ดูดวงรายเดือน ตุลาคม2556 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตรไทย)

ดูดวงรายเดือน ตุลาคม2556  ทายจากปีเกิด (รวม 12 นักษัตรไทย)
Monthly horoscopes in October 2013.
Predict from Year of born. (Total 12 Thailand-constellation.)
________________

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ เดินทางไกล ต้องสู้ชีวิต เหน็ดเหนื่อย
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เงินก้อนใหญ่
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ ระวังอย่าทำผิดศีลธรรมกฎหมาย
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  หุ้่นส่วน
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  เก็บเกี่ยวผลประโยชน์
  โชคลาภ  Fortune __  ได้จากการให้ทาน
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__  มีข้อแลกเปลี่ยน
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __  ทันสมัย
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ แก้ไขปัญหาไม่ได้
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __  ช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทน
 5. อดีต  Past __  ใช้หลักความยุติธรรม
 6. อนาคต  Future __ ถูกตามทวงเงิน
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __  ไม่ถูกก็เฉียดโชคชิ้นใหญ่
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  ปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัว
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __เจรจาต่อรอง

________________

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. ปัจจุบัน  Present __เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงานที่นอน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __โครงการมากมาย
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ภาระกิจเยอะ
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ได้บ้างเสียบ้าง
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __ซื้อขายแลกเปลี่ยนตัวแทนนายหน้า
  โชคลาภ  Fortune __ได้จากหญิงแกร่ง
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ฟื้นฟูความสัมพันธ์
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __เจรจาต่อรอง
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __เจ็บป่วย
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __อยู่คนเดียว เงียบเหงา
 5. อดีต  Past __รักษาสุขภาพ
 6. อนาคต  Future __ดีเด่นการเงิน
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ซื้อรถยนต์ ทันสมัย
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ต่างประเทศต่างจังหวัด
 9. ความคิดในใจ  In mind. __เดินทางท่องเที่ยว
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __พักงานระนะสั้นๆ

________________

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ เฉียดได้รับโชค
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ยุ่งวุ่นกับญาติกับงาน
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ ไฟฟ้า
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ งานใหม่
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  ลูกค้าทิ้งร้างห่างไกล
  โชคลาภ  Fortune __  ได้จากเพื่อน
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ดีขึ้น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__  อยู่คนเดียว เหงา
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ เดินทาง ค้าขาย มอเตอร์ไซค์
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ ซื้อยานพาหนะ เดินทางไกล ต่างแดน
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __  สับสนการตัดสินใจ
 5. อดีต  Past __  แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 6. อนาคต  Future __  นับพบคบในครอบครัว
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __  ไถ่ชีวิตสัตว์
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  งานเลี้ยงแลองความสำเร็จ
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  เจ็บป่วย
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ภาระกิจมากมาย

________________

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. ปัจจุบัน  Present __ ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เดินทางท่องเที่ยว
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ ยุติธรรม
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  เก็บของเก่ามาใช้งาน
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  ปรับปรุงคุณภาพสินค้าบริการ
  โชคลาภ  Fortune __  ดีมาก จากผู้สูงอายุ
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ แม่สื่อ
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __  รักกันดี
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ ฉลองความสำเร็จ
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __  แต่งตัวทันสมัย ยานพาหนะคันใหม่
 5. อดีต  Past __  ร่่างกายต้องการพักผ่อน
 6. อนาคต  Future __ นอนไม่หลับ
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __  คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  ช้าแต่สำเร็จ
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  นึกถึงความหลัง
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ เลื่อนตำแหน่ง

________________

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ ขยันทำงานหาเงิน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เจ็บป่วย
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ สัมผัสที่หก
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ ให้ทาน
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  รวบรวมสมาชิก รุกด้านการตลาด
  โชคลาภ  Fortune __  ได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการ ให้แต่ไม่รับ
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  เดินทางท่องเที่ยว
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__  ก้าวหน้า
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __  สุขสมหวัง ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ ปลดปล่อยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่า
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __  เงียบเหงา บวชเรียน ครู
 5. อดีต  Past __  รักษาผลประโยชน์ส่วนตัว
 6. อนาคต  Future __  โครงการมากมาย ยังไม่ได้ทำ
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __  นัดพบญาติพี่น้อง
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  บริหารเงินในธนาคาร
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  เหน็ดเหนื่อยง่าย
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ พรหมวิหารสี่

________________

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ พบคนถูกใจ รักใหม่
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ต่อสู้กับปัญหาใหญ่
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ ระวังอย่าทำผิดกฎหหมายศีลธรรม
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  พึ่งพาตนเอง
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  ดีเด่นฝ่านการผลิต
  โชคลาภ  Fortune __  งดเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ฟื้นฟูสุขภาพ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__  อยู่คนเดียว
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __  น้อยใจ ไปคนเดียว
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ พบเพื่อนเก่า
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __  ใจร้อน
 5. อดีต  Past __  สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 6. อนาคต  Future __  เดินทางไกล ต่างประเทศ ซื้อยานพาหนะคันใหม่
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ เสี่ยงโชค
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  ทางโทรศัพท์
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  สิ้นสุด เริ่มใหม่
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __พักงานระยะสั้นๆ

________________

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ นิมิตฝันที่อาจเป็นจริง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ปกป้องตัวเอง
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __รักษาพยาบาล กฏแห่งกรรม
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ ค้นหาสัจจะธรรม ความจริง
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  ซื้อขายแลกเปลี่ยน ตัวแทนนายหน้า
  โชคลาภ  Fortune __  ปานกลาง ได้จากสมาธิ
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ ต้องการฐานะการเงินมากกว่าความรัก
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __  อดทน
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ ทำงานหนัก
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ เดินทาง ค้าขาย
 5. อดีต  Past __  พักงานระยะสั้น
 6. อนาคต  Future __ ทำบางอย่างไม่แสดงออกทางสังคม
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __  โดดเดี่ยว ปลีกวิเวก
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  พึ่งพาตนเอง
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  ขยันทำงาน
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ตัดสินใจครั้งใหญ่

________________

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ ลางสังหรณ์ที่อาจเป็นจริงได้
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ เดินทาง ต่อสู้ เหน็ดเหนื่อยหนัก
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  ตั้งต้นใหม่อีกครั้ง
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __ ทำให้ทันยุคสมัย
  โชคลาภ  Fortune __ ไม่ควรเสี่ยงโชคแบบทุ่มเทมากเกินไป 
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__  อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __  ถูกขอยืมเงิน
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ เด่นดูแลญาติผู้ใหญ่ผู้ชาย
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __  ม่าย
 5. อดีต  Past __  ขยันทำงานหาเงิน
 6. อนาคต  Future __  ให้คำมั่นสัญญา
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ทำให้งานเดินหน้า
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  ธนาคาร
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  เศรษฐีนี
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่

________________

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. ปัจจุบัน  Present __เจ็บป่วย
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ ครอบครัว
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  เน้นการเงินการธนาคาร กองทุนขนาดใหญ่
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __ ภาวะลูกค้าซบเซา ธุรกิจข้ามทวีป
  โชคลาภ  Fortune __ ปานกลาง
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ไม่แน่นอน
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ รื้อฟื้น คืนดี
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __  สับสนการตัดสินใจ
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ แอบทำบางสิ่งบางอย่าง
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ เก็บเกี่ยวผลประโยชน์
 5. อดีต  Past __  ดูดวง
 6. อนาคต  Future __  เด่นการค้าขาย เดินทาง
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __  บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  คิดแบบไร้ความจำกัดจากกฎเกณฑ์แบบเก่า
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  วนเวียน
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ปกป้องตัวเอง

________________

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ พึ่งพาตนเอง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ อยู่แต่บ้าน
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ สัมผัสที่หก
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  กอบโกยเงินทอง
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  นิ่งเฉยไว้ก่อน
  โชคลาภ  Fortune __  สุขภาพที่ดี
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ความคิดสับสน
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__  เจ้าสำอางค์
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __  ให้สัญญา
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ อดทน รอคอย
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __  กินยาแก้หลายโรค
 5. อดีต  Past __  เดินทางไกล เหน็ดเหนื่อย
 6. อนาคต  Future __  ฝึกสมาธิ ใช้ญาณหยั่งรู้
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ลำบากนิดแต่ก็แก้ไขปัญหาได้
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  การเรียนรู้ระดับสูงสุด ความรู้นอกตำรา
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  ปริญญาโท
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __รู้อยู่แล้ว ลางสังหรณ์แม่นยำ

________________

11 จอ(สุนัข)

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ ตัดสินใจครั้งใหญ่
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เดินทางต่างประเทศ
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ ค้าขาย
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  งบประมาณการเงินการธนาคาร
  โชคลาภ  Fortune __  ปานกลาง
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__  ปล่อยให้เขาไป ทำให้มีอิสระภาพ
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __  ปัญหาเก่า หนี้สิน
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ งานก้าวหน้า
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __  มีโชคลาภ
 5. อดีต  Past __  สมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
 6. อนาคต  Future __  สุขสงบ
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __  มองโลกในแง่ดี
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  พระธรรม
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  ทางเลือก
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ถูกขอยืมเงิน

________________

12 กุน(หมู).

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ แต่งงาน ได้คู่ครอง ครอบครัวมีความสุข
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ วางแผนครอบครัว
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ วนเวียน กู้หนี้ บริหารความเสี่ยงภัย
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ กินเลี้ยงฉลอง หุ้นส่วน
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  จากคนรัก
  โชคลาภ  Fortune __ ปานกลาง
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ เริ่มต้น ตามหมอดูทำนาย
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __  สุขสมหวัง
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ เจ็บป่วยสูญเสียพบแพทย์
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __  วิตกกังวล
 5. อดีต  Past __  พบคนถูกใจ
 6. อนาคต  Future __  สมหวังในความรัก
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __  ค้นหาสัจจะธรรม
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  คัดเลือก
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  ความมั่นคงในชีวิต
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __บริหารงานบ้าน สำนักงาน

  ………………………………..

  730

   
  โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
  ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
  ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


  l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ : ดูดวง เรียน l สนทนา l ผู้สนับสนุน l

  __________________

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: