ดูดวงรายเดือนกันยายน2556 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศีไทย)

ดูดวงรายเดือนกันยายน2556  ทายจากเดือนเกิด (12 ราศีไทย)
Monthly horoscopes in September 2013.
Predict from month of  born.  (12 Thai Zodiac.)

 ________________

ราศีเมษ

(1)
คนเกิดเดือนห้าไทย
ราศีเมษ-แกะ (13เมษายน–13พฤษภาคม)
Born in Aries. (13April-13May)

 1. ปัจจุบัน  Present __  เก็บของเก่ามาใช้ประโชน์อีกครั้ง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  อาชีพเสริม ขยายกิจการ เปิดสาขาใหม่
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __ พักสักครู่ เรียนเพิ่มเติมในระดับสูง
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  การทำงานร่วมกัน หุ้นส่วน บริษัท
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __ เงียบเหงา
  โชค ลาภ  Fortune __  ปานกลาง
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ซ่อมแซมสุขภาพ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ เจรจาต่อรอง ต้อนรับแขกมาเยือน
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ ว่างเปล่า ไปไหนไม่สะดวก
 5. อดีต  Past __ เดินทาง ท่องเที่ยว
 6. อนาคต  Future __ เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ปัญหาเก่า วนเวียน กู้เงิน
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ อดทน สมาธิ วิปปัสนากรรมฐาน
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ พึ่งพาตนเอง
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ วางแผน โยกย้ายเปลี่ยนแปลง

________________

ราศีพฤษภ

(2)
คนเกิดเดือนหกไทย
ราศีพฤษภ-วัว (14พฤษภาคม–13มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14May-13June)

 1. ปัจจุบัน  Present __  ได้งานใหม่เข้ามา อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  ทำบุญให้ทาน
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __  การค้าขาย ซ่อมยานพาหนะ มอเตอร์ไซค์
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  ธุรกิจครอบครัว
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __ เน้นปริมาณและคุณภาพฝ่ายผลิต
  โชค ลาภ  Fortune __ ได้จากความฝัน
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง พร้อมจะมีครรภ์ (บางคนเท่านั้น)
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ คิดจะปรับเปลี่ยนระดับความสัมพันธ์
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ ปลดปล่อยให้อีกฝ่ายมีอิสระมากขึ้น
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ เครียด
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ ไปหาหมอ บาดเจ็บ ป่วย สูญเสีย
 5. อดีต  Past __ เดินทางไกล ไปหาญาติผู้ชายสูงอายุ
 6. อนาคต  Future __ งานก้าวหน้า แก้ปัญหาเร่งด่วน
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ขยายกิจการ รับงานใหม่
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ หมอดู ตรวจดวงชะตา
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ สับสนกับการตัดสินใจสิ้นสุดและเริ่มต้นชีวิตใหม่

 ________________

ราศีเมถุน

(3)
คนเกิดเดือนเจ็ดไทย
ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14June-14July)

 1. ปัจจุบัน  Present __  แก้ปัญหาเร่งด่วน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  สับสนการตัดสินใจ
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __ การธนาคาร
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ หยุดทำงาน  มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  ควบคุมต้นทุนฝ่ายการผลิต
  โชค ลาภ  Fortune __  ปานกลาง ได้จากรถที่ไม่ค่อยใช้งาน
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ พักผ่อนระยะสั้นๆ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ ดูดวง
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __พบคนรักคนถูกใจ
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ เดินทาง ไปค้าขาย
 5. อดีต  Past __ รู้สึกถึงสัมผัสที่หก
 6. อนาคต  Future __ โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานที่อยู่อาศัยที่ทำงานที่นอนซ่อมบ้าน
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ พึ่งพาตนเอง
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ ช่าง วิศวะกร วางแผนงาน
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ งานก้าวหน้า
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ เดินทางไกล ต่างปรเทศ ซื้อยานพาหนะคันใหม่

 ________________

ราศีกรกฏ

(4)
คนเกิดเดือนแปดไทย
ราศีกรกฎ-ปู (15กรกฎาคม–16สิงหาคม)
Born in Cancer. (15July-16August)

 1. ปัจจุบัน  Present __  พักงานระยะสั้น
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  ได้งานใหม่
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มรดกโลก 
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  ใช้สัมผัสที่หก
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  บริหารเงินในธนาคาร
  โชค ลาภ  Fortune __   ปานกลาง
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ ชาวต่างประเทศ
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ ปรับตัวเข้าหากัน
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ ดีเด่นการค้าขาย
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ ต่อเติมบ้าน เพิ่มห้อง ขยายอาณาเขต
 5. อดีต  Past __ ช้าแต่สำเร็จ
 6. อนาคต  Future __ ไปงานกินเลี้ยงฉลอง กับเพื่อน
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ งานใหม่ ทางเลือกใหม่
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ เจ้านายสนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้า
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ วิตกกังวล
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ ตกลง ทำสัญญา

 ________________

ราศีสิงห์

(5)
คนเกิดเดือนเก้าไทย
ราศีสิงห์-สิงโต (17สิงหาคม–16กันยายน)
Born in Leo. (17August -16September)

 1. ปัจจุบัน  Present __  เสื้อผ้าชุดใหม่ทันสมัย ยานพาหนะคันใหม่
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ นายหน้า พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยน
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __ ขยัน
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ รื้อฟื้น ทำงานเก่าที่ค้างไว้
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  พักชำระเงิน
  โชค ลาภ  Fortune __   ปานกลาง มีโชคลาภลอย
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ แอบทำสิ่งที่เป็นความลับ
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ พูดคุยเสียดสีแทงใจดำ
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ ลึกลับซับซ้อน
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ เด็กให้โชค
 5. อดีต  Past __ งานใหม่
 6. อนาคต  Future __ พบเพื่อนเก่า
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ แบ่งบันโชคลาภ
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ ถูกขอยืมเงินทอง
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ขยายกิจการ

 ________________

ราศีกันย์

(6)
คนเกิดเดือน ๑๐
ราศีกันย์-หญิงสาว (17กันยายน–16ตุลาคม)
Born in Virgo. (17September-16 October)

 1. ปัจจุบัน  Present __  สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  ระวังเจ็บป่วย อุบัติเหตุ พบแพทย์
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __  ความยุติธรรม
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  เก็งกำไร
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __ ดี
  โชค ลาภ  Fortune __  ได้จากรถยนต์ที่ไม่ค่อยใช้งาน
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ มีสำรอง
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ บริหารเงินในธนาคาร
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ บริหารจัดการทรัพย์สินมรดก
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ บริหารเงินก้อนใหญ่
 5. อดีต  Past __ สับสนการตัดสินใจ
 6. อนาคต  Future __ ชีวิตจะดีหรือร้าย ขึ้นกับการตัดสินใจของตัวเอง
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ปลีกวิเวก หาความสงบ
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ เพื่อน
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __แอบ มีความลับ

 ________________

7 ราศีตุย์

(7)
คนเกิดเดือนสิบเอ็ดไทย
ราศีตุลย์-คันชั่ง (17ตุลาคม–15พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17October-15November)

 1. ปัจจุบัน  Present __  อึดอัดขัดข้องกายใจ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  ดูแลญาติผู้ชายสูงอาวุ
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __   เครียด
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __   ติดต่อกับบริษัทเงินทุนขนาดใหญ่
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  โชค ลาภ  Fortune __   เฉียดไปหนึ่งแต้ม
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ แต่งงาน
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ หึงหวง ห่วงใย
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาชีพหน้าที่การงาน
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ กระทันหัน
 5. อดีต  Past __ ประกันภัยชีวิต
 6. อนาคต  Future __ ซื้อโทรศัพท์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ เดินทาง ท่องเที่ยว พักผ่อน ฮันนี่มูน
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ พักงานระยะสั้น
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุ พบแพทย์

 ________________

8 ราศีพิจิก

(8)
คนเกิดเดือนสิบสองไทย
ราศีพิจิก-แมงป่อง (16พฤศจิกายน–15ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16November-15December)

 1. ปัจจุบัน  Present __  ขยายกิจการ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  เจ็บป่วย
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __  นายหน้า
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  นิ่งเฉย วางอุเบกขา ไม่ยุ่งกับเรื่องวุ่นวาย
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  ดีมาก
  โชค ลาภ  Fortune __  ชีวิตพลิกผัน ดีขึ้น ดีที่สุด เลขที่บ้าน
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ อยู่กับบ้าน
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ สิ้นสุด เริ่มใหม่
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ ทำอะไรให้ก็ไม่ถูกใจ
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ พร้อมหน้า
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ หงุดหงิด
 5. อดีต  Past __ เดินทางท่องเที่ยว
 6. อนาคต  Future __ สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ รถยนต์คันใหม่
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ สถาบันการเงิน
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ ความตาย
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ มีอำนาจในการปกครองสูงสุด

 ________________

9 ราศีธนู

(9)
คนเกิดเดือนอ้ายไทย
ราศีธนู-คนยิงธนู (16ธันวาคม–14มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. ปัจจุบัน  Present __  ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  เจ็บป่วย
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __   โครงการที่ดี มีมากมาย
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __   บริหารจัดการกำไรขาดทุน
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  พักการเคลื่อนไหวสักครู่
  โชค ลาภ  Fortune __ ได้จากรถยนต์ ที่ใช้เดินทางไกล 
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ อยู่คนเดียวดีกว่า
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ งานก้าวหน้า
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ ปกป้องผลประโยชน์ส่วนตน
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ เดินทางระยะใกล้
 5. อดีต  Past __ คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้ว
 6. อนาคต  Future __ จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ งานใหม่
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ สถาบันการเงินขนาดใหญ่
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ พักงานระยะสั้น
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ พักฟื้นร่างกาย

 ________________

10 ราศีมังกร

(10)
คนเกิดเดือนยี่ไทย
ราศีมกร-แพะทะเล (15มกราคม–12กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15January-12February)

 1. ปัจจุบัน  Present __  อยู่ระหว่างการตัดสินใจเรื่องใหญ่สำคัญ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  ยังไม่ถูกใจ
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __ วิตกกังวล 
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __   ติดต่อกับชาวต่างประเทศ ซื่อยานพาหนะคันใหม่
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  ดีสำหรับการค้าขาย
  โชค ลาภ  Fortune __   ปานกลาง
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ เหน็ดเหนื่อย
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ พึ่งพาตนเอง
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ ขยายกิจการ
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ จัดการเงินในธนาคาร
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ พ่อค้าคนกลาง
 5. อดีต  Past __ ใช้สัมผัสที่หก
 6. อนาคต  Future __ ฐานะมั่นคงยิ่งขึ้น
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ตกลง ทำสัญญา หุ้นส่วน
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ อยู่ในเมืองใหญ่
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ชีวิตพลิกผัน ดีขึ้น

 ________________

11 ราศีกุมภ์

(11)
คนเกิดเดือนสามไทย
ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13กุมภาพันธ์–13มีนาคม)
Born in Aquarius. (13February-13March)

 1. ปัจจุบัน  Present __  ดีเด่นกำไร โชคลาภ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  ลังเลการตัดสินใจ
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __ หมอแพทย์พยาบาล รักษาโรค  ยุติ
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ วางแผนงาน : วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย  ควบคุม ประเมิน ปรับปรุง
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  เก็บออมสะสมเงินทุน
  โชค ลาภ  Fortune __ ดี ดีมาก 
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ สิ้นสุด
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ มีความรักที่ซับซ้อน
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ วนเวียน กู้เงิน
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ น้อยใจ ไปคนเดียว
 5. อดีต  Past __ อยู่คนเดียว
 6. อนาคต  Future __ อกหักรักคุด มีค่าใช้จ่ายสูง
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ ความสงบ เริ่มต้นชีวิตใหม่
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ ไปจากที่เดิม
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ พักผ่อนกายใจ

 ________________

12 ราศีมีน

(12)
คนเกิดเดือนสี่ไทย
ราศีมีน-ปลา (14มีนาคม–12เมษายน)
Born in Pisces. (14March-12April)

 1. ปัจจุบัน  Present __  ออกมาปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  สิ้นสุด พร้อมจะเริ่มชีวิตใหม่
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __  ใกล้สอบ
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __   น้ำและการบริหารจัดการ
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  ยานพาหนะคันใหม่ ความทันสมัย
  โชค ลาภ  Fortune __   ได้จากบุญเก่า
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง กินยาสมุนไพร
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ เป็นโสดดีกว่าแต่งงาน
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ สัญญาปองดอง
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ แอบหนีเที่ยว กลับบ้านดึก
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ ดูแลหญิงสูงอายุ
 5. อดีต  Past __ ทำงานหนัก
 6. อนาคต  Future __ อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ครอบครัวพร้อมหน้า
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ คนรัก
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ เก็บของที่ทิ้งแล้วมาใช้อีกครั้ง
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ ติดต่อสถาบันการเงินขนาดใหญ่

________________

693


โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
โทร. 081-533-3529

โลโก้ ปฐมทิพย์ 9
l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l สนทนา l บริการ : ดูดวง เรียนหมอดู l

เนื้อเรื่องย่อ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: