ดูดวงรายเดือน มีนาคม2557 ทายจากเดือนเกิด (รวม12ราศี)

ดูดวงรายเดือน มีนาคม2557 ทายจากเดือนเกิด (รวม 12 ราศี)
Monthly horoscope in March 2014.
Predict from month of  born.  (12 Zodiac)

……………………………………………

(1)
คนเกิดเดือน๕ไทย
ราศีเมษ-แกะ  (13เมษายน–13พฤษภาคม)
Born in Aries. (13April-13May)

 1. อดีต  Past __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 2. ปัจจุบัน Present __ทบทวนตนเอง อย่าทำผิดกฎหมายศีลธรรม อันตรายรออยู่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __มีได้และเสียผลประโยชน์
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __วิชาเคมี ชีวะ ฟิสิกส์
  – การงาน   Work __ฟื้นฟูความเสียหาย
  – การเงิน  Finance __ได้จากงาน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการทำบุญ
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ไขมันในเส้นเลือด ภูมิแพ้ โรคหัวใจ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เที่ยวทะเล อาหารทะเล
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __แอบมีความลับ
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __พึ่งพาตนเอง
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ตรวจดวงชะตา
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ตรวจเช็คสุขภาพ
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__เก็บไว้ในใจ
 8. ผู้สนับสนุน  booster __เพื่อน
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __เจรจาต่อรอง
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __กินอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดี

……………………..

(2)
คนเกิดเดือน๖ไทย
ราศีพฤษภ-วัว (14พฤษภาคม–13มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14May-13June)

 1. อดีต  Past __ต้องการความสงบ
 2. ปัจจุบัน Present __สำเร็จแต่ช้าหน่อย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ขยายกิจการ
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ขอ ยืม ได้ ทุนการศึกษา รางวัลตอบแทน
  – การงาน   Work __บริหารจัดการทรัพย์สิน ที่ดิน
  – การเงิน  Finance __ได้จากคนในครอบครัว
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง จากความฝัน
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ไม่แน่นอน
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ใกล้จะสมหวัง
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __เด่นเรื่องหนี้สิน กู้ยืม
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ทำบุญ ไถ่ชีวิตสัตว์
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __นิ่ง เฉย
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __บริหารจัดการบ้านสำนักงานที่ทำกิน
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 8. ผู้สนับสนุน  booster __พักงานระยะสั้น
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ธนาคาร
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __เดินทาง ท่องเที่ยว

……………………..

(3)
คนเกิดเดือน๗ไทย
ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14June-14July)

 1. อดีต  Past __โรคเก่ากำเริบ
 2. ปัจจุบัน Present __โครงการท่ดีมีมากมายเริ่มทำไปบ้างแล้ว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __รอคอย การกลับมา
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สมุนไพร ยารักษาโรค
  – การงาน   Work __ได้ผลดีบ้างเสียบ้าง
  – การเงิน  Finance __หุ้นส่วน บริษัท
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ชาย(หญิง)อายุมากกว่า
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __บริหารเงินในธนาคาร
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __มัวเมาในกิเลส
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __เด็กให้โชค
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__พบเห็นเหตุด่วนเหตุร้าย
 8. ผู้สนับสนุน  booster __หนี้สิน
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __วางแผนการดำเนินชีวิต
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ใช้ชีวิตให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติ

……………………..

(4)
คนเกิดเดือน๘ไทย
ราศีกรกฎ-ปู (15กรกฎาคม–16สิงหาคม)
Born in Cancer. (15July-16August)

 1. อดีต  Past __ขยายกิจการ งานมากขึ้น
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทาง ท่องเที่ยว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อนๆ
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหารการเงิน การลงทุน
  – การงาน   Work __ทำแข่งกับเวลา
  – การเงิน  Finance __มีแผนจะใช้เงินก้อนใหญ่
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง อย่าเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท ได้จากคนตายไปแล้ว
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ความรักซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ทำงานกลางคืน ดึก เก็บความลับ
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __จัดไปงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __เดินทางไกล ไป/กลับจากต่างประเทศ
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __เจรจาต่อรอง
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__รวบรวมคน งาน อำนาจ
 8. ผู้สนับสนุน  booster __คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ผู้พิพากษา ความยุติธรรม
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ฟ้าหลังฝนนั้นมีจริง อยู่ที่ใจ และการตัดสินใจ

 ……………………..

(5)
คนเกิดเดือน๙ไทย
ราศีสิงห์-สิงโต (17สิงหาคม–16กันยายน)
Born in Leo. (17August -16September)

 1. อดีต  Past __ขยายกิจการ อาชีพสำรอง
 2. ปัจจุบัน Present __เจ็บป่วย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __กินอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปกป้อง รักษา คุ้มครอง ความปลอดภัย
  – การงาน   Work __เพาะพันธุ์ อนุรักษ์
  – การเงิน  Finance __ดี
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี ปานกลาง เฉียดได้
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เวียนหัว
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เหตุไม่คาดฝัน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่วิถีชีวิตและงาน
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ถกเถียงเพื่อหาข้อสรุป
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __คิดมาก ปวดหัว นอนไม่ค่อยหลับ
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __แก้ไขปัญหาซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__เจรจาต่อรอง
 8. ผู้สนับสนุน  booster __แอบช่วยเหลือโดยไม่เปิดเผยตัวตน
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __คนรัก
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __วางแผน นโยบาย กฎเกณฑ์ สร้างความมั่นคง

……………………..

(6)
คนเกิดเดือน๑๐ไทย
ราศีกันย์-หญิงสาว (17กันยายน–16ตุลาคม)
Born in Virgo. (17September-16 October)

 1. อดีต  Past __อึดอัดขัดข้อง
 2. ปัจจุบัน Present __ยึดหลักความมั่นคง ชีวิต ทรัพย์สิน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __สังคม การเมือง การปกครอง
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาศ
  – การงาน   Work __ธุรกิจขนาดใหญ่ มหาชน
  – การเงิน  Finance __ดี พันธสัญญา
  – โชค ลาภ  Fortune __มาทางโทรศัพท์ ออนไลน์
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เดินทาง ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __เก็บของเก่ามาใช้งาน
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __กินดื่มเพื่อสุขภาพ  เมาหนัก
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __อารมณ์อ่อนไหวง่าย
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__
 8. ผู้สนับสนุน  booster __
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __

……………………..

(7)
คนเกิดเดือน๑๑ไทย
ราศีตุลย์-คันชั่ง (17ตุลาคม–15พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17October-15November)

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล ท่องเที่ยว
 2. ปัจจุบัน Present __ไปคนเดียว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __พักงานระยะสั้น
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การต่างประเทศ ยานพาหนะ ต่อสู้
  – การงาน   Work __ปรับปรุง
  – การเงิน  Finance __ใช้ในการเดินทางไกล ซื้อยานพาหนะ
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากเด็ก บริวาร ลูกหลาน
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เหนื่อยง่าย
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สมหวัง
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __รอคอยการกลับ
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __มีโชคลาภดี
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงสูงอายุ
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __โยกย้าย เดินทาง พบเพื่อน
 7.   ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
 8. ผู้สนับสนุน  booster __อยู่ในเมืองหลวง
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __งานก้าวหน้า
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ขยันทำงานหาเงิน เก็บสะสม

……………………..

(8)
คนเกิดเดือน๑๒ไทย
ราศีพิจิก-แมงป่อง (16พฤศจิกายน–15ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16November-15December)

 1. อดีต  Past __รอดูผลงาน
 2. ปัจจุบัน Present __ดาวเด่น สุขสงบ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อสุขภาพ
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การต่อสู้ ได้ชัยชนะโดยง่าย
  – การงาน   Work __เน้นให้เกิดผลประโยชน์โชคลาภ
  – การเงิน  Finance __ได้จากการทำงาน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากโทรศัพท์ จากความฝัน
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ไม่แน่นอน
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คบแค่เพื่อน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ปัญหาซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ขยันทำงานหาเงิน
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ขยายกิจการ
 7.   ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__เพื่อนๆ
 8. ผู้สนับสนุน  booster __สัมผัสที่หก
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __กฎแห่งกรรม
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ทำบุญไถ่ชีิวิตสัตว์

  ……………………..

(9)
คนเกิดเดือน๑ไทย
ราศีธนู-คนยิงธนู (16ธันวาคม–14มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
 2. ปัจจุบัน Present __เจ็บป่วย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ครอบครัวพร้อมหน้า
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การผ่อนคลายจากความเครียด
  – การงาน   Work __เจรจา ต่อรอง
  – การเงิน  Finance __นิ่ง ยังพออยู่ได้ในภาวะการเงินไม่แน่นอน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากผู้หญิงฐานะดี
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เหมือนเพื่อนมากกว่า
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __เด็กให้โชค
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ทำบุญให้ทาน
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __แก้ไขปัญหาซับซ้อนซ้อนเงื่อนไข
 7.   ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__สิ้นสุด สูญเสีย ระวังอุบัติเหตุ
 8. ผู้สนับสนุน  booster __งานใหม่
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __สิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ค้าขาย เดินทางระยะใกล้ๆ

……………………..

(10)
คนเกิดเดือน๒ไทย
ราศีมกร-แพะทะเล (15มกราคม–12กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15January-12February)

 1. อดีต  Past __พักงานระยะสั้น
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางระยะใกล้
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __การธนาคาร
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ค้นหาสัจธรรม ความจริง สอน
  – การงาน   Work __พ่อค้าคนกลาง นายหน้า แลกเปลี่ยน
  – การเงิน  Finance __ดี ดีมาก
  – โชค ลาภ  Fortune __จากเด็ก
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีอำนาจ สูงอายุ
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __หงุดหงิด วิตกกังวล
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ซื้อใช้สิ่งของเสื้อผ้าทันสมัย
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __เจ็บป่วย
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __เจ็บใจ
 7.   ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__ถูกขอยืมเงินทองทรัพย์สิน
 8. ผู้สนับสนุน  booster __เพื่อน
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาแล้ว
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ใจที่ปราศจากกิเลสตัญหาอุปทานแม้นเพียงเวลาอันสั้นก็เกิดปัญญาได้

……………………..

(11)
คนเกิดเดือน๓ไทย
ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13กุมภาพันธ์–13มีนาคม)
Born in Aquarius. (13February-13March)

 1. อดีต  Past __ต้องการความสุขสงบ
 2. ปัจจุบัน Present __อึดอัดขัดข้อง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __หนี้สิน
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ความยุติธรรม
  – การงาน   Work __หยุดทำงาน
  – การเงิน  Finance __ต้องการความมั่นคง
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี ปานกลาง ได้จากยานพาหนะ
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __รอคอยการกลับมา
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ความดัน เบาหวาน ไขมัน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ร่ำรวย
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า
 7.   ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__พักผ่อน
 8. ผู้สนับสนุน  booster __เด็กให้โชค
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __การเมืองการปกครอง
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __รักษาผลประโยชน์

……………………..

(12)
คนเกิดเดือน๔ไทย
ราศีมีน-ปลา (14มีนาคม–12เมษายน)
Born in Pisces. (14March-12April)

 1. อดีต  Past __แก้ปัญหาไม่ได้ คิดมาก นอนไม่ค่่อยหลับ ปวดหัว
 2. ปัจจุบัน Present __ต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมือง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __พักงานระยะสั้น
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พลังงาน เชื้อเพลิง ไฟ ดับกิเลส
  – การงาน   Work __ฉลองความสำเร็จ
  – การเงิน  Finance __ดี ดีมาก
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากนักบวช สิ่งศักสิทธิ์
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ข่าวด่วน ข่าวร้าย
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน สิ่งมีค่า
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __นัดพบกัน พร้อมหน้า
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ลังเลการตัดสินใจ
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 7.   ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__หนี้สิน วนเวียน เสี่ยงภัย ประกันภัย
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ทำบุญ
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ความรัก ความผูกพัน
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ทุกคนต้องการความสงบสุข ในที่สุด ในสุดท้ายปลายทาง

………………………………..

846

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.
พยากรณ์จากวันเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 082-512-9920

หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  อ่านคำทำนาย  บทความ  สินค้าและบริการ  สนทนา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: