เหนือดวงชะตา

ราหู

เหนือดวงชะตา

Above horoscope

คำถาม__ชีวิตที่อยู่เหนือดวงชะตา มีจริงหรือไม่ ?
คำตอบ__มีอยู่จริง พิจารณาตามความเป็นจริงดังนี้

  1. ดวงชะตา คือสิ่งหนึ่งที่ทุกคนได้รับมาตอนวันเกิด ข้อมูลส่วนตัวนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้  สำหรับนักโหราศาสตร์แล้วดวงชะตาคือแผนผังตารางเวลานัดหมายที่บอกถึงโอกาศจะพบกับเหตุการณ์ต่างๆ สามารถทำนายได้ถูกต้องตามความเป็นทั้งชีวิต ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต
  2. ในทางธรรม ดวงชะตานั้นคือผลลัพท์ของ “กฏแห่งกรรม” คือทำบุญ-บาปอะไรมาก็ได้รับผลตอบแทนอย่างนั้น อย่างแน่นอน ชะตากรรมเป็นรูปแบบหนึ่งของกฏแห่งกรรม
  3. คนทั้งหลายย่อมต้องการรู้อนาคตของตัวเองล่วงหน้า เพราะว่าถ้ารู้ว่าตัวเองกำลังจะมีเคราะห์ร้ายทุกคนก็จะพยายามหาทางแก้ไขหลบเลี่ยงไว้ล่วงหน้า เมื่อเคราะห์นั้นเกิดขึ้นจริงก็จะค้นหาทุกวิธีที่จะทำให้เคราะห์นั้นให้หลุดพ้นออกไปโดยเร็ว
  4. ตรงกันข้ามคือถ้ารู้ล่วงหน้าว่าตัวเองกำลังจะมีโชคลาภ ก็จะรีบหาวิธีเสี่ยงโชคลาภไข้วคว้าหาผลประโยชน์นั้นมาไว้ในครอบครองให้มากที่สุด
  5. โดยปกติถ้าใครไม่ทำบุญ-บาปเพิ่มเติมในชาตินี้ ชีวิตจะเป็นไปตามดวงชะตาที่กำหนดไว้ แต่สำหรับคนที่ทำบุญ-บาปเพิ่มเติม นักโหราศาสตร์มักหนักใจเพราะทำนายตามตำราแล้วไม่ตรงกับชีวิตจริง ถ้าทำบุญมากมายบ่อยๆชีวิตจริงจะอยู่เหนือชะตาเดิม ตรงข้ามกับคนที่ตั้งใจทำบาปหนักบ่อยๆชีวิตจะตกต่ำกว่าชะตาเดิมไปมาก  ที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นไปตามหลักกฏแห่งกรรมนั้นเอง
  6. ฉะนั้นใครที่ต้องการมีชีิวิตที่ดีกว่าเดิมหรือต้องการมีชีวิตอยู่ “เหนือดวงชะตา” แนะนำว่าให้ดำรงค์ชีวิตโดยไม่ประมาท รักษาศีล 5-8 ไว้ให้บริสุทธิ์ไปตลอดชีวิต ทำแต่ความดีละเว้ณความชั่วทำจิตให้แจ่มใส ศึกษาพระธรรมค้นหาหนทางพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิด เพียงเท่านี้ชีิวิตก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอน

707


โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529

โลโก้ ปฐมทิพย์ 9
l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l สนทนา l บริการ l

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: