ดูดวงรายเดือน มกราคม2557 ทายจากเดือนเกิด12 ราศี

ดูดวงรายเดือน มกราคม 2557  ทายจากเดือนเกิด12 ราศี
Monthly horoscopes in January 2014.
Predict from month of  born.  (12 Thai Zodiac.)

……………………………………………

(1)
คนเกิดเดือนห้าไทย
ราศีเมษ-แกะ (13เมษายน–13พฤษภาคม)
Born in Aries. (13April-13May)

 1. อดีต  Past __ คัดเลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการ
 2. ปัจจุบัน Present __ ขยายกิจการ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ คิดมากปวดหัวนอน แก้ไขปัญหาไม่ได้
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscope. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ ค่าใช้จ่ายสูง
  – การงาน   Work __ ติดต่อทางสื่อสารทันสมัย
  – การเงิน  Finance __ มีปัญหาบ้าง
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากงานใหม่
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พบรักใหม่
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ได้เลื่อนตำแหน่ง
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __พึ่งพาพระ
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __พบกัน
 6. อนาคต  Future __ บริหารการเงินธนาคาร
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ งานก้าวหน้า
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ วุ่นวาย คิดเห็นแตกต่าง
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ สะเดาะเคราะห์
 10. ทิศทางชีวิต   Way of  life. __ เดินทางไกล ต่างประเทศ

……………………..

(2)
คนเกิดเดือนหกไทย
ราศีพฤษภ-วัว (14พฤษภาคม–13มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14May-13June)

 1. อดีต  Past __ เร่งรัดฝ่ายผลิต
 2. ปัจจุบัน Present __ทำอย่างดีที่สุด
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ วางแผนชีวิตการงาน
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscope. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ บริหารการเงินในธนาคาร
  – การงาน   Work __ ใช้ความยุติธรรม
  – การเงิน  Finance __ พักสักครู่
  – โชค ลาภ  Fortune __ ได้จากเด็ก ได้จากยานพาหนะ
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ทะเลาะ
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ แก้ปัญหาเร่งด่วน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ ต้องการความสงบ
 6. อนาคต  Future __ บริหารหนี้สิน
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ ผ่อนคลายความเครียด
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __มรดกที่ดิน
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ ค้าขาย
 10. ทิศทางชีวิต   Way of  life.__ ต่อสู้เอาชนะปัญหา

……………………..

(3)
คนเกิดเดือนเจ็ดไทย
ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14June-14July)

 1. อดีต  Past __   ค่าใช้จ่ายสูงเก็บเงินไม่อยู่
 2. ปัจจุบัน Present __ พบเจอเหตุด่วน ฉุกเฉิน ไม่คาดคิด
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __พบเพื่อนเก่า
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscope. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ การตัดสินใจ เลือก
  – การงาน   Work __งานหนัก
  – การเงิน  Finance __งบการเงิน งบประมาณการ
  – โชค ลาภ  Fortune __ ปานกลาง ได้จากผู้ทรงศีล
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ สัมพันธ์ลึกซึ้ง
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ นิ่งสงบท่ามกลางความเคลื่อนไหว
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ คิดจะเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตการงาน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __มีความลับ
 6. อนาคต  Future __ งานใหม่
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ ทันยุคสมัย
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ ฝึกสมาธิ
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __เสียดายโอกาสที่ผ่านมา
 10. ทิศทางชีวิต   Way of  life. __ปัญหาที่ซับซ้อนมีเงื่อนไข

……………………..

(4)
คนเกิดเดือนแปดไทย
ราศีกรกฎ-ปู (15กรกฎาคม–16สิงหาคม)
Born in Cancer. (15July-16August)

 1. อดีต  Past __ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
 2. ปัจจุบัน Present __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ยานพาหนะ อุปกรณ์ทันสมัย
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscope. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  – การงาน   Work __ติดต่อกับชาวต่างประเทศ
  – การเงิน  Finance __หนีปัญหา
  – โชค ลาภ  Fortune __อย่าทุ่มเท
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __อารมณ์ไม่แน่นอน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ต้องการความเงียบสงบ
 6. อนาคต  Future __ดูดวง เรียนหมอดู
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ มรดก ที่ดิน
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __คัดเลือก
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ไม่แน่นอน
 10. ทิศทางชีวิต   Way of  life. __ติดต่อบริษัทขนาดใหญ่

 ……………………..

(5)
คนเกิดเดือนเก้าไทย
ราศีสิงห์-สิงโต (17สิงหาคม–16กันยายน)
Born in Leo. (17August -16September)

 1. อดีต  Past __ดีเด่นการเงิน
 2. ปัจจุบัน Present __กฎแห่งกรรม
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ความไม่แน่นอน
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscope. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __มิตรภาพ
  – การงาน   Work __ค้าขาย เดินทาง
  – การเงิน  Finance __ดี
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากเด็ก
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ของขวัญ รางวัล
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ พักงานระยะสั้น
 6. อนาคต  Future __รักษาสุขภาพ
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __เดินทางไปคนเดียว คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __เดินทาง ยานพาหนะคันใหม่
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __สุขสมหวัง เชื่อเสียงโด่งดัง สัมผัสที่หก
 10. ทิศทางชีวิต   Way of  life. __งานหนัก

……………………..

(6)
คนเกิดเดือน ๑๐
ราศีกันย์-หญิงสาว (17กันยายน–16ตุลาคม)
Born in Virgo. (17September-16 October)

 1. อดีต  Past __ดีเ่ด่นการเงิน
 2. ปัจจุบัน Present __ปกป้องรักษาผลประโยชน์
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปัญหาที่มีความซับซ้อน
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscope. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ชื่อเสียง ความสุข
  – การงาน   Work __เด่นค้าขาย เดินทางไกล
  – การเงิน  Finance __ ซื้อหาใช้ซ่อมยานพาหนะ เดินทางไกล
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากเพื่อน ซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ หางานใหม่มาให้ทำ
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ สัมผัสที่หกแม่น ฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ เด็กให้โชค
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ รักษาสาุขภาพ
 6. อนาคต  Future __ ต้อนรับแขกเดินทางไกลมาหา
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ถูกตามตื้อ ขอยืมเงินทอง
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย
 10. ทิศทางชีวิต   Way of  life.__เดินทาง โยกย้าย

……………………..

(7)
คนเกิดเดือนสิบเอ็ดไทย
ราศีตุลย์-คันชั่ง (17ตุลาคม–15พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17October-15November)

 1. อดีต  Past __โครงการดีๆมากมายรอให้ทำ
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางท่องเที่ยว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __พบเจอเหตุด่วนร้าย ไม่คาดคิด
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscope. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สมัครงาน ข้อเสนอ รายงาน วิทยานิพนธ์
  – การงาน   Work __ติดต่อสื่อสารเดินทางไกล ต่างประเทศ
  – การเงิน  Finance __เศรษฐีนี ธนาคาร สถาบันการเงิน
  – โชค ลาภ  Fortune __ ผลจากการทำบุญ
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __น้ำหนักมากขึ้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เก็บไว้ในใจ
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __พึ่งพาตนเอง
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ป้องกันตนเอง
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __รับตำแหน่งใหม่ งานมั่นคง
 6. อนาคต  Future __ดีเด่นการเงิน
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __งานใหม่
 10. ทิศทางชีวิต   Way of  life. __ดีเด่นโชคลาภ

……………………..

(8)
คนเกิดเดือนสิบสองไทย
ราศีพิจิก-แมงป่อง (16พฤศจิกายน–15ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16November-15December)

 1. อดีต  Past __พึ่งพาตนเอง
 2. ปัจจุบัน Present __ชีวิตมั่นคงมากขึ้น
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ตนเอง บ้าน เมือง
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscope. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สัมผัสที่หก
  – การงาน   Work __เจรจา ต่อรอง
  – การเงิน  Finance __สะดุด ไม่ค่อยดี สิ้นสุด ล้มเหลว
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากความฝัน
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ดีขึ้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ทำบุญให้ทาน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __พร้อมจะมีบุตร
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __มีเหตุไม่คาดคิด ทำงานแข่งกับเวลา
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ซื้อขายแลกเปลี่ยน บ้านที่ดิน
 6. อนาคต  Future __รอบคอบการตัดสินใจ อย่าทำผิดกฏหมายบ้านเมืองศีลธรรม
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __คัดเลือกหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __เก็บสะสมเงินก้อนใหญ่
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __พบความคิดเห็นขัดแย้ง ไม่เหมือนกัน
 10. ทิศทางชีวิต   Way of  life. __พบเพื่อนลูกค้าเก่าแก่

  ……………………..

(9)
คนเกิดเดือนอ้ายไทย
ราศีธนู-คนยิงธนู (16ธันวาคม–14มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __เจรจา ต่อรอง
 2. ปัจจุบัน Present __พบเห็นเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscope. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เรียกร้องความยุติธรรม
  – การงาน   Work __วนเวียน
  – การเงิน  Finance __ปานกลาง ทางอินเตอร์เน็ท มือถือ
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง ได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยน
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ตึงเครียด
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย พบแพทย์  ทำฟัน
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives _ดีเด่นการเงิน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __นิ่งเฉยในภาวะวุ่นวาย
 6. อนาคต  Future __โครงการมากมาย ทำแล้วดี
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __สร้างความมั่นคง
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __เก็บของเก่ามาใช้งาน
 10. ทิศทางชีวิต   Way of  life. __ชื่อเสียงโด่งดัง

……………………..

(10)
คนเกิดเดือนยี่ไทย
ราศีมกร-แพะทะเล (15มกราคม–12กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15January-12February)

 1. อดีต  Past __หนี้สิน
 2. ปัจจุบัน Present __แก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __บริหารจัดการทรัพย์สินมรดกที่ดิน
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscope. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เลือกทางสายกลาง
  – การงาน   Work __พึ่งพาตนเอง อ่อนโยนชนะดุร้าย
  – การเงิน  Finance __ใช้หนี้
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จาการซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พบรักใหม่
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __จัดงานเลี้ยงฉลอง
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __เรียนต่อ ขยายกิจการ สำเร็จ
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __วุ่นวาย
 6. อนาคต  Future __สิ้นสุด เริ่มใหม่
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ทำงานแข่งกับเวลา
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __คิดจะปรับปรุงชีวิต
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ทำงานหนัก
 10. ทิศทางชีวิต   Way of  life. __ค้นหาสัจจะธรรม จากพระครูบาอาจารย์

……………………..

(11)
คนเกิดเดือนสามไทย
ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13กุมภาพันธ์–13มีนาคม)
Born in Aquarius. (13February-13March)

 1. อดีต  Past __นิ่งสงบ อยู่ท่ามกลางความวุ่นวาย
 2. ปัจจุบัน Present __ฝึกสมาธิ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscope. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __มรดกที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
  – การงาน   Work __คิดจะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน
  – การเงิน  Finance __สบสันวุ่นวาย
  – โชค ลาภ  Fortune __เฉียดจะได้
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เป็นไปตามกฎแห่งกรรม
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ยึดอำนาจการปกตรอง
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __นึกทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมา
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __พักผ่อนอยู่บ้าน
 6. อนาคต  Future __เน้นการดูแลรักษาสุขภาพ
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ได้รับทุน กำไร โชคลาภ
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __นักบวช
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __สัมผัสที่หก
 10. ทิศทางชีวิต   Way of  life.__ชื่อเสียงโด่งดัง

……………………..

(12)
คนเกิดเดือนสี่ไทย
ราศีมีน-ปลา (14มีนาคม–12เมษายน)
Born in Pisces. (14March-12April)

 1. อดีต  Past __ต่อสู้ชีวิตอย่างหนัก
 2. ปัจจุบัน Present __พรหมวิหาร4ชี้ช่องทางไป
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ลังเลการตัดสินใจ
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscope. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เรียนต่อในระดับสูง สุด
  – การงาน   Work __ทำงานต่อเนื่องนอนดึก
  – การเงิน  Finance __ดี
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีความลับ
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __พร้อมหน้า มีความสุข
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ดีเด่นการเงิน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __สิ้นสุดแล้วเริ่มใหม่
 6. อนาคต  Future __เดินทางไกล
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __สุภาพอ่อนโยน
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ การเดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
 10. ทิศทางชีวิต   Way of  life. __หนี้สิน

………………………………..

771

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ l สนทนา l

__________________

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: