วิธีพิจารณาถึงความตาย

วิธีพิจารณาถึงความตาย

         เป็นวิปัสสนากรรมฐานอย่างหนึ่ง (วิปัสสนา-คือการใช้ปัญญาคิดพิจารณา ตามความเป็น จริงตามธรรมชาติ) เป็นหนึ่งในกรรมฐาน 40 วิธี ช่องทางที่จะทำให้คนสามารถเห็นหนทางหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ช่องทางไปสู่พระนิพพาน

ใช้สำหรับพิจารณาสังขารขันธ์ (ร่างกาย) ตามสัจจะธรรม ตามความเป็นจริงว่า โดยสมสมุติว่าถ้าท่าน (และทุกคนในโลกนี้) ตายไปในวันนี้ สภาพซากศพของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (เมื่อปล่อยวางไว้กลางดินโดยธรรมชาติ)

 1. สภาพศพวันแรก…..ศพเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็น อย่างรุนแรง
 2. สภาพศพวันที่สอง…ศพบวมอืดพองดันตาหลุดออกมาลิ้นจุกปาก
 3. สภาพศพวันที่สาม…ศพมีน้ำเลือด น้ำเหลือง น้ำหนอง ไหลทะลักออกมาจากทวารทั้งหลายตลอดเวลา
 4. สภาพศพวันที่สี่…ศพเริ่มมีตัวหนอนไต่ไปทั่วทั้งตัว แทบมองไม่เห็นศพ หนอนกำลังไชชอนกินศพ
 5. สภาพศพวันที่ห้า…..ศพถูกสัตว์ทั้งหลาย ทั้งสองเท้า สี่เท้า สัตว์ปีก ได้กลิ่นศพก็ตรงเข้ากัดแทะกินเนื้อ ยื้อแย่งเศษเนื้อ อวัยวะภายในถูกลากออกมากิน คาบไปกินไกลๆ ทะเลาะกันวุ่นวาย
 6. สภาพศพวันที่หก…เหลือแต่โครงกระดูก ทั้งยังที่แตกแยก กระจัดกระจายไปในทุกทิศ
 7. สภาพศพวันที่เจ็ด…ไม่เหลืออะไรอยู่เลย
 8. วันที่แปด…ลูกหลานญาติพี่น้องแบ่งมรดกทรัพย์สินที่เราหามาโดยยากลำบาก นำไปใช้จนหมดสิ้น หรือทะเลาะกัน ฆ่าชิงทรัพย์กันในเวลาต่อมาก็ได้   ส่วนวิญญาณของเรา….ไปฟังคำตัดสินที่สำนักพญายม ทำดีไปสวรรค์ ทำชั่วไปนรก หมดบุญบบาปแล้วก็จุติใหม่ วนกลับมาเกิดใหม่ ในชาติตระกูลเดิมที่เคยผูกพันกันมา  เพื่อชดใช้เศษบุญกรรมที่เหลือบ้าง แล้วเริ่มทำบุญบาปซ้ำที่เดิม เพราะลืมกรรมแห่งกรรม เป็นวัฏฏะอย่างนี้ ไม่รู้จบสิ้น

***การพิจารณาอย่างนี้เพื่อให้เห็นตามความเป็นจริง ทำให้

 1. ให้มีสติยั้งคิด…..ทบทวนคุณภาพชีวิต
 2. ละอายและเกรงกลัวต่อบาป….อยู่ในศีลในธรรม
 3. ลดกามราคะได้ชั่วคราว…..ลดความมัวเมาในร่างกายตนและคนอื่น
 4. ลดกิเลส-รักโลภโกรธหลง…..ที่เป็นต้นเหตุทำให้เผลอไปทำชั่วแล้วต้องลงไปใช้กรรมในนรก
 5. ลดความมัวเมาในทรัพย์สิน…..เพราะเห็นว่าตายไปก็เอาไปด้วยไม่ได้
 6. ลดความมัวเมาในเกียรติยศชื่อเสียง….เห็นว่าเป็นเพียงสิ่งสมมุติจอมปลอมชั่วคราว ไม่สามารถเอาอวดเบ่งใครในยมโลกเมื่อตายไป

………………………………..

800

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ  l สนทนา l ผู้สนับสนุน l

__________________

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: