นักรบผู้กล้าหาญ

นักรบผู้กล้าหาญ

ถึงแม้นใครจะมีตำแหน่ง มีอำนาจ มีหน้าทีใหญ่โต ใส่เครื่องแบบนักรบสง่างาม มีอาวุธครบเครื่อง หรือคุมกองกำลังไพร่พลมากมาย แต่มียังมิได้หมายความว่าท่านจะเป็น “นักรบผู้กล้าหาญ”
แต่ถ้าท่านต่อสู้กับศัตรูด้วยมือเปล่า ไร้อำนาจ ไร้อาวุธในมือ ถือว่าเป็นนักรบผู้กล้าที่แท้จริง
ผมเคยอ่านบทความหนึ่ง เขียนโดยครูบาอาจารย์(ระดับพระอรหันต์)ท่านหนึ่งในอดีตนานมาแล้ว ท่านเขียนเล่าขานถึงที่มาของคนไทยชื่อ “ประวัติพุทธภูมิปกรณ์” ไว้ว่า  คนจีนในอดีตกาล ขาดแคลนเกลือ ต้องการขยายอาณาเขตให้ไปถึงชายทะเลทางทิศใต้ (คือสุวรรณภูมิ-ประเทศไทยในปัจจุบัน) พยายามขยายอาณาเขตไปได้กว้างไกล ใกล้สำเร็จ แต่มาติดเจ้าถิ่นชนเผ่าหนึ่ง อาศัยอยู่ทางทิศใต้สุดของทวีปเอเชีย ไม่สามารถขยายต่อไปได้ เพราะพวกนี้รบไม่เคยแพ้ใคร  ในห้องสมุดประชาชนมีบันทึกเก่าแก่ของชาวจีน บอกไว้ว่านักรบพวกนี้มีนิสัยรักสงบแต่ถึงเวลาต้องรบไม่ขลาด สู้ไม่ถอย ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆ

นักปราชญ์และกษัตริย์ชาวจีนนั้นมีภูมิปัญญาสูงดีมาก จึงเปลี่ยนกลยุทธมาเชื่อมความสัมพันธไมตรีแทนการรบหักหาญน้ำใจ และสามารถทำการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ได้เกลือทะเลมาบริโภคอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องทำนาเกลือเองและไม่ต้องทำสงครามให้สูญเสียไพร่พล สามารถอยู่ร่วมกันฉันท์มิตรได้ ต้องรบกันเลย

ชนเผ่านั้นก็คือคนไทยนี่แหละ ให้สังเกตุจากสถานการณ์บ้านเมืองในอดีตถึงปัจจุบัน จะเห็นวิธีรบจากนักรบเผ่านี้ได้เห็นชัดเจน ถ้าถูกรุกรานจะนิ่งอดทนก่อน ถ้าทนไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาสู้และสามารถรบได้ทุกรูปแบบ เอาชนะศัตรูได้ในที่สุด

5d6,4kryoTN2557;yofugfpN dkig,nv’.owmp0t,uz]crh=ot.omujl6f fuihkpvpjk’wi-v.sh9bf9k,z]0ib’gvkgv’ Fps]ydly00tTii, Tii,tpjv,=otvTii, gxHowx9k,8emeokp-v’8i^[kvk0kipNg8pmeokpw;h

………………………………..

799

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ  l สนทนา l ผู้สนับสนุน l

__________________

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: