593_รวมคำพยากรณ์ดวงชะตา รายเดือนพฤษภาคม2556 ทำนายจากปีเกิด(12 นักษัตร)

njiu

รวมคำพยากรณ์ดวงชะตา รายเดือนพฤษภาคม2556 ทำนายจากปีเกิด(12 นักษัตร)

Total monthly horoscopes in April 2013.  Prediction from Year of born.
(
Thai/Chinese 12 zodiac.)

________________

.

1 ชวด(หนู)

.

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __บวชเรียนธรรมะ พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงสูงอายุมีอำนาจ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __เรียนหนัก
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ใช้ศิลปะความสวยงามในการผลิตสินค้าบริการ
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ปานกลาง
  – โชคลาภ  Fortune __เ่ด่นได้รับมรดกบ้านที่ดินรถยนต์
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ได้งานใหม่
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __พบเห็นเหตุด่วนเหตุร้ายทำให้ตกใจ
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ซื้อหาโทรศัพท์คอมพิวเตอร์
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __สับสันการตัดสินใจ
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __งานก้าวหน้า
 6. อนาคต Future __ใช้สัมผัสที่หก
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ค้าขาย
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ธุรกิจครอบครัว
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __เรื่องเงินทองโชคลาภ
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __พบเพื่อนเก่า

________________

2 ฉลู(วัว)

.

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __สัมผัสที่หกแรงขึ้น
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางท่องเที่ยว
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ฟื้นฟูสมรรถนะภาพร่างกาย
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __วิตกกังวล
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ได้ดอกผลจาการทำงานหนัก
  – โชคลาภ  Fortune __เฉียด 1 แต้ม
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เวียนหัว อาการขึ้นๆลงๆ ไม่แ่น่นอน
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__เก็บไว้ในใจ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ทำบุญ
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ญาติเยอะ แสดงความคิดเห็นไม่ตรงกัน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __พักผ่อนอยู่บ้าน
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่
 6. อนาคต Future __เน้นบำรุงสุขภาพ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากมาย
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ค่าใช้จ่ายสูง เก็บสะสมเงินไม่ได้
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __หนี้เก่า โรคเก่า กำเริบ ไร่นาสวนผสม
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุจะมีอิทธพลต่อชีวิตมาก

________________

3 ขาล(เสือ)

.

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมความเป็นจริง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปล่อยวาง ทำใจให้สบาย
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __เศรษฐศาสตร์ บริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่  มหาชน
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ขยายกิจการ
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยน
  – โชคลาภ  Fortune __หยุดนิ่ง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__พบกันโดยบังเอิญ ไม่ได้นัด
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __บริหารจัดการทรัพย์สินมรดกบ้านที่ดินรถยนต์
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __รับแขกมาจากแดนไกล
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __เก็บเงินก้อนใหญ่แต่จำเป็นต้องใช้หมด
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __วางแผนชีวิตและวิถีแนวทางใหม่
 6. อนาคต Future __ได้โชคลาภ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ฝันแม่น
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ครอบครัวมีความสุข
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __ปรับปรุงคุณภาพชีวิต

________________

4 เถาะ(กระต่าย)

.

(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)

Born in Rabbit year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __วิถีชีวิตนั้นเลือกได้ อยู่ที่ตัวเองว่าจะตัดสินใจเลือกแบบไหน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __การเงินดีขึ้น
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ขอ(ให้)ทุนดำเนินกิจการ
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __เด่นบริหารจัดการบ้าน ที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน
  – โชคลาภ  Fortune __ทรัพย์สินมรดกบ้านที่ดินรถยนต์
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เป็นเร็ว หายเร็ว
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__อย่าทำผิดศีลธรรมกฏหมาย
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __โครงการมมากมายกำลังจะทำ
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __เจ็บป่วยอุบัติเหตุ
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __เก็บเงินไม่อยู่ค่าใช้จ่ายสูง
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __อึดอัดขัดข้องไปไหนไม่สะดวกติดภาระกิจสำคัญ
 6. อนาคต Future __เด่นที่คนรัก
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานที่อยู่อาศัยปรับปรุงต่อเติมบ้าน
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ชู้สาว แก้ไขปัญหาครอบครัวที่สลับซับซ้อนมีเงื่อนงำความลับ
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __ครอบครัวมีความสุข

________________

5 มะโรง(งูใหญ่)

.

(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ฝันร้ายกลายเป็นดี
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางท่องเที่ยว
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ไม่พอใจผลงานผลการเรียนของตัวเอง
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __สำเร็จตามเป้าหมาย
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ใช้จ่ายเงินงบเร่งด่วน
  – โชคลาภ  Fortune __ปานกลางค่อนข้างดี
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลางค่อนข้างดี
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ซับซ้อน
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __เก็บความรู้สึกไว้ในใจ
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __กำลังจะปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิต
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ดีเด่นการเงิน
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __บริหารจัดการภาระหนี้สินค้างคา
 6. อนาคต Future __เดินทางระยะใกล้
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __การตัดสินใจปรับเปลี่ยนชีวิต
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __เดินทางไกลไปมาหาสู่กัน
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __เป็นไปตามความคาดหมาย
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __ความคิดเห็นไม่ตรงกันกับเพื่อนกับญาติ

________________

6 มะเส็ง(งูเล็ก)

.

(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __อนาคตขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในวันนี้
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __กินเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนๆ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __อยู่ระหว่างการตัดสินใจเลือกอนาคต
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __บริหารหนี้สินเก่าใหม่
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __(รับ)ชำระหนี้เก่า ทำตามสัญญา
  – โชคลาภ  Fortune __ปานกลาง ได้จากคนที่เดินทางกลับมาจากแดนไกล
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ครอบครัวมีความสุข-ตามอัตภาพ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__พบเจอโดยบังเอิญ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __หึงหวงห่วงใย
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __หงุดหงิดง่าย
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ไม่รับแขก
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __พึ่งพาพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 6. อนาคต Future __สิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ติดต่อทำธุรกิจกับองค์กรการเงินหรือบริษัทขนาดใหญ่
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __งานใหม่
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __หนี้สินเก่าตกค้าง

________________

7 มะเมีย(ม้า)

.

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __โรคเก่ากำเริบ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ระบบประสาท สัมผัสที่หก
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __แก้ปัญหาใหญ่
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ทำบุญบริจาคแก่ผู้ด้วยโอกาส
  – โชคลาภ  Fortune __เลขที่เบอร์โทรศัพท์
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__เงินสำคัญกว่าความรัก
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ถกเถียงเรื่องไร้สาระ
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ได้งานใหม่
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจังหวัด
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __มีลางสังหรณ์
 6. อนาคต Future __บริหารจัดการปรับปรุงบ้านสำนักงาน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __หนี้สินเก่า
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __เจ็บป่วยอุบัติเหตุพบแพทย์
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __คิดมากปวดหัวนอนไม่หลับ
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __เลือกสิ่งที่เหมาะกับวิถีชีวิตตัวเอง

________________

8 มะแม(แพะ)

.

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ตรวจดวงชะตา
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __การทำงานเป็นทีม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ยึดหลักทางสายกลาง
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __กู้ยืมเงิน
  – โชคลาภ  Fortune __ดี
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__อยู่คนเดียวดีกว่า
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __เก็บสะสมเงินทอง
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ขยันทำงานหาเงิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ทำงานหนัก
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __รอคอยการกลับมา
 6. อนาคต Future __พักงานระยะสั้น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __สู้ชนะ ไม่สู้แพ้
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __เด็กให้โชค
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ท่องเที่ยว
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __วางรากฐานความมั่นคงของชีวิต

________________

9 วอก(ลิง)

.

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ทำบุญให้ทาน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ค่าใช้จ่ายสูง
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __สมาธิ
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __บริหารบุคคล การเงินการธนาคาร
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ดี
  – โชคลาภ  Fortune __ดีมาก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เหนื่อยง่าย
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ปลดปล่อยให้เป็นอิสระ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __เดินทางระยะสั้น
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __เจ็บป่วยอุบัติเหตุพบแพทย์
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __คิดมาก แก้ปัญหาไม่ตก
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ยานพาหนะคันใหม่
 6. อนาคต Future __ไปงานกินเลี้ยงฉลอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __พักทำงานระยะสั้น
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ความเข้มแข็ง
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __คนรัก
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __เก็บสะสมเงินทอง

________________

10 ระกา(ไก่)

.

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ทำบุญให้ทาน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __บริหารเงินในธนาคาร
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ความยุติธรรม
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __การเมืองการปกครอง
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __บริหารหนี้สิน
  – โชคลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__น้อยใจ หนีไปคนเดียว
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __เจรจาต่อรอง
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ได้งานใหม่
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __รักษาซ่อมสุขภาพ
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ครอบครัวพร้อมหน้า
 6. อนาคต Future __พึ่งพาตัวเอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __แก้ไขปัญหาโดยสุขภาพอ่อนโยน
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __คิดทบทวนเรื่องเก่าๆปัญหาที่ผ่านมาแล้ว
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ความเห็นที่ไม่ตรงกัน
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __งานใหม่

________________

11 จอ(สุนัข)

.

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __รับแขกต่างบ้านเมืองมาเยี่ยมเยือน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __มากคนมากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ค้นหา โหราศาสตร์ สมุนไพร
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ทบทวนความคิดการกระทำ ที่เสี่ยง หรือผิดทำผิดกฏหมายศีลธรรม
  – โชคลาภ  Fortune __บริหารจัดการมรดกที่ดิน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ยุ่งยากซับซ้อนว่อนเงื่อนไข
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __เก็บเงินไม่ได้ค่าใช้จ่ายสูง
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __แอบทำบางอย่าง
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __รอการกลับมา
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __รับตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่
 6. อนาคต Future __ความสำเร็จทางอาชีพการงาน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ตัดสินใจด้วยตัวเองดีที่สุด
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __โครงการดีๆมีมากมายที่ยังไม่ได้เริ่มทำ
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __บริหารจัดการบ้านสำนักงาน

________________

12 กุน(หมู)

.

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ความลึกลับซับซ้อน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __นอนสมาธิ
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __สัมผัสที่หก
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __นิ่งเฉยท่่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
  – โชคลาภ  Fortune __ดี
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ทิ้งร้างห่างไกลคนรักครอบครัว
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__มีมาให้เลือกมากมาย
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานที่อยู่ที่นอนซ่อมบ้าน
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __เหตุด่วน ทำให้ตกใจ
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ขยันทำงานหาเงิน
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ได้ผลสำเร็จแต่ช้าหน่อย
 6. อนาคต Future __เดินทางไกลต่างประเทศต่่างจังหวัด
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __คิดถึงเรื่องเก่าเศร้าเสียใจ
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __เศรษฐีใหญ่
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __พึ่งพาตัวเอง
 10. เรื่องเด่นปลายเดือน Conclusion __คัดเลือกพูดคิดทำสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง

  ________________

593

8475

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท
ทายจากเลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
คลิกที่นี้เพื่ออ่านรายละเอียดวิธีใช้บริกา
dfh
โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

เนื้อเรื่องย่อ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: