ดูดวงรายเดือน พฤษภาคม2557 ทายจากเดือนเกิด(12 ราศี)

erwp

ดูดวงรายเดือน พฤษภาคม2557 ทายจากเดือนเกิด(12 ราศี)
Monthly horoscopes in May 2014.  Predict from month of  born.  (12 Zodiac)

……………………………………………

(1)

ราศีเมษ-แกะ  (13เมษายน–13พฤษภาคม)
Born in Aries. (13April-13May)

 1. อดีต  Past __โชคลาภลอย
 2. ปัจจุบัน Present __แก้ปัญหาเร่งด่วน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทบทวนบทเรียน มองย้อนไปในอดีต
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
  – การงาน   Work __ว่างเปล่า สมหวัง เริ่มเพาะปลูก
  – การเงิน  Finance __ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากญาติผู้ใหญ่ ผู้ชาย สูงอายุ เจ้านาย
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เจ็บป่วย
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ให้ทาน
  – สามีภรรยา  Lover-married __หึงหวง ห่วงใย
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __แก้ไขปัญหาเก่า หนี้สิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__รับตำแหน่งใหม่
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ศาล ตัดสิน ด้วยความยุติธรรม
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ซื้อใช้สินค้าทันสมัย
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พักสักครู่
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ซับซ้อน หลายชั้นเชิง
 10. สรุป  Summarize __ต้องการความมั่นคงในชีวิต หน้าที่การงาน และทรัพย์สิน

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว (14พฤษภาคม–13มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14May-13June)

 1. อดีต  Past __ทำธุรกิจการเงิน กับบริษัทขนาดใหญ่
 2. ปัจจุบัน Present __ ได้ตามเป้าหมาย ฉลองความสำเร็จ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การแพทย์ ทหาร ตำรวจ
  – การงาน   Work __ธุรกิจครอบครัว
  – การเงิน  Finance __ดี ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากคนรัก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เดินทางไกล ไปกลับจากต่างประเทศ
  – สามีภรรยา  Lover-married __ดูแลคนผูงอายุ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดูดวง เรียนวิชาหมอดู
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__นอนดึก
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ซื้อหาใช้สินค้าอันทันสมัย
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำให้ชีวิตที่มีความมั่นคง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __นิ่ง เป็นกลาง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __การเงิน การคลัง
 10. สรุป  Summarize __ศาล ตัดสินด้วยความยุติธรรม

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14June-14July)

 1. อดีต  Past __ทำบุญ ให้ทาน
 2. ปัจจุบัน Present __มีความหวัง เริ่มต้น ชีวิตแบบใหม่ เด่น เงียบๆ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __งานใหม่
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ครูพักลักจำ
  – การงาน   Work __ความเจ็บไข้ได้ป่วย ปวดเหมื่อยกล้ามเนื้อเส้นเอ็น
  – การเงิน  Finance __มองหาช่องทางใหม่ วางแผนการตลาด
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้หยุดพัก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__โสด
  – สามีภรรยา  Lover-married __ใจร้อน พบเหตุไม่คาดคิด
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เก็บสะสมเงินก้อนใหญ่
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พักผ่อน ขาดการติดต่อ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เหน็ดเหนื่อย
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สู้ชีวิต ไม่ท้อถอย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __โครงการมากมาย คิดไว้ว่าจะทำ
 10. สรุป  Summarize __สมบูรณ์พูลสุข

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู (15กรกฎาคม–16สิงหาคม)
Born in Cancer. (15July-16August)

 1. อดีต  Past __เคร่งเครียด มุ่งมั่น ตำแหน่ง ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
 2. ปัจจุบัน Present __ว่างเว้น พักงานสักระยะหนึ่ง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ประเมินผลงาน บริหารเงิน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทบทวนการกระทำของตนเองทั้งผิดและถูก
  – การงาน   Work __งานใหม่ ภาระกิจใหม่
  – การเงิน  Finance __โครงการดีๆมากมาย ยังไม่ได้ทำเลย
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ต้องการความสงบ
  – สามีภรรยา  Lover-married __แอบทำในสิ่งที่ไม่บอกสังคม
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ซ่อมสุขภาพ เป็นไปตามกฎแห่งกรรม
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พูดเสียดแทงใจ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน พลัดพรากจากถิ่นที่เกิด
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เรียนต่อ ขยายกิจการ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เพื่อนรุ่นน้อง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __การเมือง ชายสูงอายุ
 10. สรุป  Summarize __คิดจะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปในแนวทางอื่น

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต (17สิงหาคม–16กันยายน)
Born in Leo. (17August -16September)

 1. อดีต  Past __ธุรกิจการเงิน ติดต่อสื่อสารกับบริษัทขนาดใหญ่
 2. ปัจจุบัน Present __รวบรวมงานมาทำคนเดียว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __รวบรวมข้อมูล ประมวลผล เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมา เป็นบทเรียน ซึมเศร้าเสียใจ
  – การงาน   Work __ซ่อมแซม ปลุกระดม รื้อฟื้น ทำให้ใช้งานได้อีกครั้ง
  – การเงิน  Finance __สำรองไว้เผื่อฉุกเฉิน
  – โชค ลาภ  Fortune __แอบทำบางอย่าง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __สวดมนต์ไหว้พระทำจิตให้แจ่มใส มีปัญญามองเห็นทางไป ออกบวช
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สับสน
  – สามีภรรยา  Lover-married __หึงหวง ห่วงใย เฝ้า ดูแล
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ติดตาม ขอยืมเงินทอง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พาไปทำบุญ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __วางแผนดำเนินชีวิต
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __การเมืองการปกครอง เลื่อนรับตำแหน่ง ปล่อยวาง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เจรจาต่อรอง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เพื่อสุขภาพ น้ำ
 10. สรุป  Summarize __ทบทวนความคิดคำพูดการกระทำ อย่าทำผิดศีลธรรมกฎหมายเพราะอันตรายรออยู่ในทิศทางนั้น

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว (17กันยายน–16ตุลาคม)
Born in Virgo. (17September-16 October)

 1. อดีต  Past __ต่อสู้แข่งขันชิงรางวัล
 2. ปัจจุบัน Present __แอบ ทำงานเกินเวลาปกติ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เงิน เงิน เงิน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ผู้นำ
  – การงาน   Work __ดอกเบี้ย ผลกำไรขาดทุน
  – การเงิน  Finance __สิ้นสุด เริ่มใหม่
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากผู้ทรงศีล
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด ตาย พลัดพรากจากกันไป
  – สามีภรรยา  Lover-married __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เน้นอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __งานยุ่ง มีความคิดเห็นไม่เหมือนกัน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ดูดวง เรียนหมอดู
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทำงานอย่างหนัก
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ศาล ความยุติธรรม
 10. สรุป  Summarize __การเมืองการปกครอง เจ้านายส่งเสริม

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง (17ตุลาคม–15พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17October-15November)

 1. อดีต  Past __พบเห็นเหตุฉุกเฉิน
 2. ปัจจุบัน Present __เกิดสภาวะว่างเปล่า เว้นวรรค(นำมาใช้ในทางการเมือง)
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปัญหาทางเศรษฐกิจ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เร่งด่วน
  – การงาน   Work __โยกย้าย เปลี่ยนแปลง สับเปลี่ยน ซ่อมแซม
  – การเงิน  Finance __ยานพาหนะ
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พักใจ ไม่สนใจใคร
  – สามีภรรยา  Lover-married __สับสนในตนเอง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ฝึกสมาธิ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ประกันภัยชีวิต กู้เงิน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ฟังความเห็นที่แตกต่างกัน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานที่บ้าน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สำเร็จแต่ช้าหน่อย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เพื่อนๆ
 10. สรุป  Summarize __ใช้สัมผัสที่หกช่วยในการตัดสินใจ

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง (16พฤศจิกายน–15ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16November-15December)

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
 2. ปัจจุบัน Present __โครงการใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __งานก้าวหน้า
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การแข่งขัน
  – การงาน   Work __ธุรกิจครอบครัว
  – การเงิน  Finance __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  – โชค ลาภ  Fortune __จากยานพาหนะ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีความลับ ปิดบัง
  – สามีภรรยา  Lover-married __ตรวจสุขภาพ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล สู้ชีวิต เหน็ดเหนื่อย
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ชีวิตซับซ้อน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ปัญหาเล็กน้อย แก้ได้
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เจ็บป่วย กล้ามเนื้อเส้นเอ็น หลังไหล่คอ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __อึดอัดขัดข้อง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
 10. สรุป  Summarize __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู (16ธันวาคม–14มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __เจรจาต่อรอง
 2. ปัจจุบัน Present __ทางสายกลาง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล สู้ชีวิตให้ถึงที่สุด
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
  – การงาน   Work __ใช้อินเตอร์เน็ทมากขึ้น
  – การเงิน  Finance __ซื้อทองคำ
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากมรดกที่ดิน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__งานใหม่
  – สามีภรรยา  Lover-married __จัดสรรเงินสด ในธนาคาร
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __สมหวัง ชื่อเสียงเด่นดัง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พบเห็นเหตุด่วนฉุกเฉิน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __รับตำแหน่ง การเมืองการปกครอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ตัดสินใจด้วยตนเอง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __กินดื่มเพื่อสุขภาพ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ปกป้องรักษา ผลประโยชน์
 10. สรุป  Summarize __เจ็บป่วย บีบนวด บำบัด

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล (15มกราคม–12กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15January-12February)

 1. อดีต  Past __ดูดวง เรียนหมอดู
 2. ปัจจุบัน Present __คิดจะเปลี่ยนอาชีพ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำงานดึก
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การสอบ แข่งขัน ชิงรางวัล
  – การงาน   Work __หุ้นส่วน บริษัท
  – การเงิน  Finance __การลงทุน
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีพ่อสื่อแม่สื่อชักนำ
  – สามีภรรยา  Lover-married __งานเลี้ยงฉลอง ความสำเร็จ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ถกเถียงเรื่องไร้สาระ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พบเพื่อนเก่า
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ถนอมสุขภาพ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ศาล ยุติธรรม
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __สัมผัสที่หก
 10. สรุป  Summarize __พักผ่อน

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13กุมภาพันธ์–13มีนาคม)
Born in Aquarius. (13February-13March)

 1. อดีต  Past __คัดเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสม
 2. ปัจจุบัน Present __ช้าแต่สำเร็จ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __กำลังคิด จะเปลี่ยนแปลง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เจรจา ต่อรอง
  – การงาน   Work __วางแผน นโยบาย
  – การเงิน  Finance __สับสน ยังไม่ตัดสินใจ
  – โชค ลาภ  Fortune __ของเก่า
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – สามีภรรยา  Lover-married __ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ที่ดิน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ชายสูงอายุ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เด็กให้โชค
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __โครงการ มากมาย ยังไม่ได้ทำ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ฝันแปลก แม่นยำ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ฉลองความสำเร็จ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เงิน ในธนาคาร
 10. สรุป  Summarize __การสู้รบ เดินทางไกล ยานพาหนะ

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา (14มีนาคม–12เมษายน)
Born in Pisces. (14March-12April)

 1. อดีต  Past __ความคิดแตกต่าง
 2. ปัจจุบัน Present __พึ่งพาตนเอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __งานเลี้ยงฉลอง ความสำเร็จ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สอบ แข่งขัน ชิงรางวัล
  – การงาน   Work __แก้ไขปัญหาเก่า
  – การเงิน  Finance __รับจ่ายกำไร โบนัท
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ไม่แน่นอน
  – สามีภรรยา  Lover-married __สับสนการตัดสินใจ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เครียด แก้ปัญหาไม่ได้ ม่าย
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ ขอยืม กู้เงิน ชดใช้
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __รับ-เลื่อนตำแหน่ง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สู้รบ เดินทางไกล ยานพาหนะ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทางอินเตอร์เน็ท โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
 10. สรุป  Summarize __พักงานระยะสั้น

………………………………..

869

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.
พยากรณ์จากวันเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 082-512-9920

Patomtip

หน้าแรก  เกี่ยวกับฉัน  อ่านคำทำนาย  อ่านบทความ  ใช้บริการ  สนทนา

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: