ตรวจดวงชะตาในเดือนเมษายน2557 ทายจากปีเกิด(12 นักษัตร)

ตรวจดวงชะตาในเดือนเมษายน 2557 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Monthly horoscope in April 2014.
Predict from Year of born. (12 constellation)
________________

(หมายเหตุ…ก่อนจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาจากปีเกิด ขอให้ตรวจทานปีนักษัตรของตนเองก่อน…การเปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ เปลี่ยนเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี)

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. อดีต  Past __ติดตามสถานการณ์บ้านเมือง
 2. ปัจจุบัน Present __ความว่างจากกิเลส ฝึกใช้สัมผัสที่หก สนใจญาณหยั่งรู้
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __วางแผน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปรับปรุงชีวิตและงาน
  – การงาน   Work __สะสม เพิ่มทุนดำเนินงาน
  – การเงิน  Finance __ผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการเดินทางไกล ยานพาหนะ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พักสักครู่
  – สามีภรรยา  Lover-married __ญาติเยอะ คิดเห็นแตกต่าง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดีเด่นการเงิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__บริหารงานบ้านสำนักงาน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __อ้วน สมบูรณ์ จบ สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ก้าวไปข้างหน้า ต่อไป
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทนลำบาก ทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __นายหน้า คนกลาง แลกเปลี่ยนกัน
 10. สรุป  Summarize __ครอบครัวพร้อมหน้า

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. อดีต  Past __เหนื่อยง่าย เอาชนะปัญหาได้โดยง่าย
 2. ปัจจุบัน Present __ซื้อขายแลกเปลี่นทรัพย์สิน ที่ดิน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ อ้วนขึ้น อาหารล้นตู้เย็น
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ผู้นำ การมอบหมายให้คนอื่นช่วยทำแทน
  – การงาน   Work __รักเสียงเพลง เด่น ชื่อเสียงโด่งดัง
  – การเงิน  Finance __ดี
  – โชค ลาภ  Fortune __นอนภาวนา
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __พึ่งพาตนเองเป็นหลัก
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดูดวง
  – สามีภรรยา  Lover-married __เด่นการค้าขาย ยานพาหนะ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ตรวจสุขภาพ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__หญิงใหญ่
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ตึงเครียด
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ธนาคาร
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เพื่อน
 10. สรุป  Summarize __เก็บเกี่ยวผลประโยชน์

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. อดีต  Past __จำศีล ปลีกวิเวก หาความสงบ
 2. ปัจจุบัน Present __โครงการมากมาย เริ่มทำไปบ้างแล้ว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อความมั่นคง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __รวบรวม ให้กำลังใจ
  – การงาน   Work __เสี่ยง กู้ยืม ภาระหนี้สิน
  – การเงิน  Finance __นิ่ง
  – โชค ลาภ  Fortune __จับเสื่อมือเปล่า
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เจ็บป่วย
  – สามีภรรยา  Lover-married __ตรวจรักษาสุขภาพ โรงพยาบาล
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า ที่ดิน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เก็บสะะสมเงินก้อนใหญ่
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ขยายกิจการสาขา
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __อดทน
 10. สรุป  Summarize __วางแผน สร้างความมั่นคง

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. อดีต  Past __สิ้นสุด เริ่มใหม่ อีกครั้ง
 2. ปัจจุบัน Present __ทำบุญให้ทาน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำงาน เก็บเงิน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สัจจะธรรม
  – การงาน   Work __ติดขัด ดำเนินงานไม่สะดวก
  – การเงิน  Finance __เก็บเพื่อจ่าย
  – โชค ลาภ  Fortune __ชายสูงอายุ จากความฝัน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__รอคอย
  – สามีภรรยา  Lover-married __ฝันแม่น สัมผัสที่หกสูง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __มีโชคลาภ เฉียดได้
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เฉียดได้โชคลาภ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางไปคนเดียว
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __มีความลับ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ธนาคาร
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __งานใหม่
 10. สรุป  Summarize __คนรักมีอิทธิพลต่องานและชีวิต

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon year.

 1. อดีต  Past __มีความลับ ไม่เปิดเผย
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางท่องเที่ยว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ก้าวไปข้างหน้า
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เพิ่มทุน เสี่ยง ประกันภัย
  – การงาน   Work __คัดเลือก ความเหมาะสม
  – การเงิน  Finance __เงียบ
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ทะเลาะ ชิงชัยชนะ
  – สามีภรรยา  Lover-married __งานสำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด กลับมา
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางใกล้ๆ ยานพาหนะ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ว่าง ฝันแม่น กลับมา
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ใช้พรหมวิหาร ๔
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ใจที่นิ่งสงบได้ ในท่ามกลางความสบสนวุ่นวาย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __กฎแห่งกรรม
 10. สรุป  Summarize __โครงการที่ดี ยังไม่ได้ทำ

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake year.

 1. อดีต  Past __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เร่งด่วน
 2. ปัจจุบัน Present __ก้าวไปข้างหน้า
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ยึดหลักทางสายกลาง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __อาหาร ยา เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ
  – การงาน   Work __ทบทวนบทบาท
  – การเงิน  Finance __แลกเลื่ยน ซื้อขาย นายหน้า ที่ดิน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากเด็ก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ต่อรอง
  – สามีภรรยา  Lover-married __อยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ใช้ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ติดตาม ร้องเรียน ขอ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พักงานระยะสั้น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __บวชเรียนธรรมะ ค้นสัจจะธรรม พิจารณาความจริง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __แก้ไขปัญหาเก่าๆ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __งานใหม่
 10. สรุป  Summarize __เก็บสะสมเงินทุน เตรียมใช้เงินก้อนใหญ่

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. อดีต  Past __สัมผัสที่6  ฝันที่เป็นจริงในภายหลัง
 2. ปัจจุบัน Present __พบเหตุการณ์ด่วน ฉุกเฉิน ไม่คาดคิด
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __งานใหม่ ภาระกิจใหม่
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  – การงาน   Work __อดทนทำ รอคอย เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ใช้สมาธิ
  – การเงิน  Finance __ความต้องการที่ไม่ตรงกัน สับสนวุ่นวาย
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ระวัง อย่าทำผิดศีลธรรมและกฎหมาย อันตรายรออยู่
  – สามีภรรยา  Lover-married __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ พลัดพราก หย่าร้าง สูญเสีย (ควรสะเดาะเคราะห์)
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ พลัดพราก หย่าร้าง สูญเสีย (ควรสะเดาะเคราะห์)
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ดูดวง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ลังเลการตัดสินใจ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เก็บบางอย่างไว้เป็นความลับ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ไม่สู้แพ้ สู้ชนะ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __สำเร็จแต่ช้าหน่อย
 10. สรุป  Summarize __ระวังคนมีเจ้าของแล้ว

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. อดีต  Past __ปกป้อง รักษา คุ้มครองทรัพย์สินผลประโยชน์
 2. ปัจจุบัน Present __ทำบุญ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ยานพาหนะ ต่างประเทศ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พักระยะสั้น ฝึกสมาธิ ผ่อนคลายความเครียด
  – การงาน   Work __ชื่อเสียงโด่งดัง
  – การเงิน  Finance __ดี ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ใช้ ได้จากสัมผัสที่หก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี พระคุ้มครอง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท
  – สามีภรรยา  Lover-married __เถียง ขัดคอในเรื่องเล็กน้อย
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานกินเลี้ยงฉลอง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปลีกวิเวก ต้องการความสงบ สัจจะธรรม
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __งานใหม่ ภาระกิจเพิ่มเติม
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พักสักครู่
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ความมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สิน
 10. สรุป  Summarize __ต้องการ ใช้ ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. อดีต  Past __เด่นการเงิน ในธนาคาร
 2. ปัจจุบัน Present __ปัญหาเร่งด่วน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __พระ ครู ค้นหาความจริง สัจจะธรรม
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ห้าง หุ้นส่วน บริษัท สัญญา
  – การงาน   Work __ความมั่นคง ถาวร เลื่อน รับตำแหน่ง
  – การเงิน  Finance __ดี ดีมาก
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ดี
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ถกเถียง เรื่องไร้สาระ
  – สามีภรรยา  Lover-married __ระวัง ทบทวนความคิด การกระทำ อย่าทำผิดศีลธรรมกฎหมาย อันตรายรออยู่
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ซื้อหาใช้ มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ตรวจซ่อมเช็คสุขภาพ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __งานหนัก
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เก็บสะสมเงินทุนก้อนใหญ่ เตรียมไว้ใช้
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ช้า แต่สำเร็จ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไกล ยานพาหนะ การรบ
 10. สรุป  Summarize __งานใหม่

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. อดีต  Past __ความหลง รัก
 2. ปัจจุบัน Present __ขยันทำงาน หาเงิน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ชายสูงอายุช่วยเหลือ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ยุ่ง วุ่นวาย สับสน สอบ
  – การงาน   Work __ลังเล ยังไม่เลือก
  – การเงิน  Finance __ดี ปานกลาง เสื้อผ้าชุดใหม่
  – โชค ลาภ  Fortune __จากความฝัน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__งานใหม่
  – สามีภรรยา  Lover-married __ค้าขาย เดินทาง ยานพาหนะ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล เหน็ดเหนื่อย
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ค่าใช้จ่ายสูง ไม่ถูกใจ ป่วย
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __งานใหม่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ดูดวง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คนในครองครัว
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ปริญญาเอก
 10. สรุป  Summarize __เศรษฐีนี

……………………..

11 จอ(สุนัข)

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. อดีต  Past __ถูกขอยืมเงินทอง
 2. ปัจจุบัน Present __เจ็บป่วย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __สับสน วุ่นวาย
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทางเลือก วิถีชีวิต
  – การงาน   Work __แก้ไขปัญหาเก่า
  – การเงิน  Finance __สำเร็จ เลี่้ยงฉลอง
  – โชค ลาภ  Fortune __มรดก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เก็บไว้ในใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __หงุดหงิด วิตกกังวล
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __รอคอย การกลับมา
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำบุญ ให้ทาน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เหนื่อยง่าย
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ชายสูงอายุอุปถัมภ์ เจ้าของธุรกิจ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ได้บ้าง เสียบ้าง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ทำงานแข่งกับเวลา
 10. สรุป  Summarize __ฝึกสมาธิ

……………………..

12 กุน(หมู).

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. อดีต  Past __สร้างความมั่นคง รับเลื่อนตำแหน่ง
 2. ปัจจุบัน Present __คิดจะเปลี่ยนงาน วิถีชีวิต
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เด็กๆ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สอบ แข่งขัน ชิงรางวัล
  – การงาน   Work __อึดอัด ขัดข้อง
  – การเงิน  Finance __ดี ปานกลาง การเดินทาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากงาน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี อาหารยา บำรุงสุขภาพ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด
  – สามีภรรยา  Lover-married __ขยับขยายกิจการ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __วิตกกังวล
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__สวดมนต์ไหว้พระ  ค้นหาสัจธรรม
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พักงานระยะสั้น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __วางแผน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หาหมอ เจ็บป่วย ผ่าตัด
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __หญิงใหญ่
 10. สรุป  Summarize __ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์

860

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.
พยากรณ์จากวันเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 082-512-9920

หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  อ่านคำทำนาย  บทความ  สินค้าและบริการ  สนทนา

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: