609__กรกฎาคม2556 ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตรไทย)

yty

609

รวมคำทำนายดวงชะตารายเดือน กรกฎาคม 2556
ทายจากปีเกิด (12 นักษัตรไทย)

Total monthly horoscopes in July 2013.
Prediction from Year of born. (12 Constellation)

________________

.

1 ชวด(หนู)

.

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ค่าใช้จ่ายสูง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __แต่ก็ยังคงอยู่ได้อย่างปกติ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว
  – การงาน  Work __หุ้นส่วนเซนต์สัญญาให้ความร่วมมือเอื้อประโยชน์ต่อกัน
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ขยายทุน
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากครูบาอาจารย์
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __เหนื่อง่าย
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ไม่แน่นอน วิตกกังวล
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ทำบุญให้ทาน
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __หงุดหงิด
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __สิ้นสุด เริ่มใหม่ สมบูรณ์พูนสุข
 5. อดีต  Past __พบเพื่อนเก่า
 6. อนาคต Future __ฝันแปลก ใกล้เคียงความจริง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ยึดหลักทางสายกลาง
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __เด็กลูกหลานบริวาร
 9. คิดในใจ In mind. __ความมั่นคงในชีวิต
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง

________________

2 ฉลู(วัว)

.

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. ปัจจุบัน  Present __วางเปล่า ศูนย์รวม ใช้อำนาจในการปกครอง ปฏิวัติรูปแบบลักษณะ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ถูกติดตามขอความช่วยเหลือ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __หนัก
  – การงาน  Work __ก้าวหน้า ป้องกันอุทกภัย
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ได้จากงาน
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากหมอดู เรียนสอนหมอดู
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __อาการไม่แน่นอนขึ้นๆลงๆ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__เป็นคนโสดดีกว่าเยอะ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __อยู่กันเหมือนเพื่อน
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __เงียบเหงาเศร้าซึม
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฯ
 5. อดีต  Past __ทำบุญให้ทาน
 6. อนาคต Future __ขยายกิจการ เรียนเพิ่มเติม
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __งานเร่งด่วน
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __เด็กลูกหลานลูกศิษย์
 9. คิดในใจ In mind. __คนที่อยู่ไกล ต่างประเทศ
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __เงินตึงมือ รายได้มีพอดีกับรายจ่าย

________________

3 ขาล(เสือ)

.

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ระวังโรคความดันโลหิต อย่าผิดศีลธรรมกฎหมาย
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ไปไหนนอกบ้านไม่นานต้องรีบกลับ มีภาระกิจรออยู่
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __ความเชื่อมั่นใจในตัวเอง
  – การงาน  Work __แข่งกับเวลา
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ค่าใช้จ่ายสูง
  – โชคลาภ  Fortune __เลีกเลี่ยงการทุ่มเทเสี่ยงโขค
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__อยู่คนเดียว เงียบเหงา เศร้าซึม
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ยึดอำนาจ เอาแต่ใจตนเอง
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __เครื่องแต่งกายทันสมัย ยานพาหนะคันใหม่
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ฐานะดีขึ้น
 5. อดีต  Past __รักษาสุขภาพ
 6. อนาคต Future __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ขยายกิจการ เรียนเพิ่มเติม
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __กู้ยืมเงิน
 9. คิดในใจ In mind. __กฏแห่งกรรม
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __บวชเรียนศึกษาพระธรรมค้นหาควาามพ้นทุกข์

________________

4 เถาะ(กระต่าย)

.
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. ปัจจุบัน  Present __ระวังโรคความดันโลหิต อย่าผิดศีลธรรมกฎหมาย
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ฐานะมั่นคงมากขึ้น
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __เพิ่มเติมต่อยอด
  – การงาน  Work __ได้จากคนรัก
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __สับเปลี่ยน โยกย้าย
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากทการทำบุญให้ทาน
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง บางโรคมีทั้งดีขึ้น บางโรคแย่ลง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ยังไม่เลือกใคร
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __สัญญาว่าจะให้ของขวัญ
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ทิ้งร้างห่างไกล หรือจะกลับมา
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ตรวจดวงชะตา เรียนหมอดู
 5. อดีต  Past __พักงานระยะสั้นๆ
 6. อนาคต Future __ตัดสินใจเลือกวิถีชีวิต
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __เลือกหนทางที่ทำแล้วจะร่ำรวยได้จริง
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __โครงการมากมายทำแล้วรวย ยังไม่ได้เริ่มทำ
 9. คิดในใจ In mind. __งานใหม่
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __คิดมา ปวกหัว นอนไม่ค่อยหลับ

________________

5 มะโรง(งูใหญ่)

.
(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon year.

 1. ปัจจุบัน  Present __เก็บสะสมเงินทองก้อนใหญ่
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปัญหาชีวิตซับซ้อน มีเงื่อนไข
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __การตลาด
  – การงาน  Work __ดีเด่นด้านการค้าขาย เดินทางระยะใกล้ๆ
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ต้องการทุนขยายกิจการ
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากภาระกิจใหม่
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ดูแลผู้สูงอายุ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ดูแลลูกหลานบริวาร
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ได้หรือเฉียดได้โชคลาภ
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
 5. อดีต  Past __ตรวจดูดวงชะตาพึ่งพาหมอดู
 6. อนาคต Future __เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __ลูกหลานบริวาร
 9. คิดในใจ In mind. __หนี้เก่า
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __ค่าใช้จ่ายสูง

________________

6 มะเส็ง(งูเล็ก).

(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ค่าใช้จ่ายสูง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __นึกทบทวนถึงความผิดพลาดที่ผ่านมา
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __ยานพาหนะ ติดต่อค้าขาย ภาษาต่างประเทศ
  – การงาน  Work __ดีเด่นธุรกิจครอบครัว
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ได้จากคนรัก
  – โชคลาภ  Fortune __จากคนรักนับถือ
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ถูกตามตื้อ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __เข้มแข็ง
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ความเห็นไม่ตรงกัน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __มีปัญหาครอบครัว ซับซ้อน
 5. อดีต  Past __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 6. อนาคต Future __บริหารจัดการมรดกทรัพย์สินบ้านที่ดิน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __คิดมากแก้ไขปัญหาไม่ได้
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __ปรับเปรียนวิถีชีวิต
 9. คิดในใจ In mind. __พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __เป็นไปตามกฏแห่งกรรม

________________

7 มะเมีย(ม้า)

.

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. ปัจจุบัน  Present __เลี้ยงดูลูหลานบริวาร
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __เงินตึงมือมีพอดี
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __การเมืองการปกครอง
  – การงาน  Work __เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจังหวัด
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ใช้จ่ายหนักไปในการ
  – โชคลาภ  Fortune __ไม่แน่นอน
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__พ่อม่ายแม่ม่าย
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __พักงานระยะสั้นๆ
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __โครงการมากมาย
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ง้อน
 5. อดีต  Past __ต้องการความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สิน เลื่อนตำแหน่ง
 6. อนาคต Future __พึ่งพาตนเอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ยาติเยอะ ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __บริหารจัดการมรดก
 9. คิดในใจ In mind. __ปัญหาซับซ้อน เลื่อมล้ำ
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __จักการหนี้สินเก่า

________________

8 มะแม(แพะ)

.

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ให้สัญญา
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __เรียนรู้และยอมรับกฏแห่งกรรม
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __การเงินการธนาคาร
  – การงาน  Work __สำเร็จตามเป้าหมาย
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ปลดปล่อย อิสระถาพ
  – โชคลาภ  Fortune __เก็บสะสา
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __อาการขึ้นๆลงงๆ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ต้องการอยู่คนเดียว
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __รักใคร่กลมเกลียว
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __งานใหม่
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
 5. อดีต  Past __เจ็บป่วย
 6. อนาคต Future __ฝันแม่น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __เดินทางท่องเที่ยว
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __กำลังมีปัญหาการเงิน
 9. คิดในใจ In mind. __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน  ที่พักชั่วคราว
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __พบเพื่อนๆเก่า

________________

9 วอก(ลิง)

.

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. ปัจจุบัน  Present __อนาคตขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของวันนี้
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้ ยึกหลักทางสายกลาง
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __การรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์  ด้วยธรรมชาติบำบัด
  – การงาน  Work __ซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า พ่อค้าคนกลาง
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __เกี่ยวข้องกับบริษัทขนายใหญ่ บริษัทมหาชน
  – โชคลาภ  Fortune __จากโครงการใหม่
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ควรทำบุญสังฆทาน
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__พบคนรักใหม่ถูกใจ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ให้งานใหม่
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ซ่อมแซมฟื้นฟูสุขภาพ
 5. อดีต  Past __ตรวจดวงชะตา
 6. อนาคต Future __เรื่องด่วนคาดไม่ถึง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __บริหารจัดการมรดก
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __เดินทางท่องเที่ยว
 9. คิดในใจ In mind. __กับเพื่อนเก่า
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __วางแผนชีวิตครอบครัวใหม่

________________

10 ระกา(ไก่)

.

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. ปัจจุบัน  Present __เลือกการกินอยู่เพื่อสุขภาพที่ดี
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทบทวนต้นเหตุของปัญหา
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __เรียนต่อชั้นสูงขึ้น
  – การงาน  Work __ ได้ผลกำไร ทุนเพิ่มเติม
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ได้จากการเรียนการสอน
  – โชคลาภ  Fortune __ดี จากคนในครอบครัว
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ยังสัยสนว่าเป็นอะไรกันแน่
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __สัมผัสที่หกสูง
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __เก็บสะสมเงิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __พบดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมป์
 5. อดีต  Past __ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
 6. อนาคต Future __พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่า
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __พึ่งพาตนเองเป็นหลัก
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __กู้ยืม หมุนเงิน
 9. คิดในใจ In mind. __ญาติเยอะ ความเห็นไม่ตรงกัน
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __เด่นได้โชคลาภซ้ำซ้อนมากมาย

________________

11 จอ(สุนัข)

.

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. ปัจจุบัน  Present __พักงานระยะสั้น
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __แปรรูป ผลผลิตดีงาม
  – การงาน  Work __ค้นหาเกี่ยวกับพระธรรม นักบวช สัจจะธรรม พิสูจน์ความจริง
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ธนาคาร ธุรกิจขนาดใหญ่ มหาชน ทุนเกินล้านบาท
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากการคัดเลือกโครงการหลายอย่าง
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ดี
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __เลื่อนการตัดสินใจ
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ทำงานหนัก
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
 5. อดีต  Past __ทุกอย่างเป็นไปตามกฏแห่งกรรม
 6. อนาคต Future __สิ้นสุด เริ่มชีวิตใหม่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ต้องการความสงบ
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __เงินกู้ หมุนเงิน
 9. คิดในใจ In mind. __ความไม่แน่นอน
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __ทางสายกลาง

________________

12 กุน(หมู).

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. ปัจจุบัน  Present __พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __รู้สึกเงียบเหงา ไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริง
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __เร่งด่วนแข่งกับเวลา
  – การงาน  Work __งานหนัก ทำหลายหน้าที่
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ได้จากการค้าขาย ซื้อมอเตอร์ไซด์
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากการทำบุญ
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__มุ่งมั่นทำงานใหม่ ภาระกิจใหม่
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ภาระกิจรัดตัว แทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง หน้าที่การงานการเงินที่อยู่อาศัย ต่อเติมบ้าน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __รวมญาติพี่น้อง
 5. อดีต  Past __แอบทำบางอย่าง ไม่บอกใคร มีความลับ
 6. อนาคต Future __พบเพื่อนเก่า
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ความวุ่นวายรอบตัว ปล่อยวาง ทำให้ชีวิตสงบสุขมากขึ้น
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __ทำตามสัญญา
 9. คิดในใจ In mind. __มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __คิดจะเปลี่ยนวิถีชีวิต

  ________________

609

8475

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
(คลิกอ่าน) ดูดวงทางโทรศัพท์ + สอนวิชาชีพหมอดู

 

เนื้อเรื่องย่อ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: