ดูดวงรายเดือนกันยายน2556 คนเกิดวันศุกร์

mfri

ดูดวงรายเดือนกันยายน2556  ทายจากวันเกิด (7 วัน)
Monthly horoscopes September 2013 predict from Day of  born.
________________

(6)
คนเกิดวันศุกร์
Born on Friday.

 1. ปัจจุบัน Present __ ระวังเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ผ่าตัด พบแพทย์ สูญเสีย (บางคน)
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เดินทาง โยกย้ายหน้าที่การงานการเงินที่อยู่อาศัยที่ทำงานที่นอน ซ่อมบ้าน
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียน การแข่งขัน ศึกษาวิจัยทดลองค้นคว้าเพิ่มเติม  Education __  ปกป้องคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์ คิดจะปรัยเปลี่ยน
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ Work __  แก้ไขปัญหาเร่งด่่วน
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  บริหารจัดการทรัพย์สินที่ดิน
  โชค ลาภ  Fortune __  ปานกลาง
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__  ทะเลาะถกเถียง ใช้อารมณ์ รุนแรง
  คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __  บริหารจัดการเงินสด
  – ทุกคนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __  คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ พักงานระยะสั้น
 5. อดีต  Past __ ดูแลขอความช่วยเหลือเจ้านาย หญิงใหญ่ สูงอายุ มากด้วยอำนาจ
 6. อนาคต   Future __ ร่างกายต้องการพักผ่อน
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ แก้ไขปํยหายุ่งยากซับซ้อนหลายเงื่อนไข
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ ไถ่ชีวิตสัตว์
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ ขยันทำงานหาเงิน
 10. วิถีชีวิตโดยรวม   Way of life. __ เข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมาก

________________

691


โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
โทร. 081-533-3529

โลโก้ ปฐมทิพย์ 9
l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l สนทนา l บริการ : ดูดวง เรียนหมอดู l

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: