ชนเผ่าไท สุวรรณภูมิ ชมพูทวีป

ชนเผ่าไท สุวรรณภูมิ ชมพูทวีป

__เมื่อโบราณกาลนานมาแล้ว โลกเริ่มมีสิ่งมีชีวิต คน พืช สัตว์ใหม่ๆ ทวีปเดียวเริ่มแตกแยกออกห่างกันไปหลายทวีป มีทวีปหนึ่งชื่อ “ชมพูทวีป” (ทวีปเอเชีย) เป็นจุดศูนย์กลาง (ดูจากจิกซอของขอบทุกทวีป จะเห็นว่าทุกทวีปนั้นแตกแยกออกมาจากทวีปเอเซีย) ทวีปนี้เป็นต้นกำเนิดคนพืชสัตว์ อารยะธรรม วัฒนธรรม เป็นแดนเกิดของเหล่าพระพุทธเจ้าในอดีจถึงปัจจุบันและอนาคต
__มีชน (ชุมชน)เผ่าพื้นเมืองดั่งเดิม ในเมือง “สุวรรณภูมิ” (ดินแดนที่มากไปด้วยทองคำ) เรียกตัวเองว่า “ไท” (ผู้มีอิสระเสรี) นิสัยรักสันโดษ ชอบอยู่อย่างสงบ ไม่ชอบอยู่ภายใต้อำนาจของใคร แต่รบเก่งไม่เคยแพ้ใคร
__คำว่า “ไท” คำนี้จึงไม่ใช่คำนาม แต่เป็นสรรพนามบ่งบอกถึงคุณลักษณะพิเศษ ที่เห็นเด่นชัด บอกถึงนิสัยใจคอ ของคนเผ่าพันธ์ไทนี้
__ชนเผ่่าไท ชอบท่องเที่ยวไปทั่วโลก ทั้งพื้นดิน ภูเขา แม่น้ำ ทะเล  เพราะเหตุว่าร่างกายมีส่วนผสมของโลกธาตุ 4 อย่าง อัตราส่วนก็ไม่เท่ากัน มากน้อยตามวันเดือนปีเกิด จึงทำให้มีนิสัยสันดานดิบแตกต่างกันออกไป  ที่ชอบเหมือนกันก็จับกลุ่มคุยกันก่อให้เกิดเป็นสังคมใหม่  ที่ชอบไม่เหมือนกันก็ทะเลาะและทุบตีฆ่าฟันกันจนคนกลางต้องจับแยกจากกันให้อยู่ห่างๆกันมากๆ อีกทั้งความรักชอบในชัยภูมิทำเลหากิน รสชาติอาหาร อุณหภูมิ ฤดูกาล ที่ไม่เหมือนกัน ทำให้มีการรวมกลุ่มคนนิสัยเหมือนกัน ชอบอะไรที่เหมือนกัน พากันออกไปเดินทางท่องเที่ยวทางพเนจรไปทั่วโลก เกิดการขยายเผ่าพันธุ์ แตกหน่อ แยกย่อย ไกลออกไปเรื่อยๆ
__ส่วนต้นตอกำเนิดนั้นปักหลักอาศัยอยู่ที่เดิมในชมพูทวีปถึงปัจจุบัน (คือคนไทยและเพื่อนบ้านในปัจจุบันนี่เอง) คนเผ่าพันธุ์ไทเป็นจุดศูนย์กลางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลก
__ส่วนชนเผ่าพันธ์อื่นที่หน้าตาและนิสัยใจคอไม่เหมือนชนเผ่าไทเลยนั้น ในสมัยหนึ่งพระเจ้าจักรพรรด์พระองค์หนึ่งนำมิตรใหม่มาจากดาวดวงอื่น (ในหมื่นโลกธาตุในจักรวาล ขอแยกไปเล่าให้ฟังในภายหลัง)
__ชมพูทวีป-สุวรรณภูมิ-เมืองไทยพม่า ในอนาคตกาล จะเป็นที่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพานของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป ที่ชื่อ “พระศรีอริยเมตไตรย” (เกิดที่ชายแดนไทย-พม่าในปัจจุบัน)
__ชาวไทยและเพื่อนบ้านโดยรอบ ความจริงแล้วคือญาติพี่น้องกัน เมื่อเวลาผ่านไป มีเหตุบางอย่างทำให้ถูกกั้นแบ่งเขตแดน กำหนดชื่อให้แตกต่างกัน คนรุ่นต่อมาคิดว่าเป็นศัตรูกันเพราะเกิดไม่ทัน ไม่มีญาณหยั่งรู้จึงคิดไปตามที่ตนเห็นในปัจจุบัน

………………………………..

802

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ  l สนทนา l ผู้สนับสนุน l

………………………………..

(ขออนุญาติแสดงความคิดเห็นส่วนตัว)
“วิธีการแก้ไข-สถาณการณ์วุ่นวายในบ้านเมืองประเทศไทย”

__เหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศไทย ในขณะนี้…กำลังมีวิบากกรรมเก่า เหมือนบ้านเมืองอื่นๆ  บางครั้งมีสงบร่มเย็นบ้าง บางครั้งมีทะเลาะวุ่นวายบ้าง ปะปนกันไป เป็นเหตุปกติธรรมดา และเป็นวัฎฎะสงสาร อาจมีการแก้ไขกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันใหม่ อาจนำไปสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ที่สดใสดีขึ้นกว่าเดิม __ด้วยวิถีชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎืใหม่ที่ในหลวงท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ถ้าทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำ ทำให้คนไทยทุกคน ทุกครอบครัว ทุกสังคม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้มาตรฐานพออยู่พอกิน ไม่อดอยากยากแค้นแสนสาหัส ไม่ทอดทิ้งกัน เหตุการณ์วุ่นวายทั้งหลายก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ เพราะต้นเหตุแท้จริงมักเกิดจากการที่ทุกคนพากันทำมาหากินแบบกอบโกยทรัพย์สิน ให้มากที่สุด ได้มาแล้วก็ยิ่งเกิดความโลภมากกว่าเดิมแบบไม่มีจุดสิ้นสุด
__ใคร จะรับผิดชอบความคิดเห็นผิดเรื่องนี้ ก็คนเป็นพ่อแม่ทุกคนนั้นแหละต้องทำหน้าที่นี้ รีบตักเตือนสั่งสอนให้ลูกหลานของตนให้ทำมาหากินอย่างสุจริต กินอยู่อย่างระวังสำรวม ไม่กอบโกยสะสมทรัพย์สินที่เป็นการเกินเหตุที่จะใช้ในชาตินี้  สอนให้ลูกหลานรู้จักทำบุญให้ทานแก่คนยากจนไร้ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส  อย่าให้บ้านเมืองนี้มีแต่คนยากจนข้นแค้น เพราะเมื่อเขาเคยขาดการได้รับความเมตตา โตขึ้นเขาก็จะทำลายล้างสังคนอย่างไร้ความเมตตาเช่นเดียวกัน จงช่วยกันก่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือคนจน ค้นหาและให้การช่วยเหลือคนยากจน ให้ทั้งความรู้ เงินทุน โอกาส แก้ไขตรงนี้ได้เรื่องเดียว เรื่องอื่นๆก็จะสลายตัวสาบสูญหายไปเอง โดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อชีวิตคนไทยด้วยกันเองครับ
__พื้นที่เล็กๆที่คนจำนวนหนึ่งต้องแย่งกันนั่ง ที่เราเรียนกว่า “รัฐบาล” นั้น เป็นเพียงช่องทางหนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองอย่างเป็นทางการ
__ส่วนที่ผมพูดถึงนั้นจะเป็นส่วนที่เรียกว่ากลุ่ม “อาสาสมัคร” ที่อยากจะทำความดีก็สามารถทำได้ในทันที โดยไม่ต้องรอให้ตัวเองเป็นรัฐบาลก่อน
__ใครเห็นด้วยให้เริ่มคิดและทำเลยครับ อย่าช้าหรือลังเลใจ เวลาในหนึ่งชีวิตนั้นสั้นมาก  สิ่งที่ท่านสร้างไว้วันนี้ ไม่ว่าความดีหรือความเลว  ท่านจะได้ย้อนมาเกิดและชดใช้ดอกผลของมันในอนคตกาล เมื่อท่านตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ ที่เดิม นี่เป็นสัจจะธรรมความจริง ความจริงที่คนไทยแต่โบราณพิจารณาแล้วว่าจริงแน่นอน จึงยินยอมเอาเลือดเนื้อชีวิตเข้าแลกไว้เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยนี้ให้ลูกหลานมีความสงบร่มเย็นเป็นสุข แม้นตัวเองจะต้องตายก็ยอม

__________________

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: