให้ตกใจ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เก็บไว้ในใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __นิ่งเฉย ไปทะเล
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ระวังอาจมีมีคดีความ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ตึงเครียด
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __วิตกกังวล ในความไม่แน่นอน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __โครงการมากมาย รอให้ทำ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พบคนรักคนถูกใจ คุยถูกคอ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เจ็บป่วย พ่ายแพ้
 10. สรุป  Summarize __เชื่อในสัมผัสที่หกของตนเอง

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)
Born in Cancer. (15 July-16 August)

 1. อดีต  Past __ชีวิตรักครอบครัวมีปัญหาซับซ้อน
 2. ปัจจุบัน Present __กำลังว่างวางชีวิต
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __โครงกากรหลายอย่างที่อยากทำ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ความรัก
  – การงาน   Work __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  – การเงิน  Finance __รอคอยโอกาส
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พบรักใหม่ ถูกใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __อย่าทำศีลธรรมกฎหมาย
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เจรจาต่อรอง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ได้-ให้รางวัล ซ่อม-ปรับปรุงบ้าน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางไปคนเดียว
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __งานใหม่
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สับสน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เจ็บป่วย เครียกมาก
 10. สรุป  Summarize __เด่นทำการค้าขาย ยานพาหนะคันใหม่

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต (17 สิงหาคม–16 กันยายน)
Born in Leo. (17 August -16 September)

 1. อดีต  Past __ยานพาหนะคันใหม่
 2. ปัจจุบัน Present __ปัญหาที่แก้ไขได้
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทางโทรศัพท์
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ยุติธรรม อยุ่ระหว่างการตัดสินใจ
  – การงาน   Work __เก่า บริหารหนี้สิน
  – การเงิน  Finance __ดี ปานกลาง บ้าน
  – โชค ลาภ  Fortune __เดินทางโยกย้าย
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น ดีมาก
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อึกอัด ขัดข้อง
  – สามีภรรยา  Lover-married __เหมือนเพื่อนกันมากกว่า
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พูดความจริงที่เสียดแทงใจ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ผู้มีอำนาจ นักการเมือง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __บริหารจัดการมรดกที่ดิน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พักผ่อนสักครู่ หายเหนื่อยแล้วทำงานต่อไป
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __นิ่งเฉย วางตัวเป็นกลาง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ความรัก
 10. สรุป  Summarize __สับสนการตัดสินใจ

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว (17 กันยายน–16 ตุลาคม)
Born in Virgo. (17 September-16 October)

 1. อดีต  Past __พึ่งพาตนเอง จับเสือมือเปล่า
 2. ปัจจุบัน Present __บวชพระ ศึกษาธรรมะ ค้นหาสัธรรมความจริง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ไปธนาคาร ร่ำรวยเงินทอง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เครียด
  – การงาน   Work __หนัก
  – การเงิน  Finance __บริหารจัดการหนี้สิน เก่าใหม่
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เศร้าเสียใจ สำนึกผิด
  – สามีภรรยา  Lover-married __ทะเลาะ ทุ่มเถียง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เจ็บป่วย ล้มเหลว
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ร่ำรวยเงินทอง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พักงานระยะสั้น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __คัดเลือกโครงการทำแล้วรวย
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __มากมาย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __โทรศัพท์เครื่องใหม่ ติดตั้งอินเตอร์เน็ท
 10. สรุป  Summarize __ระวังเหตุไม่คาดคิด ทำให้ตกใจ

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17 October-15 November)

 1. อดีต  Past __พอใจในทุนของตนเอง และสิ่งที่มีอยู่แล้ว
 2. ปัจจุบัน Present __วางแผนชีวิต
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __คนเจ็บคนป่วย
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __กฏระเบียบ แต่งตั้งข้าราชการ
  – การงาน   Work __ก้าวหน้า เลื่อนตำแหน่ง
  – การเงิน  Finance __ค่าใช้จ่ายสูง
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เศร้า เหงา เสียใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พบเหตุไม่คาดคิด ฉุกเฉิน ทำให้ตกใจ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ร่ำรวย
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __กู้เงิน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดินรถยนต์
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เก็บสะสมเงินทองก้อนใหญ่
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ความรัก
 10. สรุป  Summarize __แค่เพื่อน

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16 November-15 December)

 1. อดีต  Past __โยกย้ายเปลี่ยแปลงที่อยุ่อาศัยที่นอน
 2. ปัจจุบัน Present __ยุ่งกับญาติกับงาน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ครอบครัวมีความสุข พร้อมหน้า
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหารหนี้สินเก่าใหม่
  – การงาน   Work __ใช้สัมผัสที่หก
  – การเงิน  Finance __ดีมาก ร่ำรวยเงินทอง ธนาคาร
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ดีมาก
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ตึงเครียด
  – สามีภรรยา  Lover-married __ขยันทำงาานหาเงิน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใใหญ่สูงอายุอำนาจ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ระวัง โกรธง่าย โรคภัย เบียดเบียน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ไปไหนมาไหนคนเดียว ทางสายกลาง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต ที่ผ่านมาแล้ว
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เจรจาต่อรอง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ปรับปรุงบ้าน สำนักงาน
 10. สรุป  Summarize __ชีวิตมั่นคงมากขึ้น ได้รับตำแหน่งใหญ่โต ชายสูงอายุอุปถัมภ์ ชื่อเสียงโด่งดังไปไกล

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู (16 ธันวาคม–14 มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __โชคดีร่ำรวย
 2. ปัจจุบัน Present __อักอัดขันข้อง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __คนรัก
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหารมรดกที่ดิน
  – การงาน   Work __บริหารจักการหนี้สิน
  – การเงิน  Finance __ได้จาการสับเปลี่ยน โยกย้าย
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __แข็งแรงมากขึ้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สงบสุข เงียบๆ ไม่บอกใคร
  – สามีภรรยา  Lover-married __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ยานพาหนะคันใหม่
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ร่ำรวย ธนาคาร
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ตดสินใจ ด้วยความยุติธรรม
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ใช้สัมผัสที่หก
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คิดจะเปลี่ยนอาชีพ ปรับปรุงวิธีทำงาน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __งานภาระหนัก
 10. สรุป  Summarize __พบ งานเลี้ยงเพื่อนๆ

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15 January-12 February)

 1. อดีต  Past __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
 2. ปัจจุบัน Present __ครอบครัว มีความสุข
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทุนการศึกษา
  – การงาน   Work __บริหารปัญหา หนี้สิน เก่าใหม่
  – การเงิน  Finance __มรดก ที่ดิน
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง อย่าทุ่มเท
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ได้อย่างเสียอย่าง
  – สามีภรรยา  Lover-married __เป็นเพื่อนกันจะดีกว่า
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดูแลผู้สูงอายุ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทาง โยกย้าย เปลี่ยนแปลง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เก็บสะสมเงินก้อนใหญ่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ตัดความวิตกกังวล อยู่กับปัจจุบัน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ถูกขอยืมเงินทอง หิมะ
 10. สรุป  Summarize __โดดเดี่ยว เปลี่ยวเหงา หน้าหนาว

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)
Born in Aquarius. (13 February-13 March)

 1. อดีต  Past __มีโชคลาภลอย
 2. ปัจจุบัน Present __ลังเลการตัดสินใจ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ต้องใช้ความยุติธรรม
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การประมง  ปลดปล่อยให้มีอิสระ เสรีภาพ ประชาธิปไตย
  – การงาน   Work __มีหลากหลายรูปแบบคละกันไป
  – การเงิน  Finance __รู้และคิดไว้ในใจไว้
  – โชค ลาภ  Fortune __จากความฝัน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปวดหัวสายตากระเพราะอาหาร
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__โชคลาภ ร่ำรวย
  – สามีภรรยา  Lover-married __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน ที่อยู่อาศัย
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แก้ไขปัญหายังไม่ได้ ตึงเครียด
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทำสัญญา
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __การปกครอง ตำแหน่งใหม่
 10. สรุป  Summarize __งานใหม่

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา (14 มีนาคม–12 เมษายน)
Born in Pisces. (14 March-12 April)

 1. อดีต  Past __ความสำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 2. ปัจจุบัน Present __พักผ่อนระยะสั้น
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __อยู่กับครอบครัว
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การคบเพื่อน
  – การงาน   Work __ชื่อเสียงดีเด่นโด่งดัง
  – การเงิน  Finance __ค่าใช้จ่ายสูง
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการขยายงานขยายตลาด
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีโชคลาภ ร่ำรวย
  – สามีภรรยา  Lover-married __ลาภลอย ถูกหวย ล็อตเตอรี่
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดูแลชายสูงอายุ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__รักอิสระ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ทำบุญเสริมบารมี
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สิ้นสุดพร้อมจะเริ่มต้นใหม่
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สัมผัสที่หก ศาสตร์เก่าแก่โบราณ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ก้าวหน้า พัฒนาองค์กร
 10. สรุป  Summarize __พึงพาตนเองเป็นหลัก

………………………………….

928

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
รับตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จากศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

Patomtip

ค้นหา : หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | สมาชิก
ติดตามทาง : Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: