ดูดวงรายเดือนธันวาคม2556 ทายจากวันเกิด7วัน

ดูดวงรายเดือนธันวาคม2556  ทายจากวันเกิด7 วัน
Monthly horoscopes December 2013 predict from Day of  born.

………………………………..

(1)
คนเกิดวันอาทิตย์
Born on Sunday

 1. ปัจจุบัน Present __  สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  ครอบครัวมีความสุข
 3. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ โครงการที่ดีทำแล้วรวย
  – การงาน   Work __ การปกครอง หญิงใหญ่ชี้นิ้วใช้งาน โรงงานขนาดกลาง ไร่นาสวนผสม
  – การเงิน  Finance __ ได้เลื่อนตำแหน่ง ยึดอำนาจในการบริหาร
  – โชค ลาภ  Fortune __ ได้จากคนที่ตายไปแล้ว
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ระวังโรคความดันโลหิต ความโกรธ ไฟ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ วนเวียน ไปๆมาๆ ไม่แน่น่นอน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __  แบกภาระหนัก
  – ครอบครัวญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ เดินทางไกล ไป/มาจากต่างประเทศ มาเยี่ยมเยือน
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน  Friend, Colleague__ รักษาสุขภาพเป็นพิเศษ
 5. อดีต  Past __ เดินทางไกลเหน็ดเหนื่อย ต่อสู้
 6. อนาคต  Future __ เก็บของเก่ามาใช้งานใหม่
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ ฝึกสมาธิ อดทนเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ สิ้นสุดเพื่อเริ่้มต้นใหม่
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ ค้าขาย จักรยานยนต์
 10. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ งานใหม่

………………………………..

(2)
คนเกิดวันจันทร์
Born on Monday.

 1. ปัจจุบัน Present __  รวมอำนาจในการปกครอง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __   ฟื้นฟู ธุรกิจหน้าที่การงาน ร่างกาย
 3. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ การค้าขาย
  – การงาน   Work __ ขยันทำงานหาเงิน
  – การเงิน  Finance __ ดี
  – โชค ลาภ  Fortune __  ได้จากการทำบุญปลดปล่อยชีวิตสัตว์ให้พ้นความตาย
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ดี
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ แม่ซื่อ มีคนกลางชักนำให้รู้จัก
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __  อยู่บ้าน สำนักงาน
  – ครอบครัวญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ ร่ำรวยเงินทอง ทำงานติดต่อกับบริษัทขนาดใหญ่
 5. อดีต  Past __ ปัญหายุ่งยากซับซ้อน หลายโรค
 6. อนาคต  Future __ กู้ยืมเงิน ภาระหนี้สิน เสี่ยงภัย
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ ปกป้องตนเองจากภัยอันตราย
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ งานใหม่
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ ผู้สูงอายุ
 10. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ อดทน ฝึกสมาธิ ให้ได้ปัญญาญาณหยั่งรู้

………………………………..

(3)
คนเกิดวันอังคาร
Born on Tuesday.

 1. ปัจจุบัน Present __  ตัวแทนนายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ทรัพย์สินที่ดินมรดก
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __   อย่าคิดพูดทำผิดศีลธรรมกฎหมาย
 3. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทางสายกลาง ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป
  – การงาน   Work __ธุรกิจครอบครัว
  – การเงิน  Finance __ ทุนขายกิจการ
  – โชค ลาภ  Fortune __ เด็กให้โชค  กำไร
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  อย่านอนดึก
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ อยู่คนเดียวดีกว่า
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __  นิ่งเฉย น้ำท่วม
  – ครอบครัวญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ ปกป้องตนเองจากการรุกราน
 5. อดีต  Past __ คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 6. อนาคต  Future __ เดินทางไกล ซื้อยานพาหนะคันใหม่
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ เพื่อน ความจริงใจ
 8.  ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ ติดต่อทางโทรศัพท์  อินเตอร์เน็ท
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ สัมผัสที่หก
 10. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ เลื่อนตำแหน่ง ใช้อำนาจในการปกครอง

………………………………..

(4)
คนเกิดวันพุธ
Born on Wednesday.

 1. ปัจจุบัน Present __  ทำบุญปลดปล่อยชีวิตสัตว์ให้พ้นความตาย
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ พักงานระยะสั้น
 3. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ ทำงานกลางคืน นอนดึก
  – การงาน   Work __ ศึกษาธรรมมะ
  – การเงิน  Finance __ ปัญหาซับซ้อน
  – โชค ลาภ  Fortune __  ได้จากความฝัน
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ทำบุญสุขภาพแล้วจะดีขึ้น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ ถูกตามขอยืมเงินทองทรัพย์สิน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __  คิดเห็นไม่เหมือนกัน ทะเลาะ
  – ครอบครัวญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ เก็บเงิน แล้วใช้หมด
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ เงียบเหงา อยู่คนเดียว
 5. อดีต  Past __ ปกป้องตัวเองจากอันตราย
 6. อนาคต  Future __ ขยันทำงานหาเงิน
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ ปรับปรุงชีวิต
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ สู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม
 10. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ ดูแลห่วงใยหญิงสูงอายุ

………………………………..

(5)
คนเกิดวันวันพฤหัสบดี
Born on Thursday.

 1. ปัจจุบัน Present __  ยอมรับกฎแห่งกรม
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __   งานใหม่
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ มีการแอบขโมยข้อมูลส่านตัว
  – การงาน   Work __ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก
  – การเงิน  Finance __ ว่างเปล่า แม้นจะทำงานอย่างหนัก
  – โชค ลาภ  Fortune __ ได้จากครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 3. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ ใจร้อน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __  คิดมาก ปวดหัว นอนไม่ค่อยจะหลับ
  – ครอบครัวญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ ต่อสู้เอาชนะ รับตำแหน่ง
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ ใช้โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท มากขึ้น
 4. อดีต  Past __ เดินทางท่องเที่ยว พบเพื่อนเก่า
 5. อนาคต  Future __ ค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง
 6. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ ขยายกิจการออกไป
 7. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ ออกวางแผนงานล่วงหน้า
 8. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ล้มเลิก(กิจการ)
 9. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ ดีเด่นการเงิน การธนาคาร

………………………………..

(6)
คนเกิดวันวันศุกร์
Born on Friday.

 1. ปัจจุบัน Present __  เจ็บป่วย
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __   ต้อนรับแขกมาจากแดนไกล
 3. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ โรคเก่ากำเริบ ใช้หนี้สิน
  – การงาน   Work __ ปิดบัญชี งบการเงิน กำไรขาดทุน
  – การเงิน  Finance __ ได้จากหมอด
  – โชค ลาภ  Fortune __  ปานกลาง ไม่โลภลาภไม่หาย
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ดีขึ้น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ หึงหวงห่วงใย
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __  สุขสมหวัง ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
  – ครอบครัวญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ กินยาสมุนไพร น้ำท่วม
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 5. อดีต  Past __ อารมณ์แปรปรวน
 6. อนาคต  Future __ บริหารจักการบ้านสำนักงาน
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ งานใหม่
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ คนรัก
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ พักระยะสั้น
 10. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ บริหารจัดการ ติดต่อสื่อสาร ธุรกิจการเงินขนาดใหญ่

………………………………..

(7)
คนเกิดวันเสาร์
Born on Saturday.

 1. ปัจจุบัน Present __  เดินทางท่องเที่ยว เสี่ยงโชค
 2. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ การเพาะปลูก ไร่นาสวนผสม
  – การงาน   Work __ ได้จากคนรัก
  – การเงิน  Finance __ แก้ไขอุปสรรค์เร่งด่วน
  – โชค ลาภ  Fortune __  ได้จากการทำบุญ
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ดีขึ้น
 3. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ อยู่ไม่ไกลกัน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __  คนรักทิ้งร้าง ห่างไกลกัน
  – ครอบครัวญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ ดีเด่นการเงิน
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ เด็กให้โชค
 4. อดีต  Past __ กินยาหลายขนาน รักษาหลายโรค
 5. อนาคต  Future __ เจ็บป่วย ปวดหลัง
 6. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ สำเร็จแต่ช้าหน่อย
 7. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ โชคลาภลอย
 8. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ ทำบุญบ้าน แต่งงาน ฉลองความสำเร็จ
 9. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ ใช้สัมผัสที่หก

………………………………..

755

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ : ดูดวง เรียน l สนทนา l สปอนเซอร์ l

__________________

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: