ดูดวงรายเดือน พฤศจิกายน2556 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศีไทย)

ดูดวงรายเดือน พฤศจิกายน2556  ทายจากเดือนเกิด (12 ราศีไทย)
Monthly horoscopes in November 2013.
Predict from month of  born.  (12 Thai Zodiac.)

……………………………………………

ราศีเมษ

(1)
คนเกิดเดือนห้าไทย
ราศีเมษ-แกะ (13เมษายน–13พฤษภาคม)
Born in Aries. (13April-13May)

 1. เรื่องเด่นในปัจจุบัน  Present __ พบเห็น เหตุด่วนเหตุร้าย ทำให้ตกใจ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ งานใหม่
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน Education __ ความมั่นคงของครอบครัว
  การงาน Work __ ไปเรื่อยๆ ยึกหลักความพอดี
  การเงิน Finance __ รอคอยโอกาสที่ดีกว่า
  โชคลาภ  Fortune __ ได้จากผู้สูงอายุ
  สุขภาพ Health __ ปวดกล้ามเนื้อบ่าคอศรีษะ ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome.)
  อุบัติเหตุ Accident __เจ็บป่วยหนัก
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ นัดพบที่บ้าน ทำอาหารกินเอง
  สามี/ภรรยา Husband / Wife (Married) __ เหมือนอยู่คนเดียว
  – คนในครอบครัว/ญาติ  Family / Relatives __ ต้อนรับแขกมาจากแดนไกล
  เพื่อนเก่า เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend / Colleague __ตรวจดวงชะตา
 5. เรื่องเด่นในอดีต Pass __สัมผัสที่หกดี
 6. เรื่องเด่นในอนาคต  Future __ งานกินเลี้ยง กับเพื่อน
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Problem / Solution __ นอนดึก ความลับ
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ บำรุงสุขภาพ
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ งานหนัก
 10. เส้นทางชีวิตอันยาวไกล  Way of long life. __ ชำระหนี้สิน

……………………..

ราศีพฤษภ

(2)
คนเกิดเดือนหกไทย
ราศีพฤษภ-วัว (14พฤษภาคม–13มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14May-13June)

 1. เรื่องเด่นในปัจจุบัน  Present __ เก็บสะสมเงินทองก้อนใหญ่
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ยังแก้ไขปัญหาเก่าไม่ได้
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน Education __ ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
  การงาน Work __ ขยายกิจการ
  การเงิน Finance __ สำเร็จ เริ่มต้นใหม่
  โชคลาภ  Fortune __ เกือบได้
  สุขภาพ Health __ ไม่แน่นอน
  อุบัติเหตุ Accident __
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ ตามตื้อ ขอแต่งงาน
  สามี/ภรรยา Husband / Wife (Married) __ ติดต่อทางโทรศัพท์อินเตอร์เน็ท
  – คนในครอบครัว/ญาติ  Family / Relatives __ ติดภาระกิจ
  เพื่อนเก่า เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend / Colleague __ ดูดวง
 5. เรื่องเด่นในอดีต Pass __ เลื่อนตำแหน่ง
 6. เรื่องเด่นในอนาคต  Future __ นึกถึงทบทวนเรื่องเก่าที่ผ่านมาแล้ว
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Problem / Solution __ รักษาสุขภาพ
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ แข่งกับเวลา
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ น้ำหนักตัว
 10. เส้นทางชีวิตอันยาวไกล  Way of long life. __ งานก้าวหน้า

……………………..

ราศีเมถุน

(3)
คนเกิดเดือนเจ็ดไทย
ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14June-14July)

 1. เรื่องเด่นในปัจจุบัน  Present __ ใช้โทรศัพท์อินเตอร์เน็ทมากขึ้น
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เลือนตำแหน่ง
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน Education __ อาหารและยา
  การงาน Work __ อดทนรอคอยโอกาสที่ดีกว่า
  การเงิน Finance __ ดีมาก
  โชคลาภ  Fortune __ อย่าทุ่มเทเสี่ยงโชค
  สุขภาพ Health __ ปานกลาง
  อุบัติเหตุ Accident __
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ ยังชอบที่จะอยู่คนเดียว
  สามี/ภรรยา Husband / Wife (Married) __ สิ้นสุด สูญเสีย พบแพทย์
  – คนในครอบครัว/ญาติ  Family / Relatives __ จัดระเบียบ วางแผนชีวิต
  เพื่อนเก่า เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend / Colleague __ เดินทางไกล เหน็ดเนื่อย
 5. เรื่องเด่นในอดีต Pass __ ตัดสินใจ ใช้ความยุติธรรม
 6. เรื่องเด่นในอนาคต  Future __ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Problem / Solution __ งานหนัก
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ มีความลับ
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ ค่าใช้จ่ายสูง
 10. เส้นทางชีวิตอันยาวไกล  Way of long life. __ บริหารจัดการบ้านสำนักงาน

……………………..

ราศีกรกฏ

(4)
คนเกิดเดือนแปดไทย
ราศีกรกฎ-ปู (15กรกฎาคม–16สิงหาคม)
Born in Cancer. (15July-16August)

 1. เรื่องเด่นในปัจจุบัน  Present __ บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน Education __ ภาษาต่างประเทศ
  การงาน Work __ อิสระ
  การเงิน Finance __ รอคอยโอกาส
  โชคลาภ  Fortune __ ปานกลาง
  สุขภาพ Health __ ดี ปานกลาง
  อุบัติเหตุ Accident __
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ สับสนการตัดสินใจ
  สามี/ภรรยา Husband / Wife (Married) __ หุ้นส่วน เพื่อน
  – คนในครอบครัว/ญาติ  Family / Relatives __ ช่วยเหลือ
  เพื่อนเก่า เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend / Colleague __  เดินทางไกล ท่องเที่ยว
 5. เรื่องเด่นในอดีต Pass __ปัญหาสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข
 6. เรื่องเด่นในอนาคต  Future __ ดีเด่นการเงิน
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Problem / Solution __ อย่าทำผิดกฏหมายบ้านเมืองศีลธรรม
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ เริ่มต้นชีวิตใหม่
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ ปัญหาเร่งด่วน
 10. เส้นทางชีวิตอันยาวไกล  Way of long life. __ ขยายกิจการ

 ……………………..

ราศีสิงห์

(5)
คนเกิดเดือนเก้าไทย
ราศีสิงห์-สิงโต (17สิงหาคม–16กันยายน)
Born in Leo. (17August -16September)

 1. เรื่องเด่นในปัจจุบัน  Present __ ต้อนรับแขกเดินทางมาจากแดนไกล
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เก็บเงินทุน
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน Education __ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  การงาน Work __ การทำกำไร
  การเงิน Finance __ ต้องการใช้เงินด่วน
  โชคลาภ  Fortune __ ปานกลาง
  สุขภาพ Health __ งานใหม่
  อุบัติเหตุ Accident __
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ จะตัดใจ ทิ้งไป
  สามี/ภรรยา Husband / Wife (Married) __ เดินทางไกล ท่องเที่ยว
  – คนในครอบครัว/ญาติ  Family / Relatives __ ดีเด่นการเงิน
  เพื่อนเก่า เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend / Colleague __ ขยายกิจการ
 5. เรื่องเด่นในอดีต Pass __เหงา อยู่คนเดียว
 6. เรื่องเด่นในอนาคต  Future __ กู้ยืมเงิน
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Problem / Solution __ ยุ่งกับญาติกับงาน
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ ทำบุญกุศล
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ อดทน
 10. เส้นทางชีวิตอันยาวไกล  Way of long life. __ แต่งงาน รอบครัวมีความสุข

……………………..

ราศีกันย์

(6)
คนเกิดเดือน ๑๐
ราศีกันย์-หญิงสาว (17กันยายน–16ตุลาคม)
Born in Virgo. (17September-16 October)

 1. เรื่องเด่นในปัจจุบัน  Present __ กู้ยืมหมุนเงิน มีภาระหนี้สิน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ค้นหาทางออกให้ชีวิต
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน Education __ ธรรมชาติ
  การงาน Work __ รื้อฟื้นคืนชีพ ตั้งต้นชีวิตรูปแบบใหม่
  การเงิน Finance __ ใช้ในการรักษาสุขภาพ
  โชคลาภ  Fortune __ ปานกลาง
  สุขภาพ Health __ ทำงานหนัก เหนื่อยเหมื่อยล้า
  อุบัติเหตุ Accident __
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ ดี
  สามี/ภรรยา Husband / Wife (Married) __ สิ้นสุด แล้วเริ่มใหม่
  – คนในครอบครัว/ญาติ  Family / Relatives __ พบเหตุให้ตกใจ ทำงานแข่งกับเวลา
  เพื่อนเก่า เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend / Colleague __ ทำบุญให้ทาน
 5. เรื่องเด่นในอดีต Pass __ กินยารักษาโรคหลายขนาน
 6. เรื่องเด่นในอนาคต  Future __ เดินทาง โยกย้าย เปลี่ยนแปลง
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Problem / Solution __ ความรัก
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ เพื่อน
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ อิสระภาพ
 10. เส้นทางชีวิตอันยาวไกล  Way of long life. __งานก้าวหน้า

 ……………………..

7 ราศีตุย์

(7)
คนเกิดเดือนสิบเอ็ดไทย
ราศีตุลย์-คันชั่ง (17ตุลาคม–15พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17October-15November)

 1. เรื่องเด่นในปัจจุบัน  Present __ ดีเด่นเรื่องการเงิน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  ขอเงินทุน
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน Education __ กายภาพบำบัด
  การงาน Work __ ดีด้านการเงิน การธนาคาร
  การเงิน Finance __ ได้จากงานใหม่ โครงการใหม่
  โชคลาภ  Fortune __ คาดไม่ถึง
  สุขภาพ Health __ มีอาการเวลาอากาศฤดูกาลเปลี่ยนแปลง
  อุบัติเหตุ Accident __
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ ขยันทำงานเก็บเงิน
  สามี/ภรรยา Husband / Wife (Married) __ ค้นหาหลักศาสนา สัจจะํธรรม
  – คนในครอบครัว/ญาติ  Family / Relatives __ ตัวคนเดียว พึ่งพาตนเอง
  เพื่อนเก่า เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend / Colleague __ ผิดหวังในความรัก มีปัญหาสุขภาพ
 5. เรื่องเด่นในอดีต Pass __ เก็บเงินก้อนใหญ่แต่ใช้หมด
 6. เรื่องเด่นในอนาคต  Future __ อดทนรอคอยสิ่งที่ดีกว่า
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Problem / Solution __ ทำดี อย่างเงียบๆเบาๆ ไม่บอกใคร
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ สถาบันการเงินขนาดใหญ่
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ ทำบุญให้ทาน
 10. เส้นทางชีวิตอันยาวไกล  Way of long life. __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่

……………………..

8 ราศีพิจิก

(8)
คนเกิดเดือนสิบสองไทย
ราศีพิจิก-แมงป่อง (16พฤศจิกายน–15ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16November-15December)

 1. เรื่องเด่นในปัจจุบัน  Present __ ค่าใช้จ่ายสูง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เก็บสะสมเงิน
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน Education __ ความเสี่ยงภัย
  การงาน Work __ มองหาสาเหตุของปัญหา
  การเงิน Finance __ เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  โชคลาภ  Fortune __ ปานกลาง
  สุขภาพ Health __ โรคภูมิแพ้
  อุบัติเหตุ Accident __
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ สมหวัง
  สามี/ภรรยา Husband / Wife (Married) __ ต้องการความเป็นจริง
  – คนในครอบครัว/ญาติ  Family / Relatives __ บริหารจัการมรดกที่ดิน
  เพื่อนเก่า เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend / Colleague __ อย่าเข้าร่วมทำผิดกฏหมายศีลธรรม
 5. เรื่องเด่นในอดีต Pass __ สัมผัสที่หก
 6. เรื่องเด่นในอนาคต  Future __ ค้นหาสัจจะธรรม
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Problem / Solution __ กฏแห่งกรรม
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ คนในครอบครัว
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ พักงานสักระยะหนึ่ง
 10. เส้นทางชีวิตอันยาวไกล  Way of long life. __ ร่ำรวยเงินทอง เป็นเศรษฐี

 ……………………..

9 ราศีธนู

(9)
คนเกิดเดือนอ้ายไทย
ราศีธนู-คนยิงธนู (16ธันวาคม–14มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. เรื่องเด่นในปัจจุบัน  Present __ กินยาหลายขนาน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ขยายกิจการ
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน Education __ ซ่อมแซม
  การงาน Work __ ยุ่งวุ่นวาย ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
  การเงิน Finance __ เสียเล็กน้อย
  โชคลาภ  Fortune __ ได้จากการเดินทาง ท่องเที่ยว
  สุขภาพ Health __ ดี ปานกลาง
  อุบัติเหตุ Accident __
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ อยู่บ้าน ช่วยกันทำอาหารเอง
  สามี/ภรรยา Husband / Wife (Married) __ ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น
  – คนในครอบครัว/ญาติ  Family / Relatives __ซ่อม รักษาฟื้นฟูร่างกาย
  เพื่อนเก่า เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend / Colleague __ แก้ปัญหาเร่งด่วน
 5. เรื่องเด่นในอดีต Pass __ รักซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข อย่าทำผิดกฎหมายศีลธรรม
 6. เรื่องเด่นในอนาคต  Future __ คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Problem / Solution __ เพื่อน
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ กู้หนี้ยืมสิน
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ โสด ตัวคนเดียว พึ่งพาตนเอง
 10. เส้นทางชีวิตอันยาวไกล  Way of long life. __ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาแล้ว

……………………..

10 ราศีมังกร

(10)
คนเกิดเดือนยี่ไทย
ราศีมกร-แพะทะเล (15มกราคม–12กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15January-12February)

 1. เรื่องเด่นในปัจจุบัน  Present __ พบช่องทางร่ำรวย เป็นเศรษฐี ไปคนเดียว
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เลื่อนตำแหน่ง ชีวิตมีความมั่นคง
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน Education __ กลยุทธ ต่อสู้ เอาชนะ
  การงาน Work __ ไม่แน่นอน
  การเงิน Finance __ ถูกตามท้วง ขอยืมเงินทอง
  โชคลาภ  Fortune __ ผิดพลาดไปนิดเดียว
  สุขภาพ Health __ ปานกลาง กินยาหลายขนาน
  อุบัติเหตุ Accident __
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ เจ้าสำอางค์ ทันสมัย
  สามี/ภรรยา Husband / Wife (Married) __ มีปัญหารักซ้อน
  – คนในครอบครัว/ญาติ  Family / Relatives __ ซ่อมแซม ฟื้นฟูร่างกาย
  เพื่อนเก่า เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend / Colleague __ คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 5. เรื่องเด่นในอดีต Pass __ทำงานหนักเพื่อขยายกิจการ
 6. เรื่องเด่นในอนาคต  Future __ ลางสังหรณ์ว่าชีวิตกำลังจะพบกับสิ่งที่ไม่ดี อยู่ในศีล5จะรอดปลอดภัย
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Problem / Solution __ สิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ พระครูบาอาจารย์
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ หนี้สิน
 10. เส้นทางชีวิตอันยาวไกล  Way of long life. __ความรัก ผู้สูงศักดิ์สูงอายุ

 ……………………..

11 ราศีกุมภ์

(11)
คนเกิดเดือนสามไทย
ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13กุมภาพันธ์–13มีนาคม)
Born in Aquarius. (13February-13March)

 1. เรื่องเด่นในปัจจุบัน  Present __ เก็บเงินก้อนใหญ่ แต่ก็ใช้หมด
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ กินยาแก้หลายโรค
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน Education __ ทรัพยากรธรรมชาติ ธาตุสี่
  การงาน Work __ มีอุปสรรคเล็กน้อย
  การเงิน Finance __ ได้จากงานใหม่ลูกค้ารายใหม่
  โชคลาภ  Fortune __ ปานกลาง
  สุขภาพ Health __ ไม่แน่นอน
  อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ มีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
  สามี/ภรรยา Husband / Wife (Married) __ คิดจะปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์
  – คนในครอบครัว/ญาติ  Family / Relatives __ สิ้นสุด และเริ่มต้นใหม่
  เพื่อนเก่า เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend / Colleague __ มีเหตุให้ตกใจ
 5. เรื่องเด่นในอดีต Pass __อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก
 6. เรื่องเด่นในอนาคต  Future __ สมหวัง ชื่อเสียงโ่ด่งดัง
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Problem / Solution __ เพื่อน
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน ที่ดิน
 10. เส้นทางชีวิตอันยาวไกล  Way of long life. __ ฉลองความสำเร็จ

……………………..

12 ราศีมีน

(12)
คนเกิดเดือนสี่ไทย
ราศีมีน-ปลา (14มีนาคม–12เมษายน)
Born in Pisces. (14March-12April)

 1. เรื่องเด่นในปัจจุบัน  Present __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ บ้าน ที่อยู่อศัย สำนักงาน
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน Education __ ทิ้งร้างห่างไกล
  การงาน Work __ แก้ปัญหายังไม่ได้
  การเงิน Finance __ ดี
  โชคลาภ  Fortune __ ปานกลาง
  สุขภาพ Health __ กินยาสมุนไพร
  อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ ถกเถียง
  สามี/ภรรยา Husband / Wife (Married) __ ฝักใฝ่ทางธรรม
  – คนในครอบครัว/ญาติ  Family / Relatives __ น้อยใจ หนี ไปคนเดียว
  เพื่อนเก่า เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend / Colleague __ เจ้าระเบียบ
 5. เรื่องเด่นในอดีต Pass __ขยันทำงานหาเงิน
 6. เรื่องเด่นในอนาคต  Future __ เสื้อผ้า รถยนต์ สินค้าทันสมัย
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Problem / Solution __ ขอ กู้ยืมเงิน
 8. ที่ปรึกษา  Helper __
 9. ความคิดในใจ  In mind. __
 10. เส้นทางชีวิตอันยาวไกล  Way of long life. __ทบทวนความผิดพลาดในอดีต

………………………………..

733

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ l สนทนา l

__________________

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: