ดวงดาว หมอดู ดวงชะตา กฎแห่งกรรม โหราศาสตร์ การสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา

sdgfg

ดวงดาว หมอดู ดวงชะตา กฎแห่งกรรม การสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา

 1. เชื่อหรือไม่ว่าตำแหน่งของ “ดวงดาว” ในวันเดือนปีเวลาเกิดของคุณ สามารถบอกวิถีชีวิตของคุณได้ทั้งชีวิต   ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?
 2. “หมอดู” เป็นอาชีพตรวจดวงชะตา และให้คำทำนายเหตุการณ์ต่างๆทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต ให้ลูกค้า  โดยการคิดคำนวณจากตำแหน่งของดวงดาวในวันเดือนปีเวลาเกิด และดวงดาวในวันเดือนปีเวลาในปัจจุบัน
 3. “ดวงชะตา” คือ วันเดือนปีเวลาเกิดของทุกคน สำหรับนักโหราศาสตร์ มันเป็นสูตรคณิตศาสตร์อย่างหนึ่ง ที่ย่อชีวิตของทุกคนมาไว้ในวันเดือนปีเกิด เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาดาราศาสตร์
 4. “วันเดือนปีเวลาเกิด” จะบอกว่าขณะที่คุณเกิด : ดวงดาวแต่ละดวง อยู่ในตำแหน่งใด จะมีผลต่อชีวิตคุณทั้งชีวิตอย่างไรบ้าง
 5. ดวงชะตาเป็นสิ่งลึกลับซับซ้อน เกินกว่าวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันจะเข้าถึงได้
 6. ถ้าวิเคราะห์ดวงชะตาได้ จะพบการมีบางอย่างเชื่อมโยงกัน มีเหตุ และผล ที่ทำให้ทุกคนย้อนต้องมาเกิดใหม่ ทำไมต้องพบเจอเหตุการณ์ต่างๆ  เราเรียกวิ่งนี้ว่า “กฎแห่งกรรม”
 7. ถ้าใครสามารถทำนายเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน อนาคตได้จากวันเกิดได้ แสดงว่ามีเหตุผลที่เก่าแก่กว่านั้นทำให้เลือกวันเกิดให้เรา เราเรียกเหตุผลนั้นว่า “กรรมในอดีตชาติ”  วิชาโหราศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ว่ากรรมในอดีตชาตินั้นมีจริงหรือไม่
 8. ชีวิตครึ่งหนึ่งของเราทุกคน กำลังถูก “ดวงชะตา” กำหนดให้เป็นไป ต่างๆนาๆ เริ่มจากทุกคนต้องมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย ระหว่างมีชีวิตต้องพบกับเรื่องต่างๆมากมาย ทั้งการเรียน การสอบแข่งขัน สุข ทุกข์ ดีใจ เศร้าเสียใจ สมหวัง ผิดหวัง ความรัก ศัตรู  คู่ครอง การแต่งงาน การมีลูกหลาน การซื้อยานพาหนะ ที่ดิน สร้างบ้าน การทำพินัยกรรม มรดก
 9. “วิชาโหราศาสตร์” สามารถนำวันเดือนปีเวลาเกิดมาคิดคำนวณ แล้วให้คำทำนายทายทักไปตามตำรา ตามข้อมูลที่ลูกค้าให้มา นักโหราศาสตร์พบว่าสามารถทำนายดวงชะตาได้ง่ายมาก ตรงกับชีวิตจริง ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ทุกคนสามารถก็เรียนรู้และทำนายได้เหมือนกัน
 10. ใครทำอาชีพโหราศาสตร์-หมอดูไปได้สักระยะหนึ่ง ก็จะสังเกตุพบความจริงว่า ชีวิตครึ่งหนึ่งหรือเกือบทั้งหมด เป็นไปตามดวงชะตากำหนด
 11. ดวงดาว ดวงชะตา โหราศาสตร์  อดีต ปัจจุบัน อนาคต กรรมแห่งกรรม  สามารถเชื่อมโยงกันได้เหมือนกับว่าเป็นสิ่งเดียวกัน เพียงแต่มองในต่างมิติเท่านั้น
 12. “กฎแห่งกรรม” เป็นกลไกที่มีอยู่จริง นอกจากพิสูจน์ได้โดยวิชา “โหราศาสตร์” ถ้าให้อธิบาย จะเหมือนกับการนำเมล็ดพืชพันธ์อะไรสักอย่าง นำไปว่านลงดิน รดน้ำ ไม่นานพืชพันธ์ก็จะเติบโตขึ้นมา  ออกดอกผล  นักโหราศาสตร์ก็เหมือนผู้เชี่ยวชาญในการเกษตร ที่รู้และทายล่วงหน้าได้ว่า ถ้านำเมล็ดพันธ์พืชใดไปปลูก ต้องรอกี่ปีกี่เดือนกี่วัน พืืชนั้นจึงจะโตออกดอกผล รูปร่างอย่างไร กินผลแล้วมีรสชาติอย่างไร
 13. กฎแห่งกรรม ร่ักษาสมดุลให้เกิด “ความยุติธรรม” ใครทำดีชั่วอย่างไรไม่นานก็จะได้รับผลอย่างนั้นกลับคืน
 14. ดวงชะตา หรือวันเดือนปีเวลาเกิด แม้นเป็นสูตรย่อเล็กมาก แต่นักโหราศาสตร์ก็สามารถวิเคราะห์ดวงชะตาทุกคนได้ทั้งชีวิตตั้งแต่วันแรกเกิดจนกระทั้งวันตาย รู้ได้ว่าเจ้าชะตาจะตายด้วยโรคหรือเหตุใด
 15. ผู้มีความรู้ความชำนาญในทางโหราศาสตร์ จะสามารถคิดคำนวณแล้วรู้ว่า เจ้าชะตาจะรับกรรมเก่าทั้งดีและร้ายในปีใดเดือนใด มีความแน่นอน เกินใครจะคาดคิด  แม้นนักโหราศาสตร์ (ที่ไม่มีญาณหยั่งรู้) เองก็ยังงงเองว่าเป็นไปได้อย่างไร
 16. “หมอดู” : เป็นผู้ใช้สัมผัสที่6 ญาณหยั่งรู้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยค้นหาเรื่องที่เกี่ยวกับดวงชะตา  ให้คำทำนายดวงชะตา อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทายไปตามตำราและข้อมูลที่ลูกค้าให้มา เช่นเดียวกัน
 17. “การทำบุญ” ช่วยให้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคตดีขึ้น ถ้าการทำบุญนั้นทำโดยใจที่บริสุทธิ์  (ต้องไม่ใช่การเอาเงินไปว่าจ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลบล้างความผิดของตัวเอง)
 18. “การสะเดาะเคราะห์” เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่พยายามทำให้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคตดีขึ้น มุ่งประสงค์ต่อเจ้ากรรมนายเวรให้ยกโทษภัยให้ผู้ทำพิธี ถ้าการสะเดาะเคราะห์นั้นทำโดยใจที่บริสุทธิ์ก็อาจได้ผลที่ดี เป็นไปได้  (ต้องไม่ใช่การเอาเงินไปว่าจ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลบล้างความผิดของตัวเอง)
 19. “การต่อชะตา” เป็นพิธีกรรมที่คล้ายการสะเดาะเคราะห์ แต่มีความเป็นไปได้ยากมากที่สุด เป็นช่องทางให้วัดวาอาราม ครูบาอาจารย์ หมอดู นำมาใช้ช่วยลูกศิษย์ลูกค้า นอกจากนี้ยังมีผู้ทุจริตทั้งหลายนำมาใช้หากินกับคนไม่รู้ กลายเป็นเรื่องราวข่าวหน้าหนึ่งบ่อยๆ  (ต้องไม่ใช่การเอาเงินไปว่าจ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลบล้างความผิดของตัวเอง)
 20. “การแก้ไขปัญหาชีวิต” ผู้แนะนำต้องรู้ในหลักธรรม จึงจะสามารถบอกทางแก้ไขปัญหาได้ ถ้าเป็นผู้ทุศีลเสียเอง คงนำพาคนอื่นไปไม่ได้อย่างแน่นอน จริงไหมครับ?

857

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.
พยากรณ์จากวันเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 082-512-9920

หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  อ่านคำทำนาย  บทความ  สินค้าและบริการ  สนทนา

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: