ดวงชะตารายเดือน ตุลาคม2557 ทายจากวันที่เกิด (วันที่ 1-31 ของทุกเดือน)

3863

ดวงชะตารายเดือน  ทายจากวันที่เกิด  ตุลาคม2557
Monthly Horoscope.  Predict from date of birth. October 2014.

คำพยากรณ์ดวงชะตา สำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ของเดือน

 1. ผู้เกิดในวันที่ 1 ของเดือน__สับสน ยังไม่ตัดสินใจ เก็บ-ใช้เงินก้อนใหญ่ เกี่ยวกับบ้านและที่ทำกิน งานและลูกค้าคนใหม่ ระวังคดีความ ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ช่วยให้การค้าขายดีขึ้น คิดถึงช่องทางใหม่ทำกินใหม่ ดีเด่นการเงินธนาคาร
 2. ผู้เกิดในวันที่ 2 ของเดือน__โครงการมากมาย รื้อฟื้น เก็บปัญหาเก่ามาพิจารณาใหม่อีกครั้ง ต้องการสมาธิและความเงียบสงบ ความรัก ที่เคยสิ้นสุดและเริ่มต้นชีวิตใหม่ ลังเลการตัดสินใจ ช้าแต่ต้องการความมั่นใจ มีโชคลาภลอย ร่ำรวยเงินทอง ตอนนี้ต้องการเพื่อนที่ปรึกษาที่รู้ใจ
 3. ผู้เกิดในวันที่ 3 ของเดือน__ปัญหาหนี้สิน คัดเลือกคนและงานให้ตรงกับความต้องการ ดีเด่นในการค้าขาย หาความสุขด้วยการพาคนรักไปทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์  ทบทวนบทเรียนชีวิต ทำให้ชีวิตสงบร่มเย็นมากขึ้น ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ใช้บ้านเป็นสำนักงาน ทำงานด้วยอุปกรณ์ทันสมัย ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 4. ผู้เกิดในวันที่ 4 ของเดือน__สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดิน ค้าใช้จ่ายสูงขึ้น ตรวจดวงชะตา คนรัก เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่ ภาระกิจรัดตัว คิดถึงการค้าขาย การขอยืมเงินทองเงินทุน
 5. ผู้เกิดในวันที่ 5 ของเดือน__เหน็ดเหนื่อย เดินทางไกล ต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า อดทนรอคอยโอกาส จะได้เลื่อนตำแหน่งหรือชีวิตมั่นคงขึ้น มีโชคลาภเป็นพิเศษ คิดจะปรับเปลี่ยนสายงานอาชีพ ค้าขาย ยานพาหนะคันใหม่ บ้านและสำนักงาน พึ่งพาตนเองเป็นหลัก
 6. ผู้เกิดในวันที่ 6 ของเดือน__ซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดิน ลังเลการตัดสินใจ งานใหม่ พระคุ้มครอง ระวังคนใกล้ชิด เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย มีลางสังหรณ์ ฝันแม่น ทำให้ให้ว่างจากกิเลส คิดถึงโครองการหลายอย่างที่อยากทำ ยังไม่ตัดสินใจ
 7. ผู้เกิดในวันที่ 7 ของเดือน__ดีเด่นการเงิน ธนาคาร พบเพื่อนเก่า บริหารจัดการมรดกที่ดินใกล้ชุมชนหนาแน่น โดดเดี่ยว งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ พักสักครู่  นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้ว
 8. ผู้เกิดในวันที่ 8 ของเดือน__มีเกณฑ์เดินทางไกลโยกย้ายที่อยู่อาศัยหน้าที่การงาน ซ่อมบ้าน ฉลองความสำเร็จ ระวังอย่าทำผิดศีลธรรมกฏหมาย อย่าไปในที่อโคจร บริวารใหม่ งานภาระกิจใหม่ ต้องใช้ความยุติธรรมในการแก้ไขปัญหา ความเมตตากรุณา เร่งด่วนให้ทันเวลา ยานพาหนะคันใหม่
 9. ผู้เกิดในวันที่ 9 ของเดือน__การทวงถามถึงหนี้สิน เศร้าซึม คนรักทำงานหนัก ทิ้งร้างห่างไกลกัน มีเกณฑ์เดินทางไกลไปมาหาสู่กัน อย่างเงียบๆไม่บอกใคร เงินตึงมือ ชายสูงอายุอุปถัมภ์
 10. ผู้เกิดในวันที่ 10 ของเดือน__บวชเรียนศึกษาธรรม ถูกขอยืมเงินทอง เจรจาต่อรอง ยังไม่มีข้อสรุป เงินด่วน คนใกล้ชิดเจ็บป่วย ร่างกายต้องการพักผ่อนมากกว่าเดิม ได้รับการช่วยเหลือคำแนะนำจากเศรษฐีนี ภาระกิจมากมาย เครียดนอนไม่ค่อยหลับ
 11. ผู้เกิดในวันที่ 11 ของเดือน__ช้ากว่ากำหนดแต่สำเร็จได้ผลที่ต้องการในที่สุด เก็บสะสมเงินทุนก้อนใหญ่อย่างเงียบๆ หลังจากเคยมีประสบปัญหาการเงงินมาแล้ว เครียดนิดหน่อย ได้เงินจากการเป็นนายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของบ้านที่ดิน ขยันทำงานสร้างรายได้ ลังเลการตัสินใจใช้เงินทุน  ต้องการยานพาหนะคันใหม่ ให้ครอบครัว
 12. ผู้เกิดในวันที่ 12 ของเดือน__ลางสังหรณ์ เกี่ยวกับความเจ็บป่วยอุบัติเหตุ สูญเสีย ต้นเดือน เฉียดได้โชคใหญ่ พบคนรักคนถูกใจ แม่สื่อ ต้องการขยายกิจการ เรียนต่อ และเงินทุนการศึกษา
 13. ผู้เกิดในวันที่ 13 ของเดือน__โครงการมากมายยังไม่ได้ทำ พบปะสังสรรคกับเพื่อนฝูง งานแต่งงาน มองย้อนไปในอดีต ความรักที่ไม่สมหวัง งานมากมาย แก้ไขปัญหาการเงินด้วยเงินในธนาคาร งานก้าวหน้า คนรักทิ้งร้างห่างไกล ได้-เฉียดได้โชคใหญ่
 14. ผู้เกิดในวันที่ 14 ของเดือน__บริหารหนี้สิน เน้นดูแลสุขภาพ เชื่อในสัมผัสที่หกของตัวเอง ได้โชคลาภ คนใกล้ชิดโยกย้ายซ่อมแซมบ้านสำนักงาน เก็บเงินก้อนใหญ่เพื่อใช้ในเป็นเงินทุนในอนาคต เลือกทางสายกลาง ทำบุญสะเดาะเคราะห์ แก้ปัญหาเร่งด่วน ทางสื่อสารทันสมัย อินเตอร์เน็ท
 15. ผู้เกิดในวันที่ 15 ของเดือน__ข้าราชการ ได้รับการบรรจุ เลื่อนตำแหน่ง ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้น ดีเด่นด้านการเงิน ค้นหาสัจธรรม  บริหารหนี้สิน เลือกทางสายกลาง พรหมวิหารสี่ ลังเลการตัดสินใจ
 16. ผู้เกิดในวันที่ 16 ของเดือน__พบคนรักคนคุยถูกคอ เริ่มชีวิตรูปแบบใหม่เรียบง่ายสงบ เสื้อผ้าทันสมัย ยานพาหนะคันใหม่ คนใกล้ชิดท่องเที่ยวชายทะเล ญาติผู้ใหญ่ผู้หญิง ร่างกายต้องการพักผ่อน โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่นอนที่ทำงาน ปรับปรุงต่อเติมบ้าน
 17. ผู้เกิดในวันที่ 17 ของเดือน__ขยายกิจการ เรียนต่อยอด ช้าแต่สำเร็จ ต้องการพัฒนาความมั่นคงในชีวิต ดีเด่นการเงิน ค้าขาย แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ตรวจเช็คฟื้นฟุสุขภาพ ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ฝันแม่น
 18. ผู้เกิดในวันที่ 18 ของเดือน__ขยายกิจการ เรียนต่อยอด พบคนรักคนคุยถูกคอ อยู่ในศีล 5 แล้วจะพ้นภัยอันตราย ตรวจดวงชะตา เจ้านายส่งเสริม วนเวียนเก่าใหม่ ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุ สะเดาะห์เคราะห์ สิ้นสุดกับสถานะเก่าเพื่อแก้ปัญหา ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง และหุ้นส่วน
 19. ผู้เกิดในวันที่ 19 ของเดือน__เดินทางท่องเที่ยวไปคนเดียว ทรงศีล พรหมวิหารสี่  ต้องการความสงบ ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้อนรับแขกจากแดนไกล  เศรษฐีนีร่ำรวย
 20. ผู้เกิดในวันที่ 20 ของเดือน__คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน ดูแลผู้สูงอายุ  งานใหม่ เงียบเหงา รอคอย ดีเด่นเรื่องการเงิน คิดถึงครองครัวพร้อมหน้า มีแผนทำการค้า
 21. ผู้เกิดในวันที่ 21 ของเดือน__ดีเด่นเรื่องการเงิน ซื้อสินค้าเสื้อผ้าทันสมัย งานสำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด เลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง อดทนรอคอยบางอย่าง ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุ ฉลองความสำเร็จ ค้นหาสัจธรรม
 22. ผู้เกิดในวันที่ 22 ของเดือน__แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า บวช เรียนรู้ตามความเป็นจริง  หญิงใหญ่ งานก้าวหน้า มหาเศรษฐีใหญ่ บริหารหนี้สิน
 23. ผู้เกิดในวันที่ 23 ของเดือน__ได้รับโชคลาภ(ไปแล้ว) งานก้าวหน้า สุขภาพดีขึ้น ดีเด่นบริหารจัดการมรดกที่ดิน อยูระหว่างการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย อุปสรรคเล็กน้อยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเอง แก้ไขด้วยการเดินทางไกล คนที่อยู่ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่  ติดตามท้วงถามหนี้สิน  ตรวจดวงชะตา งานใหม่
 24. ผู้เกิดในวันที่ 24 ของเดือน__ตรวจสุขภาพ ดีเด่นการเงิน ร่ำรวย บริษัทมหาชน ทบทวนชีวิต ตรวจดวงชะตา ทำบุญให้ทาน บริหารจัดการมรดกที่ดิน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย เดินทางไกล ท่องเที่ยว
 25. ผู้เกิดในวันที่ 25 ของเดือน__พักผ่อนระยะสั้น ซื้อมือถือคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุ ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร ชายสูงอายุอุปถัมภ์ ร่างกายต้องการพักผ่อน ทำให้ครอบครัวอบอุ่น
 26. ผู้เกิดในวันที่ 26 ของเดือน__เดินทางใกล้ไกล ยานพาหนะคันใหม่ พาคนใกล้ชิดไปทำบุญกุศล คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน ใช้คนกลางเจรจาต่อรองแก้ไขปัญหา ค้นหาความจริงของชีวิต สวดมนต์ไหว้พระฝึกนั่งสมาธิ กับเพื่อน บริวาร
 27. ผู้เกิดในวันที่ 27 ของเดือน__ทำงานหนักมาก ใช้คอมพิวเตอร์มือถืออุปกรณ์สื่อสารทันสมัย ช่าง-วิศวกร ปัญหาสลับซับซ้อน รักษาศีล 5 เพื่อให้พ้นจากเคราะห์โรคภัยอันตราย สู้แล้วชนะไม่สู้แพ้ ปัญหาวนเวียน ปกป้องผลประโยชน์ ชนะการแข่งขัน
 28. ผู้เกิดในวันที่ 28 ของเดือน__ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านสำนักงาน นำของเก่ามาดัดแปลงใช้งานอีกครั้ง ห้องพระสำหรับสวดมนต์ ช้าแต่สำเร็จ บริหารจักการมรดกที่ดินทัศนียภาพ  โครงการที่ดีมากมายที่ยังไม่ได้ทำ  ฉลองความสำเร็จ เดินทางไกล ต่างประเทศ งานใหม่ ยานพาหนะคันใหม่
 29. ผู้เกิดในวันที่ 29 ของเดือน__บริหารจัดการบ้านสำนักงาน อดทนรอคอย การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหน้าที่การงาน เคยชินชอบการอยู่คนเดียว ปลีกวิเวกฝึกสมาธิ เจ้านายสนับสนุน ได้รับทุนค่าเดินทาง ภาระกิจมากขึ้น ยานพาหนะคันใหม่
 30. ผู้เกิดในวันที่ 30 ของเดือน__ทำงานหนัก ดีเด่นการเมืองการปกครอง งานก้าวหน้า อดทนรอโอกาส แก้ไขปัญหาติดขัดเล็กน้อย บริหารจัดการบ้านสำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่ กับเพื่อน
 31. ผู้เกิดในวันที่ 31 ของเดือน__กำหนดนโยบายและแผนการหา-ใช้เงินทุน จากธนาคาร และการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดิน ยุ่งกับญาติกับงาน รักษาศีล 5 เพื่อให้รอดพ้นจากปัญหาและภัยอันตราย เดินทางไกล ต่างประเทศ เป็นไปตามกฏแห่งกรรม มีเกณฑ์ต้องใช้ความยุติธรรม ในการตัดสินใจ

………………………………….

924

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

Patomtip

หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | สมาชิก
ติดตามทาง Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: