603_รวมคำพยากรณ์ดวงชะตา_รายเดือนมิถุนายน2556_ทายจากปีเกิด(12 นักษัตร)

yty

รวมคำพยากรณ์ดวงชะตา รายเดือนมิถุนายน2556
ทำนายจากปีเกิด(12 นักษัตร)

Total monthly horoscopes in June 2013.
Prediction from Year of born.
(
Thai 12 zodiac.)

________________

.

1 ชวด(หนู)

.

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ เก็บเงินก้อนใหญ่
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ พักงานระยะสั้น
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ สอบ แข่งขัน แย่งชิงรางวัล
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ ทำไปพักไป
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ มีช่องทางให้เลือกมากมาย
  – โชคลาภ  Fortune __ ได้จากงานใหม่
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ ซ่อมแซม
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้ว
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ กินเลี้ยงฉอง
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ สอนพิเศษ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ สิ้นสุดพร้อมเริ่มใหม่
 6. อนาคต Future __ สำเร็จแต่ช้ากว่าที่กำหนด
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ ซื้อหาค้าขาย มอเตอร์ไซค์
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ เศรษญีนี
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ ความร่ำรวย
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __ ทำบุญให้ทาน

________________

2 ฉลู(วัว)

.

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ สุขภาพที่ดี
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ ต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมือง
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ ดีมาก
  – โชคลาภ  Fortune __ อย่าเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ ได้โชคลาภ ดีเด่นเงินทอง
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ ทำงานไปพักไป
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ มีเหตุให้ตกใจ
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ ขยับขยายบ้าน กิจการ
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ เดินทางท่องเที่ยว
 6. อนาคต Future __ ซื้อหารถยนต์ มอเตอร์ไซค์
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ โครงการที่คิดไว้ว่าทำแล้วรวยมีมากมายที่ยังไม่ได้ทำ
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ พระครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __ ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมชีวิต

________________

3 ขาล(เสือ)

.

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ ก้าวหน้า เลื่อนระดับ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ทำบุญให้ทาน
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ โหราศาสตร์ แพทย์แผนไทย สมุนไพร
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับชีวิตตนเอง
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ ปานกลาง
  – โชคลาภ  Fortune __ ได้จากความฝัน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ แต่งงาน
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ ทิ้งร้างห่างไกล
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ แต่งตัวทันสมัย
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ พักงานระยะสั้น
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินที่ดิน
 6. อนาคต Future __ ไถ่ชีวิตสัตว์
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ รีไซเคิ้ล
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ งานใหม่
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ คัดเลือกงาน
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __ โยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่อาศัยที่ทำงานที่นอน

________________

4 เถาะ(กระต่าย)

.

(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __เพื่อสุขภาพที่ดี
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  โรคเก่ากำเริบบ้าง
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ เข้าไปเกี่ยวข้องกับกู้ยืม ค้ำประกัน
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ ค้าขาย รถมอเตอร์ไซค์ เดินทางระยะสั้น
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ ปานกลาง
  – โชคลาภ  Fortune __ ได้จากงานใหม่
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ สมหวัง
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ มีความก้าวหน้า
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ คิดเห็นไม่ตรงกัน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ ต้องการความสงบ
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินที่ดินนายหน้า
 6. อนาคต Future __ ดีเด่นการเงิน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ ทำงานไปพักไป
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ ปัญหาครอบครัวซับซ้อน
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ บ้าน สำนักงาน
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __ ทำงานหนักมากขึ้น

________________

5 มะโรง(งูใหญ่)

.

(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __เช็คสุขภาพ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เด่นทางอาชีพนายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดิน
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ ผลกำไรขาดทุน ดอกเบี้ย
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ อึดอันขัดข้อง
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ สับสนลังเลการตัดสินใจ
  – โชคลาภ  Fortune __ อย่าทุ่มเทเสี่ยงโชคเกินพอดี
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ซ่อมสุขภาพ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ จัดการมรดกที่ดิน
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ ฝันแม่น
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ ถกเถียงเรื่องเล็กน้อยไร้สาระ
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ อกหักรักคุด
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ โยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่อาศัยที่ทำงานที่นอน
 6. อนาคต Future __ ขยันทำงานหาเงินตักตวงผลประโยชน์
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ พระ ครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __อดทนรอคอย
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ส่วนตัว

________________

6 มะเส็ง(งูเล็ก)

.

(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน จัดระเบียบ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ โครงการมากมาย
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ ความคิดแตกต่าง
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ ทำงานหนัก
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ ปานกลาง
  – โชคลาภ  Fortune __ ให้แต่ไม่เอา
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ สิ้นสุด เริ่มใหม่
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ ฝันแม่น
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ กินยาหลายขนาน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ สวดมนต์บวชศึกษาธรรมะ
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน
 6. อนาคต Future __ เดินทางท่องเที่ยว
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ เจ็บป่วย
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ ต่อสู้ชีวิตแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __ คิดจะเปลี่ยนปรับปรุงคุณภาพชีวิต

________________

7 มะเมีย(ม้า)

.

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ถูกรีดไถ่ขอหยิบยืมเงินทอง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เด็กให้โชค
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ เศรษฐศาสตร์
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ ติดต่อสื่อสารอุปกรณ์ทันสมัย
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ คิดจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระเบียบการ
  – โชคลาภ  Fortune __ ได้จากตัวเอง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปวดหัวนอนไม่ค่อยหลับ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ ดีการเงิน
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ เหมือนอยู่คนเดียว
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ ฉลองความสำเร็จ
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ ต้องการความยุติธรรม
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ ฝันแม่น
 6. อนาคต Future __พักงานระยะสั้น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ ครอบครัวมาก่อน
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ ขยันทำงานหาเงิน
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ โชคลาภ
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __ ซื้อขายแลกเปลี่ยนจำนองบ้านที่ดินรถยนต์

________________

8 มะแม(แพะ)

.

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ ลังเลการตัดสินใจคัดเลือก
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ ท่องเที่ยว
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ พักงานระยะสั้น
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ กำลังตัดสินใจ
  – โชคลาภ  Fortune __ ดีมาก ได้จากรถยนต์
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ มีมาให้เลือกมากมาย
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ ค่าใช้จ่ายสูง
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ ศีล5 ทำให้ชีวิตเยือกเย็นเป็นสุข
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ พบเพื่อนเก่า
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ งานสำเร็จแตช้ากว่ากำหนด
 6. อนาคต Future __ บริหารจัดการทรัพย์สินมรดกบ้านที่ดิน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ ฝันแม่น
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ เจ็บป่วย
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __ ชายทะเล

________________

9 วอก(ลิง)

.

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ ใช้สัมผัสที่หก
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ วิธีแก้ไขอาการปวดหลัง
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ ปัญหาเฉพาะหน้า
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ ปานกลาง ไหว้ครู
  – โชคลาภ  Fortune __ ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ปวดหัว นอนไม่ค่อยหลับ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ เรื่อยๆ
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ มีความรัก
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ ตรวจเช็ครักษาสุขภาพ
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __  ไปงานกินเลี้ยงฉลอง
 6. อนาคต Future __ คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ สะสางปัญหาเก่า
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ เจ้าหนี้ ลูกหนี้
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __  พบเจรจากับเศรษฐีนี

________________

10 ระกา(ไก่)

.

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ ขอหยิบยืมเงินทอง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เพื่อนเก่า
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __วิธีแก้ไขเหตุฉุกเฉิน
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ ความรู้รอบตัว
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ ร่ำรวย
  – โชคลาภ  Fortune __ สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ พัก
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ อยู่คนเดียวดีกว่า
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ ดูแลคนชรา
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ ต้องการความหวัง
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ สัมผัสที่หกแม่นยำ
 6. อนาคต Future __ พบครอบครัวพร้อมหน้า
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ แก้ไขปัญหาเก่า
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ โดดเดียว
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ ต้องการความยุติธรรม
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __ ปัญหาซับซ้อน

________________

11 จอ(สุนัข)

.

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ ทุกอย่างเป็นไปตามกฏแห่งกรรรม
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ ใช้ความสุภาพอ่อนโยน
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ ปานกลาง
  – โชคลาภ  Fortune __ จากเพื่อน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ เจ้าสำอางค์
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ เรียนพิเศษ
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจังหวัด
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ ไม่เข้าข้างใคร
 6. อนาคต Future __ รักษาศีลเพื่อพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ ต้องการความสงบสุข
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ สิ้นสุด เริ่มใหม่อีกครั้ง
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ แก้ปัญหาเร่งด่วน
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __ เดินทางท่องเที่ยว

________________

12 กุน(หมู)

.

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ พักงานระยะสั้น
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ บวชเรียนศึกษาพระธรรม
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ ทำงานหนักเอาเบาสู้
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ มากมาย
  – โชคลาภ  Fortune __ จากการเป็นนายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดิน มอเตอร์ไซค์
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ ปกป้องตนเอง
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ แอบทำบางอย่างไม่บอกใคร
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __  ครอบครัวพร้อมหน้า
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ พระ ครูบาอาจารย์
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ กินเลี้ยงฉลอง
 6. อนาคต Future __ เสื้อผ้าทันสมัย รถยต์คันใหม่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ ต้องการความยุติธรรม
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ ขยันทำงานหาเงิน
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ อย่าำผิดศีล 5
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __ พบเศรษฐีใหญ่

  ________________

603

โลโก้ ปฐมทิพย์ 9

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
รับตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์และSkype+รับสอนวิชาชีพหมอดู

เนื้อเรื่องย่อ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: