ธรรมะโดยย่อ

009

ธรรมะโดยย่อ
Dharma in brief

         ทุกคนที่เกิดมาแล้วในชาตินี้ ถึงปัจจุบันจะเป็นคนดี-ไม่ดีอย่างไร แต่ในอดีตชาติอันยาวนานนับไม่ได้ ทุกคนต่างก็เคยทำทั้งกรรมทั้งดีและไม่ดี มาแล้ว ปะปนกันมาประมาณว่าอย่างละเท่าๆกัน กรรมดี-ไม่ดีในอดีตทำให้เกิดเวรกรรมเกิดชาติภพภูมิ มำให้ต้องมาเกิดใหม่ในชาตินี้ เพื่อชดใช้ผลแห่งกรรมดี-ไม่ดีนั้นๆ
สรุปง่ายๆว่ากรรมดี-ไม่ดีในอดีตชาติทำให้เกิดชะตากรรมในปัจจุบันชาตินั้นเอง  สุขทุกข์ในปัจจุบันที่เราท่านกำลังได้รับอยู่ในปัจจุบันชาติล้วนเกิดมาจากเหตุในอดีตชาติที่เราท่านทำมาเอง ขอให้ลูกค้าหมอแดงที่ต้องการปลดทุกข์ทั้งหลาย จงรับรองว่าสัจธรรมนี้เป็นจริงก่อนก่อน เป็นขั้นตอนอันดับแรก คือยอมรับกฎแห่งกรรมว่ามีจริงก่อน หมอแดงจึงจะสามารถช่วยชี้ทางหรือแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาของท่านให้เบาบางหรือหมดไปได้

ข้อพิสูจน์ว่ากฏแห่งกรรมมีจริงคือ

 1. ลูกค้ากับหมอแดงไม่เคยรู้จักกัน ไม่รู้ชีวิตจริงของท่านเลย จึงใช้วิธีหมอเดาไม่ได้ ถ้าเดาต้องทายผิดเกือบทั้งหมด ถ้าทายถูกเกือบทั้งหมดแสดงว่าใช้วิชาโหราศาสตร์ ที่บอกดวงชะตาของแต่ละคน ว่าต้องพบเจออะไรอย่างไรในเวลาใด
 2. การที่หมอแดงนำวันเดือนปีเกิดของท่านไปคำนวณแล้วให้คำพยากรณ์ดวงชะตา แล้วตรงกับชีวิตจริงของท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ แสดงว่าท่านกำลังดำเนินชีวิตตามหมายกำหนดการณ์ของตารางดวงชะตา ที่กำหนดมาแล้ว ตั้งแต่ในวันเกิด ว่าท่านจะต้องพบเจอเรื่องอะไรบ้าง ในวันเดือนปีใดบ้าง

เมื่อทุกท่านยอมรับว่า กฎแห่งกรรมมีจริงแล้ว ทุกท่านก็สมควรระมัดระวังกายวาจาใจของท่าน ไม่ให้ไปสร้างกรรมชั่วร้ายใดๆเพิ่มขึ้นมาอีก เพราะจะทำให้ท่านต้องมาเกิดใหม่ชดใช้กรรมนั้นในชาตินี้และหน้าอีกอย่างแน่นอน แม้นจะถูกใครล่วงเกินสิทธิส่วนบุคคลอย่างไรก็ไม่ควรกล่าวคำอาฆาตมาดร้ายจองเวร เพราะจะเป็นเหตุให้เราต้องไปเกิดใหม่เพื่อทำร้ายเขาคืนบ้าง(คือเป็นคนชั่วบ้างนั้นเอง-กลับขั้วกัน)

พระพุทธเจ้าท่าานเห็นเหตุนี้แล้วจึงสอนให้ทุกคนทำแต่ความดี สำรวมระวังตนเองละเว้นความชั่วทางกายวาจาใจทุกชนิด พิจารณาความวุ่นวายและเป็นไปธรรมดาของโลกตามข้อความข้างบน แล้วปลงว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์อย่างแน่แท้ สุขเพราะบุญที่เราทำมาและไม่สุขตลอดไป ทุกข์ก็เพราะบาปที่เราทำมาและจะไม่ทุกข์ตลอดไป ปลงว่าร่างกายของเรามีเกิดแก่เจ็บตายไปในที่สุด จึงควรทำจิตให้แจ่มใส ไม่ให้ฟุ้งซ่านไปกับกิเลสกามมารทั้งหลาย ที่คอยทำให้ใจไปยึดติดกับวัตถุธาตุทั้งปวง

ทางพ้นจากทุกข์ทั้งหลายนั้นมีอยู่ แต่ขอแนะนำโดยย่อ เพราะให้เหมาะสำหรับคนกำลังมีทุกข์หนักแสนสาหัส ต้องการยาแรงที่แก้ทุกข์ได้ทันทีภายในหนึ่งวัน ขอให้พิจารณาธรรมะสั้นๆดังนี้

 1. ทุกข์ก็เหมือนไฟไหม้บ้าน วิธีดับทุกข์มีหลายรูปแบบวิธีการ แต่เกือบทั้งหมดเป็นวิธีดับชั่วคราว หรือทำให้ทุกข์นั้นกำเริบขึ้นมาอีกในภายหลัง
 2. พระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นวิธีที่ทำให้พ้นทุกข์แบบถาวร ไม่กลับไปทุกข์อย่างนั้นอีก
 3. โดยสอนแสดงความจริงว่า ทุกข์คืออะไร ทุกข์เกิดจากเหตุใดได้บ้าง  วิธีดับทุกข์ต้องดับที่เหตุ เมื่อดับเหตุของการเกิดทุกข์หมดสิ้นแล้วจะเป็นอย่างไร
 4. พระธรรมทั้งหมดมีมากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ แต่เมื่อย่อให้จำง่าย ก็เหลือเพียง “จงทำแต่ความดี ละเว้นความชั่วทุกชนิด ทำจิตใจและแจ่มใจ” เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขสงบในชาติปัจจุบันและเกิดปัญญาทะลุแจ้งในมรรคผลพระนิพพาน
 5. แนวทางปฏิบัติธรรม เพื่อให้ถึงความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง (ไม่กลับมาเกิดใหม่อีกแล้ว) ให้เริ่มจากการทำให้กายวาจาใจบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายทั้งปวง เริ่มจาก (1) การให้ทาน    (2) รักษาศีล 5-8  (3) บำเพ็ญความเพียรพยายามในการฝึกสมาธิและวิปัสสนากรรมฐาน 40   (4) เพื่อให้เกิดภูมิปัญญาญาณ สามารถใช้ญาณหยั่งรู้ได้และเข้าถึงธรรมได้ง่ายและลึกซึ้ง ทะลุแจ้งและถึงพระนิพพานได้ในที่สุด

 

………………………………..

920

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  โทร. 093-240-0151
รับตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จากศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก

Patomtip

หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | สมาชิก
ติดตามทาง Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

โฆษณา

คืนความสุขให้ประเทศไทย เวอร์ชั่นที่ 5 รวมศิลปินดารานักร้อง ใหม่ล่าสุด HD

sf35

เพลง คืนความสุขให้ประเทศไทย
คำร้อง โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย v 2

……………………………

คืนความสุขให้ประเทศไทย เวอร์ชั่นที่ 5 รวมศิลปินดารานักร้อง ใหม่ล่าสุด HD

 

………………………………..

919

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  โทร. 093-240-0151
รับตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จากศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก

Patomtip

หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | สมาชิก
ติดตามทาง Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

วีดีโอ

การแบ่งมรดกที่ดินให้เกิดความยุติธรรม และไม่มีปัญหาในภายหลัง

dg57

การแบ่งมรดกที่ดิน ให้เกิดความยุติธรรม และไม่มีปัญหาในภายหลัง
Land inheritance.  How to divide the inheritance of justiceAnd no problems later

         ในบรรดาปัญหาข้อพิพาทที่ทำให้เกิดการทะเลาะแตกแยก ขาดความสามัคคี ในระดับครอบครัว ปัญหาการแบ่งมรดกที่ดิน เป็นปัญหาที่พบได้มากที่สุด เกิดขึ้นกับแทบจะทุกครอบครัว ส่วนใหญ่จะนำสู่การฟ้องร้องต่อศาล เพื่อให้ช่วยตัดสินคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้เรียกร้องขอความเป็นธรรม

สำนวนฟ้องมักจะเหมือนกันคือ พี่น้องพ่อแม่เดียวกันฟ้องร้องกันเอง ถ้าไปค้นดูสถิติและต้นเหตุ จะพบว่ามีสาเหตุมาจาก

 1. การที่พ่อแม่ไม่รู้ไม่เข้าใจวิธีการแบ่งมรดกที่ดีที่ถูกต้องที่สุด
 2. ขาดความยุติธรรม เพราะมีความรักลูกไม่เท่ากัน ลูกที่ทำไม่ถูกใจพ่อแม่ จะถูกกีดกันไว้ไม่ให้รับมรดกหรือให้เพียงน้อยนิด
 3. ปัญหาที่นำไปสู่การฟ้องร้องถึงโรงถึงศาล จะเริ่มต้นจากการที่พ่อแม่เรียกลูกคนใดคนหนึ่งที่ตนเองคิดว่าไว้ใจที่สุด มาปรึกษามอบอำนาจให้เป็นผู้จัดการมรดก ส่วนใหญ่มอบให้พี่คนโตที่สุด หรือลูกที่กำลังดูแลดูพ่อแม่ในขณะนั้น ดูแลบริหารจัดการผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ดินมรดกแทนพ่อแม่ชั่วคราว (แต่ความเป็นจริงมักจะยึดครองแบบตลอดไป)
 4. พ่อแม่ที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมที่ชัดเจน พูดต่อหน้าพยานหลายคนแต่นานไปพยานทยอยตายตามไปหรือทำเป็นลืมไม่รู้ไม่เห็น เขียนไว้ชัดเจนแต่ลูกคนใดคนหนึ่งเก็บรักษาไว้เป็นความลับ กระทั้งลูกคนอื่นก็ไม่ทราบว่ามรดกเขียนไว้ว่าอย่างไร ในระวังพ่อแม่เริ่มหลงๆลืมๆ คนเก็บรักษาโฉนดจึงใช้โอกาสนี้แสวงหาผลประโยชน์ไปเรื่อยๆ พยานสำคัญไม่กล้าตักเตือน
 5. เมื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่แบ่งแยกที่ดินออกเป็นสัดส่วนโดยเด็ดขาด หรือบอกว่าแบ่งให้แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ออกใบโฉนดให้แก่ลูกๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถ่วงเวลาไปเรื่อยๆด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง (ซึ่งทุกเหตุผลล้วนนำไปสู่การฟ้องร้องกันในหลัง หลังจากพ่อแม่ตายนั้นเอง)
 6. เมื่อลูกๆคนอื่นที่ไม่ได้ถือครองโฉนดที่ถูกค้องตามกฏหมาย จึงไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินส่วนที่ตนควรจะได้  สรุปว่าไม่ได้เป็นเจ้าของโดยแท้จริง เท่ากับไม่ได้รับมรดกจากพ่อแม่นั้นเอง หลังพ่อแม่ตายไปหมด มรดกที่ไม่ชัดเจนล้วนกลายเป็นที่มาของการฟ้องร้อง ถ้าไม่ได้ความยุติธรรมอีก ก็กลายเป็นมรดกเลือด
 7. ลูกๆทุกคนมีความจำเป็นต้องใช้ประโชน์ในมรดกที่ดินเหมือนกัน คนที่ถือครองโฉนดที่ดินมรดกอยู่แล้วมักจะกีดกันเอาโฉนดไว้ใช้ประโยชน์แต่เพียงคนเดียว ปากก็จะพูดว่าจะแบ่งให้พี่น้องแน่นอน แต่ขอให้รอหน่อย ข้อสังเกตุคือจะไม่บอกวันที่นัดแบ่งมรดก อ้างความไม่พร้อมต่างๆนาๆ แต่ความเป็นจริงถูกความโลภครอบงำ ตั้งใจว่าจะไม่แบ่งให้ใคร คิดว่าคิดในใจคงไม่มีใครได้ยิน (คิดผิด-เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พ่อแม่ที่ตายไปแล้วรับรู้ได้ เทวดาทั้งหลายก็รู้ ผู้มีญาณหยั่งรู้ก็รู้ บัญฑิตพิจารณาแล้วก็รู้ หมอดูก็รู้ได้ ว่าใครคิดอะไร มีเจตนาจริงเป็นอย่างไร) ปล่อยให้พี่น้องรอแล้วรออีก พอใครทักทวงถาม ก็อ้างประโยคสุดยอดนิยมว่า “ยังไม่แบ่งให้ใคร เกรงว่าพี่น้องคนนั้นคนนี้จะนำมรดกไปขายสมบัติของพ่อแม่กิน”  สรุปว่าพี่น้องคนอื่นก็ทำประโยชน์ไม่ได้สักที เสียโอกาสพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ตนเองให้ดีขึ้น หมายความว่าชีวิตจะเสมอตัวหรือยากจนลงเรื่อยๆ เพราะไม่ได้รับมรดกสักที จึงไม่มีเงินทุนก้อนใหญ่สำหรับพัฒนาอาชีพ (ถ้าได้รับมรดกไปแล้ว ทุกคนก็สามารถนำโฉนดไปขอกู้เงินธนาคารได้ ได้ทุนมาพัฒนาอาชีพ)
 8. เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ พี่น้องคนอื่นๆอดทนรอคอยการแบ่งมรดกไปเรื่อยๆ กระทั้งมีลูกมีหลานครอบครัวขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ ธรรมดาของเด็กที่กำลังเรียน  ก็ต้องใช้เงินทุนในเรียน เงินทุนสร้างบ้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรเป็นของตัวเอง ต้องการเงินทุนก้อนใหญ่สำหรับการเปิดกิจการค้าขายตนเองหรือให้ลูกหลาน ค้าขายเพื่อแสวงหากำไรร่ำรวยมีฐานะมั่นคง พอมาติดปัญหาพี่น้องผู้จัดการมรดกฮุบมรดกเอาไว้นานเกินเหตุ ไม่ยอมแบ่งสักที พี่น้องที่ยากจนเห็นว่าไม่ยุติธรรม ทนไม่ไหวก็ขอร้องผู้จัดการมรดกให้รีบแบ่งมรดก ถ้าไม่แบ่งให้โดยดีก็ต้องฟ้องร้องศาลให้ช่วยตัดสิน ส่วนใหญ่จะรอให้พ่อแม่ตายไปแล้วจึงฟ้อง ด้วยเกรงใจพ่อแม่
 9. ฝ่ายผู้ฮุบมรดกไว้เมื่อถูกพี่น้องขอร้องให้แบ่งมรดก ก็แบ่งให้ไม่ได้ เหตุเพราะตัวเองแอบนำโฉนดที่ดินนั้นไปใช้ประโยชน์ค้างคาอยู่ คือนำไปจำนองจำนำไว้กับธนาคารหรือเอกชน จึงแบ่งให้ในทันทีไม่ได้ ต้องรอการส่งต้นดอกให้ครบจึงไถ่ถอนออกมาได้  เพราะกำลังหมุนเงินไปใช้สร้างความร่ำรวยให้ตนเองอยู่ ยอมให้พี่น้องต่อว่า กล่าวหาว่าเบียดบังเอาผลประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว รู้แน่ชัดว่าว่าตัวเองผิดแต่ก็ไม่ยอมแก้ไข และมักทำเป็นโกรธโต้ตอบกล่าวอ้างว่าตนเองมีบุญคุญต่อญาติพี่น้องคนอื่นๆ เคยให้ความช่วยเหลือพี่ๆน้องๆเป็นปกติ (สัจจะธรรมความเป็นจริงคือ ถ้าแบ่งมรดกให้แก่พี่น้องตั้งแต่แรก พี่น้องทุกคนก็คงมีฐานะเท่่าเทียมกัน หรือมีฐานะร่ำรวยได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ฮุบมรดกเลย) ทำไม่ต้องฟ้องร้องกันด้วย ขอร้องดีๆไม่ได้หรือ แต่ข้อสรุปก็เหมือนเดิมคือก็ไม่มีกำหนดวันเวลาที่จะแบ่งบันสักที ดึงเวลาไปเรื่อยๆ เมื่อชัดเจนว่าจะฮุบไว้ใช้ประโยชน์คนเดียวนั้นแหละ เรื่องจึงมาจบที่ศาลสถิตย์ยุติธรรมในที่สุด
 10. แน่นอนว่าพอถึงโรงถึงศาล ศาลก็ต้องพิพากษาให้แบ่งตามพินัยกรรมระบุไว้ หรือแบ่งให้เท่ากันตามปกติของกฏหมาย ตามความยุติธรรมที่ลูกๆทุกคนจะมีสิทธิในมรดกและได้เท่ากันถ้าพ่อแม่ไม่ได้ทำพินัยกรรมใดๆเอาไว้
 11. (สำคัญ) ไม่ว่าอย่างไร เมื่อนำค่าจ้างทนายความของทั้งสองฝ่ายมารวมกัน บวกค่าเสียเวลาขึ้นโรงขึ้นศาล บวกมูลค่าความเสียหายใดๆที่ตีราคาออกมาเป็นเงินได้ รวมสุทธิแล้วจะเท่ากับมูลค่าของมรดกที่ดินนั้นๆ หรือมากกว่า ถ้าสู้เพื่อศักดิ์ศรี ถ้าคดีความสู้กันไปถึง 3 ศาล จากศาลชั้นต้น ไปถึงศาลอุทธรณ์ ไปสิ้นสุดที่ศาลฎีกา อาจทำให้ทั้งสองฝ่ายหมดเนื้อหมดตัวได้
 12. ข้อสังเกตุ จะพบว่าคนไทยเดี๋ยวนี้ จิตใจแปรเปลี่ยนตกต่ำไปมากขึ้นเรื่อยๆ ขาดความละอายใจต่อบาป เบียดบังผลประโยชน์ของพี่น้องท้องเดียวกันได้โดยไม่รู้สึกว่าตนเองกำลังทำผิดกฏหมายและศีลธรรม ผิดจากธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ที่พร้อมจะปกป้องและรักพี่น้องของตนเองเป็นอย่างยิ่ง นี้เป็นความเสื่อมที่เกิดจากความผิดพลาดล้มเหลวของพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ระบบการศึกษาของไทย ที่ไม่สามารถสั่งสอนให้ลูกหรือลูกศิษย์ของตนมี “หิริโอตัปปะ” ความละอายต่อบาป กลับไปสอนให้ลูกและลูกศิษย์เก่งการเรียนโดยไม่สอนคุณธรรมแนบไปด้วย คนไทยรุ่นนี้ก็เลยตั้งเป้าหมายว่าจะหาเงินมาอวดกัน อวดความรวย โดยไม่สนว่าจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือรู้สึกอย่างไร สุดท้ายเด็กไทยหรือคนไทยในปัจจุบันหรืออนาคต ที่พ่อแม่ปล่อยให้โตมาโดยไม่สั่งสอนให้เป็นคนดี ก็จะกลายเป็นคนที่มีจิตใจที่ต่ำกว่าสัตว์เดียรฉาน เรื่องนี้ขอเก็บไปพูดขยายความหรือหาทางแก้ไขในโอกาสต่อไป

 

ถ้าถามว่าพ่อแม่หรือผู้จัการมรดกจะบริหารจัดการมรดกที่ดินอย่างไร จึงจะดีที่สุด ยุติธรรมต่อลูกๆพี่น้องทุกคน เพื่อมิให้มีปัญหาทะเลาะแตกแยกในครอบครัว หรือนำพาตนเองไปสู่ความอยุติธรรม ผมขอเสนอแนวทางการแบ่งมรดกที่ดีและยุติธรรมที่สุดไว้อย่างย่อๆง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้ตำรากฏหมายใดๆ แต่นำหลักการที่นำไปใช้เขียนเป็นกฏหมาย มาพูดแทน เพื่อมิให้สับสน และเข้าใจได้ง่าย

 1. เมื่อพ่อแม่คิดจะแบ่งมรดก ขอให้ตั้งค่ามาตรฐานว่า ลูกๆทุกคนพ่อแม่นั้นทำให้เกิดมาแล้วต้องรับผิดชอบที่ทำให้ลูกเกิดมา ไม่ว่าจะรักจะชังลูกไม่เท่ากัน แต่พ่อแม่สมควรแบ่งมรดกให้ลูกๆทุกคนได้ส่วนแบ่งโดยเท่าเทียมกัน ไม่ควรแบ่งตามอารมณ์-เลือกที่รักมักที่ชัง ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้เกิดบัญหาพี่น้องและครอบครัวแตกแยกในภายหลัง
 2. แม้นรู้ว่าลูกคนใดจะนำมรดกไปขายเพื่อเหตุใดก็แล้วแต่ พ่อแม่ก็ควรยกให้ด้วยเป็นการแสดงความเมตตากรุณามุทิตาและวางอุเบกขาให้ได้ เพราะนี้คือหน้าที่สุดท้ายของพ่อแม่ทีพึ่งมีแก่ลูกทุกคน ถ้าลูกคนไหนร้ายกาจจงโทษตัวเองว่าอบรมสั่งสอนเขาน้อยเกินไป (เรื่องจริงคือไม่มีเวลาสอนให้ลูกเป็นคนดีเลย) ถ้าลูกคนไหนขายมรดกกินหรือแลกเป็นเงินทุนค้าขายก็ชอบแล้วที่เขาใช้สิทธิของเขา ถ้าหวงทรัพย์สินกำไว้ในมือกระทั้งตาย พ่อแม่จะมีความผิดอย่างหนึ่งคือเท่ากับสอนให้ลูกไม่ปล่อยวางในทรัพย์สินทั้งปวง ลูกๆเห็นตัวอย่างก็ทำตามพ่อแม่ ปัญหาก็ตกทอดไปสู่รุ่นต่อไป กลายเป็นมรดกของเหล่าคนบาปกิเลสหนา แม้นจะทำบุญเอาหน้าแสดงแก่สังคมว่าเป็นคนดีอย่างไร ถ้าใครตายไปทั้งมือยังกำโฉนดไว้ ก็ชัดเจนว่าไม่ได้ปลงในทรัพย์สินทั้งปวงก่อนตาย คติหลังความตายคือห่วงหวงสิ่งใดก็ต้องย้อนกลับมาเกิดใหม่เพื่อสิ่งนั้น ต้องกลับมาเกิดในโลกที่วุ่นวายนี้อีกอย่างแน่นอน มาเกิดต่อท้ายลูกหลาน ถ้าลูกหลานไม่ยกมรดกให้ ก็อย่าว่ากัน เพราะท่านก็ไม่ได้ยกให้ลูกหลานไว้ก่อนตายเหมือนกัน
 3. ถ้าจำเป็นจะต้องแบ่งมรดกที่ดินให้ลูกแต่ละคนไม่เท่ากัน จะเพราะเหตุใดก็ตาม ต้องอธิบายให้ชัดเจน ให้ลูกทุกคนเข้าใจและยอมรับความจริงนั้นได้อย่างเป็นเอกฉันท์ ทุกคนยอมรับว่ายุติธรรมแล้ว
 4. พ่อแม่ที่อายุมากเกิน 60-70 ปีไปแล้ว ควรจะปลดปล่อยภาระทั้งปวงตามแบบชาวพุทธ ที่พระท่านสอนไว้ว่าเราทุกคนไม่ควรยึดติดกับทรัพย์สินทั้งปวง พ่อแม่จึงควรตัดใจแบ่งมรดกให้ลูกๆไปโดยเด็ดขาด ควรแบ่งเป็นส่วนโดยเท่ากัน แล้วมอบโฉนดที่ดินให้ลูกๆทุกคนเก็บรักษาของใครของมันในทันที ถ้าพ่อแม่กลัวว่าลูกทุกคนจะทิ้ง ไม่เลี้ยงดูยามชราภาพไปแล้ว ก็เก็บมรดกไว้ส่วนหนึ่ง สำหรับเก็บไว้ให้แก่ใครก็ได้ที่อาสาจะเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ได้รับความสงบสุขอย่างแท้จริงๆ
 5. อย่าแบ่งมรดกแบบไม่ชัดเจน ยากจะตีความ
 6. การที่พ่อแม่เขียนมรดกว่าหลังจากข้าพเจ้าตายไปแล้ว…ให้แบ่งมรดกอย่างนั้นอย่างนี้ ถือว่าเป็นเพียงสัญญาว่าจะให้ แต่ยังไม่ได้ให้ ถ้าพ่อแม่แก่มากแล้ว เลอะเลือนแล้ว แต่ยังไม่ตาย  ลูกหลานคนไหนก็ทำประโยชน์ใดๆไม่ได้ นอกจากผู้ใดผู้หนึ่งเก็บโฉนดไว้ อาจหาวิธีทำให้ท่านมอบอำนาจให้เขา เป็นผู้จัดการมรดกแต่เพียงผู้เดียว ไม่นานผู้นั้นก็จะเกิดความโลภเข้าสิงใจ เอาโฉนดนั้นไปใช้ประโยชน์เพียงคนเดียวในที่สุด แล้วลูกหลานที่ท่านรักก็จะแตกความสามัคคี อาจกลายเป็นมรดกเลือด ฆ่าล้างผลาญกันเอง เพราะขาดความรู้ความรอบคอบ ที่เรียกว่ารู้ไม่เท่าถึงการณ์ของพ่อแม่ จะเรียกว่าเรียนมาน้อยก็ได้ จึงไม่รู้วิธีบริหารจัดการที่ดีที่สุด

บทความนี้เขียนมาให้ลูกค้าที่มักจะตั้งคำถามเหล่านี้บ่อยๆ ว่าทำไม่พี่น้องของตนจึงเปลี่ยนไป ฮุบมรดกไว้กินคนเดียว คำตอบคือ อันที่จริงเขาเป็นคนมากไปด้วยกิเลสคือความโลภกำลังเข้าครอบงำ กิเลสตัญหาอุปาทานก็ติดตัวมาด้วยกันทุกคน ไม่มียกเว้นใครเลย มันจะแสดงตัวเมื่อมีโอกาสเท่านั้น แต่สำหรับบัญฑิตทั้งหลายเป็นผู้มากไปด้วยมีสติปัญญา พิจารณาแล้วก็เห็นกฏแห่งกรรมว่าการก่อเวรย่อมได้รับผลอันนั้นกลับคืนอย่างแน่นอนในที่สุด จึงไม่กล้าทำความชั่วเลย เพราะเห็นว่าเป็นการทำการค้าที่ขาดทุนมากเกินไป กฏแห่งกรรมคือใครขโมยเงินคนอื่นไปได้ 1 บาท ชาตินี้ชาติหน้าต้องถูกขโมยไปบ้างครั้งละ 500 บาทจำนวน 500 ครั้ง แล้วอย่างนี้บัญฑิตทั้งหลายจะกล้าทำความชั่วหรือไม่

ขอให้ลูกหลานบริวารลูกค้าญาติสนิทมิตรสหาย จงพิจารณาตนให้พ้นภัยจากกิเลสตัญหาอุปทานคือรักโลภโกรธหลงเหล่านี้เถอะ จงหยึดหลักในศีล 5-8 และกรรมบท 10 ไว้เป็นเครื่องช่วยการตัดสินใจทุกเรื่อง คอยระวังกายวาจาใจไม่ให้ฟุ้งซ่าน ให้พ้นจากไฟแห่งกิเลสกามทั้งหลาย แม้นพลาดพลั้งทำไปบ้างแล้ว  ก็ให้เร่งรีบดับไฟคือกิเลสนั้นด้วยสติปัญญาโดยเร็ว อย่าให้ไฟคือกิเลสลุกลามสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นที่เรารักและตนเองได้ในภายหลัง ด้วยผลของกฏแห่งกรรม

……………………………………….

QR code บทความนี้
การแบ่งมรดกที่ดิน ให้เกิดความยุติธรรม และไม่มีปัญหาในภายหลัง
Land inheritance.  How to divide the inheritance of justiceAnd no problems later
918
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2014/09/21/918
(https://wp.me/s1TD9H-918)

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

บริการดูดวงทางโทรศัพท์ : พยากรณ์จากวิชา : วันเดือนปีเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (หรือคำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ เลขบัญชี 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  โทร.จองคิวดูดวงเบอร์ โทร. 081-533-3529 ในเวลา 09.00 น.-21.00 น.

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ลงทะเบียนที่คอลัมภ์ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้วกดปุ่ม “ติดตาม Follow”  / สำหรับบุคคลทั่วไป กรอกอีเมล์ของท่านลงไปในช่องว่าง แล้วกด “ตกลง OK”

ให้กำลังใจผู้เขียน :  ให้คะแนน 1-5 ดาว และกดแชร์บทความนี้

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

__________________

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมปี 2557 ระดับน้ำในแม่น้ำยม อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

Sri 008

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมปี 2557 ระดับน้ำในแม่น้ำยม อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
Following floods in 2014.   The water level in the Yom River Si Samrong Sukhothai.

วันที่ 7 กันยายน 2557

__ระดับน้ำในแม่น้ำยมลดลงไปมากแล้ว สามารถใช้รถจักยานยนต์ข้ามแม่น้ำยมได้ตามปกติแล้ว แต่ยังไม่อนุญาติให้รถยนต์ทุกชนิดผ่าน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน เพราะสะพานนี้เก่าแก่มากใช้มานานแล้ว   ช่วงเวลาที่หายไป 2 วันไม่รายงานระดีบน้ำเพราะน้ำทรงอยู่ระดับเท่าเดิม และไม่ต้องการให้ผู้อ่านติดตามสถานการณ์มีความวิตกกังวลตึงเครียดมากเกินไป

__การเตือนภัยของหมอแดง ก็เตือนเพียงไม่ให้ลูกค้าประมาท ต้องการให้คิดหาทางแก้ไขปัญหาล่วงหน้า ไม่ได้ต้องการให้ตกใจเสียขวัญ เช่นเดียวกับงานการดูดวงให้คำพยากรณ์ ถ้าหมอแดงทายว่าท่านมีเกณฑ์จะพบกับเคราะห์กรรมเก่า อุบัติเหตุ หรือถึงเป็นถึงตายได้  ลูกค้าก็จะได้รับวิธีแก้ไข แถมไปให้ในทันที  ลูกค้าเก่าที่เคยทดลองมาแล้ว จะพบว่าใช้แล้วได้ผลดี เพียงทำให้สมบูรณ์ตามที่แนะนำก็จะพ้นภัยอันตรายไปได้  นี่เป็นไฮไลย์-จุดเด่นของบริการดูดวงโดยหมอแดง ถ้าดูดวงแม่นอย่างเดียวแต่ช่วยอะไรลูกค้าไม่ได้เลย ผมคงไม่ทำอาชีพหมอดู

วันที่ 4 กันยายน 2557

__เวลา 10.45 น.  ระดับน้ำสูง  11.02 เมตร  น้ำท่วมคอสะพานฝั่งตำบลบ้านนา การเดินทางไม่สะดวก รถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ที่มีท่อสูงยังขับผ่านไปมาได้ ส่วนฝั่งตลาดสดศรีสำโรงยังไม่มีน้ำท่วม มีแต่น้ำซึมผ่านชั้นดินเข้ามาท่วมขังในบ้านที่ดินที่อยู่แนวริมตลิง ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำ

__ เวลา 16.50 น. ระดับน้ำสูง 11.16 เมตร  น้ำท่วมคอสะพานฝั่งตำบลบ้านนา การเดินทางไม่สะดวก รถมอเตอร์ไซค์ผ่านไม่ได้ต้องใช้บริการขนส่งของรถอีแต๊กข้ามช่วงที่น้ำท่วมถนน  รถยนต์เก๋งส่วนบุคคลผ่านไม่ได้ นอกจากรถยนต์ที่ปรับระดับท้องรถสูงกว่าปกติจึงจะผ่านไปได้ ส่วนฝั่งตลาดสดศรีสำโรงยังไม่มีน้ำท่วม มีแต่น้ำซึมผ่านชั้นดินเข้ามาท่วมขังในบ้านที่ดินที่อยู่แนวริมตลิง ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำ

__เมื่อเวลา 20.45 น. ระดับน้ำสูง 11.28 เมตร เหลืออีก 4  เซนติเมตรก็จะถึงสถิติสูงสุดในปี 2554 (11.32 เมคร)  ขอให้ผู้เคยประสพภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 คิดหาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใหญ่อีกครั้งในปีนี้ วิธีที่ถูกต้องคืออย่าสร้างแนวเก็บกักกันน้ำ แต่ให้ขุดลอกคลองระบายน้ำไว้ล่วงหน้า ให้ไหลผ่านพื้นที่ของท่านลงไปทางใต้เรื่อยๆ ลงทะเลได้โดยสะดวก ธรรมชาติของน้ำท่วมจะมีประโยชน์หลายอย่าง น้ำจะพัดพาโรคภัยไข้เจ็บสิ่งที่ไม่ดีอันตรายทั้งหลายไหลไปทิ้งลงทะเล  ถ้าปล่อยให้น้ำไหลไปตามธรรมชาติจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าการกักน้ำไว้ ความเสียหายโดยรวมก็มีน้อยกว่าการสร้างแนวกักกันน้ำไว้

วันที่ 5 กันยายน 2557

__เวลา 00.30 น.  ระดับน้ำสูง 11.37 เมตร สูงกว่าสถิติน้ำท่วมสูงสุด 11.34 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ปี 2554  สูงกว่า 3 เซนติเมตร ถือว่าเป็นสัญญานบอกถึงอันตราย มีโอกาสจะเกิดภัยพิบัติแบบเดียวกับปี 2554 ได้  ขอให้ทุกท่านที่อยู่ใต้จังหวัดสุโขทัยเตรียมความพร้อมไว้ในทุกด้าน เริ่มจากการช่วยเหลือตนเองโดยการเตรียมแผน เช่น เก็บของหนีน้ำ การอพยพของครอบครัวและชุมชนไว้ล่วงหน้า ว่าทุกคนต้องมีอะไรติดตัวไปด้วย สถานะการณ์ระดับไหนแก้ไขอย่างไร อย่ารอให้น้ำไปถึงท่าน เพราะถึงตอนนั้นจุดที่น้ำท่วมลึกมากอาจถูกตัดน้ำตัดไฟฟ้าตัดโทรศัพท์ไปแล้ว ช่วงนี้น้ำยังไหลลงมาจากภาคเหนือเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง คล้ายกับสถานะการณ์ในปี 2557 ครับ

เวลา 19.30 น.ระดับน้ำสูง 11.53 เมตร (สูงกว่าก่าระดับน้ำสูงสุดในปี 2554 ประมาณ 10 เซนติเมตร)

This slideshow requires JavaScript.

รูปภาพ

ดูดวงรายปี ในเดือนกันยายน 2557 พยากรณ์จากปีเกิด (12 นักษัตร)

12 นักษัตร

ดูดวงรายปี ในเดือนกันยายน 2557 พยากรณ์จากปีเกิด (12 นักษัตร)

Yearly horoscope in September 2014.  Predict from birth year. (12 constellation)

………………………………

*สำคัญมาก โปรดทราบ

 1. ตามปฏิทินไทย-ดาราศาสตร์ไทย-โหราศาสตร์ไทย  ปีนักษัตรจะเปลี่ยนเมื่อถึงขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี ถือเป็นการขึ้นปีใหม่ของทุกปี
 2. ตามปฏิทินสากล-ราชการไทยปัจจุบัน หมอแดงสังเกตุว่าปฏิทินของเกือบทุกธนาคารและธุรกิจทั่วไป แจ้งการเปลี่ยนปีนปีกษัตรคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ขอกราบเรียนท่านผู้บริหารธนาคารทุกธนาคารและทุกธุรกิจ โปรดสั่งให้โรงพิมพ์  เปลี่ยนปีนักษัตรเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปีเท่านั้น (ไม่ใช่วันที่ 1 มกราคมของทุกปี)  ขอให้ผู้อ่านช่วยกันทักท้วงด้วยครับ

………………………………

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. อดีต  Past __ดีเด่นด้านการเงิน เศรษฐี ร่ำรวยเงินทอง
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เก้บสะสมเงิน กองทุน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __รับ-ให้ทุนการศึกษา
  – การงาน   Work __เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางไกล ต่อสู้ แก้ไขปัญหา
  – การเงิน  Finance __พลิกผันไปในทางที่ดีขึ้น
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เลือกคนที่เหมาะสมกับตัวเอง
  – สามีภรรยา  Lover-married __เหมือนอยู่คนเดียว พึ่งพาตนเอง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดีเด่นการเงิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไปคนเดียว
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __มีอันตรายรออยู่ จงอยู่ในศีลธรรมแล้วจะรอด
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พรหมวิหาร 4
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __โชคลาภ
 10. สรุป  Summarize __ ต้อนรับแขก เดินทางมาจากแดนไกล

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. อดีต  Past __มีอันตรายรออยู่ จงอยู่ในศีลธรรม จึงจะรอดพ้นไปได้
 2. ปัจจุบัน Present __มีเคราะห์
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปล่อยปลาสังฆทาน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ดอกผล กำไร
  – การงาน   Work __สับสน ไม่มั่นใจในการตัดสินใจ
  – การเงิน  Finance __รอคอยด้วยความมั่นใจ
  – โชค ลาภ  Fortune __เฉียดได้รับโชค
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ยังชอบและเคยชินที่จะอยู่คนเดียว
  – สามีภรรยา  Lover-married __อารมณ์ไม่แน่นอน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดีเด่นการเงิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พักงานระยะสั้นๆ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ทะเล น้ำท่วม กินยาสมุนไพร
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พึ่งพาตนเองเป็นหลัก
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __งานใหม่ ลูกค้าเพิ่ม ภาระกิจใหม่
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __สิ้นสุดชีวิตรูปแบบเก่า เริ่มรูปแบบใหม่
 10. สรุป  Summarize __เดินทางท่องเที่ยว ให้ทานแก่คนที่ด้อยโอกาส

 

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. อดีต  Past __ลังเลการตัดสินใจ
 2. ปัจจุบัน Present __ทบทวนความคิดคำพูดการกระทำของตนเอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __คัดเลือสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เลือกอาชีพที่เหมาะกับตนเอง
  – การงาน   Work __จากสิ่งตนเองรักชอบอยากทำ
  – การเงิน  Finance __ปล่อยปลาสังฆทาน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากวันที่มีอารมณ์นิ่ง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__วนเวียน ไปๆมาๆ
  – สามีภรรยา  Lover-married __โครงการมากมาย ทพแล้วรวย แต่ยังไม่ได้ทำ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เงียบเหงา อยู่คนเดียว
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__นอนไม่ค่อยหลับ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ดีเด่นการค้าขาย
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เลือกอาชีพหรือช่องทางที่มั่นคงหยั่งยาวนาน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทำงานหนัก
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ค่าใช้จ่ายสูง
 10. สรุป  Summarize __นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดินรถยนต์

 

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. อดีต  Past __ต้อนรับแขกมาจากแดนไกล
 2. ปัจจุบัน Present __เจ็บป่วย ล้มเหลว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ดีเด่นการเงิน บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ศึกษาพระธรรม
  – การงาน   Work __หยุดงาน เปลี่ยนอาชีพ
  – การเงิน  Finance __ยุ่งกับญาติ
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากยานพาหนะที่ไม่ค่อยใช้ จอดไว้เฉยๆ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เจ็บป่วย ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด เริ่มใหม่
  – สามีภรรยา  Lover-married __ตึงเครียด
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ได้-ให้ทุนการศึกษา
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ช่าง วิศวะกร ก่อสร้าง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __มีอันตรายรออยู่ จงอยู่ในศีลในธรรมจะรอดพ้นอันตรายไปได้
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ระวังภัยจากน้ำท่วม   สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  พักผ่อนท่องเทียวชายทะเล
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทางสายกลาง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ทำงานแข่งกับเวลา เหตุไม่คาดคิด
 10. สรุป  Summarize __ฟื้นฟูร่างกาย

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon year.

 1. อดีต  Past __ดีเด่นการค้าขาย
 2. ปัจจุบัน Present __ร่ำรวยเงินทอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ขอ บน แก้บน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เจรจาต่อรอง
  – การงาน   Work __ดีเด่นในธุรกิจเพื่อสุขภาพ  น้ำ อาหาร เครื่องดื่ม
  – การเงิน  Finance __ ได้จากงานที่ก้าวหน้า
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เวียนหัว
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ได้งานใหม่ ภาระกิจใหม่
  – สามีภรรยา  Lover-married __สับสนการตัดสินใจ ลังเล
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ยุ่งกับญาติกับงาน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เจ็บป่วย
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __คิดจะเปลี่ยนงาน อาชีพ ปรับปรุงชีวิต
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __โครงการที่ดี ทำแล้วรวย
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __บริวาร
 10. สรุป  Summarize __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพหนะคันใหม่

 

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake year.

 1. อดีต  Past __นัดหมายสำคัญ กำหนดการล่วงหน้า
 2. ปัจจุบัน Present __วิตกกังวล
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สัจธรรม ความจริง
  – การงาน   Work __ทางิอนเตอร์เน็ท มือถือ สื่อสารทันสมัย
  – การเงิน  Finance __อยู่ในระยะพักตัว ไม่มีการเคลื่อนไหว ระยะสั้นๆ
  – โชค ลาภ  Fortune __ยานพาหนะ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คนมีเจ้าของแล้วมาติดพัน
  – สามีภรรยา  Lover-married __มีโชลาภ เฉียดจะได้
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ได้งานใหม่
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทบทวนชีวิตที่ผ่านมาแล้ว เศร้าเสียใจ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __รอคอยใครบางคนกลับมา
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เข้มแข็ง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สดใสร่าเริง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ทำบุญปล่อยปลาสังฆทาน
 10. สรุป  Summarize __สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิ เพื่อให้เกิดปัญญาญาณ

 

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. อดีต  Past __ครอบครัวมีความสุข พร้อมหน้า
 2. ปัจจุบัน Present __พึ่งพาตนเอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ฟื้นฟู รักษา พยานบาล
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปล่อยวาง
  – การงาน   Work __คิดจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
  – การเงิน  Finance __ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เครียด นอนไม่ค่อยหลับ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เป็นโสดดีกว่า ชีวิตไม่วุ่นวาย
  – สามีภรรยา  Lover-married __ซึมเศร้า
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __สับสน อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ดูดวง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พบคนรักคนถูกใจ คุยถูกคอ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สัญญา ทำตามสัญญา
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เศรษฐีนี
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ความไม่แน่ไม่นอน
 10. สรุป  Summarize __มีโครงการช่องทางที่ดี ทำแล้วรวย

 

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. อดีต  Past __ขยายกิจการ
 2. ปัจจุบัน Present __ยังคงตั่งมั่นอยู่ได้ ระวังภัยจากน้ำท่วม
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ใช้เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัย ซื้อใหม่ มือถือ คอมพิวเตอร์
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __รักษา พยาบาล แพทย์ สาธารณสุข
  – การงาน   Work __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  – การเงิน  Finance __ดี
  – โชค ลาภ  Fortune __จากหญิงแกร่ง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คนรวย
  – สามีภรรยา  Lover-married __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คุยขัดคอ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__โลกส่วนตัวสูง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ความรักใคร่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทาง ท่องเที่ยว
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หญิงใหญ่ ชี้นิ้วใช้งาน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __หมอดู
 10. สรุป  Summarize __มีโชคลาภ เฉียดจะได้

 

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล แก้ไขปัญหา ต่อสู้ เหน็ดเหนื่อยเหมื่อยล้า
 2. ปัจจุบัน Present __ค้าขาย ยานพาหนะคันใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ฝึกสมาธิ อดทน รอคอยผลจากการลงทุนลงแรง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ พิจารณาความตาย
  – การงาน   Work __ สัจธรรม
  – การเงิน  Finance __ดี ดีมาก ร่ำรวยมหาศาล
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการทำบุญให้ทาน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ปลด ปล่อย
  – สามีภรรยา  Lover-married __สุขสดชื่นสมหวัง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __อยู่คนเดียว พึ่งพาตนเอง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__รักใคร่นับถือ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __วิตกกังวลในความไม่แน่นอน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เจ็บป่วย
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __รักษาพยาบาล
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __หงุดหงิด ไม่ได้อย่างใจต้องการ
 10. สรุป  Summarize __ซื้อขายแลกเปลี่ยน บ้านที่ดินรถยนต์

 

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. อดีต  Past __ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์
 2. ปัจจุบัน Present __พึ่งพาตนเอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ใช้ซื่้อเครื่องมือสื่อสาร สินค้าทันสมัย
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ให้ทาน
  – การงาน   Work __ยุ่งยาก
  – การเงิน  Finance __อาชีพเสริม
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ธัญญาหารเพื่อสุขภาพ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เก็บไว้ในใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __ร่ำรวย มีโชคมีลาภ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เจรจา ต่อรอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ยอมรับกฏแห่งกรรม
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ราชการ เลื่อนตำแหน่ง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __น้อยใจ ไปคนเดียว ทางสายกลาง
 10. สรุป  Summarize __เศรษฐีนี ร่ำรวยเงินทอง

 

……………………..

11 จอ(สุนัข)

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. อดีต  Past __เก็บเงินสะสมไว้เป็นทุน
 2. ปัจจุบัน Present __หยุด เลิก เจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ต้องการความสงบ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เสี่ยงโชค ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว
  – การงาน   Work __ดีเด่นการเงิน จัดสรร
  – การเงิน  Finance __ความเจ็บป่วย
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการให้ทาน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อึดอัด ขัดข้อง
  – สามีภรรยา  Lover-married __มีโชคลาภ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดี
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำงานหนัก
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางไกลมากขึ้น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปัญหาเก่าวนเวียน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ครอบครัว แต่งงาน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ทบทวนความคิดคำพูดการกระทำที่ผ่านมาแล้ว ปรับตัวใหม่
 10. สรุป  Summarize __งานใหม่

 

……………………..

12 กุน(หมู).

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. อดีต  Past __ดูดวง
 2. ปัจจุบัน Present __ค้นหาสัจธรรม ทางพ้นทุกข์
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __วนเวียนกับปัญหาเก่า บริหารหนี้สิน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหารจัดการหนี้สิน
  – การงาน   Work __แผนกการเงิน บริษัทขนาดใหญ่ มหาชน
  – การเงิน  Finance __ให้ทาน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากหญิงชรา
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ระวังคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาเกี่ยวพัน
  – สามีภรรยา  Lover-married __ทะเลาะ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __หงุดหงิด ไม่เข้าใจ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แสดงความเป็นมิตร
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เจรจาต่อรอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ค้าขาย
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ความมั่นคงในชีวิต
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ในเมืองใหญ่
 10. สรุป  Summarize __งานใหม่

………………………………..

916

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  โทร. 093-240-0151
รับตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จากศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก

Patomtip

หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | สมาชิก
ติดตามทาง Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2557 พยากรณ์จากเดือนเกิด (12ราศี)

erwp

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2557 พยากรณ์จากเดือนเกิด (12 ราศี)
Monthly horoscope in September 2014.  Predict from month of  born.  (12 Zodiac)

…………………………..

(1)

ราศีเมษ-แกะ  (13 เมษายน–13 พฤษภาคม)
Born in Aries. (13 April-13 May)

 1. อดีต  Past __ส่งงานล่าช้าแต่สำเร็จในที่สุด
 2. ปัจจุบัน Present __งานใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ไปคนเดียว ทางสายกลาง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เพื่อสุขภาพ
  – การงาน   Work __สุขุมรอบคอบ เอื้ออาทร ลดหย่อน ผ่อนคลาย
  – การเงิน  Finance __ดี ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ จากคนรัก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ร่ำรวย บริหารเงินในธนาคาร
  – สามีภรรยา  Lover-married __หึงหวงห่วงใย
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คิดจะเปลี่ยนงาน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__หญิงสูงอายุ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ครองครัวพร้อมหน้า นัดหมายพบเจอรวมกัน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เงียบเหงาเศร้าซึม
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เก็บความลับไว้
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __วิตกกังวล ฝันแปลก
 10. สรุป  Summarize __ทำงานหนัก

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14 May-13 June)

 1. อดีต  Past __ถูกติดตามขอเงิน ทวงเงิน ขอยืมเงิน
 2. ปัจจุบัน Present __ขยันทำงานหาเงิน มีรายได้ดีขึ้น
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __คิดทบทวนความคิดคำพูดการกระทำตนเองที่ผ่านมาแล้ว
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __น้ำ อาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ยารักษาโรค
  – การงาน   Work __เน้นการปกครอง ทำให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข
  – การเงิน  Finance __ ใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่สารอันทันสมัย
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี เก็บได้ สะสมเป็นก้อนใหญ่
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พัก รอดูพฤติกรรม คอย
  – สามีภรรยา  Lover-married __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ไปเยี่ยม ดูแลผู้สูงอายุ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พักงานระยะสั้น
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __น้ำท่วม สับสนวุ่นวาย นิ่งเฉยอยู่ได้ท่ามกลางความวุ่นวาย รักษาโรคด้วยสมุนไพร
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ฝนตกหนัก  ภูมิแพ้ โรคหัวใจ ผิดหวัง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
 10. สรุป  Summarize __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง เสียงเพลง

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14 June-14 July)

 1. อดีต  Past __ทนทรมานตัวเอง เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้อการ ฝึกสมาธิ
 2. ปัจจุบัน Present __อย่าผิดศีล 5 จะปลอดภัย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ผิดหวัง อากาศแปรปรวน ฝนตกหนัก ภูมิแพ้กำเริบ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __แก้ปัญหาเร่งด่วน
  – การงาน   Work __บรหารการเงินการธนาคาร ธุรกิจขนาดใหญ่ มหาชน
  – การเงิน  Finance __ได้จากการทำงานหนัก
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง จากเด็ก จากการทำงาน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ดีขึ้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ระวังคนที่มีเจ้าของแล้ว มรดกตกทอด
  – สามีภรรยา  Lover-married __ระวังคนที่มีเจ้าของแล้ว มรดกตกทอด
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __บวชเรียนธรรมะ ค้นหาความจริง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พบเห็นสัมผัสกับเหตุด่วน ฉุกเฉิน เหตุร้าย ที่ไม่ได้คาดคิดล่วงหน้า
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ต้อนรับแขกมาเยือนจากแดนไกล
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เจ็บป่วย ล้ม เหลว
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ตนเอง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ยุ่งกับญาติกับงาน
 10. สรุป  Summarize __สิ้นสุด และเริ่มใหม่

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)
Born in Cancer. (15 July-16 August)

 1. อดีต  Past __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วโลก
 2. ปัจจุบัน Present __ด้วยตนเอง กฏแห่งกรรม ฟื้นคืนชีพ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __หมอดู ผู้รู้ ผู้สื่อสารกับเทพเจ้า ผู้บอกทางแก้ไขปัญหา
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __โลกธาตุ 4 (ดิน น้ำ ลม ไฟ)
  – การงาน   Work __ ร่ำรวยเงินทองโชคดี
  – การเงิน  Finance __มีค่าใช้จ่ายสูง
  – โชค ลาภ  Fortune __จากยานพาหนะ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง อย่านอนดึก
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อยู่คนเดียวดีกว่า
  – สามีภรรยา  Lover-married __ อยู่ระหว่างการตัดสินใจเรื่องสำคัญ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พักผ่อนน้อย
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ได้งานใหม่ทำ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __คิดจะเปลี่ยนปรับปรุง งาน อาชีพ วิถีชีวิต
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ถูกติดตามท้วงถาม หนี้สิน ขอยืมเงินทอง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เหน็ดเหนือย ปกป้องรักษาผลประโยชน์
 10. สรุป  Summarize __ทำบุญให้ทานรักษาศีล

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต (17 สิงหาคม–16 กันยายน)
Born in Leo. (17 August -16 September)

 1. อดีต  Past __อึดอัด ขัดข้อง ไม่สะดวก ทำอะไรไม่ได้เหมือนเคย
 2. ปัจจุบัน Present __ทำสัญญา ปองดอง เพือสุขภาพ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __พบเพื่อน งานกินเลี้ยง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สุภาพชนะดุดัน
  – การงาน   Work __สิ้นสุดสถานะภาพเดิมและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในสถานะภาพใหม่
  – การเงิน  Finance __วางแผน นโยบาย จัดสรร
  – โชค ลาภ  Fortune __ฝันแม่น
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ดีขึ้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เจ้าระเบียบ เจ้าสำอางค์ ทันสมัย ใหม่ล่าสุด
  – สามีภรรยา  Lover-married __ยึดอำนาจการปกครองในบ้าน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ขอร้อง ร้องเรียน ฝึกใช้ความอดทนอดกลั้น
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พบเรื่องไม่คาดคิด
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ทำงานหนัก
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __นายหน้า ซื้อขาย แลกเปลี่ยน บ้านที่ดินรถยนต์
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ปกป้องผลประโยชน์
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __งานใหม่
 10. สรุป  Summarize __เศรษฐีนี

 

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว (17 กันยายน–16 ตุลาคม)
Born in Virgo. (17 September-16 October)

 1. อดีต  Past __หลงรัก
 2. ปัจจุบัน Present __เพื่อน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __งานเลี้ยงฉลอง แต่งงาน เรียบจบ ครอบครัวพร้อมหน้า
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ โครงการ แผน เห็นช่องทางทำแล้วรวย
  – การงาน   Work __ด่วน ฉุกเฉิน ไม่คาดฝัน
  – การเงิน  Finance __ แลกกับความเหน็ดเหนื่อย เดินทางไกล
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้มาก็ให้คนอื่นไป
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง กินยาสมุนไพร
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ร่ำรวย เงินทอง
  – สามีภรรยา  Lover-married __ขัดแย้ง ไม่ถูกใจ นอกใจ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำบุญให้ทาน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __บวช เรียนธรรมะ ค้นหาความจริง ความหลุดพ้นจากทุกข์
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __หญิงสูงศักดิ์ สูงอายุ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ด้านการค้าขาย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 10. สรุป  Summarize __ อาชีพสำรอง เสริมรายได้

 

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17 October-15 November)

 1. อดีต  Past __เศรษฐีนี มีโชคทางการเงิน
 2. ปัจจุบัน Present __เหมือนอยู่ตัวคนเดียว พึ่งพาตนเองเป็นหลัก
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __รอคอย การกลับมา นานแล้ว ยังมีความหวัง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พักระยะสั้น
  – การงาน   Work __เน้นการบริหารและปกครอง
  – การเงิน  Finance __ดี ดีมาก
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อาการเก่ากำเริบ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พบคนรักคนถูกใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __ใจดี บวช อยู่ในศีลธรรม
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ต้อนรับแขกมาเยือนจากแดนไกล
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ได้งานใหม่
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พักระยะสั้นๆ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทันยุคทันสมัย
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ครอบครัวพร้อมหน้า
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __งานหนัก
 10. สรุป  Summarize __สะสมเงินทอง มรดก

 

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16 November-15 December)

 1. อดีต  Past __ทำงานหนัก
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่ ญาติ คนอยู่ไกลมาหา
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เก็บความลับ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __รักษา พยาบาล ฟื้นฟูร่างกาย
  – การงาน   Work __สำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด
  – การเงิน  Finance __ปานกลาง ดีมาก
  – โชค ลาภ  Fortune __ครองครัว
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ร่ำรวยเงินทอง
  – สามีภรรยา  Lover-married __คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __มีความรัก
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปกป้องรักษาผลประโยชน์
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __สัญญา เพื่อสุขภาพ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ถูกตามทวงหนี้ ขอยืมเงิน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ขยันทำงาน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ไปคนเดียว ไม่บอกใคร
 10. สรุป  Summarize __ ภาระหนี้สิน โรคเก่ากำเริบ

 

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู (16 ธันวาคม–14 มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __สับสนการตัดสินใจ
 2. ปัจจุบัน Present __น้อยใจ ไปคนเดียว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __คนเดียว บวชเรียนธรรมะ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
  – การงาน   Work __ เลือกทำแต่สิ่งที่ตนรักชอบ
  – การเงิน  Finance __ดี ดีมาก
  – โชค ลาภ  Fortune __เบอร์โทรศัพท์ หมอดู
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด
  – สามีภรรยา  Lover-married __ตึงเครียด
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำงานหนัก
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ดีเด่นเรื่องการเงิน บริหารเงินในธนาคาร
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เหตุไม่คาดคิด
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ร่ำรวย
 10. สรุป  Summarize __รอคอย การกลับมา

 

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15 January-12 February)

 1. อดีต  Past __ขยันทำงานหาเงิน ร่ำรวย
 2. ปัจจุบัน Present __ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __รู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้น
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __นายหน้า พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยน บ้านที่ดินรถยนต์
  – การงาน   Work __เด่นการเงิน เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้มากมาย
  – การเงิน  Finance __ได้มาแต่ยังไม่พอใจ
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากพระ ผู้ถือศีล นักบวช
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันระวังโรคความดันเบาหวานไขมัน ภูมิแพ้
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เชื่อมต่อความสัมพันธ์เชิงลึกซึ้ง
  – สามีภรรยา  Lover-married __รักใคร่กลมเกลียว
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เศรษฐีนี
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พบญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __อย่าเครียด แสลงโรคที่กำลังเป็น
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __หนี้สิน
 10. สรุป  Summarize __บริหารจัดการมรดกตกทอด

 

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)
Born in Aquarius. (13 February-13 March)

 1. อดีต  Past __เดินทางท่องเที่ยว เสี่ยงโชค
 2. ปัจจุบัน Present __นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดินรถยนต์
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ความรัก
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พักผ่อนระยะสั้นๆ
  – การงาน   Work __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – การเงิน  Finance __มีปัญหา
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __ทำบุญให้ชีวิตทาน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานกินเลี้ยงฉลอง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงบ้าน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __อยู่คนเดียว เหงา เศร้าเสียใจ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __โครงการมากมาย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ไปคนเดียว
 10. สรุป  Summarize __สับสนการตัดสินใจ

 

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา (14 มีนาคม–12 เมษายน)
Born in Pisces. (14 March-12 April)

 1. อดีต  Past __ นิ่ง อยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายรอบด้าน เที่ยวทะเล เกาะ
 2. ปัจจุบัน Present __ เดินทางไกล ต่างประเทศ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ท่องเที่ยว
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ การพึ่งพาตนเอง สงบสยบวุ่นวาย
  – การงาน   Work __ งานในเมืองใหญ่
  – การเงิน  Finance __ การเดินทางไกล พาหนะ รถยนต์
  – โชค ลาภ  Fortune __ ดี ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ ระวังคนมีเจ้าของแล้วมาติดพัน
  – สามีภรรยา  Lover-married __พักผ่อนระยะสั้นๆ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ งานก้าวหน้า
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __  เด็กบริวารให้โชค
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ ทำบุญ (ปล่อยปลาสังฆทาน)
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ พบเหตุฉุกเฉิน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
 10. สรุป  Summarize __ร่างกายต้องการพักผ่อน

………………………………….

915

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  โทร. 093-240-0151
รับตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จากศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก

Patomtip

หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | สมาชิก

ติดตามทาง Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

%d bloggers like this: