ดูดวงรายเดือนกรกฎาคม2556 คนเกิดปีกุน

กุน

643
คำทำนายดวงชะตา รายเดือนกรกฎาคม2556
ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Monthly horoscopes in July 2013.
Prediction from Year of born. (12 Constellation)
________________
12 กุน(หมู)(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. ปัจจุบัน  Present __พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __รู้สึกเงียบเหงา ไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริง
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __เร่งด่วนแข่งกับเวลา
  – การงาน  Work __งานหนัก ทำหลายหน้าที่
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ได้จากการค้าขาย ซื้อมอเตอร์ไซด์
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากการทำบุญ
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__มุ่งมั่นทำงานใหม่ ภาระกิจใหม่
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ภาระกิจรัดตัว แทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __เดินทาง โยกย้ายเปลี่ยนแปลง หน้าที่การงานการเงินที่อยู่อาศัย ต่อเติมบ้าน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __รวมญาติพี่น้อง
 5. อดีต  Past __แอบทำบางอย่างเงียบๆ ไม่บอกใคร เป็นความลับ
 6. อนาคต Future __พบเพื่อนเก่า
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ความวุ่นวายรอบตัว ปล่อยวาง ทำให้ชีวิตสงบสุขมากขึ้น
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __ทำตามสัญญา
 9. คิดในใจ In mind. __มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __คิดจะเปลี่ยนวิถีชีวิต รูปแบบใหม่

  ________________
643
8475

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

โฆษณา

เนื้อเรื่องย่อ

ดูดวงรายเดือนกรกฎาคม2556 คนเกิดปีจอ

จอ

642
คำทำนายดวงชะตา รายเดือนกรกฎาคม2556
ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Monthly horoscopes in July 2013.
Prediction from Year of born. (12 Constellation)
________________
11 จอ(สุนัข)
(11)
คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)
2012. Born in Dog year.

 1. ปัจจุบัน  Present __พักงานระยะสั้น
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __แปรรูป ผลผลิตดีงาม
  – การงาน  Work __ค้นหาเกี่ยวกับพระธรรม นักบวช สัจจะธรรม พิสูจน์ความจริง
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ธนาคาร ธุรกิจขนาดใหญ่ มหาชน ทุนเกินล้านบาท
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากการคัดเลือกโครงการหลายอย่าง
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ดี
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __เลื่อนการตัดสินใจ
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ทำงานหนัก
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
 5. อดีต  Past __ทุกอย่างเป็นไปตามกฏแห่งกรรม
 6. อนาคต Future __สิ้นสุด เริ่มชีวิตใหม่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ต้องการความสงบ
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __เงินกู้ หมุนเงิน
 9. คิดในใจ In mind. __ความไม่แน่นอน
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __ทางสายกลาง

________________
642

8475

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
(คลิกอ่าน) ดูดวงทางโทรศัพท์ + สอนวิชาชีพหมอดู

เนื้อเรื่องย่อ

ดูดวงรายเดือนกรกฎาคม2556 คนเกิดปีระกา

ระกา

641
คำทำนายดวงชะตา รายเดือนกรกฎาคม2556
ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Monthly horoscopes in July 2013.
Prediction from Year of born. (12 Constellation)
________________

10 ระกา(ไก่)
(10)
คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)
Born in Rooster year.

 1. ปัจจุบัน  Present __เลือกการกินอยู่เพื่อสุขภาพที่ดี
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทบทวนต้นเหตุของปัญหา
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __เรียนต่อชั้นสูงขึ้น
  – การงาน  Work __ ได้ผลกำไร ทุนเพิ่มเติม
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ได้จากการเรียนการสอน
  – โชคลาภ  Fortune __ดี จากคนในครอบครัว
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ยังสัยสนว่าเป็นอะไรกันแน่
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __สัมผัสที่หกสูง
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __เก็บสะสมเงิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __พบดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมป์
 5. อดีต  Past __ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
 6. อนาคต Future __พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่า
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __พึ่งพาตนเองเป็นหลัก
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __กู้ยืม หมุนเงิน
 9. คิดในใจ In mind. __ญาติเยอะ ความเห็นไม่ตรงกัน
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __เด่นได้โชคลาภซ้ำซ้อนมากมาย

________________

641

8475

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
(คลิกอ่าน) ดูดวงทางโทรศัพท์ + สอนวิชาชีพหมอดู

เนื้อเรื่องย่อ

ดูดวงรายเดือนกรกฎาคม2556 คนเกิดปีวอก

วอก

640
คำทำนายดวงชะตา รายเดือนกรกฎาคม2556
ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Monthly horoscopes in July 2013.
Prediction from Year of born. (12 Constellation)
________________

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ ใช้สัมผัสที่หก
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ วิธีแก้ไขอาการปวดหลัง
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ ปัญหาเฉพาะหน้า
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ ปานกลาง ไหว้ครู
  – โชคลาภ  Fortune __ ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ปวดหัว นอนไม่ค่อยหลับ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ เรื่อยๆ
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ มีความรัก
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ ตรวจเช็ครักษาสุขภาพ
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __  ไปงานกินเลี้ยงฉลอง
 6. อนาคต Future __ คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ สะสางปัญหาเก่า
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ เจ้าหนี้ ลูกหนี้
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __  พบเจรจากับเศรษฐีนี

________________

640

8475

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
(คลิกอ่าน) ดูดวงทางโทรศัพท์ + สอนวิชาชีพหมอดู

เนื้อเรื่องย่อ

ดูดวงรายเดือนกรกฎาคม2556 คนเกิดปีมะแม

มะแม

639
คำทำนายดวงชะตา รายเดือนกรกฎาคม2556
ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Monthly horoscopes in July 2013.
Prediction from Year of born. (12 Constellation)
________________

8 มะแม(แพะ)

.

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ให้สัญญา
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __เรียนรู้และยอมรับกฏแห่งกรรม
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __การเงินการธนาคาร
  – การงาน  Work __สำเร็จตามเป้าหมาย
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ปลดปล่อย อิสระถาพ
  – โชคลาภ  Fortune __เก็บสะสา
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __อาการขึ้นๆลงงๆ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ต้องการอยู่คนเดียว
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __รักใคร่กลมเกลียว
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __งานใหม่
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
 5. อดีต  Past __เจ็บป่วย
 6. อนาคต Future __ฝันแม่น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __เดินทางท่องเที่ยว
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __กำลังมีปัญหาการเงิน
 9. คิดในใจ In mind. __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน  ที่พักชั่วคราว
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __พบเพื่อนๆเก่า

________________

639

8475

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
(คลิกอ่าน) ดูดวงทางโทรศัพท์ + สอนวิชาชีพหมอดู

เนื้อเรื่องย่อ

ดูดวงรายเดือนกรกฎาคม2556 คนเกิดปีมะเมีย

มะเมีย

638
คำทำนายดวงชะตา รายเดือนกรกฎาคม2556
ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Monthly horoscopes in July 2013.
Prediction from Year of born. (12 Constellation)
________________

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. ปัจจุบัน  Present __เลี้ยงดูลูหลานบริวาร
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __เงินตึงมือมีพอดี
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __การเมืองการปกครอง
  – การงาน  Work __เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจังหวัด
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ใช้จ่ายหนักไปในการ
  – โชคลาภ  Fortune __ไม่แน่นอน
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__พ่อม่ายแม่ม่าย
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __พักงานระยะสั้นๆ
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __โครงการมากมาย
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ง้อน
 5. อดีต  Past __ต้องการความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สิน เลื่อนตำแหน่ง
 6. อนาคต Future __พึ่งพาตนเอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ยาติเยอะ ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __บริหารจัดการมรดก
 9. คิดในใจ In mind. __ปัญหาซับซ้อน เลื่อมล้ำ
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __จักการหนี้สินเก่า

________________

638

8475

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
(คลิกอ่าน) ดูดวงทางโทรศัพท์ + สอนวิชาชีพหมอดู

เนื้อเรื่องย่อ

%d bloggers like this: