ชะตากรรมประเทศไทยในปี2557และวิธีแก้ไข

ชะตากรรมประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 และวิธีแก้ไข

         บทความในหน้านี้ไม่ใช่คำทำนาย แต่เป็นคำเตือน สืบเนื่องมาจากเมือ 9 ปีที่แล้วลูกค้าเก่าในกรุงเทพฯเคยวิตกกังวลเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติครั้งใหญ่ ขอร้องให้ผมแจ้งเตือนเมื่อใกล้เวลาจะเกิดอันตรายนั้น

 1. บ้านเมืองมีชะตากรรมเหมือนบุคคลทั่วไป มีดีมีร้ายปะปนกันไป บางครั้งหนักบางครั้งเบา ครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณจึงสามารถทำนายได้ตรงกับความเป็นจริงได้ (แต่เรายังสามารถปรับเปลี่ยนร้ายกลางเป็นดีได้)
 2. เมื่อมาถึงยุคปัจจุบันวันนี้ (พ.ศ.2557) คนไทยกำลังมีปัญหาทางการเมืองการปกครอง คนไทยกำลังมีความคิดแตกแยกกันไปตรงกันข้ามแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ แสดงว่าเป็นกรรมเก่าของประเทศไทยจริงๆ
 3. แถมเป็นปีนี้เป็นปีที่ครูบาอาจารย์เคยเตือนว่าอาจเกิดภัยจากธรรมชาติ ธรรมอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เช่นอาจเกิดแผ่นไหวรุนแรง หรือเกิดภัยพิบัติต่างๆได้ สามารถทำลายล้างผู้คนเป็นจำนวนมากได้
 4. ในฐานะที่ผมเป็นหมอดู มีลูกค้าเกือบทั้งหมดเป็นคนกรุงเทพฯ และเคยรับปากว่าคนกรุงเทพฯไว้ว่าเมื่อถึงเวลา ถ้ามีโอกาสจะเกิดภัยพิบัติใหญ่ ให้เตือนภัยทันที บัดนี้ผมขอเตือนภัยนั้น ลูกค้าหมอดูทุกท่านต้องพิจารณา ว่าจะหนีภัยหรือสู้ภัยนั้น ถ้าท่านจะหนีภัยนั้น ให้ทำตามที่เคยแนะนำไปแล้ว (เขตที่ปลอดภัย)
 5. ส่วนท่านที่จะสู้กับภัยใหญ่นั้นให้แก้ไขที่ตัวท่านเองก่อน ให้ท่านเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางพระอริยะเจ้า โดยการ
  • รักษา “ศีล” 5 และมีพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) โดยเคร่งครัดบริสุทธิ์จากนี้ไปตลอดชีวิต
  • ก่อนนอน สวดมนต์ไหว้พระ นั่ง “สมาธิ” หลับตาจับภาพพระพุทธรูปไว้เป็นอารมณ์ กำหนดลมหายใจเข้าออกภาวนา พุท-โธ   สุดท้ายกราบขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า วันใดจะเกิดภัยพิบัติใหญ่ที่ลุกลามที่เกิอันตรายต่อครอบครัวและปรเทศชาติ ขอให้รู้ล่วงหน้า พร้อมหนทางหลบหลีกแก้ไข
  • เมื่อจิตนิ่งดีแล้ว ให้เริ่มเจริญวิปัสสนากรรมฐาน 40 พิจารณาความตายทุกวันเพื่อไม่ประมาทในชีวิต  เพื่อให้เกิด “ปัญญา” มองเห็นความหลุกพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
  • มี “พระนิพพาน” เป็นอารมณ์คิดไว้ล่วงหน้าว่า ถ้าตายเมื่อไหร่ขอไปพระนิพพานในชาตินี้
  • เวลาจะคิดพูดกระทำสิ่งใด อย่าเอากิเลสตัญหาอุปทานรักโลภโกรธหลงไปช่วยในการคิดพูดกระทำ ทำจิตให้แจ่มใสปล่อยวางจากกิเลสทั้งปวง (ศาสนาอื่นก็ทำได้ หรือทำตามที่พระศาสดาของท่านสั่งสอน)

.

สำหรับภัยพิบัติธรรมชาติและภัยใดๆ ให้แก้ไขดังนี้

 1. ให้คนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ นัดหมายกันทำบุญครั้งใหญ่พร้อมกัน มีการปล่อยปลา+สังฆทาน+ถือศีล+บำเพ็ญภาวนา+แผ่เมตตาจิตให้กับเจ้ากรรมนายเวรใหญ่
 2. ต้องทำในวันเดียวกันทั้งประเทศ อธิฐานก่อนปล่อยปลาว่า “ขอให้เจ้ากรรมนายเวร เทวดาอารักษ์ประจำตัวของข้าพเจ้าและครอบครัว-บ้าน-เมือง-ประเทศ โดยเฉพาะ “พระสยามเทวาธิราชเจ้า” จงมาโมทนาบุญที่ทำในวันนี้ แล้วช่วยดลบันดาน ให้บุคคลที่คิดร้ายทำลายล้างคนในชาติไทย-ประเทศไทย-ศาสนา-พระมหากษัตริย์ไทย จงพินาศสูญสลายตัวไป พ้นไปจากประเทศไทยโดยไม่ต้องขับไล่ ให้แพ้ภัยตนเอง ขอให้ประเทศไทยมีความสุขสงบเจริญรุ่งเรือง ต่อไปขอให้ผู้ปกครองบ้านเมืองเป็นคนดี มีความยุติธรรม อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม”
  (ปล่อยปลา-ซื้อปลาคนละ 100 บาทขึ้นไป ซื้อจากตลาดสด ปล่อยลงแม่น้ำเท่านั้น ส่วนสังฆทาน-ใช้เงินสด 100 บาทขึ้นไป หยอดใส่ตู้รับบริจาคในวัดใดก็ได้)
 3. ช่วยกันบริจาคเงินทอง สร้างพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ ปางห้ามสมุทรสูง 1.9 เมตร (ยืน ยกมือห้าม ทั้งสองแขน หันหน้าสู่ทะเลอ่าวไทย ไว้ในที่ลับ หรือที่มีการรักษาความปลอดภัยสูง)  หล่อด้วยทองบริสุทธิ์ตันทั้งพระองค์ ในกรณีมีเนื้อทองคำบริสุทธิ์น้อย ให้สร้างแบบทองตันความสูงเท่าที่ทำได้ หรือหล่อหนาเฉพาะผิวนอก ขอให้คนไทยกราบทูลให้ในหลวงเป็นประธานโครงการนี้ ตั้งแต่การเก็บรวบรวมเงินทอง สร้าง พิธีการเบิกเนตร และเก็บรักษา  เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกันบริจาคเงินสดตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป
 4. ถ้าสามารถทำในข้อที่ 3 ได้สมบูรณ์ แล้วยังมีเงินทองเหลือ ให้สร้างพระพุทธรูป “ปางห้ามญาติ”  (ห้ามญาติพี่น้องไม่ให้ทะเลาะกัน)เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์คนไทยทะเลาะกันเองอย่างนี้ชาตินี้ชาติหน้า
 5. ในระยะยาวหลังจากนี้ไป โปรดช่วยกันรณรงค์ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ขายเนื้อสัตว์ในวันพระ เพราะเป็นที่มาของกรรมใหญ่ ความเสื่อมเสีย ตกต่ำ ของผู้คนและบ้านเมือง

………………………………..

816

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.
โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ  l สนทนา l ผู้สนับสนุน l

__________________

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: