พิธีสะเดาะเคราะห์

พิธีสะเดาะเคราะห์

ลูกค้าหมอดูโปรดทราบ การทำพิธีการสะเดาะเคราะห์ที่ผิดไปจากสูครของหมอแดง อาจจะทำให้ไม่ได้ผลตามที่ท่านหวังไว้ ดังนี้

 1. ปฏิบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ขาดตกบกพร่อง
 2. ขอพรผิดไปจากที่กำหนดไว้ ขาดตกบกพร่อง
 3. มีเจตนาแอบแฝงไม่บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อครูบาอาจารย์และหมอแดง
 4. ศีล 5 ไม่บริสุทธิ์ ขาดพรหมวิหาร 4
 5. โลภมากลาภหาย (อย่าคิดทำบุญเพียง 200 บาทจะแลกกับเงิน 2,000,000 บาท)
 6. ยังไม่ถึงเวลาอันสมควรที่จะได้รับผลบุญ
 7. ไม่ใช่ลูกค้าของหมอแดงโดยตรง เพียงแต่ทำตามคนอื่น(หมอดูอื่น)บอกต่อ (คือไม่ได้นับถือ/ไหว้ครู/ยกเป็นครูกับหมอแดงโดยตรง)
 8. มีความเห็น(ผิด)ว่าสิ่งสักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือนคนรับใช้ ใช้ให้ทำอะไรต้องได้ผลตามต้องการ (คิดอย่้างนี้อันตรายมากที่สุด)
 9. เคยใช้สูตรของหมอแดงมาแล้วและเคยประสพความสำเร็จ เมื่อสมหวังแล้วปิดบัง พูดเท็จ ไม่ได้แก้บน ไม่ได้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความช่วยเหลือตามสมควร ผิดคำมั่นสัญญา (ผมไม่เคยขอต่าตอบแทนเพิ่มเติม แต่ถ้าใครพูดให้สัญญาเองต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเอง)
 10. ไม่นับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ ของหมอแดง
 11. พิธีการสะเดาะเคราะห์แบบของหมอแดง  เป็นคำแนะนำ “พิเศษ” หมอแดงไม่เคยเรียกร้องเงินทองเพิ่มเติม ถือได้ว่าเป็นบริการแถมท้าย ลูกค้าที่ดีทุกคนทำแล้วได้ผลที่ดี ทุกคนยืนยันได้
 12. ส่วนใครทำแล้วยังไม่ได้ผล คงต้องทบทวนตัวเองตามข้อความข้างบนนี้ ควรอดทนรอคอยผลบุญโดยวางอุเบกขา อย่ากระวนกระวายใจร้อน อย่าเร่งรัดผลกับหมอแดงหริอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะผลนั้นขึ้นอยู่กับว่าตัดสินใจ และความพอใจของเจ้ากรรมนายเวรเขาจะยกหนี้กรรมให้ลูกค้าหรือไม่ ใครก็บังคับเขาไม่ได้

ด้วยความปรารถนาดีจาก
โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: