607_กรกฎาคม2556 ดูดวงจากวันเกิด (7วัน)

dthh

607
รวมคำพยากรณ์ดวงชะตา รายเดือน กรกฎาคม 2556
ทำนายจากวันเกิด (7 วัน)
Total monthly horoscope in July 2013.
Prediction from Day of  born.

________________

(1)

คนเกิดวันอาทิตย์
Born on Sunday

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมือง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __มีเกณฑ์เดินทางไกล เจ็บป่วย อุบัติเหตุ พบแพทย์
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __บวชเรียนธรรมะเพื่อหนทางพ้นทุกข์ทั้งปวง
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ผลงานดีเด่น ได้ผลกำไรดีมาก
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ เพิ่มพูนมากมาย
  – โชคลาภ  Fortune __ งดการเล่นการพนันและอบายมุข
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__อึดอัดขัดข้อง
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ไม่พอใจ
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ ปิดกั้นสื่อสาร มีโลกส่วนตัวสูง
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __คิดมาก ปวดหัว นอนไม่ค่อยหลับ
 6. อนาคต Future __โดดเดี่ยว ปลีกวิเวก
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ ติดตามขอยืมเงินทอง
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __คนรัก
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __งานใหม่
 10. คำแนะนำทั่วไป Conclusion __แก้ไขปัญหาใหญ่เฉพาะหน้า

________________

(2)

คนเกิดวันจันทร์
Born on Monday.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ขยายกิจการ เรียนต่อ งานนอกสถานที่
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ นักบวช นักปฎิบัติธรรม
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ เรียนหนักมาก
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ ทำสัญญา เพื่อสุขภาพ
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ อึดอัดขัดข้อง
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากงานที่เข้ามาเพิ่มเติม
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปวดหัว สายตา กระเพาะอาหาร
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ อยู่ระหว่าการตัดสินใจ จะตัดทิ้ง
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ วางแผนครอบครัว
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินที่ดิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __อยู่คนเดียว พึ่งพาตนเอง
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ เก็บเงินไม่อยู่ ค่าใช้จ่ายสูง
 6. อนาคต Future __พบเศรษฐ๊นี
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ทบทวนความผิดพลาดเป็นบทเรียน
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __เก็บสะสมเงินทองทุนทรัพย์ก้อนใหญ่
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ชายสูงอายุอุปถัมภ์
 10. คำแนะนำทั่วไป Conclusion __ ใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาโรค

________________

(3)

คนเกิดวันอังคาร
Born on Tuesday.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ ดีเด่นเงินทองเพิ่มพูน ธุรกิจขนาดใหญ่
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __สมุนไพรพื้นบ้าน น้ำท่วม
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ ซื้อขายแลกเปลี่ยน เงินทองทรัพย์สิน
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ บริหารการเงินการธนาคาร
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ เจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาความมั่นคง
  – โชคลาภ  Fortune __ ได้จากคนรัก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ คิดมาก นอนไม่ค่อยหลับ ปวดหัว
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ ทิ้งร้างห่างไกล
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ปัญหาซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ใช้ซื้อโทรศัพท์อินเตอร์เน็ทมากขึ้น
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ทุนการศึกษา เด็กให้โชคลาภ
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __งานให้เข้ามาเพิ่มเติม
 6. อนาคต Future __พบญาติผู้หญิง ผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมภ์
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ คนเดินทางไกลมาจากต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ ทำสัญญาผูกพัน
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน ที่นอน ซ่อมบ้าน
 10. คำแนะนำทั่วไป Conclusion __บวชเรียนธรรมะปฏิบัติ

 ________________

(4)

คนเกิดวันพุธ
Born on Wednesday.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ติดต่อธุรกิขขนาดใหญ่มหาชน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ดีเด่นค้าขาย มอเตอร์ไซค์
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __สัญญา
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __หมอดู
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __อดทน
  – โชคลาภ  Fortune __ทำบุญให้ทาน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ตกใจ พบเห็นเหตุด่วนเหตุร้าย
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__สุขสมหวัง
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __วิตกกังวล อารมณ์ไม่แน่นอนขึ้นๆลงๆ
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ใช้ซื้อโทรศัพท์อินเตอร์เน็ทมากขึ้น
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __เดินทางท่องเที่ยว
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ฝันแม่น
 6. อนาคต Future __ถูกรีดไถ่ขอยืมเงินทอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ไถ่ชีวิตสัตว์
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __เลือกทางสายกลาง
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __วางแผนชีวิต
 10. คำแนะนำทั่วไป Conclusion __ทุนการศึกษาลูกหลานบริวาร

 ________________

(5)

คนเกิดวันวันพฤหัสบดี
Born on Thursday.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __วางแผนชีวิตและครอบครัว
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __สอบวัดผลแข่งขันชิงรางวัล
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __เจรจา ต่อรอง แขกเดินทางมาไกล
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ซื้อเครื่องประดับทองคำเสริมสวยหล่อ
  – โชคลาภ  Fortune __จากเลข 0
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ดี ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__หุ่นเจ้าสำอางค์
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __สับสน ลังเลการตัดสินใจ
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงานที่นอนซ่อมบ้าน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ไถ่ชีวิตสัตว์
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __สุขสงบปลีกวิเวก
 6. อนาคต Future __เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ซื้อยานพาหนะคันใหม่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __คนรักทิ้งร้าง ห่างไกลกัน
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __คนรัก
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __การตัดสินใจครั้งใหญ่
 10. คำแนะนำทั่วไป Conclusion __เดินทางท่องเที่ยว

 ________________

(6)

คนเกิดวันวันศุกร์
Born on Friday.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ทำบุญเสริมบารมี
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินเงินทองสินค้าบริการ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ บริหารการเงินการธนาคาร
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __สำเร็จตามเป้าหมาย
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ไม่ยึดติด
  – โชคลาภ  Fortune __ไม่แน่ใจ ลังเล
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ดีขึ้น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__พึ่งพาหมอดู
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ อดทน
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __เดินทางไกล ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __  แก้ปัญหาใหญ่หนักด่วนเฉพาะหน้า
 6. อนาคต Future __ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้ไม่ยาก
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ไม่เอนเอียงเข้าข้างใคร
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __รวบรวมกำลังใจและอำนาจ
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ผิดหวังอย่างแรง
 10. คำแนะนำทั่วไป Conclusion __พบญาติผู้หญิงผู้ใหญ่มีอำนาจทางการเงิน

 ________________

(7)

คนเกิดวันเสาร์
Born on Saturday.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองมากมาย
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ทำงานไปพักไป
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ไร่นาสวยผสม ธุรกิจครบวงจร
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ ธุระกิจครอบครัว
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ได้จาการทำงานหนัก
  – โชคลาภ  Fortune __จับเสือมือเปล่า
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __คิดมากปวดหัวนอนไม่ค่อยหลับ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ลังเลการตัดสินใจ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ปกป้องรักษาไว้ หึงหวง ห่วงใย
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ขยันทำงานหาเงิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดขัดข้อง
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __รักษษพยาบาลฟื้นฟูร่างกาย
 6. อนาคต Future __งานมากมาย
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __เก็บเงินได้แต่ก็ต้องใช้ไปหมด
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __คนรัก
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ความฝัน
 10. คำแนะนำทั่วไป Conclusion __ฝันแม่น

________________

607

โลโก้ ปฐมทิพย์ 9

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529

ดูดวงทางโทรศัพท์และSkype+รับสอนวิชาชีพหมอดู

เนื้อเรื่องย่อ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: