รวม-คำทำนายดวงชะตา รายเดือนมีนาคม2555 ทำนายจากเดือนเกิด12ราศี

 84721

รวมคำทำนายดวงชะตา  รายเดือนมีนาคม2555  ทำนายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
Total monthly horoscopes in March 2555. Prediction from Month of born.

 ________________

(1)
คนเกิดเดือน ๕ ราศีเมษ (แกะ)
Born in Aries.
ราศีเมษ
ราศีเมษ (แกะ) 13เมษายน–13พฤษภาคม
Aries  13April-13May.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ทบทวนความคิดการกระทำโดยรอบคอบ ให้อยู่ในศีลธรรม
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ความมีระเบียบ สวยงาม ทันสมัย
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติม  Education __จุดเริ่มต้นของการเงินและระบบ
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __บริหารเงินในธนาคาร
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน เงินทุน  Finance __กู้ยืม หมุนเวียน
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากความฝัน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __นอนน้อย
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__หนักใจ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __โยกย้ายต่อเติมซ่อมบ้าน
  – คนอยู่บ้านเดียวกัน  Family & Relatives __ให้สัญญาต่อกัน
  – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __อึดอัดขัดข้อง
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
 6. อนาคต Future __คนรักทิ้งร้างห่างไกล กลับมา
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __สู้กับปัญหาชีวิต ไม่หนีปัญหา
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __เก็บเงินไม่ได้ ค่าใช้จ่ายสูง
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __งานกินเลี้ยงฉลองกับเพื่อน
 10. ผลจากการแก้ไข คำแนะนำทั่วไป Conclusion __ต้องการความสงบ เริ่มต้นชีวิตใหม่

 ________________

(2)
คนเกิดเดือน ๖ ราศีพฤษภ (วัว)
Born in Taurus.
ราศีพฤษภ
ราศีพฤษภ (วัว) 14พฤษภาคม–13มิถุนายน
Taurus  14May-13June.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __งานกินเลี้ยงฉลอง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติม  Education __ออมทรัพย์
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __หมุนเงิน
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน เงินทุน  Finance __มีโชคลาภ
  – โชคลาภ  Fortune __เงินก้อนใหญ่
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ชาย(หญิง)สูงอายุอุปถัมภ์
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __เหมือนตัวคนเดียว พึงตัวเอง
  – คนอยู่บ้านเดียวกัน  Family & Relatives __ช่วยด้านการเงิน
  – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ติดต่อทางมือถือ อินเตอร์เน็ท
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ดีเรื่องการเงิน
 6. อนาคต Future __ความลับซับซ้อน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __เสื้อผ้าทันชุดใหม่ทันยุคสมัย
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __หมอดู
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __คิดถึงเรื่องเก่าเศร้าเสียใจ
 10. ผลจากการแก้ไข คำแนะนำทั่วไป Conclusion __ใช้สัมผัสที่หก

 ________________

(3)
คนเกิดเดือน ๗ ราศีเมถุน (คนคู่)
Born in Gemini.
ราศีเมถุน
ราศีเมถุน (คนคู่) 14 มิถุนายน–14กรกฎาคม
Gemini  14June-14July.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ปัญหาทั้งหมดขึ้ันกับการตัดสินใจของตัวเอง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปลดปล่อยชีวิตอื่นให้รอดความตาย
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติม  Education __นอนดึก
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __บริหารจัดการมรดกที่ดิน โลก ธาตุ4 สมดุล
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน เงินทุน  Finance __มีพอดีใช้
  – โชคลาภ  Fortune __มีโชคลาภเป็นพิเศษ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ทำบุญให้ทาน
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ชายสูงอายุอุปถัมภ์
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
  – คนอยู่บ้านเดียวกัน  Family & Relatives __หงุดหงิด
  – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ได้งานใหม่
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __สุขสมหวังคามอัตตะภาพ
 6. อนาคต Future __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่่อยู่อาศัยที่ทำงานที่นอน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __เพื่อน
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __คนรัก
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ยานพหนะ
 10. ผลจากการแก้ไข คำแนะนำทั่วไป Conclusion __โครงการมากมายยังไม่ได้ทำ

 ________________

(4)
คนเกิดเดือน ๘ ราศีกรกฎ (ปู)
Born in Cancer.
ราศีกรกฏ
ราศีกรกฎ (ปู) 15กรกฎาคม–16สิงหาคม
Cancer  15July-16August.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ซื้อยานพาหนะ เดินทางไกล  คนจากต่างประเทศ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำงานหนัก
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติม  Education __สิ้นสุดแล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง รีไซเคิ้ล
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __งานชนิดใหม่
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน เงินทุน  Finance __ฟื้นคืนชีพ
  – โชคลาภ  Fortune __ดี ได้จากความฝัน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__มีให้เลือกมากมาย
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __บริหารจัดการมรดกที่ดิน
  – คนอยู่บ้านเดียวกัน  Family & Relatives __ตกใจ
  – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __แต่งงาน ครอบครัวพร้อมหน้า
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ความรัก
 6. อนาคต Future __หนี้สิน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงานที่นอน
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __หน่วยงานราชการ
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ทำบุญให้ทาน
 10. ผลจากการแก้ไข คำแนะนำทั่วไป Conclusion __ยอมรับว่าการมีความคิดเห็นแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติธรรมดา

 ________________

(5)
คนเกิดเดือน ๙ ราศีสิงห์ (สิงโต)
Born in Leo.
ราศีสิงห์
ราศีสิงห์ (สิงโต)  17สิงหาคม–16กันยายน
Leo  17August -16September.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __งานใหม่เข้ามา
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __เจ็บป่วย ท้อแท้ผิดหวัง
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติม  Education __วิธีแบ่งสรรปันส่วน โดยยุติธรรม
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __บริหารเงินในธนาคาร
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน เงินทุน  Finance __ดี
  – โชคลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ทะเลาะถกเถียง
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __เดินางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
  – คนอยู่บ้านเดียวกัน  Family & Relatives __เลี้ยงบุตรหลาน
  – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ระหว่างดำเนินเรื่องขอความยุติธรรม
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ทำงานหนัก
 6. อนาคต Future __พักงานระยะสั้นๆ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองถึงที่สุด
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __เศรษฐีนี
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ขยายกิจการสาขา
 10. ผลจากการแก้ไข คำแนะนำทั่วไป Conclusion __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง

 ________________

(6)
คนเกิดเดือน ๑๐ ราศีกันย์ (หญิงสาว)
Born in Virgo.
ราศีกันย์
ราศีกันย์ (หญิงสาว)  17กันยายน–16ตุลาคม
Virgo  17September-16 October.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __สมบูรณ์พูลสุข น้ำหนักตัวมากขึ้น
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ไขปํญหาแข่งกับเวลา
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติม  Education __ใช้พลังงานทดแทน แสงอาทิตย์
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ยังไม่ตัดสินใจเลือกช่องทางใด
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน เงินทุน  Finance __สำเร็จตามเป้าหมาย
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากความฝัน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __โรคเก่ากำเริบ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__กำลังจะตัดใครบางคนทิ้งไป
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __เดินทางระยะใกล้ๆไปกลับ
  – คนอยู่บ้านเดียวกัน  Family & Relatives __พักผ่อนพักงานระยะสั้น
  – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __อยู่บ้าน
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ทำผิดกฏข้อห้าม
 6. อนาคต Future __พบเศษฐีนี
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __อึดอัด ภาระกิจมากมาย
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __มีค่าใช้จ่ายมารออยุ่
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __นัดพบทุกคนในครอบครัว
 10. ผลจากการแก้ไข คำแนะนำทั่วไป Conclusion __ขยายโอกาสกิจการเรียนต่อ

 ________________

(7)
คนเกิดเดือน ๑๑ ราศีตุลย์ (คันชั่ง)
Born in Libra.
7 ราศีตุย์
ราศีตุลย์ (คันชั่ง)  17ตุลาคม–15พฤศจิกายน
Libra  17October-15November.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __งานกินเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __โครงงการมากมายเริ่มทำไปบ้างแล้ว
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติม  Education __พึ่งพาตนเอง
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ในเมืองใหญ่
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน เงินทุน  Finance __ได้จากธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ
  – โชคลาภ  Fortune __ของเก่า ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__อยู่คนเดียวดีกว่า
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __สุขสมหวัง
  – คนอยู่บ้านเดียวกัน  Family & Relatives __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ท่องเที่ยว
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ปัญหาซับซ้อน
 6. อนาคต Future __ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ตัดสินใจด้่วยความยุติธรรม
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __สิ้นสุดแล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __มรดกที่ดินที่ทำกิน
 10. ผลจากการแก้ไข คำแนะนำทั่วไป Conclusion __ซื้อขายแลกเปลี่ยน

 ________________

(8)
คนเกิดเดือน ๑๒ ราศีพิจิก (แมงป่อง)
Born in Scorpio.
8 ราศีพิจิก
ราศีพิจิก (แมงป่อง)  16พฤศจิกายน–15ธันวาคม
Scorpio  16November-15December.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ส่งงานช้ากว่ากำหนด
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __จัดการมรดกที่ดินที่ทำกิน
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติม  Education __ทำงานไปพักไป
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __กฏแห่งกรรม รักษาพยาบาล
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน เงินทุน  Finance __จากคนรัก
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากหมอดู ดูดวง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __แข็งแรงมากขึ้น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__มีเงินมากรักมาก
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ขยับขยายเพิ่มสายงาน
  – คนอยู่บ้านเดียวกัน  Family & Relatives __คิดถึงเรื่องเก่าเศร้าเสียใจ
  – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ร่ำรวย
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __หญิงสูงอายุอุปถัมภ์
 6. อนาคต Future __พึ่งพาตนเอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ปัญหายุ่งยากซับซ้อน
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __พักงานสักครู่
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินที่ดิน
 10. ผลจากการแก้ไข คำแนะนำทั่วไป Conclusion __ปกป้องทรัพย์สินผลประโยชน์ของตัวเอง

 ________________

(9)
คนเกิดเดือน อ้าย ราศีธนู (คนยิงธนู)
Born in Sagittarius.
9 ราศีธนู
ราศีธนู (คนยิงธนู)  16ธันวาคม–14มกราคม
Sagittarius the Archer  16 December -14 January.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ใช้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __กับคนรอบข้าง
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติม  Education __การเงิน จัดสรร การทำกำไร
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __คัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน เงินทุน  Finance __มีปัญหาเร่งแก้ไขให้ทันเวลา
  – โชคลาภ  Fortune __จากเพื่อน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__แต่งงาน
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ปัญหาซับซ้อนซ่อนเงื่อน
  – คนอยู่บ้านเดียวกัน  Family & Relatives __ทำงานหนัก
  – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __เรื่องเร่งด่วนทำแข่งกับเวลา
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __บริหารจัดการมรดกที่ดินที่ทำกิน
 6. อนาคต Future __ค่าใช้จ่ายรออยู่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __หมอดู
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ครูบาอาจารย์
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __เด็กให้โชค
 10. ผลจากการแก้ไข คำแนะนำทั่วไป Conclusion __งานใหม่เข้ามาเพิ่ม

 ________________

(10)
คนเกิดเดือน ยี่ ราศีมกร (แพะทะเล)
Born in Capricorn.
10 ราศีมังกร
ราศีมกร (แพะทะเล)  15มกราคม–12กุมภาพันธ์
Capricorn  15January-12February.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __เครียด
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติม  Education __สุขภาพที่ดี
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __อึดอัดขัดข้อง
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน เงินทุน  Finance __ดีมาก
  – โชคลาภ  Fortune __ดี
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__หงุดหงิด
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ฟื้นคืนชีพ
  – คนอยู่บ้านเดียวกัน  Family & Relatives __เด่นค้าขาย ยานพาหนะ
  – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ทิ้งร้างห่างไกลไปกลับ
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ทำบุญให้ทาน
 6. อนาคต Future __ใช้สัมผัสที่หก
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __อย่ามองโลกแง่ร้าย มองหลายๆด้าน
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ตัดสินใจโดยความยุติธรรม
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __สับสน
 10. ผลจากการแก้ไข คำแนะนำทั่วไป Conclusion __ถึงสิ้นสุด ก็พร้อมจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

 ________________

(11)
คนเกิดเดือน ๓ ราศีกุมภ์ (คนแบกหม้อน้ำ)
Born in Aquarius.
11 ราศีกุมภ์
ราศีกุมภ์ (คนแบกหม้อน้ำ)  13กุมภาพันธ์–13มีนาคม
Aquarius   13February-13March.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ชายสูงอายุอุปถัมป์
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __นิ่งเฉยท่ามกลางความวุ่นวาย
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติม  Education __ดินฟ้าอากาศ ฝน แพ้ภูมิ
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __(นัด)หยุดงาน
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน เงินทุน  Finance __ยานพาหนะ การเดินทางไกล
  – โชคลาภ  Fortune __คาดไม่ถึง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ระวังโรคความดัน เบาหวาน ไขมัน ความโกรธ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__อดทน
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ให้โชคลาภของขวัญทำให้แปลกใจ
  – คนอยู่บ้านเดียวกัน  Family & Relatives __ช่างเลือก
  – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ให้ทาน
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __แก้ไขปัญหายุ่งยากซับซ้อน
 6. อนาคต Future __บริหารหนี้สิน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ทำงานหนัก
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __หมอดู
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __กฏแห่งกรรรม
 10. ผลจากการแก้ไข คำแนะนำทั่วไป Conclusion __ทำเพื่อความร่ำรวย

 ________________

(12)
คนเกิดเดือน ๔ ในราศีมีน (ปลา)
Born in Pisces.
12 ราศีมีน
ราศีมีน (ปลา)  14มีนาคม–12เมษายน
Pisces Fish  14March-12April.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสียคนรัก อันตรายร้ายแรงที่สุดอาจเกิดขึ้นได้
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __แนะนำให้ทำบุญสะเดาะเคราะห์ทันที ด่วนที่สุด
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติม  Education __เข้มแข็ง
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __นอนดึก
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน เงินทุน  Finance __มากมายจากการงาน
  – โชคลาภ  Fortune __เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ตกใจ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__เป็นเหมือนที่สังหรณ์ใจ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __พักผ่อนอยู่แต่ในบ้าน
  – คนอยู่บ้านเดียวกัน  Family & Relatives __เจ็บป่วย
  – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __โรคหัวใจ
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ทำงานช้าลง
 6. อนาคต Future __กินยาหลายขนาน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ไถ่ชีวิตสัตว์ให้รอดตาย
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ปกป้องดูแลตัวเอง
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __เหน็ดเหนื่อย
 10. ผลจากการแก้ไข คำแนะนำทั่วไป Conclusion __ได้เงินทองมากมาย

  ________________

510

8475

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
รับตรวจเช็คดวงชะตาทางโทรศัพท์ โทร. 081-533-3529
ทายจากเลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดวิธีใช้บริการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: