608__กรกฏาคม2556 ดูดวงจากเดือนเกิด (12 ราศีไทย)

njiu

608

คำทำนายดวงชะตารายเดือน กรกฏาคม 2556
ทายจากเดือนเกิด (12 ราศีไทย)
Monthly horoscopes in July 2013.
Prediction from month of  born.  (12 Zodiac Thailand.)

 ________________

ราศีเมษ

(1)
คนเกิดเดือนห้าไทย
ราศีเมษ-แกะ (13เมษายน–13พฤษภาคม)
Born in Aries. (13April-13May)

 1. ปัจจุบัน  Present __งานใหม่ ผู้นำ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินสินค้าบริการ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __การผลิตสินค้าและบริการ
  – การงาน  Work __การคลัง
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __มีอิสระ ปลดปล่อย ยกเว้นหนี้สิน
  – โชคลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__แค่เพื่อน
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ทะเลาะถกเถึยงกัน
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __จัดงานเลี้ยงฉลอง ทำบุญบ้าน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ฝันแม่น
 5. อดีต  Past __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 6. อนาคต Future __ดีเด่นค้าขาย ยานพาหนะ มอเตอร์ไซค์
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __เก็บของเก่ามาใช้งาน
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __อดทน
 9. คิดในใจ In mind. __ญาติผู้หญิง ผู้ใหญ่สูงอายุ อุปถัมภ์
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __อาจพบเจอกับสภาพน้ำท่วมขัง

 ________________

ราศีพฤษภ

(2)
คนเกิดเดือนหกไทย
ราศีพฤษภ-วัว (14พฤษภาคม–13มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14May-13June)

 1. ปัจจุบัน  Present __ตัดบางอย่างที่ไม่จำเป็นทิ้งไปจากชีวิต
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __สำเร็จแต่ช้าหน่อย
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __คัดเลือกโครงการ
  – การงาน  Work __บริหารการเงินในธนาคาร
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ได้จากงานใหม่เข้ามาเพิ่เติม
  – โชคลาภ  Fortune __ปานกลาง ได้มาจ่ายไป
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__เจ้าสำอางค์
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __จัดงานกินเลี้ยงฉลอง
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __เหน็ดเหนื่อย
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __วิตกกังวล
 5. อดีต  Past __โยกย้านเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานการเงินที่อยู่อาศัยต่อเติมบ้าน
 6. อนาคต Future __งานหนัก
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __เก็บเงินได้ก้อนใหญ่แต่ก็ใช้หมด
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __ค้นหาช่องทางหลุดพ้นทุกข์
 9. คิดในใจ In mind. __มรดก
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __เจ็บป่วย

 ________________

ราศีเมถุน

(3)
คนเกิดเดือนเจ็ดไทย
ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14June-14July)

 1. ปัจจุบัน  Present __บวชเรียน ศึกษาพระธรรมะ เพื่อความพ้นทุกข์
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __อันดับหนึ่ง ผู้นำ งานใหม่
  – การงาน  Work __ธุรกิจครอบครัว
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __รอดูผลการดำเนินงาน
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากเพื่อน
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__วิตกกังวล
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ถกเถียงเรื่องไร้สาระ
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __นอนพักผ่อน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __เดินทางท่องเที่ยว
 5. อดีต  Past __พบปะคนรักใครนับถือ
 6. อนาคต Future __ปลีกวิเวก
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __เครื่องมือสื่อสาร ใช้โทรศัพท์อินเตอร์เน็ทมากชึ้น
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __เศรษฐีนี
 9. คิดในใจ In mind. __พี่งพาตนเอง
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __ให้โชคลาภแก่ผู้อื่น

 ________________

ราศีกรกฏ

(4)
คนเกิดเดือนแปดไทย
ราศีกรกฎ-ปู (15กรกฎาคม–16สิงหาคม)
Born in Cancer. (15July-16August)

 1. ปัจจุบัน  Present __ทำงานหนัก
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __ประชาสัมพันธ์
  – การงาน  Work __ทำตามใจชอบ มีความสุข สมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ไม่ทำผิดกฏหมายศีลธรรม
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากหมอดู
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ซับซ้อน
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __สับเปลี่ยน โยกย้ายปรับปรุงแก้ไข
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ร่ำรวย เศรษฐี
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __โครงการมากมาย
 5. อดีต  Past __งานใหม่
 6. อนาคต Future __บวชเรียน ศึกษาพระธรรมะ เพื่อความพ้นทุกข์
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __แก้ไขปัญหาฉุกเฉิน
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __นำเสนองานใหม่
 9. คิดในใจ In mind. __ถูกตามตื้อ ขอเงินทอง ทวงสัญญา
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __ให้ได้รับทุนการศึกษาเพิ่มเติม

 ________________

ราศีสิงห์

(5)
คนเกิดเดือนเก้าไทย
ราศีสิงห์-สิงโต (17สิงหาคม–16กันยายน)
Born in Leo. (17August -16September)

 1. ปัจจุบัน  Present __ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน บ้าน ที่ดิน รถยนต์
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อนๆ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __ความล้มเหลว
  – การงาน  Work __สาธารณะประโยชน์
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __รวบรวมเงินทุน
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากคนรัก
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__คิดจะเปลี่ยนปรุงปรังความสัมพันธ์
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __คิดมาก แก้ไขปัญหาไม่ได้
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ต่อสู้ชีวิต เหน็ดเหนื่อย
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __อารมณืไม่แน่ไม่นอน
 5. อดีต  Past __ปิดบัง มีความลับ
 6. อนาคต Future __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __เลือกทางสายกลาง
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __ให้โชคลาภ
 9. คิดในใจ In mind. __โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __ขยันทำงานหาเงินมากมาย

 ________________

ราศีกันย์

(6)
คนเกิดเดือน ๑๐
ราศีกันย์-หญิงสาว (17กันยายน–16ตุลาคม)
Born in Virgo. (17September-16 October)

 1. ปัจจุบัน  Present __ติดต่อธุรกิจขนาดใหญ่ ใช้อำนาจบีบบังคับ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ชีวิตมั่นคงมากขึ้น
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __คลื่น รังสี  เพลง โฆษณา บันเทิง
  – การงาน  Work __ดีเด่นงานสาธารณะประโยชน์
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __มีผลกำไรเกินคาด
  – โชคลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ปวดเหมื่อยก้ามเนื้อเส้นเอ็น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__บริหารจัดการมรดกที่ดิน
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __กินยาสมุนไพร
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __มีเหตุทำให้ตกใจ
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ฝันแม่น อารมณ์ไม่แน่นอน
 5. อดีต  Past __เก็ยเงินไม่อยู่ค่าใช้จ่ายสูง
 6. อนาคต Future __วางแผนชีวิต
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ต้องการความสงบร่มเย็น อยู่กย่างเงียบๆ
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท
 9. คิดในใจ In mind. __ขยายกิจการ เรียนต่อ
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __ทำงานหนักมากขึ้น

 ________________

7 ราศีตุย์

(7)
คนเกิดเดือนสิบเอ็ดไทย
ราศีตุลย์-คันชั่ง (17ตุลาคม–15พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17October-15November)

 1. ปัจจุบัน  Present __พึ่งพาตัวเองเป็นหลัก
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทางสายกลางไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __สอบตกเรียนซ่อม  รักษา แก้โรค ยา เภสัช
  – การงาน  Work __ ป้องกันน้ำท่วม
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ แบ่งเงินไปทำบุญ
  – โชคลาภ  Fortune __มีโชคลาภ ชีวิตพลิกผันไปตรงข้าม
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ยินยอม ปลดปล่อย ทำให้มีอิสระภาพ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ ยึดอำนาจการปกครอง
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ดีเด่นการค้าขาย
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __สับสนลังเลการตัดสินใจ
 5. อดีต  Past __ร่างกยต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 6. อนาคต Future __เก็บเงินได้ก้อนใหญ่แต่ใช้หมด
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __สร้างความมั่นคงในชีวิต
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __เด็กลูกหลาน
 9. คิดในใจ In mind. __เพื่อน
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __เดินทางท่องเที่ยว

 ________________

8 ราศีพิจิก

(8)
คนเกิดเดือนสิบสองไทย
ราศีพิจิก-แมงป่อง (16พฤศจิกายน–15ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16November-15December)

 1. ปัจจุบัน  Present __ได้งานใหม่
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ที่รักชอบ เพื่อสุขภาพ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __ประชาสัมพันธ์
  – การงาน  Work __ต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมือง ในเมืองใหญ่
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __สำเร็จตามเป้าหมาย
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากรถยนต์มอเตอร์ไซค์ คันใหม่ทันสมัย
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__สุขสมหวัง เงียบๆ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __พ่อค้า คนกลาง
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __คุยขัดคอกันเล่น
 5. อดีต  Past __ทำบุญ
 6. อนาคต Future __เรียนหมอดู
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ไถ่ชีวิตสัตว์
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุน
 9. คิดในใจ In mind. __ตัดสินใจใช้ความยึดถือ
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __วิตกกังวล

 ________________

9 ราศีธนู

(9)
คนเกิดเดือนอ้ายไทย
ราศีธนู-คนยิงธนู (16ธันวาคม–14มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. ปัจจุบัน  Present __เก็บสะสมเงินทองได้ก้อนใหญ่
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __สัญญา ฟื้นฟูเพื่อสุขภาพ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __ไหวพริบ สัมผัสที่หก ประสาทสัมผัส
  – การงาน  Work __พักระยะสั้น
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ร่ำรวยมากขึ้น
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากรถยนต์ที่ทำงานหนัก
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ตามตื้อ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ค่าใช้จ่ายในบ้านสูงขึ้น
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจังหวัด
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __อยู่เฝ้าบ้าน
 5. อดีต  Past __เศรษฐีนี
 6. อนาคต Future __ตวจเช็คสุขภาพ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __งานสำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __คัดเลือกงาน
 9. คิดในใจ In mind. __คัดเลือกงาน
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน

 ________________

10 ราศีมังกร

(10)
คนเกิดเดือนยี่ไทย
ราศีมกร-แพะทะเล (15มกราคม–12กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15January-12February)

 1. ปัจจุบัน  Present __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานที่อยู่อาศัยต่อเติมบ้าน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ค่าใช้จ่ายสูง
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __มิตรสัมพันธ์ วิธีการทำงานร่วมกัน
  – การงาน  Work __ลังเลการตัดสินใจ
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __อยู่ระหว่างการตัดสิน
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จาการทำงานหนัก
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__อยู่ไกล ชาวต่างประเทศ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __พบเพื่อนเก่า
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __พักงานระยะสั้น
 5. อดีต  Past __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
 6. อนาคต Future __พบญาติผู้หญิง ผู้ใหญ่สูงอายุ อุปถัมภ์
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ขยายกิจการ
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __ตัดสินใจด้วยตัวเอง
 9. คิดในใจ In mind. __ชื่อเสียงเด่นดัง
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __ทบทวนบทเรียนชีวิตหนหลัง

 ________________

11 ราศีกุมภ์

(11)
คนเกิดเดือนสามไทย
ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13กุมภาพันธ์–13มีนาคม)
Born in Aquarius. (13February-13March)

 1. ปัจจุบัน  Present __ยาสมุนไพร ภาวะน้ำท่วม
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __ทำบุญ บริจาค สะสมบุญบารมี
  – การงาน  Work __ สำเร็จแต่ช่ากว่ากำหนด
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ มีอุปสรรคบ้างเล็กน้อย
  – โชคลาภ  Fortune __ ได้จากยานพาหนะ รถยนต์ การเดินทางไกล
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ มีมาให้เลือกมากมาย
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ ทำงานหนัก
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทันสมัยเจ้าสำอางค์
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 5. อดีต  Past __บริหารบ้านสำนักงาน
 6. อนาคต Future __ดีเด่นค้าขาย
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ความมั่นคงของชีวิตและครอบครัว
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __คนรักใคร่นับถือ
 9. คิดในใจ In mind. __เพื่อน
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __ญาติผู้หญิง ผู้ใหญ่สูงอายุ อุปถัมภ์

 ________________

12 ราศีมีน

(12)
คนเกิดเดือนสี่ไทย
ราศีมีน-ปลา (14มีนาคม–12เมษายน)
Born in Pisces. (14March-12April)

 1. ปัจจุบัน  Present __ฝันแปลกๆ  สัมผัสที่หก
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __วางแผนชีวิตและครอบครัว
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __สอบ แข่งขัน ชิงรางวัล
  – การงาน  Work __ดีเด่นงานสาธารณะประโยชน์
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ติดต่อธุระกิจขนาดใหญ่
  – โชคลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __คิดมากปวดหัวนอนไม่หลับ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__งานใหม่ ลูกหลานบริวารเพิ่มเติม
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __นิ่งๆเฉยๆ
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __บริหารจัดการเงินทองในธนาคาร
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ดีเด่นการเงิน
 5. อดีต  Past __สุขสงบ
 6. อนาคต Future __แก้ไขปัญหาใหญ่ เฉพาะหน้า
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __หมอดู  เรียนโหราศาสตร์
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __มรดกตกทอด
 9. คิดในใจ In mind. __คนรักใครนับถือ คุยไม่ขัดคอ
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน

 ________________

608

โลโก้ ปฐมทิพย์ 9

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529

ดูดวงทางโทรศัพท์และSkype+รับสอนวิชาชีพหมอดู

 

เนื้อเรื่องย่อ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: