วิธีพิจารณาตนเองเพื่อดับทุกข์ทั้งปวง

วิธีพิจารณาตนเองเพื่อดับทุกข์ทั้งปวง

  1. จุดเริ่มต้นของความทุกข์ทั้งปวง คือการเกิด เมื่อเกิดมาก็เริ่มมีทุกข์ ทุกข์ที่มีร่างกาย  แรกเกิดนั้นร่างกายต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดำรงค์ชีวิต (มีอาหาร น้ำ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่ ยารักษาโรค)
  2. พอเติบโตขึ้นมาร่างกายมีความต้องการปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย นับไม่ได้  ไม่มีจุดสิ้นสุด
  3. มี “กิเลส” (คือ รัก โลภ โกรธ หลง) ทำให้มีความอยากได้, อยากมี, อยากเป็น ปรุงแต่งความคิด การตัดสินใจ การพูด การกระทำ เมื่อได้สมหวังมาแล้วก็ไม่พอใจ กลับมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ ต้องลำบากดิ้นรนค้นหาไคว้คว้าตู่้อสู้เพื่อเอาชนะธรรมชาติและคนอื่นที่ขัดขวางความต้องการของตนเอง
  4. หลายคนยอมแม้นจะต้องทำผิดศีล 5 และกฎหมายบ้านเมือง แม้นต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิต (กรรมหนักที่สุด) เพียงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองกำลังต้องการ ตามกิเลสของตน แล้วเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ในภายหลัง ทุกข์จึงมีมากขึ้นเรื่อยๆ
  5. (สุดท้ายเมื่อทุกคนตายไป ไม่มีใครนำสิ่งเหล่านั้นไปด้วย  แถมมันยังเปลี่ยนไปเป็นของคนอื่นในทันที ทุกอย่างในโลกล้วนเป็นเพียธาตุ4 เป็นสิ่งสมมุติขึ้นมากันเอง แม้นเพชรนิลจินดาที่มีค่ามากของคน สัตว์ทั้งหลายกลับไม่สนใจ)
  6. ใครที่ทำผิดศีล 5 ตายไปแล้วย่อมมี “ยมบาล” ผู้พิทักษ์กฏแห่งกรรรม จับและส่งจิตวิญญาณให้ไปใช้เวรกรรมในนรกภูมิ ชดใช้กรรมสิ้นสุดแล้ว ก็ปล่อยไปเกิดใหม่ในไตรภพ (นรก โลก สวรรค) วนเวียนแบบไม่มีสิ้นสุด
  7. มีบุคคลบางเหล่า พ้นทุกข์และวัฏฏะนี้ไปได้ เรียกว่า “พระอริยะบุคคล” (พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์) ก็เพราะท่านเห็นสัจจะธรรมนี้แล้ว พิจารณาแล้ว เข้าใจทะลุแจ้งแทงตลอดแล้ว เบื่อหน่ายการเกิดแล้ว ก็หาทางพ้นทุกข์นี้โดยการหาทางหยุดการเกิด พบและรู้ในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว ตัดสินใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดชีวิต ได้มรรคผลแล้ว ถึงพระนิพพานในที่สุด
  8. “พระนิพพาน” คือสถานที่อยู่ของจิต จิตที่มีอิระภาพจากธาตุ 4 และไตรภพ ไม่กลับมาเกิดใหม่อีกแล้ว พ้นวัฏฏะนี้ไปได้แล้ว โดยไม่กลับมาเกิดใหม่อีกแ้ล้ว
  9. วิธีดับทุกข์นี้คือ “พระธรรม” 84,000 พระธรรมขันธ์  ย่อเหลือเพียงศีล สมาธิ ปัญญา (พระวิสุทธิมรรค) ในศาสนาพุทธ
  10. แนวทางปฎิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งพระ นิพพาน ให้ศึกษาได้หนังสือ  เทป  CD คำสอนจากหลวงพ่อ “พระราชพรหมยาน” (นามปากกาใช้เขียนหนังสือธรรมะ “ฤๅษีลิงดำ”) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ใครอยู่กรุงเทพฯ ให้ไปศึกษาได้ที่สถานฝึกปฎิบัติธรรมที่สอน “มโมยิทธิ” ชื่อ “บ้านสายลม” ถนนพหลโยธินซอย 3 ใกล้อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สอนทุกเสาร์อาทิตย์แรกของเดือน

………………………………..

770

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ l สนทนา l สปอนเซอร์ l

__________________

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: