พรหมวิหาร 4

ดอกบัว 2

พรหมวิหาร 4

การทรงอารมณ์พรหมวิหาร 4 ที่ถูกต้อง มั่นคง ดีงาม ได้มรรคผล

  1. เมตตา : เมื่อเห็นใครกำลังตกทุกข์ได้ยาก ก็คิดจะช่วยเหลือก่อน แล้วเข้าไปไต่ถามถึงต้นตอปัญหาเพื่อจะหาทางช่วยเหลือ
  2. กรุณา : ถ้าช่วยได้ ก็เข้าไปช่วยเหลือเขา ตามสมควรแก่ฐานะของตัวเอง ตามความเหมาะสม ตามทุนทรัพย์ บางครั้งมีทุนทรัพย์ “ติดตัว” เหลือน้อยนิด แต่ก็ยอมตัดใจสงเคราะห์ให้ทั้งหมด เสี่ยงไปหาใหม่ข้างหน้า คิดว่าตัวเองจะไม่เดือดร้อน ยินดีและมีความสุขกับการให้ โดยไม่หวังผลตอบแทนกลับคืน ใจไม่เป็นทุกข์เมื่อตกทุกข์นั้นเสียเอง ไม่นึกเสียดายในภายหลัง
  3. มุทิตา : ภายหลังทราบข่าวว่าคนที่ช่วยเหลือ พ้นทุกข์แล้วก็โมทนา แสดงความยินดีด้วย
  4. อุเบกขา : หรือรู้ภายหลังว่าเขาโกหก หรือไม่นำเงินนั้นไปแก้ไขปัญหา หรือแก้ไขไม่ได้ ก็พิจารณาว่าเป็นกรรมอันเที่ยงแท้ของเขา ช่วยเขาไม่ได้ก็ทำใจเป็นกลาง-ไม่ดีใจหรือเสียใจไปตามข่าวนั้น ยังมีความสุขกับการให้เท่าเดิม ไม่ลดลงไป
  5. จะทรงพรวิหาร 4 ต้องใช้ให้ครบหมดทั้ง 4 อย่างไปพร้อมกัน คนส่วนใหญ่จะขาดอุเบกขาตัวสุดท้าย จึงเกิดทุกข์ขึ้นมาบดบังสุข ทำให้เกิดความเร้าร้อนในใจ เผลอไปทะเลาะกับคนที่รับการช่วยเหลือ เพราะขาดคุณธรรมตัวสุดท้ายนั้นเอง
Advertisements

เนื้อเรื่องย่อ

Comments are closed.

%d bloggers like this: