กราบขอพร องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พล 049

กราบขอพร องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

         (ภาพเก่า) ไปเที่ยวพิษณุโลก แวะกราบสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ศาลในพระราชวังเดิม-โรงเรียนพิษณุโลกพิทยคมเก่า

นึกถึงนิมิตฝันครั้งหนึ่งนานมาแล้ว…เห็นนายทหารไทยหนุ่มโบราณผู้หนึ่ง รูปร่างสูงใหญ่กว่าคนไทยทั่วไป รักษาหน้าที่อยู่ในตำแหน่งหน้าช้างศึกประจำองค์สมเด็จพระนเรศวร ณ. สนามรบ เหตุการณ์สงครามใหญ่ครั้งสำคัญ ในมือเขามีสองดาบพระราชทานใช้ทะลวงฟัน ดาบข้าศึกที่รับดาบนี้ มักต้องหักสะบันลง ด้วยดาบนี้คมเหนียวและหนักกว่าปกติ ทำด้วยเนื้อโลหะพิเศษ ทหารองครักษ์ผู้นี้เพียงคนเดียว ก็สามารถทะลวง ฟันแหวกด่านทหารแถวหน้าข้าศึกได้โดยไม่ยาก เขาหลีกเลี่ยงจะทำบาป  ในดาบแรก-เขาจะทำลายดาบข้าศึกให้หักก่อน ดาบที่สอง-ถ้าข้าศึกไม่ยอมแพ้เขาจะตัดนิ้วมือ-ข้อมือให้ถืออาวุธไม่ได้  ในดาบที่สาม-ถ้าข้าศึกพยายามขัดขวางหรือใช้อาวุธอื่นมาสู้  เขาก็จำเป็นต้องฟันที่คอข้าศึกดาบเดียวขาดเพื่อมิให้เสียเวลาและไม่ต้องทรมาน  ลีลาการใช้ดาบสองมือนั้นแปลกและยากจะบรรยาย เลือดท่วมจอ

         อยู่ๆท้องฟ้าก็มืดลงกระทันหัน มองอะไรไม่เห็นเลย เหมือนคืนวันจันทร์ดับ (คล้ายเกิดสุริยุปราคา) …นายทหารตัดสินใจบุกทะลวงต่อไปตามหน้าที่ ในความมืดนั้น นี้อาจเป็นเหตุให้ช้างศึกเดินเข้าไปในกองทัพศัตรู โดยทหารรักษาพระองค์ตามไม่ทัน(มองไม่เห็น)ชั่วครู่

         เสียดายในนิมิตนี้ เห็นพระรูปลักษณ์ขององค์สมเด็จพระนเรศวรเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น ท่านนั่งประทับอยู่บนคอช้างศึก ส่วนช้างศึกนั้นมีความผูกพันและเดินตามนายทหารคนนี้เท่านั้น เหยียบทุกคนที่บังอาจขวางหน้า ยกเว้นนายทหารคนนี้

นึกถึงองค์สมเด็จพระนเรศมหาราชและนายทหารทั้งหลาย ที่เคยเสียสละชีวิตและความสุขส่วนตัว ช่วยกันกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย  ทำให้คนไทยอยู่รอดปลอดภัยมีอิสระภาพมาถึงทุกวันนี้   ขอให้คนไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่โดยตรง โปรดรักษาชาติบ้านเมืองนี้ไว้ต่อไปให้คนไทยรุ่นหลัง สามารถอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุขสงบร่มเย็นสืบต่อไป

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: