ดูดวงรายปี ในเดือนกันยายน 2557 พยากรณ์จากปีเกิด (12 นักษัตร)

12 นักษัตร

ดูดวงรายปี ในเดือนกันยายน 2557 พยากรณ์จากปีเกิด (12 นักษัตร)

Yearly horoscope in September 2014.  Predict from birth year. (12 constellation)

………………………………

*สำคัญมาก โปรดทราบ

 1. ตามปฏิทินไทย-ดาราศาสตร์ไทย-โหราศาสตร์ไทย  ปีนักษัตรจะเปลี่ยนเมื่อถึงขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี ถือเป็นการขึ้นปีใหม่ของทุกปี
 2. ตามปฏิทินสากล-ราชการไทยปัจจุบัน หมอแดงสังเกตุว่าปฏิทินของเกือบทุกธนาคารและธุรกิจทั่วไป แจ้งการเปลี่ยนปีนปีกษัตรคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ขอกราบเรียนท่านผู้บริหารธนาคารทุกธนาคารและทุกธุรกิจ โปรดสั่งให้โรงพิมพ์  เปลี่ยนปีนักษัตรเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปีเท่านั้น (ไม่ใช่วันที่ 1 มกราคมของทุกปี)  ขอให้ผู้อ่านช่วยกันทักท้วงด้วยครับ

………………………………

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. อดีต  Past __ดีเด่นด้านการเงิน เศรษฐี ร่ำรวยเงินทอง
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เก้บสะสมเงิน กองทุน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __รับ-ให้ทุนการศึกษา
  – การงาน   Work __เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางไกล ต่อสู้ แก้ไขปัญหา
  – การเงิน  Finance __พลิกผันไปในทางที่ดีขึ้น
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เลือกคนที่เหมาะสมกับตัวเอง
  – สามีภรรยา  Lover-married __เหมือนอยู่คนเดียว พึ่งพาตนเอง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดีเด่นการเงิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไปคนเดียว
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __มีอันตรายรออยู่ จงอยู่ในศีลธรรมแล้วจะรอด
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พรหมวิหาร 4
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __โชคลาภ
 10. สรุป  Summarize __ ต้อนรับแขก เดินทางมาจากแดนไกล

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. อดีต  Past __มีอันตรายรออยู่ จงอยู่ในศีลธรรม จึงจะรอดพ้นไปได้
 2. ปัจจุบัน Present __มีเคราะห์
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปล่อยปลาสังฆทาน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ดอกผล กำไร
  – การงาน   Work __สับสน ไม่มั่นใจในการตัดสินใจ
  – การเงิน  Finance __รอคอยด้วยความมั่นใจ
  – โชค ลาภ  Fortune __เฉียดได้รับโชค
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ยังชอบและเคยชินที่จะอยู่คนเดียว
  – สามีภรรยา  Lover-married __อารมณ์ไม่แน่นอน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดีเด่นการเงิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พักงานระยะสั้นๆ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ทะเล น้ำท่วม กินยาสมุนไพร
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พึ่งพาตนเองเป็นหลัก
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __งานใหม่ ลูกค้าเพิ่ม ภาระกิจใหม่
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __สิ้นสุดชีวิตรูปแบบเก่า เริ่มรูปแบบใหม่
 10. สรุป  Summarize __เดินทางท่องเที่ยว ให้ทานแก่คนที่ด้อยโอกาส

 

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. อดีต  Past __ลังเลการตัดสินใจ
 2. ปัจจุบัน Present __ทบทวนความคิดคำพูดการกระทำของตนเอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __คัดเลือสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เลือกอาชีพที่เหมาะกับตนเอง
  – การงาน   Work __จากสิ่งตนเองรักชอบอยากทำ
  – การเงิน  Finance __ปล่อยปลาสังฆทาน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากวันที่มีอารมณ์นิ่ง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__วนเวียน ไปๆมาๆ
  – สามีภรรยา  Lover-married __โครงการมากมาย ทพแล้วรวย แต่ยังไม่ได้ทำ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เงียบเหงา อยู่คนเดียว
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__นอนไม่ค่อยหลับ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ดีเด่นการค้าขาย
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เลือกอาชีพหรือช่องทางที่มั่นคงหยั่งยาวนาน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทำงานหนัก
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ค่าใช้จ่ายสูง
 10. สรุป  Summarize __นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดินรถยนต์

 

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. อดีต  Past __ต้อนรับแขกมาจากแดนไกล
 2. ปัจจุบัน Present __เจ็บป่วย ล้มเหลว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ดีเด่นการเงิน บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ศึกษาพระธรรม
  – การงาน   Work __หยุดงาน เปลี่ยนอาชีพ
  – การเงิน  Finance __ยุ่งกับญาติ
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากยานพาหนะที่ไม่ค่อยใช้ จอดไว้เฉยๆ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เจ็บป่วย ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด เริ่มใหม่
  – สามีภรรยา  Lover-married __ตึงเครียด
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ได้-ให้ทุนการศึกษา
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ช่าง วิศวะกร ก่อสร้าง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __มีอันตรายรออยู่ จงอยู่ในศีลในธรรมจะรอดพ้นอันตรายไปได้
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ระวังภัยจากน้ำท่วม   สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  พักผ่อนท่องเทียวชายทะเล
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทางสายกลาง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ทำงานแข่งกับเวลา เหตุไม่คาดคิด
 10. สรุป  Summarize __ฟื้นฟูร่างกาย

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon year.

 1. อดีต  Past __ดีเด่นการค้าขาย
 2. ปัจจุบัน Present __ร่ำรวยเงินทอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ขอ บน แก้บน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เจรจาต่อรอง
  – การงาน   Work __ดีเด่นในธุรกิจเพื่อสุขภาพ  น้ำ อาหาร เครื่องดื่ม
  – การเงิน  Finance __ ได้จากงานที่ก้าวหน้า
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เวียนหัว
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ได้งานใหม่ ภาระกิจใหม่
  – สามีภรรยา  Lover-married __สับสนการตัดสินใจ ลังเล
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ยุ่งกับญาติกับงาน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เจ็บป่วย
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __คิดจะเปลี่ยนงาน อาชีพ ปรับปรุงชีวิต
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __โครงการที่ดี ทำแล้วรวย
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __บริวาร
 10. สรุป  Summarize __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพหนะคันใหม่

 

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake year.

 1. อดีต  Past __นัดหมายสำคัญ กำหนดการล่วงหน้า
 2. ปัจจุบัน Present __วิตกกังวล
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สัจธรรม ความจริง
  – การงาน   Work __ทางิอนเตอร์เน็ท มือถือ สื่อสารทันสมัย
  – การเงิน  Finance __อยู่ในระยะพักตัว ไม่มีการเคลื่อนไหว ระยะสั้นๆ
  – โชค ลาภ  Fortune __ยานพาหนะ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คนมีเจ้าของแล้วมาติดพัน
  – สามีภรรยา  Lover-married __มีโชลาภ เฉียดจะได้
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ได้งานใหม่
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทบทวนชีวิตที่ผ่านมาแล้ว เศร้าเสียใจ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __รอคอยใครบางคนกลับมา
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เข้มแข็ง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สดใสร่าเริง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ทำบุญปล่อยปลาสังฆทาน
 10. สรุป  Summarize __สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิ เพื่อให้เกิดปัญญาญาณ

 

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. อดีต  Past __ครอบครัวมีความสุข พร้อมหน้า
 2. ปัจจุบัน Present __พึ่งพาตนเอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ฟื้นฟู รักษา พยานบาล
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปล่อยวาง
  – การงาน   Work __คิดจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
  – การเงิน  Finance __ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เครียด นอนไม่ค่อยหลับ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เป็นโสดดีกว่า ชีวิตไม่วุ่นวาย
  – สามีภรรยา  Lover-married __ซึมเศร้า
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __สับสน อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ดูดวง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พบคนรักคนถูกใจ คุยถูกคอ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สัญญา ทำตามสัญญา
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เศรษฐีนี
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ความไม่แน่ไม่นอน
 10. สรุป  Summarize __มีโครงการช่องทางที่ดี ทำแล้วรวย

 

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. อดีต  Past __ขยายกิจการ
 2. ปัจจุบัน Present __ยังคงตั่งมั่นอยู่ได้ ระวังภัยจากน้ำท่วม
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ใช้เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัย ซื้อใหม่ มือถือ คอมพิวเตอร์
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __รักษา พยาบาล แพทย์ สาธารณสุข
  – การงาน   Work __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  – การเงิน  Finance __ดี
  – โชค ลาภ  Fortune __จากหญิงแกร่ง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คนรวย
  – สามีภรรยา  Lover-married __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คุยขัดคอ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__โลกส่วนตัวสูง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ความรักใคร่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทาง ท่องเที่ยว
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หญิงใหญ่ ชี้นิ้วใช้งาน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __หมอดู
 10. สรุป  Summarize __มีโชคลาภ เฉียดจะได้

 

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล แก้ไขปัญหา ต่อสู้ เหน็ดเหนื่อยเหมื่อยล้า
 2. ปัจจุบัน Present __ค้าขาย ยานพาหนะคันใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ฝึกสมาธิ อดทน รอคอยผลจากการลงทุนลงแรง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ พิจารณาความตาย
  – การงาน   Work __ สัจธรรม
  – การเงิน  Finance __ดี ดีมาก ร่ำรวยมหาศาล
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการทำบุญให้ทาน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ปลด ปล่อย
  – สามีภรรยา  Lover-married __สุขสดชื่นสมหวัง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __อยู่คนเดียว พึ่งพาตนเอง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__รักใคร่นับถือ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __วิตกกังวลในความไม่แน่นอน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เจ็บป่วย
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __รักษาพยาบาล
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __หงุดหงิด ไม่ได้อย่างใจต้องการ
 10. สรุป  Summarize __ซื้อขายแลกเปลี่ยน บ้านที่ดินรถยนต์

 

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. อดีต  Past __ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์
 2. ปัจจุบัน Present __พึ่งพาตนเอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ใช้ซื่้อเครื่องมือสื่อสาร สินค้าทันสมัย
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ให้ทาน
  – การงาน   Work __ยุ่งยาก
  – การเงิน  Finance __อาชีพเสริม
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ธัญญาหารเพื่อสุขภาพ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เก็บไว้ในใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __ร่ำรวย มีโชคมีลาภ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เจรจา ต่อรอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ยอมรับกฏแห่งกรรม
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ราชการ เลื่อนตำแหน่ง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __น้อยใจ ไปคนเดียว ทางสายกลาง
 10. สรุป  Summarize __เศรษฐีนี ร่ำรวยเงินทอง

 

……………………..

11 จอ(สุนัข)

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. อดีต  Past __เก็บเงินสะสมไว้เป็นทุน
 2. ปัจจุบัน Present __หยุด เลิก เจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ต้องการความสงบ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เสี่ยงโชค ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว
  – การงาน   Work __ดีเด่นการเงิน จัดสรร
  – การเงิน  Finance __ความเจ็บป่วย
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการให้ทาน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อึดอัด ขัดข้อง
  – สามีภรรยา  Lover-married __มีโชคลาภ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดี
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำงานหนัก
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางไกลมากขึ้น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปัญหาเก่าวนเวียน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ครอบครัว แต่งงาน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ทบทวนความคิดคำพูดการกระทำที่ผ่านมาแล้ว ปรับตัวใหม่
 10. สรุป  Summarize __งานใหม่

 

……………………..

12 กุน(หมู).

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. อดีต  Past __ดูดวง
 2. ปัจจุบัน Present __ค้นหาสัจธรรม ทางพ้นทุกข์
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __วนเวียนกับปัญหาเก่า บริหารหนี้สิน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหารจัดการหนี้สิน
  – การงาน   Work __แผนกการเงิน บริษัทขนาดใหญ่ มหาชน
  – การเงิน  Finance __ให้ทาน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากหญิงชรา
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ระวังคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาเกี่ยวพัน
  – สามีภรรยา  Lover-married __ทะเลาะ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __หงุดหงิด ไม่เข้าใจ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แสดงความเป็นมิตร
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เจรจาต่อรอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ค้าขาย
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ความมั่นคงในชีวิต
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ในเมืองใหญ่
 10. สรุป  Summarize __งานใหม่

………………………………..

916

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  โทร. 093-240-0151
รับตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จากศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก

Patomtip

หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | สมาชิก
ติดตามทาง Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: