ดวงชะตาเด็กที่เกิดใหม่ ในเดือนกันยายน 2557

tryy

ดวงชะตาเด็กที่เกิดใหม่ ในเดือนกันยายน 2557
New born child horoscope In September 2014.

*หมายเหตุ…เด็กที่เกิดตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด (24.00 น. – 06.00 น.)  ตามหลักจันทรคติและวิชาโหราศาสตร์ไทย ถือว่ายังไม่เปลี่ยนวัน ให้นับว่าเป็นวันเดียวกันกับวันก่อนเวลาเที่ยงคืน

เกิดวันที่ :

 1. วันที่ 1 กันยายน 2557 = วันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ชอบหันไปมา สนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว นักสำรวจ  นักดำน้ำ เมื่อแรกเกิดพ่อแม่ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
 2. วันที่ 2 กันยายน 2557 = วันอังคาร ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ซีซ่า-คลอดโดยการผ่าออกทางช่องท้อง  ชีพจรลงเท้า-มักเดินไกลดยกย้ายที่อยู่บ่อย
 3. วันที่ 3 กันยายน 2557 = วันพุธ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ถูกฝากเลี้ยงอยู่กับญาติผู้ใหญ่ ผู้หญิงสูงอายุ  นักสังคมสงเคราะห์
 4. วันที่ 4 กันยายน 2557 = วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ แก้มใหญ่เป็นพวง ยุ้ย น่ารัก  พ่อแม่เคยเห็นจากในฝัน ก่อนจะมาเกิด
 5. วันที่ 5 กันยายน 2557 = วันศุกร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ฐานะะพ่อแม่ดีขึ้น ได้ที่อยู่มั่นคงถาวรมากขึ้น
 6. วันที่ 6 กันยายน 2557 = วันเสาร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ จดจำสิ่งต่างๆได้รวดเร็วดีมาก มีภูมิปัญญาสูง
 7. วันที่ 7 กันยายน 2557 = วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๔ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __มาเกิดพร้อมกับฐานะพ่อแม่ทีดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเจน
 8. วันที่ 8 กันยายน 2557 = วันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __  สนใจทุกอย่าง นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ค้นคว้าทดลอง  เมื่อแรกเกิดพ่อแม่ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
 9. วันที่ 9 กันยายน 2557 = วันอังคาร แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ชอบเดินทางท่องเที่ยว ว่องไว ฟันงอกเร็ว แข็งแรง
 10. วันที่ 10 กันยายน 2557 = วันพุธ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ พูดเร็ว ยืนและเดินได้เร็วกว่าคนอื่น กินอาหารง่าย กินได้ทุกอย่าง
 11. วันที่ 11 กันยายน 2557 = วันพฤหัสบดี แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ดวงเด่นด้านอาชีพการปกครอง ชอบช่วยเหลือทุกคนให้อยู่สุขสบาย
 12. วันที่ 12 กันยายน 2557 = วันศุกร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ชอบหัวเราะ เมื่ออยู่คนเดียว ทำท่าพูดคุยกับใครสักคน ที่เขาเห็นแต่คนอื่นไม่เห็น
 13. วันที่ 13 กันยายน 2557 = วันเสาร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __เก่งในการวางแผนล่วงหน้าซับซ้อน เหมาะจะเป็นวิศวกร
 14. วันที่ 14 กันยายน 2557 = วันอาทิตย์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ชอบฟังเสียงเพลงคลาสสิคกล่อมเวลานอน เปิดเบาๆหลับสบาย
 15. วันที่ 15 กันยายน 2557 = วันจันทร์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ผู้มีญาณหยั่งรู้ในตัวเอง สอนให้อยู่ในศีลธรรมจะใช้ได้อย่างแม่นยำ
 16. วันที่ 16 กันยายน 2557 = วันอังคาร แรม ๘  เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ให้โชคลาภ ฐานะพ่อแม่ดีขึ้น
 17. วันที่ 17 กันยายน 2557 = วันพุธ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ชอบใช้นิ้วชี้นั้นนี้ (ถามว่าอะไร) พ่อแม่ต้องคอยบอกนามของสิ่งนั้นว่านั้นเรียกว่าอะไร
 18. วันที่ 18 กันยายน 2557 = วันพฤหัสบดี แรม ๑๐ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ผิวขาวเหลือง  นิสัยและใบหน้าเหมือนแม่ ยาย
 19. วันที่ 19 กันยายน 2557 = วันศุกร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ชอบเสียงสวดมนต์ ชอบไหว้พระ ชอบถือศีล นั่งสมาธิ มีปัญญาไหวพริบดีมาก
 20. วันที่ 20 กันยายน 2557 = วันเสาร์ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __เฉลียวฉลาด  ทันสมัย ชอบมือถือคอมพิวเตอร์
 21. วันที่ 21 กันยายน 2557 = วันอาทิตย์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __พ่อแม่มีโชคลาภมากมาย มีคนให้ของกินของใช้ ต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นก็มาปรากฏ
 22. วันที่ 22 กันยายน 2557 = วันจันทร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ผู้คุ้มครอง ปกป้อง รักษาผู้อ่อ่นแอกว่าตน สอนให้ทำแต่ความดี
 23. วันที่ 23 กันยายน 2557 = วันอังคาร แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ รกพันรอบตัว รอบคอ นักต่อสู้ อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 24. วันที่ 24 กันยายน 2557 = วันพุธ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเมีย __ ลูกเศรษฐี แก้มยุ้ยน่ารัก คุยเก่ง มั่นใจในตนเอง หัวเราะทั้งน้ำตา
 25. วันที่ 25 กันยายน 2557 = วันจันทร์ ขึ้น ๒ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเมีย __ แม้นพ่อแม่จะเดินย่องเงียบๆเบาๆเข้าไปหาในเวลาเขานั่งหรือนอนเล่น  เขาก็รู้ทัน และหันหน้ากลับมาหาพ่อแม่ก่อน
 26. วันที่ 26 กันยายน 2557 = วันพฤหัสบดี ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเมีย __ เฉลียวฉลาด มีความสามารถในการเรียนและจดจำ เรียนได้สูงถึงระดับดอกเตอร์
 27. วันที่ 27 กันยายน 2557 = วันศุกร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเมีย __ มีพละกำลังสูง บุญบารมีสะสมมามาก เก่าด้านบริหารทั่วไป การเมืองการปกครอง  แม่ได้เลื่อนชั้นยศตำแหน่งหน้าที่การงาน
 28. วันที่ 28 กันยายน 2557 = วันเสาร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเมีย __ ไม่กลัวใคร ความคิดก้าวหน้าล้ำสมัย ชอบและเก่งในเทคโนโลยี่  เมื่อแรกเกิดพ่อแม่ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
 29. วันที่ 29 กันยายน 2557 = วันจัอาทิตย์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเมีย __ ซุกซนไม่หยุดนิ่ง คิดเร็ว เดินเร็ว  เมื่อแรกเกิดพ่อแม่ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
 30. วันที่ 30 กันยายน 2557 = วันจันทร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเมีย __ นิสัย หน้าตา เหมือนญาติผู้ใหญ่ทางแม่ ที่ตายไปแล้ว

………………………………….

910

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  โทร. 093-240-0151
รับตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จากศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก

Patomtip

หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | สมาชิก

ติดตามทาง Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

%d bloggers like this: