สนทนา

สนทนา

 1. เสียงดนตรีมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมอง__เสียง ดนตรีมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองและมีส่วนช่วยในการสร้างเส้นใยสมอง ขณะที่ฟังดนตรี สมองซีกซ้ายและซีกขวาจะทำงานไปพร้อมกัน กล่าวคือความไพเราะและความรู้สึกสบายช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกขวา ส่วยตัวโน้ตและจังหวะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้าย
 2. ข้อมูลข่าวสาร การกลั่นกรอง ความน่าเชื่อถือ
  __เรื่องนี้กำลังเป็นปัญหาเหมือนกันไปทุกมุมโลก เพราะยุคนี้ใครๆก็สามารถผลิตสื่อสารของตนเองออกมาให้คนทั้งโลกรับรู้ได้ โดยอิสระ ทำได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย แต่ความน่าเชื่อถือนั้นไม่มีความแน่นอน ความเป็นจริงผู้รับข่าวสารต้องคิดพิจารณากลั่นกรองข่าวสารนั้นก่อนเพื่อควรรอบคอบ ถ้าไม่มีหลักฐานแน่ชัดต้องฟังหูไว้หู อย่าด่วนเชื่อไปก่อนจะพิสูจน์ความเป็นจริงนั้นด้วยตนเอง ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ต้องวางใจเป็นกลางไว้ก่อน  นี้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าและพระศาสดาทุกพระองค์ในโลกนี้สั่งสอนไว้
 3. ศีล VS รัฐธรรมนูญ
  __ศีลของศาสนาพุทธกำหนดไว้เพียง 5-8 ข้อสำหรับคนทั่วไป 10 ข้อสำหรับสามเณรชีพราหมณ์ 227 ข้อสำหรับพระสงฆ์ โดยไม่มีการบังคับ ไม่มีการทำโทษทางร่างกาย เป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น โทษสูงสุดก็แค่ลงพรหมทัณฑ์เท่านั้น
  __รัฐธรรมนูญ+ประมวลกฎหมายทั้งหมด มีมากมายจนกระทั้งต้องเรียนในระดับปริญญาตรีถึง 4 ปี
  __ศีล 5 เปรียบเทียบกับ รัฐธรรมนูญ…ถ้าใครสามารถควบคุมตนเองได้ ให้กายวาจาใจไม่ละเมิดศีล 5 ทำได้อย่างบริสุทธิ์ ทำได้ตลอดชีวิต ก็ไม่จำเป็นต้องท่องกฎหมายบ้านเมืองแล้ว เพราะศีล 5 นั้น มีหลักการที่ทุกคนในสังคมจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสุขสงบมีความกว้างและลึกซึ้งกว่ากฎหมายใดๆ (รัฐธรรมนูญและกฎมายใดๆในโลกนี้)
  __ ปัจจุบัน ศีล 5 ได้รับการยอมรับจากสังคมโลกสากลว่า เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น
  __(ชาวโลกคงกำลังแปลกใจว่าขณะนี้สังคมไทยเรา มีชื่อเสียงไปในทั่วโลกว่าเป็นผู้ดี เป็นดินแดนทีมีอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดในโลก ทำไมสับสนวุ่นวายมากมาย
  __เฉลย…ศีลธรรมกำลังหดหายไปจากใจคนไทยบางส่วนมานานแล้ว บ้านเมืองจึงสภาพเหมือนปลวกกินบ้าน หรือคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย กำลังสู้กับตัวเอง)
  __ลองถ้าตัวเองและคนรอบๆข้าง ว่าศีล 5 คืออะไร ทำไมต้องรักษา รักษาแล้วมีผลดีอย่างไร ใน 10 คนมีกี่คนที่รู้อธิบายขยายความได้ และทำได้จริง ถ้าถามแล้วถึง 100 คนก็ไม่มีใครให้คำตอบที่สมบูรณ์แบบได้ ท่านก็กำลังอยู่ในเขตดินแดนที่น่าอันตราย ถ้าพระแม่ธรณีมีจริงท่านอาจสูบคนเหล่านี้ลงนรกได้ในวันข้างหน้า ขอให้ลูกค้าของหมอแดงโปรดอ่านย่อหน้าสุดท้ายนี้สัก 3 รอบแล้วคิดเอาเองนะ เป็นคำเตือนของ “คนหัวโบราณ” ซึ่งเคยเตือนไว้แล้ว
 4. หลักการเมืองการปกครอง
  __มีหลักการง่ายๆสั้นๆเพียงบรรทัดเดียว คือ “การทำให้ทุกคนในสังคม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสงบ” ผู้บริหารท่านใดทำได้ถือว่าประสบความสำเร็จ
 5. การเลือกตั้ง
  __เป็นการสรรหาบุคคลมาเป็นผู้แทนตัวเราเอง (ที่เรียกว่า ส.ส.) ก็เพื่อไปทำำหน้าที่แทนเรา หน้าที่นั้นคือช่วยกันคิดหากฎกติกา กลวิธี ออกแบบ สร้างกฎเกณฑ์ (คือกฎหมาย)ที่ใช้บังคับทุกคนเสมอกันปกป้องรักษามิให้ใครก่อความวุ่นวายในสังคม กฎหมายหลักเราเรียกกันว่า “รัฐธรรมนูญ” และมีกฎหมายย่อยๆที่จะอธิบายขยายความของกฎหมายหลัก (กฎหมายแพ่งพานิช กฎหมายอาญา อื่นๆ) ประมวลกฎหมายทั้งหมดก็เพื่อความ “สุข+สงบ” นั้นเอง กฎหมายย่อยๆจะเขียนให้ขัดแย้งกับหลักคือรัฐธรรมนูญมิได้
 6. ปัญหาข้อขัดแย้งในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ-กฎหมายย่อย
  __ธรรมดาของรัฐธรรมนูญและกฎหมายย่อมมีช่องทางเล็ดรอดให้คนหาทางหลีกเลี่ยงได้ จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเป็นระยะๆ หรือเมื่อเวลาผ่านไปกฎหมายก็ไม่ทันต่อสมัย ต้องมีการปรับปรุงกันใหม่ ถ้าแก้ไขแล้วมีเจตนาดีสังคมจะอยู่อย่างสงบ แต่ถ้ามีเจตนาแอบแฝงสังคมจะปัญหามากขึ้น
 7. ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น อย่าฆ่าตัวตาย หรือฆ่าคนอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ
  __ผมเคยพบเห็นคนรวย ทำอาชีพรับเหมาก่อสร้าง มีเงินทุนหลายร้อยล้าน กินชาตินี้ก็ไม่หมด ชีวิตที่กำลังรุ่งเรือง พอพบเจอภาวะเศรษฐกิจหยุดนิ่งล้มเหลว เขาต้องขายทุกอย่างเพื่อใช้หนี้สิน ช่วยเหลือหล่อเลี้ยงลูกจ้างทั้งที่ไม่มีงานให้ทำทั้งเก่าและใหม่ จนกระทั้งหมดตัว กำลังจะฆ่าตัวตาย เขามาใช้บริการตัดผมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะไปซื้อปืนมาฆ่าผู้รับเหมาคนอีกคนที่อ้างว่าไม่มีเงินจะมาจ่ายให้เขา
  __ผมให้คำแนะนำว่า ถ้าแก้ไขอย่างนั้น จะทำให้ตัวเองและครอบครัวเดือดร้อน ตราบใดที่มีชิวิตอยู่ก็ยังมีโอกาสจะแก้ไขปัญหานั้นได้
  __เขาบอกว่าหมดตัวแล้ว แต่ซักถามแล้วพบว่ายังเหลือทรัพย์สินเงินทุนอีกประมาณ 10-20 ล้าน
  __ผมเลยบอกว่าเงินในกระเป๋าและธนาคารผมมีไม่ถึง 1,000 บาท ความจริงหาได้เรื่อยๆแต่มีค่าใช้จ่ายพอดีกัน จึงไม่มีเงินเหลือเก็บเลย ผมยังมีความหวังว่าจะรอดพ้นวิกฤตินี้ไปได้ ทำไมคุณต้องตั้งค่าชีวิตว่าต้องมีเงินเท่านั้นเท่านี้ ทำไมไม่พอใจในสิ่งที่มีสิ่งที่เหลืออยู่ ความพอใจในปัจจุบันจะทำให้เรามีความสุขตามอัตภาพ จะมีเงินทองมากหรือน้อยก็มีความสุขทุกวัน
  __แต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายใหญ่โตและมีชีวิตอยู่แต่อนาคต ปัจจุบันก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะไปไม่ถึงเป้าหมายสักที แม้นไปถึงคนเราก็มักเลื่อนเป้าหมายให้ใหญโตกว่าเดิมเสมอ ทั้งชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์จนวันตาย
  __นักธุรกิจคนนั้นเปลี่ยนใจไม่ฆ่าใคร กลับบ้านไปอย่างคนมีสติ เขาแทบจะกราบขอบคุณที่ผมให้สติเขาไว้ได้ทัน สรุปว่ามีคนรอดตายไปได้สองคนในวันนั้น
 8. คำเตือน…เรื่องการเตรียมตัวให้พร้อมถ้าเกิดสภาวะเศรษฐกิจล้มเหลว
  __เนื่องจากเงินสดจำนวนมาก (เท่ากับเงินที่ชาวนายังไม่ได้จากรัฐบาล) ได้ขาดหายไปจากระบบหมุนเวียนของเศรษฐไทยเป็นระยะเวลานานแล้ว มีผลทำให้ชาวนาไม่มีเงินใช้จ่ายเงินตามปกติ เมื่อฐานล่างสุดของระบบเศรษฐกิจหยุดการใช้จ่ายเงินทอง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทุกชนิดก็ไม่มีเงินหมุนเวียนเช่นกัน ต้องหยุดชะงักตามไปด้วย และส่งผลต่อธุรกิจในระดับสูงกว่าต่อไปเรื่อยๆ เหมือนกับการเล่น “โดมิโน่” ที่ล้มต่อๆกันไป ขอให้ทุกท่านทำธุรกิจด้วยความระมัดระวังความเสี่ยงในเรื่องนี้ เตรียมหาทางออกให้ตัวเองไว้บ้าง เผื่อว่าถ้าท่านมีรายได้น้อยลงไป ท่านจะแก้ไขเอาตัวรอดอย่างไร

………………………………..

815

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.
พยากรณ์จากวันเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 082-512-9920

หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  อ่านคำทำนาย  บทความ  สินค้าและบริการ  สนทนา

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: