ประเมินสถานะการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในปัจุบัน (ทางออก)

fdg

ประเมินสถานะการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย (ทางออก)

แนวทางเลือกใหม่ ในการแก้ไขปัญหาติดขัดทางการเมือง โดยใช้คนกลางแก้ปัญหา

  1. แนวทางคือให้นักการเมืองชุดเก่าลงสัตยาบรรณ ว่างเว้นไม่ลงเล่นการเมืองสักระยะหนึ่ง เพื่อเปิดทางให้มีคนกลาง (ผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง ทุกฝ่ายยอมรับได้) เข้ามาผู้แทนราษฏร-เฉพาะกาลสั้นๆ
  2. โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกคนกลาง ที่มาจากการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรตามปกติ-ครั้งที่หนึ่ง (วิธีนี้ไม่ต้องเสี่ยงต่อการปะทะกันของกองกำลังทั้งสองฝ่าย ไม่ต้องยึดอำนาจโดยประชาชนหรือทหาร ป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสีย และไม่มีจุดจบสิ้น) ให้ผู้แทนชุดแรก ทำหน้าที่บริหารจัดการปรับปรุงกฏกติการในการเลือกตั้ง (ตั้ง กกต.) ให้ทุกฝ่ายสามารถยอมรับกฎกติกาเล็กๆนั้นได้ก่อน
  3. หมดหน้าที่แล้วให้รัฐบาลชุดที่หนึ่งลาออก พร้อมจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรใหม่อีกครั้ง-ครั้งที่สอง เพื่อเปิดโอกาสให้คนกลาง-ชุดที่สอง เข้ามาทำหน้าที่รวบรวมความต้องการของทุกฝ่ายมาให้ประชาชนตัดสินด้วยตนเอง โดยวิธีลงประชามติ-การให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมโดยตรงในการลงมติ เพื่อให้ทุกฝ่ายยอมรับ และบ้านเมืองเกิดความสงบ เมื่อทุกฝ่ายยอมรับเสียงของประชาชนส่วนใหญ่แล้ว แก้ไขกฎหมายสำคัญเสร็จรีบร้อยแล้ว
  4. ให้รัฐบาลชุดที่สองลาออก จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่-ครั้งที่สาม เพื่อเปิดโอกาสให้นักการเมืองทุกคนทั้งเก่าและใหม่ เข้ามาแข่งขันกันตามปกติ ใช้กฎกติการที่ประชาชนส่วนใหญ่กำหนดมาให้ ถึงตอนนี้ทุกคนต้องยอมรับความเป็นจริง ห้ามไม่ให้ก่อความวุ่นวายอีกต่อไป
  5. ข้อสรุปง่ายๆ คือให้นักการเมืองทุกคนวางมือชั่วคราว ให้ประชาชนทุกคนตัดสินใจเลือกรูปแบบประชาธิปไตยด้วยตนเอง เมื่อสร้างกติกาการเลือกตั้งใหม่ได้แล้ว ทุกฝ่ายต้องทำตามที่ประชาชนต้องการ ประชาชนมีอำนาจสูงสุด เอวัง
  6. ถ้าใครไม่ยอมรับกติกาของประชาชนส่วนใหญ่ ก็ให้ประชาชนลงโทษโดยวิธีลง “พรหมทัณฑ์” ได้เลย
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: