ดูดวงรายเดือน มีนาคม2557 ทายจากปีเกิด (รวม12นักษัตร)

ดูดวงรายเดือน มีนาคม 2557 ทายจากปีเกิด
(รวมคำทำนายครบทั้ง 12 ปีนักษัตรไทย)
Monthly horoscope in March 2014.
Predict from Year of born. (Total 12 constellation.)
________________

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. อดีต  Past __ทบทวนการกระทำและผลในอดีต
 2. ปัจจุบัน Present __เจรจาต่อรอง ต้อนรับแขกจากแดนไกล
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ค้าขาย ยานพาหนะคันใหม่
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __กฎแห่งกรรม
  – การงาน   Work __แก้ไขปัญหาเล็กน้อย
  – การเงิน  Finance __พี่งพาตนเอง
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คัดเลือก
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __อารมณ์แปรปรวน
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ทำงานหนัก
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __คิดจะเปลี่ยนอาชีพ
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ยุ่งยากกับความเห็นแตกต่างกัน
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__เลือกทำเพื่อความสงบ
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ความพอดี ไม่มากหรือน้อยเกินไป
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ใช้อำนาจเหนือกว่าในทางผิด
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. อดีต  Past __มีโชคลาภ เฉียด
 2. ปัจจุบัน Present __โกรธง่าย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่อาศัย งาน เดินทางไกล
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การค้าขาย
  – การงาน   Work __ลูกค้าห่างหาย
  – การเงิน  Finance __มีค่าใช้จ่ายมารออยู่ล่วงหน้า
  – โชค ลาภ  Fortune __ซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดิน
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เหนื่อยเดินทาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ความเห็นไม่ตรงกัน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ทำบุญ
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ใช้อำนาจในทางมิชอบ
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __เจ็บป่วยสูญเสีย พบแพทย์
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __พบญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__ฉลองความสำเร็จ ทำสัญญาการค้าขายบริการ
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ราชการ ตำรวจทหาร
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __เก็บของเก่ามาใช้ประโยชน์

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. อดีต  Past __บริหารจัดการมรดกบานที่ดินทรัพย์สิน
 2. ปัจจุบัน Present __คิดมาก ปวดหัว นอนไม่ค่อยหลับ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อน
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทบทวนชีวิตที่ผ่านมา
  – การงาน   Work __ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น
  – การเงิน  Finance __ไม่ค่อยดี ระวังความผิดพลาด
  – โชค ลาภ  Fortune __พอมีบ้าง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __พักผ่อน พักงานระยะสั้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เด็กกว่า
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __สุขสงบ
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __นิ่งเฉยท่ามกลางความวุ่นวาย
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ทำบุญ
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ลางสังหรณ์แม่น
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__เดินทางไกล ยานพาหนะ
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ธุรกิจสีเทา
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __กฎแห่งกรรม
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ถูกไถ่ขอยืมเงินทอง

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. อดีต  Past __ทำบุญ สะเดาะเคราะห์
 2. ปัจจุบัน Present __คิดจะเปลี่ยนอาชีพ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __สิ้นสุด เพื่อเริ่มชีวิตใหม่อีกครั้ง
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เศรษฐศาสตร์
  – การงาน   Work __สมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  – การเงิน  Finance __ไม่แน่นอน
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อึกอัดขัดข้องใจ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เป็นความลับ
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __งานใหม่
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __โรครุมเร้า
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __สับสน ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __งานใหม่
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__อาชีพ ตรวจดวงชะตา
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ทำบุญ
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __สร้างความมั่นคงในชีวิต

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon year.

 1. อดีต  Past __มีความลับ
 2. ปัจจุบัน Present __ค้นหาความจริง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทาง ยานพาหนะ
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ
  – การงาน   Work __ทำงานคนเดียว
  – การเงิน  Finance __บริหารหนี้สิน
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ยังรักความมีอิสระ
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __หึงหวงห่วงใย
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __งานกินเลี้่ยงฉลอง
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __อารมณ์หงุดหงิดง่าย
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ปัญหาที่แก้ยาก
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__โชคลาภ
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ทบทวนความคิดการกระทำ
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัย
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __สะเดาะเคราะห์

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake year.

 1. อดีต  Past __นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินที่ดิน
 2. ปัจจุบัน Present __รอบคอบการตัดสินใจ อย่าใช้อำนาจหรือทำผิดกฎหมายศีลธรรม
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __วิศวกรรมศาสตร์
  – การงาน   Work __มีปัญหามาก
  – การเงิน  Finance __รอ
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คัดเลือก
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __วิตกกังวัลใจ
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ตึงเครียด
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __เลือกทางสายกลาง
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __สมหวัง
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__เก็บเงินก้อนใหญ่ เตรียมใช้
 8. ผู้สนับสนุน  booster __โครงการมากมายให้เลือกทำ
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ครอบครัวพร้อมหน้า
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ขยายกิจการ เด่นการค้าขาย

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. อดีต  Past __มีความลับ เรื่องที่ไม่เปิดเผย
 2. ปัจจุบัน Present __เก็บของเก่ามาขาย ใช้ประโยชน์ อีกครั้งหนึ่ง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ดี
  – การงาน   Work __ไ้ด้กำไรดี
  – การเงิน  Finance __ใช้ในการเดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  – โชค ลาภ  Fortune __จากผู้หญิง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ฝึกสมาธิ โยคะ ฤๅษีดัดตน
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single_ยังชอบชีวิตที่จะเป็นโสด
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ทำบุญ
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ชื่อเสียงโด่งดัง สมหวัง
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __รักษาสุขภาพ
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ทุกข์ทางใจ
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__มุ่งมั่นสร้างความก้าวหน้า
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ขยายกิจการ เรียนต่อในระดับสูงขึ้น
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __พบแพทย์ ผ่าตัด
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __เอื้อเผื้อช่วยเหลือคนด้อยโอกาส

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล ยาพาหนะคันใหม่
 2. ปัจจุบัน Present __งานกินเลี้ยง พบเพื่อน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __การออกแบบ วางแผน นโยบาย สร้างความมั่นคง
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พักสักระยะหนึ่ง
  – การงาน   Work __เด่นด้านส่งเสริมสุขภาพ
  – การเงิน  Finance __ได้จากการค้าขาย
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากความยุติธรรม
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ใจกว้างเหมือนทะเล
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __มองย้อนหลัง ทบทวนก่อนตัดสินใจ
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __เดินทางท่องเที่ยว
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __กลับบ้าน ถิ่นฐานบ้านเกิด
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__ใช้สัมผัสที่หกในใช้การตัดสินใจ
 8. ผู้สนับสนุน  booster __มุ่งสู่ความสงบสุข
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __พ่อค้า คนกลาง
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ปรับปรุงบ้าน สำนักงาน

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. อดีต  Past __บริหารจัดการทรัพย์สินที่ดินมรดก
 2. ปัจจุบัน Present __น้ำและสมดุล
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __การเดินทางไกลมาก ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การทำให้เกิดความสงบสุข พระนิพพาน
  – การงาน   Work __ซับซ้อน ญาณหยั่งรู้
  – การเงิน  Finance __สับสน วุ่นวาย
  – โชค ลาภ  Fortune __0
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ฝึกสมาธิ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ติดต่อทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __นอนดึก
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __สับสนการตัดสินใจ
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ครอบครัวพร้อมหน้า
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __รอบคอบการตัดสินใจ อย่าใช้อำนาจหรือทำผิดกฎหมายศีลธรรม
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ทำงานหนักขยันอดทน
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ปรับปรุงตนเอง
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __คัดเลือกสิ่งท่ีำในสิ่งที่ดี เหมาะกับชีิวิตตนเอง

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. อดีต  Past __นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ทรัพย์สินที่ดิน
 2. ปัจจุบัน Present __โครงการมากมายมีให้เลือก ทำแล้วรวย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ความมั่นคงทางการเงิน
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สู้อาจชนะ ไม่สู้แพ้แน่นอน
  – การงาน   Work __อุปกรณ์สื่อสารทันสมัย ใช้มากขึ้น
  – การเงิน  Finance __ดี เด่น มรดก
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากยานพาหนะ  เดินทาง ต่างประเทศ
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง สับสน
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อยู่คนเดียวดีกว่า
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ทบทวนความคิดก่อนกระทำ อย่าทำผิดกฎหมายศีลธรรม มีอันตรายรออยู่ข้างหน้า
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __คิดมาก ปวดหัว นอนไม่หลับ
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ค้าขาย เดินทางระยะใกล้ๆ ยานพาหนะใหม่
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __แก้ไขปัญหาเล็กกน้อย
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__ผ่อนคลาย สบายๆไม่เครียด
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ทบทวนชีวิตย้อยหลัง
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __เดินทางท่องเที่ยว
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ดีเด่นการเงิน รายได้สูงขึ้น เหลือกินเหลือใช้

……………………..

11 จอ(สุนัข)

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. อดีต  Past __ทำสัญญา ผูกพัน ตรวจสุขภาพ
 2. ปัจจุบัน Present __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงทางอยู่อาศัยที่ทำงานที่นอนซ่อมบ้าน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปรับวิถีชีวิต
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดน้อยลง
  – การงาน   Work __เลือกอาชีพ โครงการ ที่เคยคิดไว้ว่าจะทำให้สำเร็จ
  – การเงิน  Finance __ดี เด่น
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากชายสูงอายุ เจ้านาย
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __คิดมากมายไปไกลเกินเหตุ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มากมาย พัฒนาดีขึ้ย
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ทำให้รู้สึกอึดอัดขัดข้อง
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ทางทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __เดินทางไกล ต่อสู้กับคู่แข่งขัน
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน ที่ทำกิน
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน หนักเอาเบาสู้
 8. ผู้สนับสนุน  booster __งานใหม่
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ทบทวนความคิดก่อนกระทำ อย่าทำผิดกฎหมายศีลธรรม มีอันตรายรออยู่ข้างหน้า
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __เพื่อนบ้านคือรั้วบ้านที่ดีที่สุด จงเป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน

……………………..

12 กุน(หมู).

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. อดีต  Past __ปัญหาซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข
 2. ปัจจุบัน Present __รอคอย การกลับมา
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เลือกทางสายกลาง พอดี ไม่มากไปไม่น้อยไป สมดุล
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เดินทางไกล ต่างประเทศ
  – การงาน   Work __ บัญชี  ธนาคาร สถาบันการเงิน
  – การเงิน  Finance __เจรจาต่อรอง ผ่อนผัน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการทำงาน
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สุข สมหวัง
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ตรวจดวงชะตา
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ติดต่อสื่อสารทางมือถือ อินเตอร์เน็ท
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองการปกครอง
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __พ่อค้าคนกลาง นายหน้า ค้าขายที่ดิน
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__ทบทวนความคิดก่อนกระทำ อย่าทำผิดกฎหมายศีลธรรม มีอันตรายรออยู่ข้างหน้า
 8. ผู้สนับสนุน  booster __งานใหม่
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ลูกหลานบริวาร
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __การให้ทาน เป็นเหตุให้เกิดความร่ำรวย มรรคผลนิพพาน

847

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.
พยากรณ์จากวันเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 082-512-9920

หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  อ่านคำทำนาย  บทความ  สินค้าและบริการ  สนทนา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: