ดูดวงรายปี เดือนพฤษภาคม2557 ทายจากปีเกิด(12 นักษัตร)

ดูดวงรายปี เดือนพฤษภาคม 2557 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Yearly horoscopes in May 2014. Predict from year of born. (12 Zodiac)

.

หมายเหตุ…ปีนักษัตรจะครบรอบและเปลี่ยนใหม่ต่อเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ หรือวันที่ 13 เมษายน (โดยประมาณ) ของทุกปี

………………………….

.

(1)

1 ชวด(หนู)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. อดีต  Past __ทำบุญให้ทาน
 2. ปัจจุบัน Present __โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท ใช้สื่อสารมากขึ้น
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __อย่าทำผิดกฎหหมายศีลธรรม อันตรายบางอย่างรอคุณอยู่ ระวัง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ความว่างเปล่า
  – การงาน  Work __การค้า
  – การเงิน  Finance __ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด พ่ายแพ้
  – สามีภรรยา  Lover-married __สุข สงบ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานก้าวหน้า
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พักงานระยะสั้น
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เก็บสะสมเงิน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทะเล
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ขอการสนับสนุน เงินทุน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ลังเลสับสนการตัดสินใจ
 10. สรุป  Summarize __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาชีพ การงาน ที่อยู่อาศัย ซ่อมบ้าน

……………………..

(2)

2 ฉลู(วัว)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. อดีต  Past __หยุกพักงาน ระยะสั้นๆ
 2. ปัจจุบัน Present __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปกป้องตนเองจากสิ่งรบกวน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __รื้อฟื้นวิชา
  – การงาน   Work __ยุ่งยาก ความเห็นแตกต่าง
  – การเงิน  Finance __เสียมาก
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ว่างเปล่า
  – สามีภรรยา  Lover-married __ขยายกิจการสาขา
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เหน็ดเหนื่อย
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พบเพื่อนเก่า
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __การเงินดีขึ้น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปัญหาที่แก้ไขได้
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ปัญหาเฉพาะหน้า
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เก็บเงิน
 10. สรุป  Summarize __บวชเรียน ค้นหาสัจจะธรรม

……………………..

(3)

3 ขาล(เสือ)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. อดีต  Past __ครอบครัวพร้อมหน้า
 2. ปัจจุบัน Present __คิดจะเปลี่ยนอาชีพ ปรับปรุงชีวิต
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __กำลังคัดเลือก
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __วางแผน นโยบาย
  – การงาน   Work __เก็บของเก่า มาซ่อมใช้งาน
  – การเงิน  Finance __ดี ดีมาก
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ซับซ้อน
  – สามีภรรยา  Lover-married __ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เลื่อนตำแหน่ง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ชื่อเสียงเด่นดัง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __สัมผัสที่หกดี ฝันที่เป็นจริงในภายหลัง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานดึก
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สิ้นสุดแล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __พักระยะสั้น
 10. สรุป  Summarize __เดินทางท่องเที่ยว

……………………..

(4)

4 เถาะ(กระต่าย)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. อดีต  Past __อึดอัดขัดข้องไปไหนไม่สะดวก ติดภาระกิจ
 2. ปัจจุบัน Present __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ความดันเบาหวานไขมัน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทันสมัย
  – การงาน   Work __พืชสวนครัว สมุนไพร
  – การเงิน  Finance __ไม่บอกใคร
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ไม่แน่นอน
  – สามีภรรยา  Lover-married __ซื้อหาใช้โทรศัพท์อินเตอร์เน็ท
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ชื่อเสียงเด่นดัง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__นินทา
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __โดดเดียว คนเดียว บวชเรียนธรรมะ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พึ่งพาตนเอง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __โครงการมากมาย ยังไม่ได้ทำ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __หมอดู
 10. สรุป  Summarize __บริหารเงินในธนาคาร

……………………..

(5)

5 มะโรง(งูใหญ่)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon year.

 1. อดีต  Past __อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก ติดภาระกิจ
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางไกล ต่อสู้ ปกป้องรักษา
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ความว่างเปล่า สับสน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __หุ้นส่วน บริษัท ร่วมกัน
  – การงาน   Work __งานใหม่
  – การเงิน  Finance __ใช้ในการเดินทาง ยานพาหนะ
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__น้อยใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __เดินทาง โยกย้าย เปลี่ยนแปลง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ท่องเที่ยว
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__คิดมาก
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __มั่นคง ท่ามกลามความวุ่นวาย
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __การเงิน เศรษฐกิจ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ความเห็นยังไม่ตรงกัน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ทันสมัย
 10. สรุป  Summarize __ดูดวง เรียนหมอดู

……………………..

(6)

6 มะเส็ง(งูเล็ก)คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake year.

 1. อดีต  Past __วางแผนชีวิต ครอบครัว
 2. ปัจจุบัน Present __ซ่อมสุขภาพ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ขยันทำงานเก็บเงิน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __กฎหมาย ความยุติธรรม รัฐศาสตร์
  – การงาน   Work __แข่งกับเวลา
  – การเงิน  Finance __รอคอย
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ลังเล สับสน ยังไม่ตัดสินใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __ท่องเที่ยว
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ฝันแม่น
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ขยายธุรกิจ กิจการ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ค่าใช้จ่ายสูง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ดูดวง เรียนหมอดู
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ชายสูงอายุ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
 10. สรุป  Summarize __งานใหม่

……………………..

(7)

7 มะเมีย(ม้า)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. อดีต  Past __ดูดวง เรียนหมอดู
 2. ปัจจุบัน Present __ร่ำรวย เงินทอง ธุรกิจขนาดใหญ่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ สอบ ก่อตั้ง รวบรวมกำลัง
  – การงาน   Work __เดินทาง ออกนอกสถานที่ สำรวจ การตลาด
  – การเงิน  Finance __ดี ดีมาก ที่ดิน
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อย่างทำผิด ทั้งศีลธรรมและกฎหมาย สิ่งที่ไม่ดีรออยู่ข้างหน้า
  – สามีภรรยา  Lover-married __โครงการมากมาย เริ่มลงมือทำ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดีด้านการเงิน ธนาคาร
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พบเห็นเหตุด่วนฉุกเฉิน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __อึดอัดขัดข้อง ติดภาระกิจ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __คัดเลือก หาสิ่งที่เหมาะสม
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __โยกย้าย เปลี่ยนแปลง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
 10. สรุป  Summarize __ฉลองความสำเร็จ

……………………..

(8)

8 มะแม(แพะ)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. อดีต  Past __แก้ไขปัยหาเร่งด่วน
 2. ปัจจุบัน Present __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เคร่งเครียด แก้ไขปัญหาไม่ได้
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ความเสี่ยง ภัย ประกันภัย กู้ภัย
  – การงาน   Work __ต่อสู้ ชิงชัยชนะ ทุ่มเท ใช้กำลังทั้งหมด
  – การเงิน  Finance __จับเสือด้วยมือเปล่า
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากหมอดู
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อด ทน ดี
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ต่างประเทศ
  – สามีภรรยา  Lover-married __ช้าแต่สำเร็จ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __วางแผนครอบครัว
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ค้นหาสัจจะธรรม
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดคาดคิด
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เก็บสะสมเงินก้อนใหญ่
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทางโทร อินเตอร์เน็ท
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ขยันทำงานหาเงิน
 10. สรุป  Summarize __ความเห็นขัดแย้ง

……………………..

(9)

9 วอก(ลิง)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. อดีต  Past __งานบางส่วน ก้าวหน้า
 2. ปัจจุบัน Present __ตรวจสุขภาพ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __โรคภัยเบียดเบียน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ฝึกสมาธิ
  – การงาน   Work __เจ้านายอุปถัมภ์
  – การเงิน  Finance __ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดีเรื่องการเงิน
  – สามีภรรยา  Lover-married __ขยายกิจการ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __หงุดหงิด
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เจ็บป่วย
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เงินกู้ยืม หมุนเงิน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานรอบดึก
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หญิงใหญ่ สูงอายุ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __คัด เลือก
 10. สรุป  Summarize __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ

……………………..

(10)

10 ระกา(ไก่)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. อดีต  Past __ติดตาม ทวงคืน ขอบริจาค
 2. ปัจจุบัน Present __โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อสุขภาพ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ชื่อเสียงเด่นดัง
  – การงาน   Work __คิดจะเปลี่ยนแนวทาง
  – การเงิน  Finance __ไม่ค่อยดี
  – โชค ลาภ  Fortune __เด็กให้โชค
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แต่งงาน
  – สามีภรรยา  Lover-married __ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดิน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ตรวจสุภาพ โรงพยาบาล
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกล ยานพาหนะ ต่างประเทศ สู้รบ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พบกับญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ดูดวง เรียนหมอดู
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __โครงการที่ดี มีมากมาย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 10. สรุป  Summarize __งานใหม่

……………………..

(11)

11 จอ(สุนัข)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

Born in Dog year.

 1. อดีต  Past __สินค้าทันสมัย
 2. ปัจจุบัน Present __พบเห็นอุบัติเหตุ ทำให้ตกใจ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __สื่อสารทางไกลทันสมัย
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เรียนต่อ อุปสรรคเล็กน้อย
  – การงาน   Work __ว่างเปล่า ถูกปลดปล่อย ละวาง เกษียณ
  – การเงิน  Finance __คิดมาก เครียด
  – โชค ลาภ  Fortune __ ดี ดีมาก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __กินยาหลายขนาน
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คิดจะเปลี่ยนใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __พักร้อน พักงานระยะสั้น
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __บวชเรียนธรรมะ ค้นหาสัจจะธรรม
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ซึมเศร้า
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน แปรปรวน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สิ้นสุด พบแพทย์ ทำฟัน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คัดเลือก
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ฝันแปลก ลางสังหรณ์ใจ
 10. สรุป  Summarize __ภาระกิจรัดตัว ไปไหนไม่ได้

……………………..

(12)

12 กุน(หมู)คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. อดีต  Past __มีโชคลาภลอย เฉียด
 2. ปัจจุบัน Present __ลังเล สับสน การตัดสินใจ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ฉลองความสำเร็จ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __คิด จะเปลี่ยนแปลง
  – การงาน   Work __เด่นการเกษตร ครบวงจร
  – การเงิน  Finance __ติดขัดเล็กน้อย
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากชายสูงอายุ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เรื่อยๆ ช้าๆ
  – สามีภรรยา  Lover-married __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พึ่งพาตนเอง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__มีความเป็นส่วนตัวสูง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __สุขสมหวัง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __อยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สัมผัสที่หก
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __บวชเรียน ศึกษาพระธรรม
 10. สรุป  Summarize __ดีเรื่องการเงิน ในธนาคาร

870

Patomtip
หน้าแรก | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา  | บทความ | สมาชิก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: