ดูดวงรายเดือน กุมภาพันธ์2557 ทายจากเดือนเกิดทั้ง12 ราศี

ดูดวงรายเดือน กุมภาพันธ์ 2557  ทายจากเดือนเกิดทั้ง 12 ราศี
Monthly horoscope in February 2014.
Predict from month of  born.  (12 Thai Zodiac.)

……………………………………………

(1)
คนเกิดเดือนห้าไทย
ราศีเมษ-แกะ  (13เมษายน–13พฤษภาคม)
Born in Aries. (13April-13May)

 1. อดีต  Past __พ่อค้า คนกลาง เจรจาต่อรอง ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดิน
 2. ปัจจุบัน Present __ วนเวียน หมุนเปลี่ยน เสี่ยงภัย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ฉลองความสำเร็จ ตามเป้าหมาย
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การผลิต ทำใช้เอง ขยันทำกิน
  – การงาน   Work __ ราชการ เลื่อนรับตำแหน่ง ความมั่นคง ผู้บริหาร
  – การเงิน  Finance __นิ่ง ไม่เคลื่อนไหว
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง ดี
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __วิตกกังวล
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__วางแผน บริหารจัดการ
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __งานใหม่ บริวารคนใหม่
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ขอหยิบยืมเงินทอง
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ฟื้นคืนชีพ รักษาพยาบาล
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ดีเด่นการเงิน บริหารจัดการเงินก้อนใหญ่
 7.   ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__บ้าน สำนักงาน แม่ครัว
 8. ผู้สนับสนุน  booster __คนรักทิ้งร้างห่างไกล/กลับมา
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __อยู่นิ่งเฉย อยู่ได้ ในท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __สับสนการตัดสินใจ

……………………..

(2)
คนเกิดเดือนหกไทย
ราศีพฤษภ-วัว (14พฤษภาคม–13มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14May-13June)

 1. อดีต  Past __โครงการดีๆมีมากมายที่ยังไม่ได้ทำ
 2. ปัจจุบัน Present __กินอยู่เพื่อสุขภาพ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ความเจ็บป่วย
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พืชพันธ์ธัญญาหาร แม่และเด็กคนชรา
  – การงาน   Work __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  – การเงิน  Finance __ปานกลาง จากคนรัก
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ร่างกายต้องการพักผ่อน นอนน้อย
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เริ่มต้น
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโ่ด่งดัง
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __พึ่งพาตัวเอง สงบสยบเคลื่อนไหว
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __เหตุด่วนฉุกเฉินไม่คาดคิด ทำงานแข่งกับเวลา
 7.   ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__เจรจาต่อรอง
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ฉลองความสำเร็จ
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __กฏแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ วนเวียน ไม่แน่นอน เสี่ยงภัย

……………………..

(3)
คนเกิดเดือนเจ็ดไทย
ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14June-14July)

 1. อดีต  Past __วิตกกังวล ความไม่แน่นอน
 2. ปัจจุบัน Present __ต้อนรับผู้มาเยือนจากแดนไกล เจรจรต่อรอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __รักษาผลประโยชน์
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ธาตุ 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกที่ดิน
  – การงาน   Work __บ้าน สำนักงาน
  – การเงิน  Finance __ระวัง จงรอบคอบก่อนจะตัดสินใจ
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ซ่อมแซม ตรวจสุขภาพ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เจ้าชู้ ไม่มีความรับผิดชอบ ไปเที่ยว
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ ทำบุญให้ทานโปรดสัตว์
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __งานเลี้ยง ฉลองความสำเร็จ
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __มีภารกิจมาก งานหนัก
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __เสื้อผ้า สินค้า รถยนต์ ทนสมัย
 7. ปัญหาปัจจุบัน/ทางแก้ไข Problem / solution__ใช้พรหมวิหาร 4
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ อยู่่ไกล ต่่างประเทศ ต่างเมือง
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 10. ปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้น  Living modified __สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเสมอต้นปลายกับเพื่อนๆ

……………………..

(4)
คนเกิดเดือนแปดไทย
ราศีกรกฎ-ปู (15กรกฎาคม–16สิงหาคม)
Born in Cancer. (15July-16August)

 1. อดีต  Past __รู้สึกโดดเดี่ยว เงียบเหงา เศร้าเสียใจ นึกถึงครูบาอาจารย์
 2. ปัจจุบัน Present __นิ่งเฉย อยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __สิ้นสุด เริ่มต้นชีวิตใหม่
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __รอคอย ใช้สัมผัสี่หก
  – การงาน   Work __บริหารการเงินก้อนใหญ่
  – การเงิน  Finance __จัดการเงินในธนาคาร
  – โชค ลาภ  Fortune __จากราชการ ผู้บริหารระดับสูง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ ตามตื้อ
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __สิ้นสุด เจ็บป่วย
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ มีบริวารมาเพิ่ม
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __งานก้าวหน้า
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __กินอยู่เพื่อสุภาพ
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__เลือกทำสิ่งที่ดี ถูกต้อง ทำอย่างที่สุด
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ เดินทาง โยกย้าย เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการคิดพูดการกระทำให้ดีกว่าเดิม
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __เสี่ยงภัย กู้หนี้ยืมสิน หมุนเงิน วนเวียน
 10. ธรรมะสำหรับปรับปรุงวิถีชีวิตให้ดีกว่าเดิม  Living modified __การให้ทานบริจาคและมรรคผล  มรรคผลของการทำทานคือความร่ำรวยชาตินี้และชาติหน้า ทานแบ่งเป็น (1) ทรัพย์สินเงินทอง (2) ธรรมทาน (3) ชีวิตทาน (4) อภัยทาน เริ่มจากทำได้ง่ายไปหายากตามลำัดับ

 ……………………..

(5)
คนเกิดเดือนเก้าไทย
ราศีสิงห์-สิงโต (17สิงหาคม–16กันยายน)
Born in Leo. (17August -16September)

 1. อดีต  Past __วางแผนชีวิตหน้าที่การงาน
 2. ปัจจุบัน Present __ทบทวนชลอการตัดสินใจ หลีกเลี่ยงการทำิผิดศีลธรรมกฏหมาย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทะเลาะถกเถียง คิดเห็นไม่ตรงกัน
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทันสมัย
  – การงาน   Work __บริหารจัดการครัวเรือนบ้านสำนักงาน
  – การเงิน  Finance __มีอุปสรรคนิดหน่อย แก้ไขได้ในที่สุด
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง ในท่ามกลางความวุ่นวาย
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีด้านกำลังใจ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สับสนการตัดสินใจ
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ฉลองความสำเร็จ
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ตรวจดวงชะตา
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __แกร่งกล้าสามารถ จับเสือมือเปล่า
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ขยับขยายกิจการ
 7.   ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__ติดตามทวงขอยืมเงินทอง สภาพอากาศหนาวจัด
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ได้บ้างเสียบ้าง
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __โยกย้ายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซม
 10. ธรรมะสำหรับปรับปรุงวิถีชีวิตให้ดีกว่าเดิม  Living modified __ บางครั้งคนเราก็เดินมาพบกับทางตัน แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ ทางแก้ไขคือเวลาจะตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่านำเอากิเลสตัญหาอุปทานรักโลภโกธหลง มาช่วยในการตัดสินใจ แล้วจะเห็นทางออกได้ด้วยตนเอง วิธีการนี้เรียกการใช้ “ปัญญา”

……………………..

(6)
คนเกิดเดือน ๑๐
ราศีกันย์-หญิงสาว (17กันยายน–16ตุลาคม)
Born in Virgo. (17September-16 October)

 1. อดีต  Past __ ความขัดแย้ง คิดเห็นไม่ตรงกัน
 2. ปัจจุบัน Present __ทบทวหาข้อบกพร่องของตัวอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อความก้าวหน้า
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สมุนไพร ทะเลและทรัพยากร
  – การงาน   Work __ขอเงินทุนดำเนินงาน
  – การเงิน  Finance __ญาติผู้ใหญ่ ผู้หญิง สูงอายุ มีอำนาจ
  – โชค ลาภ  Fortune __รอคอย
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ญาติแสดงความเห็นไม่ตรงกัน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ปรับตัว ปรับใจ
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ กู้เงินยืน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ใช้หนี้สิน
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ครอบครัวมีความสุขสมหวัง
 7.   ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__โครงการมากมายทำแล้วรวย
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ไม่มี
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ค่าใช้จายสูง
 10. ธรรมะสำหรับปรับปรุงวิถีชีวิตให้ดีกว่าเดิม  Living modified__ เพื่อความสงบ บางครั้งเราต้องถอย เมื่อถอยมาสุดทางแล้ว ชีวิตก็ต้องเปลี่ยนเป็น “สู้โว้ย” สู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสงบสุขกลับคืนมาใหม่อีกครั้ง สู้ด้วยปัญญานะครับพี่น้องงงงงง
 11. ชีวิตที่ปรับเปลี่ยนได้  Living modified __

……………………..

(7)
คนเกิดเดือนสิบเอ็ดไทย
ราศีตุลย์-คันชั่ง (17ตุลาคม–15พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17October-15November)

 1. อดีต  Past __สถานะการณ์ที่ไม่แน่นอน
 2. ปัจจุบัน Present __ต้องการความสงบ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __งานก้าวหน้า
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __แก้ปัญหา ด้วยปัญญา
  – การงาน   Work __ การบริหารบ้านเมือง การเกษตร
  – การเงิน  Finance __ บุญ ทาน บริจาค
  – โชค ลาภ  Fortune __ ไม่แน่นอน
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ เหนื่อยง่าย
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีดีและร้ายปะปนกันไป
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ อยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อน
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ได้งานใหม่
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __เดินทางไกล กลับมาเยี่ยมเยือน
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ดอกผล กำไร เด็กให้โชค
 7.   ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__สุขสมหวัง ร้อนแรง แสงอาทิตย์
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ขยันทำงานดี
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ปรับปรุงชีวิตให้ทันสมัย
 10. ปรับปรุงคุณภาพวิถีชีวิต  Living modified__ การให้ทานบริจาคและมรรคผล  มรรคผลของการทำทานคือความร่ำรวยชาตินี้และชาติหน้า ทานแบ่งเป็น (1) ทรัพย์สินเงินทอง (2) ธรรมทาน (3) ชีวิตทาน (4) อภัยทาน เริ่มจากทำได้ง่ายไปหายากตามลำัดั

……………………..

(8)
คนเกิดเดือนสิบสองไทย
ราศีพิจิก-แมงป่อง (16พฤศจิกายน–15ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16November-15December)

 1. อดีต  Past __ เครียด
 2. ปัจจุบัน Present __ ตำราโบราณ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เรียนสอนถ่ายทอด
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การต่อสู้เอาชนะตนเองและผู้อื่น
  – การงาน   Work __ขยันทำงานเก็บเงิน
  – การเงิน  Finance __ทำบุญ ให้ทาน
  – โชค ลาภ  Fortune __โชคลาภชุดใหญ่ รวยมหาศาล
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ถกเถียงเรื่องไร้สาระ
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ความดันโลหิตสูง โกหก
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุข
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __เก็บเงินไม่อยู่ ค่าใช้จ่ายสูง
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ต้อนรับผู้มาเยือนจากแดนไกล เจรจาต่อรองผลประโยชน์
 7.   ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__คัดเลือกสิ่งที่ต้องการ เหมาะสมกับตัวเอง คุณภาพ
 8. ผู้สนับสนุน  booster __เป็นความลับ ไม่เปิดเผย
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ปัญหาสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข
 10. ปรับปรุงคุณภาพวิถีชีวิต  Living modified__บริหารการเงิน ฝากไว้ในธนาคาร

  ……………………..

(9)
คนเกิดเดือนอ้ายไทย
ราศีธนู-คนยิงธนู (16ธันวาคม–14มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สิ้นสุด สูญเสีย พบแพทย์
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางใกล้ไกล ค้าขาย ยานพหนะคันใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ซื้อขายและเปลี่ยน พ่อค้าคนกลาง
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __แอบ ซ่อน ลับ ลวง พราง
  – การงาน   Work __ตั้งใจทำงานจริงจัง สู้รบ เอาชนะศัตรู
  – การเงิน  Finance __จำเป็นต้องใช้กฎหมาย ความยุติธรรม ฟ้องร้อง
  – โชค ลาภ  Fortune __จากสิ่งลึกลับซับซ้อน
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ระวังการตัดสินใจ มีเจ้าของแล้ว
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __เหมือนอยู่คนเดียว
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากกว่าเดิม
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ใช้สื่อสารทันสมัยมากขึ้น
 7.   ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__งานใหม่
 8. ผู้สนับสนุน  booster __วางแผนงาน งบประมาณ
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __โชคลาภ
 10. ปรับปรุงคุณภาพวิถีชีวิต  Living modified __ โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมต่อเติมบ้านสำนักงาน

……………………..

(10)
คนเกิดเดือนยี่ไทย
ราศีมกร-แพะทะเล (15มกราคม–12กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15January-12February)

 1. อดีต  Past __พบเห็นคนรัก สิ่งที่ถูกใจ
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __คัดเลือกตามความชอบถูกใจ
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การแก้ไขปัญหาที่มองไม่เห็นทางออก
  – การงาน   Work __กู้ยืมเงินทอง เสี่ยงภัย
  – การเงิน  Finance __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ปรับเปลี่ยนระบบ วิธีการใช้เงิน
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ไปเที่ยวพักผ่อน
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ให้โชคลาภ
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __รักใคร่สามัคคี ให้/ทำตามสัญญา
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __เดินทาง ใกล้ๆ ทำตัวทันสมัย ยานพาหนะ สินค้าใหม่ล่าสุด
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ชื่อเสียงโด่งดัง ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ต้องการ เรียกร้อง ตัดสินใจ ยึดหลักความยุติธรรม
 7.   ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__ใจนิ่งสงบ ท่ามกลางความสับสน ความวุ่นวายรอบด้าน
 8. ผู้สนับสนุน  booster __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __เดินทางไกล ต่างประเทศ
 10. ปรับปรุงคุณภาพวิถีชีวิต  Living modified __บ้าน สำนักงาน อาหารและยา เพื่อสุขภาพ

……………………..

(11)
คนเกิดเดือนสามไทย
ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13กุมภาพันธ์–13มีนาคม)
Born in Aquarius. (13February-13March)

 1. อดีต  Past __ทำบุญให้ทาน
 2. ปัจจุบัน Present __วิตกกังวล
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __รอคอย
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พักระยะสั้น
  – การงาน   Work __ติดขัด
  – การเงิน  Finance __เสี่ยงภัย
  – โชค ลาภ  Fortune __หนี้สิน
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__รื้อฟื้นเรื่องราวเก่า
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __เก็บความรู้สึก
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __กินดื่มกับเพื่อนๆ เลี้ยงฉลอง
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมบ้านสำนักงาน
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __วางแผน ทำธุรกิจส่วนตัว
 7.   ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__แอบซ่อนลับลวงพราง
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ธนาคาร สถาบันการเงิน
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __งานใหม่
 10. ปรับปรุงคุณภาพวิถีชีวิต   Living modified __ ระบบเศรษฐิกิจพอเพียง ใช้ทุนที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงชีวิต โดยไม่ต้องเป็นหนี้ใคร ใช้จ่ายอย่างประหยัด อยู่ได้อย่างธรรมชาติโดยไม่ใช้เงิน

……………………..

(12)
คนเกิดเดือนสี่ไทย
ราศีมีน-ปลา (14มีนาคม–12เมษายน)
Born in Pisces. (14March-12April)

 1. อดีต  Past __ สถาบันการเงิน บริหารจัดการ
 2. ปัจจุบัน Present __ยานพาหนะคันใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เร่งด่วน คาดไม่ถึง แข่งกับเวลา
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __แฟชั่น ทันสมัย ใหม่ล่าสุด
  – การงาน   Work __สื่อสารกับคนทั้งโลก
  – การเงิน  Finance __ที่ดิน มรดก
  – โชค ลาภ  Fortune __อีกไม่นานเกินรอ
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แค่เพื่อน มากกว่าเพื่อน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __สับสนการตัดสินใจ ยังไม่เลือก
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ขยันทำงานหาเงิน
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __อยู่ท่่ามกลางความสับสนวุ่นวาย ทะเล
 7.   ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__คิดเห็นแตกต่างกัน วุ่นวาย
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ ทบทวนการกระทำ ก่อนการตัดสินใจ
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ทำตามสัญญา
 10. ปรับปรุงคุณภาพวิถีชีวิต  Living modified __ สมาธิเป็นที่มาของจิตที่มั่นคง ว่างจากกิเลส เป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญา

………………………………..

829

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ l สนทนา l

__________________

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: