ดูดวงรายปี เดือนพฤษภาคม2557 ทายจากปีเกิด(12 นักษัตร)

ดูดวงรายปี เดือนพฤษภาคม 2557 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Yearly horoscopes in May 2014. Predict from year of born. (12 Zodiac)

.

หมายเหตุ…ปีนักษัตรจะครบรอบและเปลี่ยนใหม่ต่อเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ หรือวันที่ 13 เมษายน (โดยประมาณ) ของทุกปี

………………………….

.

(1)

1 ชวด(หนู)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. อดีต  Past __ทำบุญให้ทาน
 2. ปัจจุบัน Present __โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท ใช้สื่อสารมากขึ้น
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __อย่าทำผิดกฎหหมายศีลธรรม อันตรายบางอย่างรอคุณอยู่ ระวัง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ความว่างเปล่า
  – การงาน  Work __การค้า
  – การเงิน  Finance __ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด พ่ายแพ้
  – สามีภรรยา  Lover-married __สุข สงบ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานก้าวหน้า
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พักงานระยะสั้น
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เก็บสะสมเงิน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทะเล
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ขอการสนับสนุน เงินทุน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ลังเลสับสนการตัดสินใจ
 10. สรุป  Summarize __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาชีพ การงาน ที่อยู่อาศัย ซ่อมบ้าน

……………………..

(2)

2 ฉลู(วัว)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. อดีต  Past __หยุกพักงาน ระยะสั้นๆ
 2. ปัจจุบัน Present __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปกป้องตนเองจากสิ่งรบกวน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __รื้อฟื้นวิชา
  – การงาน   Work __ยุ่งยาก ความเห็นแตกต่าง
  – การเงิน  Finance __เสียมาก
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ว่างเปล่า
  – สามีภรรยา  Lover-married __ขยายกิจการสาขา
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เหน็ดเหนื่อย
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พบเพื่อนเก่า
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __การเงินดีขึ้น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปัญหาที่แก้ไขได้
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ปัญหาเฉพาะหน้า
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เก็บเงิน
 10. สรุป  Summarize __บวชเรียน ค้นหาสัจจะธรรม

……………………..

(3)

3 ขาล(เสือ)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. อดีต  Past __ครอบครัวพร้อมหน้า
 2. ปัจจุบัน Present __คิดจะเปลี่ยนอาชีพ ปรับปรุงชีวิต
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __กำลังคัดเลือก
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __วางแผน นโยบาย
  – การงาน   Work __เก็บของเก่า มาซ่อมใช้งาน
  – การเงิน  Finance __ดี ดีมาก
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ซับซ้อน
  – สามีภรรยา  Lover-married __ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เลื่อนตำแหน่ง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ชื่อเสียงเด่นดัง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __สัมผัสที่หกดี ฝันที่เป็นจริงในภายหลัง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานดึก
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สิ้นสุดแล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __พักระยะสั้น
 10. สรุป  Summarize __เดินทางท่องเที่ยว

……………………..

(4)

4 เถาะ(กระต่าย)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. อดีต  Past __อึดอัดขัดข้องไปไหนไม่สะดวก ติดภาระกิจ
 2. ปัจจุบัน Present __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ความดันเบาหวานไขมัน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทันสมัย
  – การงาน   Work __พืชสวนครัว สมุนไพร
  – การเงิน  Finance __ไม่บอกใคร
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ไม่แน่นอน
  – สามีภรรยา  Lover-married __ซื้อหาใช้โทรศัพท์อินเตอร์เน็ท
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ชื่อเสียงเด่นดัง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__นินทา
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __โดดเดียว คนเดียว บวชเรียนธรรมะ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พึ่งพาตนเอง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __โครงการมากมาย ยังไม่ได้ทำ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __หมอดู
 10. สรุป  Summarize __บริหารเงินในธนาคาร

……………………..

(5)

5 มะโรง(งูใหญ่)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon year.

 1. อดีต  Past __อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก ติดภาระกิจ
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางไกล ต่อสู้ ปกป้องรักษา
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ความว่างเปล่า สับสน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __หุ้นส่วน บริษัท ร่วมกัน
  – การงาน   Work __งานใหม่
  – การเงิน  Finance __ใช้ในการเดินทาง ยานพาหนะ
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__น้อยใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __เดินทาง โยกย้าย เปลี่ยนแปลง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ท่องเที่ยว
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__คิดมาก
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __มั่นคง ท่ามกลามความวุ่นวาย
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __การเงิน เศรษฐกิจ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ความเห็นยังไม่ตรงกัน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ทันสมัย
 10. สรุป  Summarize __ดูดวง เรียนหมอดู

……………………..

(6)

6 มะเส็ง(งูเล็ก)คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake year.

 1. อดีต  Past __วางแผนชีวิต ครอบครัว
 2. ปัจจุบัน Present __ซ่อมสุขภาพ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ขยันทำงานเก็บเงิน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __กฎหมาย ความยุติธรรม รัฐศาสตร์
  – การงาน   Work __แข่งกับเวลา
  – การเงิน  Finance __รอคอย
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ลังเล สับสน ยังไม่ตัดสินใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __ท่องเที่ยว
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ฝันแม่น
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ขยายธุรกิจ กิจการ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ค่าใช้จ่ายสูง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ดูดวง เรียนหมอดู
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ชายสูงอายุ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
 10. สรุป  Summarize __งานใหม่

……………………..

(7)

7 มะเมีย(ม้า)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. อดีต  Past __ดูดวง เรียนหมอดู
 2. ปัจจุบัน Present __ร่ำรวย เงินทอง ธุรกิจขนาดใหญ่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ สอบ ก่อตั้ง รวบรวมกำลัง
  – การงาน   Work __เดินทาง ออกนอกสถานที่ สำรวจ การตลาด
  – การเงิน  Finance __ดี ดีมาก ที่ดิน
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อย่างทำผิด ทั้งศีลธรรมและกฎหมาย สิ่งที่ไม่ดีรออยู่ข้างหน้า
  – สามีภรรยา  Lover-married __โครงการมากมาย เริ่มลงมือทำ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดีด้านการเงิน ธนาคาร
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พบเห็นเหตุด่วนฉุกเฉิน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __อึดอัดขัดข้อง ติดภาระกิจ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __คัดเลือก หาสิ่งที่เหมาะสม
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __โยกย้าย เปลี่ยนแปลง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
 10. สรุป  Summarize __ฉลองความสำเร็จ

……………………..

(8)

8 มะแม(แพะ)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. อดีต  Past __แก้ไขปัยหาเร่งด่วน
 2. ปัจจุบัน Present __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เคร่งเครียด แก้ไขปัญหาไม่ได้
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ความเสี่ยง ภัย ประกันภัย กู้ภัย
  – การงาน   Work __ต่อสู้ ชิงชัยชนะ ทุ่มเท ใช้กำลังทั้งหมด
  – การเงิน  Finance __จับเสือด้วยมือเปล่า
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากหมอดู
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อด ทน ดี
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ต่างประเทศ
  – สามีภรรยา  Lover-married __ช้าแต่สำเร็จ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __วางแผนครอบครัว
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ค้นหาสัจจะธรรม
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดคาดคิด
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เก็บสะสมเงินก้อนใหญ่
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทางโทร อินเตอร์เน็ท
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ขยันทำงานหาเงิน
 10. สรุป  Summarize __ความเห็นขัดแย้ง

……………………..

(9)

9 วอก(ลิง)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. อดีต  Past __งานบางส่วน ก้าวหน้า
 2. ปัจจุบัน Present __ตรวจสุขภาพ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __โรคภัยเบียดเบียน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ฝึกสมาธิ
  – การงาน   Work __เจ้านายอุปถัมภ์
  – การเงิน  Finance __ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดีเรื่องการเงิน
  – สามีภรรยา  Lover-married __ขยายกิจการ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __หงุดหงิด
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เจ็บป่วย
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เงินกู้ยืม หมุนเงิน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานรอบดึก
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หญิงใหญ่ สูงอายุ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __คัด เลือก
 10. สรุป  Summarize __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ

……………………..

(10)

10 ระกา(ไก่)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. อดีต  Past __ติดตาม ทวงคืน ขอบริจาค
 2. ปัจจุบัน Present __โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อสุขภาพ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ชื่อเสียงเด่นดัง
  – การงาน   Work __คิดจะเปลี่ยนแนวทาง
  – การเงิน  Finance __ไม่ค่อยดี
  – โชค ลาภ  Fortune __เด็กให้โชค
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แต่งงาน
  – สามีภรรยา  Lover-married __ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดิน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ตรวจสุภาพ โรงพยาบาล
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกล ยานพาหนะ ต่างประเทศ สู้รบ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พบกับญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ดูดวง เรียนหมอดู
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __โครงการที่ดี มีมากมาย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 10. สรุป  Summarize __งานใหม่

……………………..

(11)

11 จอ(สุนัข)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

Born in Dog year.

 1. อดีต  Past __สินค้าทันสมัย
 2. ปัจจุบัน Present __พบเห็นอุบัติเหตุ ทำให้ตกใจ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __สื่อสารทางไกลทันสมัย
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เรียนต่อ อุปสรรคเล็กน้อย
  – การงาน   Work __ว่างเปล่า ถูกปลดปล่อย ละวาง เกษียณ
  – การเงิน  Finance __คิดมาก เครียด
  – โชค ลาภ  Fortune __ ดี ดีมาก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __กินยาหลายขนาน
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คิดจะเปลี่ยนใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __พักร้อน พักงานระยะสั้น
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __บวชเรียนธรรมะ ค้นหาสัจจะธรรม
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ซึมเศร้า
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน แปรปรวน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สิ้นสุด พบแพทย์ ทำฟัน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คัดเลือก
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ฝันแปลก ลางสังหรณ์ใจ
 10. สรุป  Summarize __ภาระกิจรัดตัว ไปไหนไม่ได้

……………………..

(12)

12 กุน(หมู)คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. อดีต  Past __มีโชคลาภลอย เฉียด
 2. ปัจจุบัน Present __ลังเล สับสน การตัดสินใจ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ฉลองความสำเร็จ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __คิด จะเปลี่ยนแปลง
  – การงาน   Work __เด่นการเกษตร ครบวงจร
  – การเงิน  Finance __ติดขัดเล็กน้อย
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากชายสูงอายุ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เรื่อยๆ ช้าๆ
  – สามีภรรยา  Lover-married __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พึ่งพาตนเอง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__มีความเป็นส่วนตัวสูง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __สุขสมหวัง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __อยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สัมผัสที่หก
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __บวชเรียน ศึกษาพระธรรม
 10. สรุป  Summarize __ดีเรื่องการเงิน ในธนาคาร

870

Patomtip
หน้าแรก | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา  | บทความ | สมาชิก

ดูดวงรายเดือน พฤษภาคม2557 ทายจากเดือนเกิด(12 ราศี)

erwp

ดูดวงรายเดือน พฤษภาคม2557 ทายจากเดือนเกิด(12 ราศี)
Monthly horoscopes in May 2014.  Predict from month of  born.  (12 Zodiac)

……………………………………………

(1)

ราศีเมษ-แกะ  (13เมษายน–13พฤษภาคม)
Born in Aries. (13April-13May)

 1. อดีต  Past __โชคลาภลอย
 2. ปัจจุบัน Present __แก้ปัญหาเร่งด่วน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทบทวนบทเรียน มองย้อนไปในอดีต
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
  – การงาน   Work __ว่างเปล่า สมหวัง เริ่มเพาะปลูก
  – การเงิน  Finance __ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากญาติผู้ใหญ่ ผู้ชาย สูงอายุ เจ้านาย
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เจ็บป่วย
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ให้ทาน
  – สามีภรรยา  Lover-married __หึงหวง ห่วงใย
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __แก้ไขปัญหาเก่า หนี้สิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__รับตำแหน่งใหม่
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ศาล ตัดสิน ด้วยความยุติธรรม
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ซื้อใช้สินค้าทันสมัย
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พักสักครู่
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ซับซ้อน หลายชั้นเชิง
 10. สรุป  Summarize __ต้องการความมั่นคงในชีวิต หน้าที่การงาน และทรัพย์สิน

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว (14พฤษภาคม–13มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14May-13June)

 1. อดีต  Past __ทำธุรกิจการเงิน กับบริษัทขนาดใหญ่
 2. ปัจจุบัน Present __ ได้ตามเป้าหมาย ฉลองความสำเร็จ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การแพทย์ ทหาร ตำรวจ
  – การงาน   Work __ธุรกิจครอบครัว
  – การเงิน  Finance __ดี ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากคนรัก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เดินทางไกล ไปกลับจากต่างประเทศ
  – สามีภรรยา  Lover-married __ดูแลคนผูงอายุ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดูดวง เรียนวิชาหมอดู
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__นอนดึก
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ซื้อหาใช้สินค้าอันทันสมัย
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำให้ชีวิตที่มีความมั่นคง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __นิ่ง เป็นกลาง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __การเงิน การคลัง
 10. สรุป  Summarize __ศาล ตัดสินด้วยความยุติธรรม

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14June-14July)

 1. อดีต  Past __ทำบุญ ให้ทาน
 2. ปัจจุบัน Present __มีความหวัง เริ่มต้น ชีวิตแบบใหม่ เด่น เงียบๆ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __งานใหม่
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ครูพักลักจำ
  – การงาน   Work __ความเจ็บไข้ได้ป่วย ปวดเหมื่อยกล้ามเนื้อเส้นเอ็น
  – การเงิน  Finance __มองหาช่องทางใหม่ วางแผนการตลาด
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้หยุดพัก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__โสด
  – สามีภรรยา  Lover-married __ใจร้อน พบเหตุไม่คาดคิด
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เก็บสะสมเงินก้อนใหญ่
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พักผ่อน ขาดการติดต่อ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เหน็ดเหนื่อย
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สู้ชีวิต ไม่ท้อถอย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __โครงการมากมาย คิดไว้ว่าจะทำ
 10. สรุป  Summarize __สมบูรณ์พูลสุข

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู (15กรกฎาคม–16สิงหาคม)
Born in Cancer. (15July-16August)

 1. อดีต  Past __เคร่งเครียด มุ่งมั่น ตำแหน่ง ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
 2. ปัจจุบัน Present __ว่างเว้น พักงานสักระยะหนึ่ง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ประเมินผลงาน บริหารเงิน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทบทวนการกระทำของตนเองทั้งผิดและถูก
  – การงาน   Work __งานใหม่ ภาระกิจใหม่
  – การเงิน  Finance __โครงการดีๆมากมาย ยังไม่ได้ทำเลย
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ต้องการความสงบ
  – สามีภรรยา  Lover-married __แอบทำในสิ่งที่ไม่บอกสังคม
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ซ่อมสุขภาพ เป็นไปตามกฎแห่งกรรม
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พูดเสียดแทงใจ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน พลัดพรากจากถิ่นที่เกิด
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เรียนต่อ ขยายกิจการ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เพื่อนรุ่นน้อง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __การเมือง ชายสูงอายุ
 10. สรุป  Summarize __คิดจะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปในแนวทางอื่น

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต (17สิงหาคม–16กันยายน)
Born in Leo. (17August -16September)

 1. อดีต  Past __ธุรกิจการเงิน ติดต่อสื่อสารกับบริษัทขนาดใหญ่
 2. ปัจจุบัน Present __รวบรวมงานมาทำคนเดียว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __รวบรวมข้อมูล ประมวลผล เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมา เป็นบทเรียน ซึมเศร้าเสียใจ
  – การงาน   Work __ซ่อมแซม ปลุกระดม รื้อฟื้น ทำให้ใช้งานได้อีกครั้ง
  – การเงิน  Finance __สำรองไว้เผื่อฉุกเฉิน
  – โชค ลาภ  Fortune __แอบทำบางอย่าง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __สวดมนต์ไหว้พระทำจิตให้แจ่มใส มีปัญญามองเห็นทางไป ออกบวช
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สับสน
  – สามีภรรยา  Lover-married __หึงหวง ห่วงใย เฝ้า ดูแล
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ติดตาม ขอยืมเงินทอง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พาไปทำบุญ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __วางแผนดำเนินชีวิต
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __การเมืองการปกครอง เลื่อนรับตำแหน่ง ปล่อยวาง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เจรจาต่อรอง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เพื่อสุขภาพ น้ำ
 10. สรุป  Summarize __ทบทวนความคิดคำพูดการกระทำ อย่าทำผิดศีลธรรมกฎหมายเพราะอันตรายรออยู่ในทิศทางนั้น

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว (17กันยายน–16ตุลาคม)
Born in Virgo. (17September-16 October)

 1. อดีต  Past __ต่อสู้แข่งขันชิงรางวัล
 2. ปัจจุบัน Present __แอบ ทำงานเกินเวลาปกติ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เงิน เงิน เงิน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ผู้นำ
  – การงาน   Work __ดอกเบี้ย ผลกำไรขาดทุน
  – การเงิน  Finance __สิ้นสุด เริ่มใหม่
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากผู้ทรงศีล
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด ตาย พลัดพรากจากกันไป
  – สามีภรรยา  Lover-married __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เน้นอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __งานยุ่ง มีความคิดเห็นไม่เหมือนกัน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ดูดวง เรียนหมอดู
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทำงานอย่างหนัก
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ศาล ความยุติธรรม
 10. สรุป  Summarize __การเมืองการปกครอง เจ้านายส่งเสริม

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง (17ตุลาคม–15พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17October-15November)

 1. อดีต  Past __พบเห็นเหตุฉุกเฉิน
 2. ปัจจุบัน Present __เกิดสภาวะว่างเปล่า เว้นวรรค(นำมาใช้ในทางการเมือง)
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปัญหาทางเศรษฐกิจ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เร่งด่วน
  – การงาน   Work __โยกย้าย เปลี่ยนแปลง สับเปลี่ยน ซ่อมแซม
  – การเงิน  Finance __ยานพาหนะ
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พักใจ ไม่สนใจใคร
  – สามีภรรยา  Lover-married __สับสนในตนเอง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ฝึกสมาธิ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ประกันภัยชีวิต กู้เงิน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ฟังความเห็นที่แตกต่างกัน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานที่บ้าน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สำเร็จแต่ช้าหน่อย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เพื่อนๆ
 10. สรุป  Summarize __ใช้สัมผัสที่หกช่วยในการตัดสินใจ

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง (16พฤศจิกายน–15ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16November-15December)

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
 2. ปัจจุบัน Present __โครงการใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __งานก้าวหน้า
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การแข่งขัน
  – การงาน   Work __ธุรกิจครอบครัว
  – การเงิน  Finance __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  – โชค ลาภ  Fortune __จากยานพาหนะ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีความลับ ปิดบัง
  – สามีภรรยา  Lover-married __ตรวจสุขภาพ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล สู้ชีวิต เหน็ดเหนื่อย
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ชีวิตซับซ้อน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ปัญหาเล็กน้อย แก้ได้
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เจ็บป่วย กล้ามเนื้อเส้นเอ็น หลังไหล่คอ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __อึดอัดขัดข้อง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
 10. สรุป  Summarize __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู (16ธันวาคม–14มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __เจรจาต่อรอง
 2. ปัจจุบัน Present __ทางสายกลาง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล สู้ชีวิตให้ถึงที่สุด
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
  – การงาน   Work __ใช้อินเตอร์เน็ทมากขึ้น
  – การเงิน  Finance __ซื้อทองคำ
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากมรดกที่ดิน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__งานใหม่
  – สามีภรรยา  Lover-married __จัดสรรเงินสด ในธนาคาร
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __สมหวัง ชื่อเสียงเด่นดัง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พบเห็นเหตุด่วนฉุกเฉิน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __รับตำแหน่ง การเมืองการปกครอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ตัดสินใจด้วยตนเอง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __กินดื่มเพื่อสุขภาพ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ปกป้องรักษา ผลประโยชน์
 10. สรุป  Summarize __เจ็บป่วย บีบนวด บำบัด

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล (15มกราคม–12กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15January-12February)

 1. อดีต  Past __ดูดวง เรียนหมอดู
 2. ปัจจุบัน Present __คิดจะเปลี่ยนอาชีพ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำงานดึก
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การสอบ แข่งขัน ชิงรางวัล
  – การงาน   Work __หุ้นส่วน บริษัท
  – การเงิน  Finance __การลงทุน
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีพ่อสื่อแม่สื่อชักนำ
  – สามีภรรยา  Lover-married __งานเลี้ยงฉลอง ความสำเร็จ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ถกเถียงเรื่องไร้สาระ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พบเพื่อนเก่า
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ถนอมสุขภาพ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ศาล ยุติธรรม
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __สัมผัสที่หก
 10. สรุป  Summarize __พักผ่อน

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13กุมภาพันธ์–13มีนาคม)
Born in Aquarius. (13February-13March)

 1. อดีต  Past __คัดเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสม
 2. ปัจจุบัน Present __ช้าแต่สำเร็จ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __กำลังคิด จะเปลี่ยนแปลง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เจรจา ต่อรอง
  – การงาน   Work __วางแผน นโยบาย
  – การเงิน  Finance __สับสน ยังไม่ตัดสินใจ
  – โชค ลาภ  Fortune __ของเก่า
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – สามีภรรยา  Lover-married __ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ที่ดิน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ชายสูงอายุ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เด็กให้โชค
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __โครงการ มากมาย ยังไม่ได้ทำ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ฝันแปลก แม่นยำ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ฉลองความสำเร็จ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เงิน ในธนาคาร
 10. สรุป  Summarize __การสู้รบ เดินทางไกล ยานพาหนะ

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา (14มีนาคม–12เมษายน)
Born in Pisces. (14March-12April)

 1. อดีต  Past __ความคิดแตกต่าง
 2. ปัจจุบัน Present __พึ่งพาตนเอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __งานเลี้ยงฉลอง ความสำเร็จ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สอบ แข่งขัน ชิงรางวัล
  – การงาน   Work __แก้ไขปัญหาเก่า
  – การเงิน  Finance __รับจ่ายกำไร โบนัท
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ไม่แน่นอน
  – สามีภรรยา  Lover-married __สับสนการตัดสินใจ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เครียด แก้ปัญหาไม่ได้ ม่าย
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ ขอยืม กู้เงิน ชดใช้
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __รับ-เลื่อนตำแหน่ง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สู้รบ เดินทางไกล ยานพาหนะ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทางอินเตอร์เน็ท โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
 10. สรุป  Summarize __พักงานระยะสั้น

………………………………..

869

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.
พยากรณ์จากวันเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 082-512-9920

Patomtip

หน้าแรก  เกี่ยวกับฉัน  อ่านคำทำนาย  อ่านบทความ  ใช้บริการ  สนทนา

 

%d bloggers like this: