601_รวมคำทำนายดวงชะตา_รายเดือนมิถุนายน2556_ทายจากวันเกิด(7วัน)

กเกดเ

รวมคำพยากรณ์ดวงชะตา รายเดือน มิถุนายน 2556
ทำนายจากวันเกิด (7 วัน)
Total monthly horoscope in June 2013.
Prediction from Day of  born.

________________

(1)

คนเกิดวันอาทิตย์
Born on Sunday

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __เด่นการค้าขาย เดินทางใกล้ๆ ซื้อมอเตอร์ไซค์
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __เริ่มการเพาะปลูก สุขสมหวัง สงบเงียบ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ ปรับปรุงชีวิต ฟื้นคืนชีพ
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __พักงานระยะสั้นๆ
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ได้กำไรดอกผลโบนัทดีมาก
  – โชคลาภ  Fortune __ดี ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ พบคนเป็นม่าย
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ หึงหวงห่วงใย
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ ปัญหาชีวิตซับซ้อน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ อบายมุข (ให้หลีกเลี่ยง)
 6. อนาคต Future __ ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ สับสนการตัดสินใจ
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ คนรักสุขภาพ
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ ขอยืมเงินทอง
 10. คำแนะนำทั่วไป Conclusion __ ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินอันมีค่า

________________

(2)

คนเกิดวันจันทร์
Born on Monday.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ ศึกษาธรรมะ ค้นหาความหลุดพ้นจากทุกข์
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ อีกครั้ง
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ กฏหมายมรดกที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติอัญมณี ธาตุ4
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้สมาธิชั้นสูง
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ ให้ทาน
  – โชคลาภ  Fortune __ แก่ผู้ตกทุกได้ยาก ขาดโอกาส
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ กับชายสูงอายุ อุปถัมป์
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ คิดมาก แก้ไขปัญหาไม่ได้ นอนไม่หลับ ปวดหัว
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ แก้ปัญหาเร่งด่วน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ เจ็บป่วย
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ พักการทำงานระยะสั้นๆ
 6. อนาคต Future __ เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ซื้อยานพาหนะคันใหม่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ สถาบันการเงินขนาดใหญ่
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ หญิงใหญ่
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ ความรัก คนรัก
 10. คำแนะนำทั่วไป Conclusion __ ทำงานหนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอย

________________

(3)

คนเกิดวันอังคาร
Born on Tuesday.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ ต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมือง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ จัดระเบียบวางแผนชีวิตของครอบครัว
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ ไฟ้ฟ้า อิเลกทรอนิค การแก้ไขสถานะการณ์เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน จู่โจม
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ แก้ไขปัญหาเรเฉพาะหน้า ซ้อมรบ
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ อึดอัดขัดข้อง
  – โชคลาภ  Fortune __ ดี ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ เหนื่อย ร้อน
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ น้อยใจ ไปคนเดียว
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ ลางสังหรณ์และสัมผัสที่หกดี
 6. อนาคต Future __ เด็กบริวารให้โชค
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ ภาระหนี้สิน
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ ซื้อคอมพิวเตอร์มือถือ
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ เศรษฐีนี
 10. คำแนะนำทั่วไป Conclusion __ ทำงานหนัก แบกภาระไว้คนเดียว

 ________________

(4)

คนเกิดวันพุธ
Born on Wednesday.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ บริหารจัดการมรดกบ้านที่ดิน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __เฉียดได้โชคลาภ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ เรียนเพิ่มเติม
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ สอนถ่ายทอดความรู้
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ เก็บเกี่ยวกำไรดอกผล
  – โชคลาภ  Fortune __ จากลางสังหรณ์
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ หงุดหงิด
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ เจรจาต่อรอง
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __คิดจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตและครอบครัว
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ ปกป้องคุ้มครองรักษา
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ ทำงานหนัก
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ สะเดาะเคราะห์
 6. อนาคต Future __ ปัญหาหยิบยืมเงินทอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ บริหารจัดการระเบียบในบ้านครองครัว
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ สำเร็จในหน้าที่การงานการเรียน
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ คนรัก
 10. คำแนะนำทั่วไป Conclusion __ ฝันแม่น ควรฝึกการใช้ญาณหยั่งรู้

 ________________

(5)

คนเกิดวันวันพฤหัสบดี
Born on Thursday.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ ซื้อโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ทำบุญให้ทาน
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ต่อสู้
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ วางแผน นโยบาย เป้าหมาย
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ บริหารจัดการมรดกบ้านที่ดิน
  – โชคลาภ  Fortune __ ดีมาก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ เวียนหัว
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ ซ่อมแซม
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ ระวังอย่าทำผิดศีล 5
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ อารมณ์ไม่แน่นอน
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ บวชเรียน ศึกษาธรรมะ
 6. อนาคต Future __ อึกอัดขัดข้อง รอบเองขยาย
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ คิดมาก ปวดหัว นอนไม่หลับ
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ กู้ยืมเงินทอง
 10. คำแนะนำทั่วไป Conclusion __ โครงการมากมายทำแล้วรวย(ถ้าทำได้จริง)

 ________________

(6)

คนเกิดวันวันศุกร์
Born on Friday.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ รถยนต์คันใหม่ เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __การตัดสินใจเลือกที่ดีที่สุด จุดคุ้มทุน
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ อย่าทำผิดศีล5
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ รอคอย
  – โชคลาภ  Fortune __ ดี
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ คิดจะเปลี่ยนใจ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ นานๆไปเหมือนเป็นเพื่อน
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ สะเดาะเคราะห์
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ ค่าใช้จ่ายสูง
 6. อนาคต Future __ นัดพบคนในครอบครัว
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ เจ็บป่วย สิ้นสุด
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __โครงการมากมายทำแล้วรวย
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ความฝัน
 10. คำแนะนำทั่วไป Conclusion __ เดินทางท่องเที่ยว

 ________________

(7)

คนเกิดวันเสาร์
Born on Saturday.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ เจ็บป่วยอุบัติเหตุพบแพทย์
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ พักงานระยะสั้นๆ
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ ถูกขอกู้ยืมรีดไถ
  – โชคลาภ  Fortune __ งดการเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ไม่แน่นอน
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ สมหวัง เงียบๆ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานที่อยู่อาศัย
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ เรียนดี หัวหน้างาน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ ทำงานหนัก
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ เฉียดได้โชคลาภก้อนใหญ่
 6. อนาคต Future __ เฉียดโชคลาภ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ แก้บนตามสัญญา
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ อึดอัดขัดข้องไปไหนไม่สะดวกภาระกิจรัดตัว
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ ปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิต
 10. คำแนะนำทั่วไป Conclusion __ ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินมีค่า นายหน้าที่ดิน

________________

601

โลโก้ ปฐมทิพย์ 9

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
รับตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์และSkype+รับสอนวิชาชีพหมอดู

เนื้อเรื่องย่อ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: