ตรวจดวงชะตาในเดือนเมษายน 2557 ทายจากเดือนเกิด(12 ราศี)

erwp

ตรวจดวงชะตาในเดือนเมษายน 2557  ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
Monthly horoscope in April 2014.  Predict from month of  born.  (12 Zodiac)

……………………………………………

(1)
คนเกิดเดือนไทย ๕
ราศีเมษ-แกะ  (13เมษายน–13พฤษภาคม)
Born in Aries. (13April-13May)

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 2. ปัจจุบัน Present __ต่อสู้ ดิ้นรน เอาตัวรอด ต้องการชัยชนะ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เก็บของเก่ามาใช้งาน ใช้หนี้สิน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เครียด วิตกกังวล
  – การงาน   Work __วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย
  – การเงิน  Finance __ไม่เคลื่อนไหว
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากความฝัน และสัมผัสที่ 6
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ใช้ไม้เท้า
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พบเหตุไม่คาดคิด
  – สามีภรรยา  Lover-married __โยกย้าย ปรับปรุงบ้าน สำนักงาน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ทำงานหนัก
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ใช้ความคิดสร้างสรร วางแผนการ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ใช้เครื่องมือสื่อสารทันสมัยมากขึ้น ซื้อ มือถือคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ขยันทำงานหาเงิน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พูดไม่ถูกใจ แต่ทำให้เห็นทางออก
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __พลัดพรากจากกัน ไปไกล
 10. สรุป  Summarize __โชคลาภ

……………………..

(2)
คนเกิดเดือนไทย ๖
ราศีพฤษภ-วัว (14พฤษภาคม–13มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14May-13June)

 1. อดีต  Past __ซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า พ่อค้าคนกลาง
 2. ปัจจุบัน Present __การเมือง การปกครอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __การเกษตร ครบวงจร
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สมุนไพร
  – การงาน   Work __ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
  – การเงิน  Finance __ฉลองความสำเร็จตามเป้าหมาย
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการเดินทาง เสี่ยงโชค
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เดินทางไกล เหน็ดเหนื่อย
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ถกเถียง
  – สามีภรรยา  Lover-married __มีความลับ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ชื่อเสียงโด่งดัง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แก้ไขปัญหาเก่า
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เก็บเงิน สะสมทรัพย์สิน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __แก้ไขความคิดเห็นที่แตกต่าง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พระ ครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ทำเพื่อเด็กลูกหลาน
 10. สรุป  Summarize __คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน

 

……………………..

(3)
คนเกิดเดือนไทย ๗
ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14June-14July)

 1. อดีต  Past __งานใหม่ ภาระกิจใหม่ เดินทางไกล
 2. ปัจจุบัน Present __บ้าน สำนักงาน ธุรกิจส่วนตัว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __วิตกกังวล สัมผัสที่ 6
  – การงาน   Work __โครงการใหม่
  – การเงิน  Finance __ท่องเที่ยว อิสระภาพ
  – โชค ลาภ  Fortune __ฉลองความสำเร็จ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แอบ ปิดบัง ซ่อนเร้น
  – สามีภรรยา  Lover-married __ไม่นิ่ง ไม่แน่นอน ฝันแม่น
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ ปัญหาซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__อยู่คนเดียว พึ่งพาตนเอง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ได้รับผลสำเร็จ ฐานะการเงินมั่นคงมากขึ้น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __รู้อยู่แล้ว รอคอยโอกาสที่เหมาะสม
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ครูบาอาจารย์
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เรียนต่อ ในระดับสูงมากกว่าเดิม
 10. สรุป  Summarize __เดินทางคนเดียว

 

……………………..

(4)
คนเกิดเดือนไทย ๘
ราศีกรกฎ-ปู (15กรกฎาคม–16สิงหาคม)
Born in Cancer. (15July-16August)

 1. อดีต  Past __อึดอัดขัดข้อง ภาระกิจมากมาย ไปไหนไม่สะดวก
 2. ปัจจุบัน Present __ค่าใช้จ่ายมากมาย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ไม่แน่นอน วิตกกังวล
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปัญหาซับซ้อน
  – การงาน   Work __แอบ มีความลับ
  – การเงิน  Finance __มีปัญหาอย่างหนัก
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการเดินทาง ยานพาหนะ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปกป้องตัวเอง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__หยุดพัก
  – สามีภรรยา  Lover-married __ถกเถียง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พึ่งพาส่งศักดิ์สิทธิ์ พระ บวช
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พักผ่อน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ขยายกิจการสาขา
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เพื่อน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __หญิงใหญ่
 10. สรุป  Summarize __ทำบุญให้ทาน

 

 ……………………..

(5)
คนเกิดเดือนไทย ๙
ราศีสิงห์-สิงโต (17สิงหาคม–16กันยายน)
Born in Leo. (17August -16September)

 1. อดีต  Past __ดูดวง
 2. ปัจจุบัน Present __คนรักทิ้งร้างห่างไกล กลับมาหา
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __พึ่งพาตนเอง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ข่าว ติดตามสถานะกาณ์
  – การงาน   Work __ได้งานใหม่
  – การเงิน  Finance __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากเด็กลูกหลาน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ความดัน เบาหวาน ไขมัน กิเลสมาร
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__วุ่นวายกับญาติ
  – สามีภรรยา  Lover-married __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พร้อมหน้า
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__สิื่อสารทางไกล ซื้อหาใช้เครื่องมือทันสมัย
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __หยุดนิ่ง รอโอกาสที่เหมาะสม
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ตรวจสุขภาพ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ช่องทางเก่า เคยทำมาแล้ว
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __มีสินค้าบริการให้เลือกมากมาย
 10. สรุป  Summarize __เสื้อผ้า สินค้า ยานพาหนะ ใหม่ ทันสมัย

 

……………………..

(6)
คนเกิดเดือนไทย ๑๐
ราศีกันย์-หญิงสาว (17กันยายน–16ตุลาคม)
Born in Virgo. (17September-16 October)

 1. อดีต  Past __งานก้าวหน้า
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางท่องเที่ยว ผจญภัย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ละทิ้งภาระกิจ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __อยู่ตรงกลาง อยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง
  – การงาน   Work __ธุรกิจครอบครัว
  – การเงิน  Finance __ระวัง อย่าใช้ในการทำผิดกฎหมายศีลธรรม
  – โชค ลาภ  Fortune __ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง คดีความ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__รัก 3 เศร้าเสียใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __วนเวียน ปัญหาเก่า
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดูดวง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เสื้อผ้าหน้าผมสินค้าทันสมัย
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ศูนย์รวมอำนาจการปกครอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __รักษาความสงบ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __นิ่ง อยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
 10. สรุป  Summarize __ ทบทวนชีวิต เตรียมปรับปรุงชีวิต

 

……………………..

(7)
คนเกิดเดือนไทย ๑๑
ราศีตุลย์-คันชั่ง (17ตุลาคม–15พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17October-15November)

 1. อดีต  Past __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
 2. ปัจจุบัน Present __วิตกกังวล ไม่แน่นอน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __บริหารจัดการทรัพย์สิน มรดก
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พลังงาน น้ำมัน เชื้อเพลิง ใต้ผิวโลก
  – การงาน   Work __ทำงานดึก
  – การเงิน  Finance __พักสักกครู่ รอไม่นาน
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง อดกลั้นต่อคำนินทา
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แก้ปัญหาเก่าใหม่ยังไม่ได้
  – สามีภรรยา  Lover-married __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานฉลองความสำเร็จ งานมงคล
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำบุญให้ทาน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ประกาศ สร้างความมั่นคง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำบุญให้ทาน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ใช้สัมผัสที่ 6 ญาณหยั่งรู้
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เจ็บใจ เก็บเงินไม่ได้  ค่าใช้จ่ายรออยู่ล่วงหน้า
 10. สรุป  Summarize __พยายามเก็บสะสมเงินทอง เงินทุน

 

……………………..

(8)
คนเกิดเดือนไทย ๑๒
ราศีพิจิก-แมงป่อง (16พฤศจิกายน–15ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16November-15December)

 1. อดีต  Past __ปกป้องตัวเอง
 2. ปัจจุบัน Present __พักงานระยะสั้น
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปรับปรุงชีวิตและงาน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การเพิ่มรายได้
  – การงาน   Work __สัญญา โปรโมชั่น
  – การเงิน  Finance __อดทนรอคอย ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากสัตว์สี่เท้า
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ฝึกสมาธิดีต่อสุขภาพ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดูดวง
  – สามีภรรยา  Lover-married __เดินไม่สะดวก
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __โครงการมากมาย
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ยุ่งวุ่นวายกับญาติกับงาน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ความตั้งมั่น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำอย่างดีที่สุด พอใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พ่อค้า คนกลาง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __งานใหม่
 10. สรุป  Summarize __พบเพื่อน เพิ่มหุ้นส่วน

 

  ……………………..

(9)
คนเกิดเดือนไทย ๑
ราศีธนู-คนยิงธนู (16ธันวาคม–14มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล  ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 2. ปัจจุบัน Present __รับแขกมาเยือน เจรจาต่อรอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ดูดวง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การเมือง การปกครอง กฎหมาย รัฐศาสตร์
  – การงาน   Work __บริหารจัดการทั่วไป สำนักงาน
  – การเงิน  Finance __ใช้จ่ายเพื่อความสุขในครอบครัว
  – โชค ลาภ  Fortune __พักผ่อน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คิดจะปรับปรุงความสัมพันธ์
  – สามีภรรยา  Lover-married __ชอบทำบุญ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __วางแผนงาน ชีวิต
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__มีโชคลาภ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ทำงานหนัก
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __อยู่นิ่งๆ ติดภารกิจ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ติดต่อทางมือถือ อินเตอร์เน็ท
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __แก้ปัญหาง่ายๆ
 10. สรุป  Summarize __รอคอยการกลับมา

 

……………………..

(10)
คนเกิดเดือนไทย ๒
ราศีมกร-แพะทะเล (15มกราคม–12กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15January-12February)

 1. อดีต  Past __ภาระกิจมาก คิวแน่น
 2. ปัจจุบัน Present __คนเดียว พึ่งพาตนเอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ระวังอันตราย อย่าผิดศีลธรรมกฎหมาย
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ครอบครัว
  – การงาน   Work __ทบทวนบทบาท ผลการดำเนินงาน
  – การเงิน  Finance __ดูดวง
  – โชค ลาภ  Fortune __เฉียดได้ ได้
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __โรคเก่ากำเริบ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เหมือนการค้าขาย ต้องการกำไรอย่างเดียว
  – สามีภรรยา  Lover-married __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __มีเหตุด่วน ไม่คาดคิด ทำงานแข่งกับเวลา
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ซื่้อ ใช้มือถือ อินเตอร์เน็ทมากขึ้น
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __อ้วนขึ้น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินไม่สะดวก ลดน้ำหนักอย่างต่อเนื่อง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สำเร็จ แต่ช้าหน่อย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __พบแพทย์
 10. สรุป  Summarize __สมหวัง ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร

 

……………………..

(11)
คนเกิดเดือนไทย ๓
ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13กุมภาพันธ์–13มีนาคม)
Born in Aquarius. (13February-13March)

 1. อดีต  Past __โครงการที่ดีมีมากมาย แต่ยังไม่ได้ทำ
 2. ปัจจุบัน Present __มีการแข่งขันกันมากขึ้น
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ฉลองความสำเร็จ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปลดปล่อย ให้มีอิสระ เสรีภาพ
  – การงาน   Work __ขยายกิจการ
  – การเงิน  Finance __ลงทุนในด้านสื่อสาร โทรคมนาคม
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ซ่อมแซมสุขภาพ เดินไม่สะดวก
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ให้โชคลาภ
  – สามีภรรยา  Lover-married __พบเพื่อน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __กินดื่มเพื่อสุขภาพ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__อารมณ์ไม่แน่นอน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานหนัก
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พักสักครู่
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เด็กให้โชค
 10. สรุป  Summarize __แก้ไขปัญหาเล็กน้อย

 

……………………..

(12)
คนเกิดเดือนไทย ๔
ราศีมีน-ปลา (14มีนาคม–12เมษายน)
Born in Pisces. (14March-12April)

 1. อดีต  Past __พักงานระยะสั้น
 2. ปัจจุบัน Present __นิ่ง ไม่เคลื่อนไหว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปลีกวิเวก พิจารณาธรรม
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ความมั่นคง
  – การงาน   Work __ได้ผล ตามเป้าหมาย
  – การเงิน  Finance __ปิดบัง
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __กินดื่มเพื่อสุขภาพ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เงินสำคัญที่สุด
  – สามีภรรยา  Lover-married __จัดสรรเงินในธนาคาร
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล ตางประเทศ ยานพาหนะ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แตกต่างในความคิดเห็น
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เหตุไม่คาดคิด รวดเร็ว
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ความหวัง ในโชคลาภ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ระวังความคิการกระทำ อย่าทำผิดศีลธรรมกฎหมาย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 10. สรุป  Summarize __เก็บเงินได้ก้อนใหญ่แต่ต้องใช้ หมดไป

 

………………………………..

859

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.
พยากรณ์จากวันเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 082-512-9920

หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  อ่านคำทำนาย  บทความ  สินค้าและบริการ  สนทนา

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: